Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός εγγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Word

Το Microsoft Word για το web σάς επιτρέπει να κάνετε βασικές αλλαγές και αλλαγές μορφοποίησης στο έγγραφό σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για πιο σύνθετες δυνατότητες, χρησιμοποιήστε την εντολή " Άνοιγμα στο Word " του Word για το web. Όταν αποθηκεύετε το έγγραφο στο Word, αποθηκεύεται στην τοποθεσία Web όπου το ανοίξατε στο Word για το web.

Το έγγραφο που ανοίγετε στο Word για το web είναι το ίδιο με το έγγραφο που ανοίγετε στην εφαρμογή Word για υπολογιστή, αλλά ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στα δύο περιβάλλοντα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Word για το web με το SharePoint 2010, ανατρέξτε σε αυτήν την έκδοση των διαφορών μεταξύ της χρήσης ενός εγγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Word.

Σε αυτό το άρθρο

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Word Online

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ της εφαρμογής για προγράμματα περιήγησης και της εφαρμογής για υπολογιστές

Άνοιγμα και αποθήκευση

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Αναθεώρηση

Αντικείμενα

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Word για το web

Word για το web ανοίγει έγγραφα σε αυτές τις μορφές:

  • Έγγραφο του Word (.docx)

  • Πρότυπο του Word (.dotx)

  • Έγγραφο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (. docm) ή πρότυπο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (. dotm)
    Το έγγραφο μπορεί να ανοίξει, αλλά οι μακροεντολές δεν εκτελούνται.

  • Το Word 97-2003 Document (. doc) ή το Word 97-2003 Template (. dot)
    Word για το web εμφανίζει έγγραφα σε αυτές τις μορφές, αλλά για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στο πρόγραμμα περιήγησης, Word για το web αποθηκεύει ένα νέο αντίγραφο του εγγράφου σε μορφή. docx ή. dotx. Word για το web δεν είναι δυνατή η αποθήκευση εγγράφων στη μορφή. doc ή. dot.

  • OpenDocument κείμενο (. odt)

Word για το web δεν είναι δυνατό το άνοιγμα εγγράφων σε άλλες μορφές αρχείων. Για παράδειγμα, αυτές οι μορφές δεν υποστηρίζονται: μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), μορφή φορητού εγγράφου (PDF) και επεκτάσεις αλληλογραφίας Internet πολλαπλών χρήσεων HTML (MHTML).

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Όταν προβάλλετε ή εκτυπώνετε ένα έγγραφο σε Word για το web, το έγγραφο έχει την ίδια εμφάνιση με αυτήν στην προβολή διάταξης εκτύπωσης στην εφαρμογή υπολογιστή Word. Word για το web χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF για την εκτύπωση εγγράφων (ανατρέξτε στη λίστα των υποστηριζόμενων προγραμμάτων ΑΝΆΓΝΩΣΗς PDF).

Όταν προβάλλετε ένα έγγραφο, ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στο πρόγραμμα περιήγησης από ό,τι στην εφαρμογή υπολογιστή Word. Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες στο Word για το web, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word για το web

Προβολή "Διάταξη εκτύπωσης"

Στην προβολή ανάγνωσης, το Word για το web εμφανίζει ένα έγγραφο, όπως εμφανίζεται στην προβολή διάταξης εκτύπωσης. Οι άλλες προβολές που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή υπολογιστή Word (διάρθρωση, πρόχειρο, διάταξη Web και ανάγνωση πλήρους οθόνης) δεν είναι διαθέσιμες στο Word για το web. Παρομοίως, η προβολή σε παράθεση και τα παράθυρα διαίρεσης δεν είναι διαθέσιμα στο Word για το web.

Χάρακες και γραμμές πλέγματος

τοWord για το web δεν εμφανίζει χάρακες και γραμμές πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ της εφαρμογής για προγράμματα περιήγησης και της εφαρμογής για υπολογιστές

Όταν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο σε Word για το web, το έγγραφο παρουσιάζεται στην προβολή επεξεργασίας, ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε κείμενο. Η προβολή επεξεργασίας δεν εμφανίζει μορφοποίηση σελίδας, όπως περιθώρια ή αλλαγές σελίδας, συνοδευτικές σελίδες ή κεφαλίδες και υποσέλιδα. Επιπλέον, πολλά είδη αντικειμένων εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης.

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο Word για το web υποστηρίζει δυνατότητες που μπορεί να ισχύουν για τα έγγραφά σας. Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες πέρα από τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Word για το web, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Άνοιγμα και αποθήκευση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word για το web

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Στα συνημμένα του Outlook online και στις βιβλιοθήκες του SharePoint που προστατεύονται από την υπηρεσία IRM, το Word για το web ανοίγει έγγραφα για ανάγνωση, αλλά όχι για επεξεργασία. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της προστασίας IRM σε έγγραφα στο Word για το web.

Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Word για το web δεν είναι δυνατό το άνοιγμα εγγράφων που είναι κρυπτογραφημένα με κωδικό πρόσβασης.

Δικαίωμα τροποποίησης

Ένα έγγραφο που απαιτεί κωδικό πρόσβασης για την τροποποίησή του ανοίγει σε Word για το web σε προβολή ανάγνωσης, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του εγγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word για να καταργήσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας.

Διαχείριση εκδόσεων

Η διαχείριση των εκδόσεων γίνεται στο διακομιστή και όχι στο Word για το web. Εάν το έγγραφό σας είναι αποθηκευμένο σε OneDrive, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ιστορικό εκδόσεων" στο OneDrive. Εάν το έγγραφό σας είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα εάν η δυνατότητα "Ιστορικό εκδόσεων" έχει ρυθμιστεί για τη βιβλιοθήκη.

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word για το web

Αντιγραφή και επικόλληση

Αντιγράψτε και επικολλήστε κείμενο και αντιγράψτε/επικολλήστε εικόνες από το Web. Το κείμενο είναι μορφοποιημένο ώστε να ταιριάζει με το κείμενο που περιβάλλει το σημείο όπου επικολλάται στο Word για το web.

Μορφοποίηση γραμματοσειράς

Εφαρμόστε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, διακριτή διαγραφή, δείκτης, εκθέτης, γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα και επισήμανση. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση γραμματοσειράς.

Μορφοποίηση παραγράφου

Στοίχιση παραγράφων αριστερά, δεξιά ή κεντραρισμένα. εκτέλεση κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά. Αυξήστε ή μειώστε τις εσοχές. Προσαρμογή διάστιχου. μορφοποίηση παραγράφων ως λίστα με κουκκίδες ή με αρίθμηση. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση.

Αρίθμηση και κουκκίδες

Εφαρμόστε ένα από τα πολλά ενσωματωμένα στυλ αρίθμησης ή κουκκίδων.

Στυλ

Εφαρμόστε ένα στυλ από μια συλλογή ενσωματωμένων στυλ. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα στυλ ή να τροποποιήσετε στυλ στο Word για το web.

Μέγεθος σελίδας

Στην προβολή ανάγνωσης, το Word για το web εμφανίζει σελίδες με το μέγεθος για το οποίο είναι σχεδιασμένες. Η επεξεργασία υποστηρίζεται για τις διατάξεις Letter, Legal, Executive, a4, a5 και Custom size. Εάν γνωρίζετε τις διαστάσεις για ένα τυπικό μέγεθος χαρτιού που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πληκτρολογήστε τα στο παράθυρο διαλόγου Μέγεθος χαρτιού . Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε τη διάταξη μεγέθους σελίδας a3, ορίστε το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού ως 11,69 ίντσες πλάτος κατά 16,54 ίντσες υψηλό (297 από 420 mm).

Εύρεση

Η εύρεση είναι διαθέσιμη τόσο στην προβολή ανάγνωσης όσο και στην προβολή επεξεργασίας. Η εύρεση και η αντικατάσταση είναι διαθέσιμες στην προβολή επεξεργασίας.

Ζουμ

Εφαρμόστε ένα από τα πολλά επίπεδα ζουμ τόσο στις Προβολές επεξεργασίας όσο και ανάγνωσης.

Αλλαγές γραμμών και αλλαγές σελίδας

Οι αλλαγές γραμμών και σελίδων εμφανίζονται σε προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, οι αλλαγές σελίδας υποδεικνύονται με διακεκομμένες γραμμές.

Στήλες

Η διάταξη σελίδας διατηρείται, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της στο Word για το web. Μπορείτε να δείτε τις διατηρημένες στήλες στην προβολή ανάγνωσης.

Θέμα, χρώμα σελίδας, υδατογραφήματα

Το θέμα και το φόντο της σελίδας διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους στο Word για το web.

Σύνταξη από κοινού

Πολλοί συντάκτες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε Word για το web. Η σύνταξη από κοινού λειτουργεί σε Word για το web ή νεότερη έκδοση και στο Word για Mac 2011.

Αναθεώρηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word για το web

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, μεταφράστε το έγγραφο και ορίστε τη γλώσσα γλωσσικού ελέγχου. τοWord για το web δεν χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο λεξικό ή περιλαμβάνει ένα θησαυρό.

Αυτόματη διόρθωση

Word για το web διορθώνει συνηθισμένα λάθη κατά την πληκτρολόγηση, όπως η αλλαγή γραμμάτων που πληκτρολογούνται με λάθος σειρά (για παράδειγμα, η φράση "το" μετατρέπεται σε "το"). Εάν Word για το web κάνει μια διόρθωση που δεν θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z για να την αναιρέσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας στο μενού Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Εντοπισμένες αλλαγές

Οι εντοπισμένες αλλαγές εμφανίζονται στην προβολή ανάγνωσης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Αντικείμενα

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word για το web

Υπερ-συνδέσεις

Εισαγωγή, επεξεργασία και παρακολούθηση υπερ-συνδέσεων. Οι συνδέσεις σελιδοδεικτών και παραπομπής λειτουργούν και μπορείτε να επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο κείμενο, αλλά όχι τον προορισμό τους, στο Word για το web.

Πίνακες

Εισαγωγή πινάκων. Διαγραφή με βάση τον πίνακα, τη στήλη ή τη γραμμή. Εισαγωγή γραμμών και στηλών. Στοίχιση κειμένου κελιού αριστερά, δεξιά ή κεντραρισμένα. συγχώνευση και διαίρεση κελιών. Μορφοποιήστε τα περιγράμματα, τα φόντα και τα στυλ πίνακα. Άλλες δυνατότητες πίνακα--όπως μέγεθος κελιού και σειρά ταξινόμησης--διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν στο Word για το web.

Εικόνες

Εισαγάγετε εικόνες ή εικόνες clip art που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή από το Bing. Μπορείτε να εφαρμόσετε έναν αριθμό στυλ εικόνας, να γράψετε εναλλακτικό κείμενο, να αλλάξετε το μέγεθος, να σύρετε σε μια νέα θέση, να περικόψετε και να περιστρέψετε. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα οθόνης απευθείας από Word για το web, αλλά οι λήψεις οθόνης σε ένα έγγραφο εμφανίζονται ως εικόνες στο Word για το web.

Σχήματα, γραφήματα, πλαίσια κειμένου, SmartArt, WordArt

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η αλλαγή μεγέθους τους στο Word για το web.

Εξισώσεις, γραφή

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η αλλαγή μεγέθους τους στο Word για το web.

Πεδία, στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, συνοδευτική σελίδα

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, το περιεχόμενο των πεδίων και των στοιχείων ελέγχου περιεχομένου εμφανίζεται, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η ενημέρωσή του. Μια συνοδευτική σελίδα εμφανίζεται ως μια σειρά συμβόλων κράτησης θέσης για στοιχεία, όπως πλαίσια κειμένου.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν σε προβολή επεξεργασίας, αλλά δεν εμφανίζονται σε γραμμή στο έγγραφο.

Πίνακας περιεχομένων

Δεν μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε έναν πίνακα περιεχομένων. Ωστόσο, μπορείτε να ενημερώσετε τους υπάρχοντες πίνακες περιεχομένων ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που κάνετε στο έγγραφο. Για να εισαγάγετε ή να διαγράψετε έναν πίνακα περιεχομένων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο έγγραφο χρησιμοποιώντας τον πίνακα περιεχομένων τόσο στην προβολή επεξεργασίας όσο και στην προβολή ανάγνωσης.

Βιβλιογραφία, ευρετήριο

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε.

Μακροεντολές

Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε και να κάνετε κοινή χρήση εγγράφων που περιέχουν μακροεντολές, αλλά για να εκτελέσετε τις μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Στοιχεία ελέγχου ActiveX, ενσωματωμένα αντικείμενα OLE, γραμμές υπογραφής

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η αλλαγή μεγέθους τους στο Word για το web.

Συνδεδεμένες εικόνες, ενσωματωμένα αρχεία

Αυτά διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης στο Word για το web.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×