Διαχείριση εγγραφών στη Διαχείριση εγγραφής του Lync

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Άμεση αναβάθμιση

Με το λογισμικό επικοινωνίας "Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync 2010", μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνομιλίες και συσκέψεις του Microsoft Lync Online που έχετε εγγράψει. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση εγγραφής του Lync για να εγγράψετε συσκέψεις και να ακούτε εγγραφές, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή και αναπαραγωγή συσκέψεων του Lync Online.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εξερεύνηση της Διαχείρισης εγγραφής

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές του Lync"

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Windows Media (.wmv)"

Αναπαραγωγή εγγραφής στη Διαχείριση εγγραφής του Lync

Αναζήτηση του φακέλου εγγραφής

Δημοσίευση μιας εγγραφής της οποίας μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους

Μετονομασία εγγραφής

Διαγραφή εγγραφής

Εξερεύνηση της Διαχείρισης εγγραφής

Όλες οι αποθηκευμένες εγγραφές εμφανίζονται στη Διαχείριση εγγραφής. Από τη Διαχείριση εγγραφής, μπορείτε να αναπαράγετε εγγραφές, να μετονομάζετε εγγραφές ή να δημιουργείτε μια μορφή βίντεο της οποίας μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εγγραφές Lync και την καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv) στη Διαχείριση εγγραφής.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση εγγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, μετά στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, μετά στο στοιχείο Microsoft Lync και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές του Lync"

Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές του Lync για να δείτε τις εγγραφές του Lync Online που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας. Στην καρτέλα Εγγραφές του Lync, μπορείτε να αναπαράγετε, να μετονομάζετε, να διαγράφετε ή να αναζητείτε εγγραφές του Lync. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ολόκληρη ή μέρος της εγγραφής σε μορφή Windows Media και να τη δημοσιεύσετε σε άλλους.

Όταν αναπαράγετε μια εγγραφή από τη Διαχείριση εγγραφής, η εγγραφή ανοίγει και αναπαράγεται στη Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync 2010. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής εγγραφής του Lync 2010 παρέχει μια πλούσια εμπειρία προβολής για τον παρουσιαστή που δημιούργησε την εγγραφή. Μπορείτε να δείτε τα τμήματα ήχου, βίντεο, συνομιλιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), κοινής χρήσης εφαρμογών, παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint, πίνακα και ψηφοφορίας της εγγραφής Lync Online ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν κατά τη σύσκεψη ή τη συνομιλία Lync. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες ώστε να μπορείτε να εστιάσετε σε άλλα τμήματα της εγγραφής Lync. Με τη δημιουργία ευρετηρίου, μπορείτε να ακούσετε ένα συγκεκριμένο ομιλητή ή να δείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο, ενώ μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στη λίστα συμμετεχόντων και να κάνετε λήψη συνημμένων.

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Windows Media (.wmv)"

Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv) για να εμφανίσετε τις εγγραφές του Lync που επιλέγετε να αποθηκεύσετε σε μορφή βίντεο. Στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv), μπορείτε να αναπαραγάγετε, να διαγράψετε ή να αναζητήσετε ένα βίντεο στον υπολογιστή σας ή σε άλλη θέση δικτύου. Μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε ένα αρχείο βίντεο Windows Media με άλλους.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε μια έκδοση Windows Media μιας εγγραφής: μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μία όταν τερματίσετε μια περίοδο λειτουργίας Lync και να αποθηκεύσετε την εγγραφή (επιλέγοντας Δημιουργήστε μια έκδοση που μπορείτε να δημοσιεύσετε σε άλλους) ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια αργότερα από την καρτέλα Εγγραφές του Lync.

Αρχή της σελίδας

Αναπαραγωγή εγγραφής στη Διαχείριση εγγραφής του Lync

 1. Κάντε κλικ είτε στην καρτέλα Εγγραφές του Lync είτε στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv)

 2. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση του φακέλου εγγραφής

Από προεπιλογή, όταν εγγράφετε μια περίοδο λειτουργίας του Lync, η εγγραφή του Lync αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας στη θέση C:\Χρήστες\όνομα_χρήστη\Εγγραφές του Lync. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη θέση στο Lync (στις επιλογές Αποθήκευση αρχείου).

Αν δημιουργείτε επίσης μια έκδοση Windows Media της εγγραφής, από προεπιλογή, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας στη θέση C:\Χρήστες\όνομα_χρήστη\Εγγραφές του Lync. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη θέση όταν δημιουργείτε την εγγραφή Windows Media, είτε όταν διακόπτετε την περίοδο λειτουργίας του Lync είτε χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εγγραφής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα “Δημοσίευση μιας εγγραφής της οποίας μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους”.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ είτε στην καρτέλα Εγγραφές του Lync είτε στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv)

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση μιας εγγραφής της οποίας μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους

Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή διαθέσιμη σε άλλους αποθηκεύοντας όλη ή μέρη της εγγραφής Lync ως αρχείο Windows Media και δημοσιεύοντας το αρχείο Windows Media σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου ή σε μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων του Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές του Lync.

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

 4. Για να αλλάξετε το όνομα της εγγραφής, στην περιοχή Όνομα αρχείου εγγραφής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 5. Για να αλλάξετε τη θέση της εγγραφής, στην περιοχή Αποθήκευση σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο κειμένου, επικολλήστε μια διεύθυνση Web, όπως μια διεύθυνση URL μιας βιβλιοθήκης διαθέσιμων στοιχείων του SharePoint Server 2010.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και μεταβείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο.

Σημείωση:  Αν διαθέτετε τον SharePoint Server 2010 και τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εγγραφή σε μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων του Microsoft SharePoint. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή του αρχείου στον SharePoint Server 2010, ζητήστε από το διαχειριστή του SharePoint να αυξήσει το μέγιστο μέγεθος αποστολής (από προεπιλογή 50 MB) και τη ρύθμιση του χρονικού ορίου αποστολής.

 1. Για να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο δημοσιευμένο βίντεο ή να καθορίσετε την ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Περιεχόμενο σε βίντεο, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε. Αν ένας τύπος περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμος, δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στην περίοδο λειτουργίας του Lync.

Σημείωση:  Αν συγκεκριμένο περιεχόμενο στην αρχική περίοδο λειτουργίας του Lync είχε πολύ μεγάλο μέγεθος (για παράδειγμα, ένας μεγάλος πίνακας, μια περίοδος λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) ή η κοινή χρήση διπλής οθόνης), το περιεχόμενο μπορεί να είναι λιγότερο ευανάγνωστο στο τελικό βίντεο. Επιπλέον, τα μηνύματα γραφής στο τμήμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων της εγγραφής συνήθως περικόπτονται εξαιτίας του περιορισμένου πλάτους του τελικού βίντεο.

 1. Στην περιοχή Ώρα, χρησιμοποιήστε τα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για να επιλέξετε τα σημεία που θέλετε να ξεκινά και να σταματά η δημοσιευμένη έκδοση στην αρχική εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία εγγραφής

Για να μετονομάσετε μια εγγραφή, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές του Lync.

 3. Κάντε κλικ σε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία. Ο τίτλος της εγγραφής επισημαίνεται.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εγγραφής

Για να διαγράψετε μια εγγραφή, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ είτε στην καρτέλα Εγγραφές του Lync είτε στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv).

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Σημείωση:  Όταν εντοπιστεί μια εγγραφή Windows Media σε διαφορετικό υπολογιστή, η διαγραφή καταργεί μόνο τη σύνδεση στην εγγραφή από τη Διαχείριση εγγραφής. Για να διαγράψετε την πραγματική εγγραφή, πρέπει να τη διαγράψετε από τη θέση στην οποία έχει αποθηκευτεί η εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×