Διαχείριση εγγραφών στη Διαχείριση εγγραφής του Lync

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Άμεση αναβάθμιση

Με τη Διαχείριση εγγραφής Microsoft Lync 2010, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις συνομιλίες και τις συσκέψεις του Microsoft Lync 2010 που έχετε εγγράψει. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση εγγραφής Lync, για να εγγράφετε συσκέψεις και να ακούτε εγγραφές, ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή και αναπαραγωγή συσκέψεων στο Lync 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εξερεύνηση της Διαχείρισης εγγραφής

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Lync"

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Windows Media (.wmv)"

Αναπαραγωγή εγγραφής στη Διαχείριση εγγραφής Lync

Δημοσίευση εγγραφής που μπορείτε να μοιραστείτε με άλλα άτομα

Μετονομασία εγγραφής

Διαγραφή εγγραφής

Εξερεύνηση της Διαχείρισης εγγραφής

Όλες οι αποθηκευμένες εγγραφές σας εμφανίζονται στη Διαχείριση εγγραφής. Από τη Διαχείριση εγγραφής, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή εγγραφών, να τις μετονομάζετε ή να δημιουργείτε μια μορφή βίντεο που μπορείτε να μοιραστείτε με άλλα άτομα. Εκτελέστε αυτές τις εργασίες, χρησιμοποιώντας τις καρτέλες Εγγραφές Lync και Εγγραφές Windows Media (.wmv) στη Διαχείριση εγγραφής.

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση εγγραφής, επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και, στη συνέχεια, Διαχείριση εγγραφής Microsoft Lync.

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Lync"

Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές Lync, για να δείτε τις εγγραφές του Lync 2010 που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας. Από την καρτέλα Εγγραφές Lync, μπορείτε να αναπαράγετε, να μετονομάζετε και να διαγράφετε εγγραφές Lync ή να μεταβαίνετε σε αυτές. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύετε όλη την εγγραφή ή τμήματά της στη μορφή Windows Media και να τη δημοσιεύετε σε άλλα άτομα.

Όταν αναπαράγετε μια εγγραφή από τη Διαχείριση εγγραφής, η εγγραφή ανοίγει και αναπαράγεται στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής εγγραφής Microsoft Lync 2010. Το Πρόγραμμα αναπαραγωγής εγγραφής Lync 2010 προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία προβολής για τον παρουσιαστή που δημιούργησε την εγγραφή. Μπορείτε να προβάλετε τον ήχο, το βίντεο, τις συνομιλίες μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), την κοινή χρήση εφαρμογών, τις παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint, τον πίνακα και τα τμήματα σταθμοσκόπησης της εγγραφής Lync, όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη ή συνομιλία Lync. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες, ώστε να μπορέσετε να εστιάσετε σε άλλα τμήματα της εγγραφής Lync. Με τη δημιουργία ευρετηρίου, μπορείτε να ακούσετε έναν συγκεκριμένο ομιλητή ή να δείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθώς επίσης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα με συμμετέχοντες και να πραγματοποιήσετε λήψη συνημμένων.

Σημείωση:  Αν στη στήλη Κατάσταση μιας εγγραφής εμφανιστεί η ένδειξη Σφάλμα, παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αρχική αποθήκευση της εγγραφής. Μπορείτε να δοκιμάσετε να ανακτήσετε την εγγραφή κάνοντας δεξιό κλικ σε αυτήν και επιλέγοντας, στη συνέχεια, Επανάληψη. Η Διαχείριση εγγραφής Lync θα επιχειρήσει να επεξεργαστεί εκ νέου την εγγραφή. Αν είναι δυνατή η ανάκτηση της εγγραφής, η Κατάσταση θα εμφανίσει την ένδειξη Πλήρης.

Εξερεύνηση της καρτέλας "Εγγραφές Windows Media (.wmv)"

Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv), για να εμφανιστούν οι εγγραφές Lync που επιλέξατε να αποθηκεύσετε σε μορφή βίντεο. Στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv), μπορείτε να αναπαράγετε και να διαγράφετε ένα βίντεο στον υπολογιστή σας ή σε άλλη θέση δικτύου ή να μεταβαίνετε σε αυτό. Μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα ένα αρχείο βίντεο Windows Media με άλλα άτομα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε μια εγγραφή έκδοσης Windows Media: μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια εγγραφή όταν ολοκληρώσετε μια περίοδο λειτουργίας Lync και να αποθηκεύσετε την εγγραφή (επιλέγοντας Επίσης δημιουργία έκδοσης που να μπορεί να δημοσιευτεί σε άλλα άτομα) ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή αργότερα από την καρτέλα Εγγραφές Lync.

Αρχή της σελίδας

Αναπαραγωγή εγγραφής στη Διαχείριση εγγραφής Lync

 1. Κάντε κλικ είτε στην καρτέλα Εγγραφές Lync είτε στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv)

 2. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και μετά επιλέξτε Αναπαραγωγή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση εγγραφής που μπορείτε να μοιραστείτε με άλλα άτομα

Μπορείτε να διαθέσετε μια εγγραφή σε άλλα άτομα, αποθηκεύοντας όλη την εγγραφή Lync ή τμήματά της ως αρχείο Windows Media και δημοσιεύοντάς το σε κοινόχρηστη θέση δικτύου ή σε βιβλιοθήκη πόρων Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφής Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές Lync.

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και μετά επιλέξτε Δημοσίευση.

 4. Για να αλλάξετε το όνομα της εγγραφής, στην περιοχή Όνομα αρχείου εγγραφής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 5. Για να αλλάξετε την τοποθεσία της εγγραφής, στην περιοχή Αποθήκευση σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο κειμένου, επικολλήστε μια διεύθυνση Web, όπως διεύθυνση URL βιβλιοθήκης πόρων SharePoint Server 2010.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο.

Σημείωση:  Αν διαθέτετε SharePoint Server 2010 και τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εγγραφή σε μια βιβλιοθήκη πόρων Microsoft SharePoint. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αποστολή του αρχείου στον SharePoint Server 2010, ζητήστε από το διαχειριστή του SharePoint να αυξήσει το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος αποστολής (προεπιλογή 50 MB) και τη ρύθμιση χρονικού ορίου αποστολής.

 1. Για να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο δημοσιευμένο βίντεο ή για να καθορίσετε των ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Περιεχόμενο στο βίντεο, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα από τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε. Αν ένας τύπος περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμος, δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στην περίοδο λειτουργίας Lync.

Σημείωση:  Αν συγκεκριμένο περιεχόμενο στην αρχική περίοδο λειτουργίας Lync είχε πολύ μεγάλο μέγεθος (για παράδειγμα, ένας μεγάλος πίνακας, μια μεγάλη περίοδος λειτουργίας IM ή κοινή χρήση διπλής οθόνης), το περιεχόμενο μπορεί να είναι λιγότερο ευανάγνωστο στο ολοκληρωμένο βίντεο. Επιπλέον, τυχόν μηνύματα γραφής στο τμήμα άμεσων μηνυμάτων της εγγραφής συνήθως περικόπτονται λόγω του περιορισμένου πλάτους του ολοκληρωμένου βίντεο.

 1. Στην περιοχή Ώρα, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης, για να επιλέξετε σε ποιο σημείο στην αρχική εγγραφή θέλετε να ξεκινάει ή να λήγει η δημοσιευμένη έκδοση.

Συμβουλή:  Στην καρτέλα "Εγγραφές Windows Media", μπορείτε να αντιγράψετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα αρχείου μιας εγγραφής στο πρόχειρό σας, κάνοντας δεξιό κλικ στην εγγραφή και επιλέγοντας, στη συνέχεια, Αντιγραφή τοποθεσίας. Έπειτα, μπορείτε να επικολλήσετε τη διαδρομή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αν αποθηκεύσατε μια εγγραφή Windows Media σε μια κοινή θέση δικτύου και θέλετε να στείλετε την τοποθεσία σε άλλα άτομα.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία εγγραφής

Για να μετονομάσετε μια εγγραφή, κάντε τα εξής:

Σημείωση:  Με αυτά τα βήματα αλλάζει το όνομα της εγγραφής, αλλά όχι η τοποθεσία της.

 1. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφής Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφές Lync.

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και μετά επιλέξτε Μετονομασία. Ο τίτλος της εγγραφής επισημαίνεται.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εγγραφής

Για να διαγράψετε μια εγγραφή, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφής Microsoft Lync.

 2. Κάντε κλικ είτε στην καρτέλα Εγγραφές Lync είτε στην καρτέλα Εγγραφές Windows Media (.wmv).

 3. Κάντε κλικ σε μια εγγραφή και μετά επιλέξτε Διαγραφή.

Σημείωση:  Όταν μια εγγραφή Windows Media βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή, με τη διαγραφή της καταργείται μόνο ο σύνδεσμος προς αυτήν από τη Διαχείριση εγγραφής. Για να διαγράψετε την πραγματική εγγραφή, πρέπει να τη διαγράψετε στην τοποθεσία όπου είναι αποθηκευμένη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×