Διαχείριση της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager σε διακομιστή

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το νέο εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013 λειτουργεί μόνο με εγκαταστάσεις του Microsoft Outlook 2013. Αν χρησιμοποιείτε το Outlook 2010, χρησιμοποιήστε το εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2010.

Αν θέλετε να φιλοξενήσετε μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager σε ένα διακομιστή και είστε διαχειριστής στο συγκεκριμένο διακομιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων για το Business Contact Manager for Outlook 2013. Δεν χρειάζεται να έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή το Microsoft Office ή το Business Contact Manager for Outlook, αλλά πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια υποστηριζόμενη έκδοση του Microsoft SQL Server.

Το εργαλείο ανοίγει τις απαραίτητες θύρες τείχους προστασίας, εκχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων προς τους χρήστες και ρυθμίζει τις παραμέτρους της παρουσίας του SQL Server, ώστε να επιτρέπονται εξωτερικές συνδέσεις. Αφού εγκατασταθεί το εργαλείο, σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τη βάση δεδομένων σας στο διακομιστή.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης του Εργαλείου βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook σε ένα διακομιστή για τη δημιουργία, τη μετεγκατάσταση, την κοινή χρήση, τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και την επαναφορά βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εγκατάσταση του Εργαλείου βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook

Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

Δημιουργία βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Κοινή χρήση βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Επαναφορά βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Κατάργηση του Εργαλείου βάσης δεδομένων

Εγκατάσταση του Εργαλείου βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook

Για να φιλοξενήσετε μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager σε ένα διακομιστή, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε στο διακομιστή σας το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook.

Σημειώσεις: 

 • Πρέπει να είστε διαχειριστής, για να εγκαταστήσετε το εργαλείο.

 • Το Microsoft Office και το Business Contact Manager for Outlook δεν χρειάζεται να έχουν εγκατασταθεί στο διακομιστή.

 • Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος στη σελίδα για το εργαλείο βάσης δεδομένων 2010 λήψης ή λήψη σελίδα για το εργαλείο βάσης δεδομένων 2013 για να επαληθεύσετε ότι ο διακομιστής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα και το προαπαιτούμενες εγκατεστημένο λογισμικό. Περιλαμβάνονται και Microsoft SQL Server 2008 SP2 ή Microsoft SQL Server 2005 SP3.

 1. Κάντε λήψη του εργαλείου βάσης δεδομένων 2010 ή λήψη του εργαλείου βάσης δεδομένων 2013 στο διακομιστή σας.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού InstallShield για να εγκαταστήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα του Εργαλείου βάσης δεδομένων

Σημείωση: Πρέπει να είστε διαχειριστής για να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Microsoft Small Business, στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook.

  Windows Vista ή Windows 7

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 4. Κάντε κλικ στο φάκελο Microsoft Small Business, κατόπιν στο φάκελο Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook.

 5. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, όταν ανοίγετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι ή στο κουμπί Επιτρέπεται.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή για κοινή χρήση με τους χρήστες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013 για να τη δημιουργήσετε.

 1. Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Παρουσία διακομιστή βάσης δεδομένων, επιλέξτε την παρουσία του SQL Server στην οποία θέλετε να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος εάν θέλετε να επιστρέψετε στη Σελίδα υποδοχής του οδηγού για να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες, διαφορετικά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Συμβουλή: Εάν είστε ο κάτοχος βάσης δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook για την εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων. Αφού έχετε κάνει κοινή χρήση της βάσης δεδομένων στο διακομιστή, ανοίξτε το Business Contact Manager for Outlook στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων και εισαγάγετε τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Σύνδεση με κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager και Εισαγωγή δεδομένων στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Εάν έχετε μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager που δημιουργήθηκε με μια προηγούμενη έκδοση του Εργαλείου βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013 για να μετεγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων, ώστε να είναι συμβατή με το Business Contact Manager for Outlook 2013. Για παράδειγμα, εάν έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013 για να μετεγκαταστήσετε αυτήν τη βάση.

 1. Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Παρουσία διακομιστή βάσης δεδομένων, επιλέξτε την παρουσία του SQL Server στην οποία θέλετε να μετεγκατασταθεί η βάση δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη λίστα Όνομα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να μετεγκατασταθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος εάν θέλετε να επιστρέψετε στη Σελίδα υποδοχής του οδηγού για να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες, διαφορετικά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων σας μόνο αν έχετε ορίσει τη βάση δεδομένων ως κοινόχρηστη. Για να θέσετε σε κοινή χρήση τη βάση δεδομένων σας από ένα διακομιστή, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση της βάσης δεδομένων από έναν υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση των δεδομένων του Business Contact Manager με άλλους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη σύνδεση σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση με κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

Σημαντικό: Για να συνδεθείτε με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί ή μετεγκατασταθεί με το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013, στο διακομιστή δεν χρειάζεται να έχει εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook, αλλά σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων πρέπει να έχει εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook 2013.

 1. Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση βάσης δεδομένων και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Παρουσία διακομιστή βάσης δεδομένων, επιλέξτε την παρουσία του SQL Server την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κοινή χρήση της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη λίστα Όνομα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στη στήλη Κοινή χρήση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στους χρήστες με τους οποίους θέλετε να μοιραστείτε τη βάση δεδομένων.

 6. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε ένα χρήστη που δεν βρίσκεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου χρήστη.

  Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη χρήστη, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Σε περίπτωση που ο διακομιστής είναι μέρος μιας ομάδα εργασίας   

   1. Στο πλαίσιο Προσωρινός κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικός πρόσβασης που είστε βέβαιοι ότι ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

    Αυτός ο προσωρινός κωδικός πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Την πρώτη φορά που ο νέος χρήστης αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager, του ζητείται να πληκτρολογήσει αυτόν τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, να πληκτρολογήσει τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης δικτύου ή τον τοπικό κωδικό πρόσβασης. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο κωδικός πρόσβασης δικτύου του χρήστη παρέχει στο χρήστη πρόσβαση τόσο στο δίκτυο όσο και στη βάση δεδομένων.

    Σημείωση: Πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη. Οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται — είτε προσωρινοί είτε μόνιμοι — πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν οριστεί στο τοπικό δίκτυο. Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να είναι κενός.

   2. Στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε ξανά τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης.

   3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η σύνδεση αυτού του χρήστη σε αυτόν τον υπολογιστή, εάν θέλετε ο νέος χρήστης να έχει το δικαίωμα σύνδεσης και αποσύνδεσης στον υπολογιστή σας καθώς και πρόσβασης σε άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων.

  • Σε περίπτωση που ο διακομιστής είναι μέρος ενός τομέας   

   1. Πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα στον οποίο ο χρήστης είναι μέλος.

   2. Πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη του χρήστη στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Αυτό το όνομα πρέπει να είναι το ίδιο όνομα χρήστη (ή αναγνωριστικό σύνδεσης) που πληκτρολογεί ο χρήστης κατά τη σύνδεση στο δίκτυο.

    -Ή-

    Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε ένα όνομα χρήστη και τομέα.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Επιβεβαιώστε τη λίστα των χρηστών και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, εάν θέλετε να επιστρέψετε στη Σελίδα υποδοχής του οδηγού για να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες, διαφορετικά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Σημαντικό: Όταν κάνετε κοινή χρήση μιας βάσης δεδομένων, μοιράζεστε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτήν τη βάση δεδομένων με κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτήν. Αν έχετε ρυθμίσει αυτόματη σύνδεση και παρακολούθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα άλλα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με τους λογαριασμούς και τις επαγγελματικές επαφές σας είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αν δεν θέλετε να γίνεται κοινή χρήση των υφιστάμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας, καταργήστε αυτά τα στοιχεία πριν θέσετε τη βάση δεδομένων σε κοινή χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση των επικοινωνιών σας με πελάτες στο Business Contact Manager.

Σημείωση: Εάν θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση στη βάση δεδομένων για κάποιον χρήστη, στο Εργαλείο βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του χρήστη, στη σελίδα Επιλέξτε τους χρήστες που θέλετε να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager παρακάτω του οδηγού.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Θα πρέπει να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας για να αποτρέψετε την απώλεια των εταιρικών δεδομένων σας. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων πριν από την κατάργηση της εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook. Μπορείτε να ανακτήσετε τα εταιρικά δεδομένα σας, εάν αργότερα εγκαταστήσετε ξανά το Business Contact Manager for Outlook. Εάν η βάση δεδομένων καταστραφεί και είχατε δημιουργήσει πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας για αυτήν, μπορείτε να επαναφέρετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας με μικρή απώλεια δεδομένων.

 1. Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Παρουσία διακομιστή βάσης δεδομένων, επιλέξτε την παρουσία του SQL Server για τη βάση δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη λίστα Όνομα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων για την οποία θέλετε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε, πληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευτεί το αντίγραφο ασφαλείας ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να βρείτε τη θέση.

  Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης για την προστασία του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος εάν θέλετε να επιστρέψετε στη Σελίδα υποδοχής του οδηγού για να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες, διαφορετικά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά βάσης δεδομένων με το Εργαλείο βάσης δεδομένων

Εάν έχετε αποθηκεύσει στο διακομιστή ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2013, για να ανακτήσετε τη βάση δεδομένων από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

 1. Ανοίξτε το Εργαλείο βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά βάσης δεδομένων και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Παρουσία διακομιστή βάσης δεδομένων, επιλέξτε την παρουσία του SQL Server για τη βάση δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη λίστα Όνομα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να βρείτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 6. Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας από προηγούμενη έκδοση του Business Contact Manager for Outlook, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με την ένδειξη ότι το αρχείο πρέπει να μετεγκατασταθεί. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος εάν θέλετε να επιστρέψετε στη Σελίδα υποδοχής του οδηγού για να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες, διαφορετικά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση του Εργαλείου βάσης δεδομένων

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 3. Στη λίστα των προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.

 4. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε το Εργαλείο βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Windows Vista

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχική σελίδα Πίνακα Ελέγχου στο παράθυρο περιήγησης.

 7. Στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 8. Στη λίστα των προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.

  Windows 7

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 10. Στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 11. Στη λίστα των προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλείο βάσης δεδομένων Business Contact Manager for Outlook και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×