Διόρθωση ενός τύπου χωρίς συνέπεια

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι ο τύπος σε αυτό το κελί δεν συμφωνεί με το μοτίβο των τύπων που βρίσκονται κοντά του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για τους λόγους της μη συνέπειας

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Εμφάνιση τύπων.

 2. Αυτή η ενέργεια σάς επιτρέπει να βλέπετε τους τύπους σε όλα τα κελιά, αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.

 3. Συγκρίνετε τον τύπο χωρίς συνέπεια με τους τύπους πριν και μετά από αυτόν και διορθώσετε τυχόν αθέλητες ασυνέπειες.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Εμφάνιση τύπων. Η ενέργεια αυτή θα εμφανίσει ξανά τα υπολογισμένα αποτελέσματα όλων των κελιών.

 5. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, επιλέξτε ένα κοντινό κελί που δεν έχει αυτό το πρόβλημα.

 6. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Ανίχνευση προηγουμένων.

 7. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί που έχει το πρόβλημα.

 8. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Ανίχνευση προηγουμένων.

 9. Συγκρίνετε τα μπλε βέλη ή τις περιοχές με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, διορθώστε τυχόν προβλήματα με τους τύπους που δεν έχουν συνέπεια.

 10. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Κατάργηση βελών.

Περισσότερες λύσεις

Επιλέξτε το κελί με τον τύπο χωρίς συνέπεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε ένα από τα πλήκτρα βέλους. Αυτό θα επιλέξει το κελί χωρίς συνέπεια μαζί με άλλα κελιά. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν έχετε επιλέξει κελιά προς τα κάτω, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+D για να συμπληρώσετε τον τύπο προς τα κάτω.

 • Εάν έχετε επιλέξει κελιά προς τα επάνω, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συμπλήρωση > Επάνω για να συμπληρώσετε τον τύπο προς τα επάνω.

 • Εάν έχετε επιλέξει κελιά προς τα δεξιά, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+R για να συμπληρώσετε τον τύπο προς τα δεξιά.

 • Εάν έχετε επιλέξει κελιά προς τα αριστερά, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συμπλήρωση > Αριστερά για να συμπληρώσετε τον τύπο προς τα αριστερά.

Εάν έχετε περισσότερα κελιά που χρειάζονται τον τύπο, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

 1. Επιλέξτε το κελί με το πρόβλημα.

 2. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί: Κουμπί "Προειδοποιητικό μήνυμα" του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε είτε Αντιγραφή τύπου από επάνω είτε Αντιγραφή τύπου από αριστερά.

 3. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα και θέλετε τον τύπο από το κελί που βρίσκεται κάτω, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συμπλήρωση > Επάνω.

 4. Εάν θέλετε τον τύπο από το κελί προς τα δεξιά, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συμπλήρωση > Αριστερά.

Εάν ο τύπος δεν παρουσιάζει σφάλμα, μπορείτε να τον παραβλέψετε:

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Έλεγχος σφαλμάτων

 2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη σφάλματος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Επόμενο για να μεταβείτε στο επόμενο σφάλμα.

Σημείωση: Εάν δεν θέλετε το Excel να ελέγξει για τύπους χωρίς συνέπεια με αυτόν τον τρόπο, κλείστε το παράθυρο διαλόγου "Έλεγχος σφαλμάτων". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επιλογές > Τύποι. Στο κάτω μέρος, καταργήστε την επιλογή Τύποι χωρίς συνέπεια με άλλους τύπους στην περιοχή.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac, κάντε κλικ στις επιλογές Excel > Προτιμήσεις > Έλεγχος σφαλμάτων και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή Τύποι που δεν συμφωνούν με γειτονικούς τύπους.

Όταν ο τύπος δεν ταιριάζει με το μοτίβο άλλων τύπων που βρίσκονται κοντά του, εμφανίζεται μια ένδειξη σφάλματος. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι ο τύπος είναι εσφαλμένος. Εάν ο τύπος είναι εσφαλμένος, η εφαρμογή συνέπειας στο αναφορά κελιού συχνά επιλύει το πρόβλημα.

Για παράδειγμα, για να πολλαπλασιάσετε τη στήλη A επί τη στήλη B, οι τύποι είναι A1*B1, A2*B2, A3*B3 και ούτω καθεξής. Εάν ο επόμενος τύπος μετά τον A3*B3 είναι ο A4*B2, το Excel τον αναγνωρίζει ως τύπο χωρίς συνέπεια, επειδή για να συνεχιστεί το μοτίβο, ο τύπος θα έπρεπε να είναι A4*B4.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ένδειξη σφάλματος και κοιτάξτε τη γραμμή τύπων για να βεβαιωθείτε ότι οι αναφορές κελιών είναι σωστές.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί που εμφανίζεται.

  Τύπος χωρίς συνέπεια στο κελί C4	mac_inconsistent_formula

  Το μενού συντόμευσης εμφανίζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για να διορθώσετε αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Επιλέξτε

Για

Αντιγραφή τύπου από επάνω

Κάντε τον τύπο συνεπή αντιγράφοντας το μοτίβο από το κελί προς τα επάνω. Στο παράδειγμά μας, ο τύπος γίνεται A4*B4 ώστε να συμφωνεί με το μοτίβο A3*B3 στο επάνω κελί.

Παράβλεψη σφάλματος

Καταργήστε την ένδειξη σφάλματος, για παράδειγμα, εάν η ασυνέπεια στον τύπο είναι εκούσια ή αποδεκτή για άλλους λόγους.

Επεξεργασία στη γραμμή τύπων

Ελέγξτε τη σύνταξη του τύπου και βεβαιωθείτε ότι οι αναφορές κελιών είναι αυτό που περιμένατε.

Επιλογές ελέγχου σφαλμάτων

Επιλέξτε τους τύπους σφαλμάτων που θέλετε να επισημαίνει το Excel. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται ενδείξεις σφαλμάτων όταν υπάρχουν τύποι χωρίς συνέπεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προσθήκη σημαίας στους τύπους που δεν είναι συνεπείς με τους τύπους σε συνεχόμενα κελιά.

Συμβουλές: 

  • Για να παραβλέψετε ενδείξεις σφαλμάτων για πολλά κελιά ταυτόχρονα, επιλέξτε το περιοχή που περιέχει τα σφάλματα που θέλετε να παραβλέψετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί που εμφανίζεται Κουμπί προειδοποίησης τύπου χωρίς συνέπεια και, από το μενού συντόμευσης, επιλέξτε Παράβλεψη σφάλματος.

  • Για να παραβλέψετε ενδείξεις σφαλμάτων για ένα ολόκληρο φύλλο, κάντε πρώτα κλικ σε ένα κελί που περιέχει μια ένδειξη σφάλματος. Στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ΕΝΤΟΛΗ + A για να επιλέξετε το φύλλο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί που εμφανίζεται Κουμπί προειδοποίησης τύπου χωρίς συνέπεια και, από το μενού συντόμευσης, επιλέξτε Παράβλεψη σφάλματος.

Περισσότεροι πόροι

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×