Δυνατότητα αλλαγών σε τμήματα ενός προστατευμένου εγγράφου

Μπορείτε να επισημάνετε ένα έγγραφο ως μόνο για ανάγνωση και να εξακολουθήσετε να επιτρέπετε τις αλλαγές σε επιλεγμένα τμήματα.

Μπορείτε να κάνετε αυτά τα τμήματα που δεν έχουν περιορισμούς διαθέσιμα για οποιονδήποτε ανοίγει το έγγραφο ή μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα σε συγκεκριμένα άτομα, έτσι ώστε μόνο εκείνα να μπορούν να αλλάξουν τα τμήματα του αρχείου που δεν έχουν περιορισμούς.

Προστασία εγγράφου και επισήμανση των τμημάτων με δυνατότητα αλλαγής

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Το εικονίδιο "Περιορισμός επεξεργασίας" εμφανίζεται στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

 2. Στην περιοχή Περιορισμοί επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο.

 3. Στη λίστα των περιορισμών επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία αλλαγή (μόνο για ανάγνωση).

 4. Επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου στο οποίο θέλετε να επιτρέψετε αλλαγές.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε μια ομάδα παραγράφων, μια επικεφαλίδα, μια πρόταση ή μια λέξη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τμήματα του εγγράφου, επιλέξτε το τμήμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο CTRL και επιλέξτε περισσότερα τμήματα, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL.

 5. Στην περιοχή Εξαιρέσεις, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε χρήστη ανοίγει το έγγραφο να επεξεργάζεται το τμήμα που επιλέξατε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όλοι στη λίστα Ομάδες.

  • Για να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα να επεξεργάζονται το τμήμα που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότεροι χρήστες και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών.

   Συμπεριλάβετε το όνομά σας, εάν θέλετε να έχετε δυνατότητα επεξεργασίας αυτού του τμήματος του εγγράφου. Διαχωρίστε κάθε όνομα με ερωτηματικό.

   Σημαντικό: Εάν σκοπεύετε να προστατεύσετε το έγγραφο με έλεγχο ταυτότητας χρήστη και όχι με προστασία κωδικού πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα ονόματα χρηστών.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματα των χρηστών στους οποίους επιτρέπετε την επεξεργασία του επιλεγμένου τμήματος.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε περισσότερα από ένα άτομα, αυτά τα άτομα προστίθενται ως ένα στοιχείο στο πλαίσιο Ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να τα επιλέξτε γρήγορα ξανά.

 6. Συνεχίστε την επιλογή τμημάτων του εγγράφου και την εκχώρηση δικαιωμάτων επεξεργασίας στους χρήστες.

 7. Στην περιοχή Έναρξη ενεργοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο, ώστε οι χρήστες που τον γνωρίζουν να μπορούν να καταργήσουν την προστασία και να εργαστούν σε αυτό, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

   Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε άλλα άτομα να μπορούν να εργάζονται στο έγγραφο ταυτόχρονα.

   Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι καλύτερη. .

   Φροντίστε να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του από τη Microsoft. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

  • Για να κρυπτογραφήσετε το έγγραφο ώστε η κατάργηση της προστασίας του εγγράφου να είναι δυνατή μόνο από κατόχους με έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας χρήστη.

   Σημείωση: Η κρυπτογράφηση του εγγράφου αποτρέπει την ταυτόχρονη εργασία στο έγγραφο με άλλα άτομα.

Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

Για να καταργήσετε τη συνολική προστασία από ένα έγγραφο, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης που τέθηκε στο έγγραφο. Επίσης, ίσως χρειάζεται να περιλαμβάνεστε στη λίστα των εξουσιοδοτημένων κατόχων του εγγράφου.

Εάν είστε κάτοχος με έλεγχο ταυτότητας αυτού του εγγράφου ή γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για την κατάργηση της προστασίας του εγγράφου, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Το εικονίδιο "Περιορισμός επεξεργασίας" εμφανίζεται στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

 2. Στο παράθυρο εργασιών Περιορισμός επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προστασίας.

 3. Εάν σας ζητηθεί να δώσετε κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς

Όταν ανοίγετε ένα προστατευμένο έγγραφο, το Word περιορίζει αυτά που μπορείτε να αλλάξετε με βάση το αν ο κάτοχος του εγγράφου σάς έχει παραχωρήσει δικαιώματα για να κάνετε αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγγράφου.

Το παράθυρο εργασιών Περιορισμός επεξεργασίας εμφανίζει κουμπιά για τη μετακίνηση στις περιοχές του εγγράφου, στις οποίες έχετε δικαιώματα αλλαγής.

Οι επιλογές επεξεργασίας εμφανίζονται στο παράθυρο "Περιορισμός επεξεργασίας".

Εάν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να επεξεργαστείτε όλα τα τμήματα του εγγράφου, το Word περιορίζει την επεξεργασία και εμφανίζει το μήνυμα "Το Word ολοκλήρωσε την αναζήτηση στο έγγραφο" όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά του παραθύρου εργασιών Περιορισμός επεξεργασίας.

Εύρεση τμημάτων που μπορείτε να επεξεργαστείτε

Εάν κλείσετε το παράθυρο εργασιών Περιορισμός επεξεργασίας και, στη συνέχεια, δοκιμάσετε να κάνετε αλλαγές σε τμήματα στα οποία δεν έχετε δικαιώματα, το Word εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα στη γραμμή κατάστασης:

Αυτή η τροποποίηση δεν επιτρέπεται, επειδή η επιλογή είναι κλειδωμένη.

Για να επιστρέψετε στο παράθυρο εργασιών και να βρείτε μια περιοχή, στην οποία έχετε δικαιώματα επεξεργασίας, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Το εικονίδιο "Περιορισμός επεξεργασίας" εμφανίζεται στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση της επόμενης περιοχής όπου είναι δυνατή η επεξεργασία ή στην επιλογή Εμφάνιση όλων των περιοχών όπου είναι δυνατή η επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office

Περιορισμός ή άδεια πραγματοποίησης αλλαγών μορφοποίησης

Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση

Τι είναι ο Αποκλεισμός αρχείων;

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη προστασίας και σήμανση των τμημάτων που μπορούν να αλλάξουν

Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς

Προσθήκη προστασίας και σήμανση των τμημάτων που μπορούν να αλλάξουν

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Κορδέλα του Office 2010

 2. Στην περιοχή Περιορισμοί επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο.

 3. Στη λίστα των περιορισμών επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία αλλαγή (μόνο για ανάγνωση).

 4. Επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου στο οποίο θέλετε να επιτρέψετε αλλαγές.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε μια ομάδα παραγράφων, μια επικεφαλίδα, μια πρόταση ή μια λέξη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τμήματα του εγγράφου, επιλέξτε το τμήμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο CTRL και επιλέξτε περισσότερα τμήματα, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL.

 5. Στην περιοχή Εξαιρέσεις, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε χρήστη ανοίγει το έγγραφο να επεξεργάζεται το τμήμα που επιλέξατε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όλοι στη λίστα Ομάδες.

  • Για να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα να επεξεργάζονται το τμήμα που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότεροι χρήστες και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών.

   Συμπεριλάβετε το όνομά σας, εάν θέλετε να έχετε δυνατότητα επεξεργασίας αυτού του τμήματος του εγγράφου. Διαχωρίστε κάθε όνομα με ερωτηματικό.

   Σημαντικό: Εάν σκοπεύετε να προστατεύσετε το έγγραφο με έλεγχο ταυτότητας χρήστη και όχι με προστασία κωδικού πρόσβασης, εξασφαλίστε ότι στα ονόματα χρηστών πληκτρολογήσατε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι τους λογαριασμούς χρηστών των Microsoft Windows ή των Windows Vista.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματα των χρηστών στους οποίους επιτρέπετε την επεξεργασία του επιλεγμένου τμήματος.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε περισσότερα από ένα άτομα, αυτά τα άτομα προστίθενται ως ένα στοιχείο στο πλαίσιο Ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να τα επιλέξτε γρήγορα ξανά.

 6. Συνεχίστε την επιλογή τμημάτων του εγγράφου και την εκχώρηση δικαιωμάτων επεξεργασίας στους χρήστες.

 7. Στην περιοχή Έναρξη ενεργοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφο, ώστε οι χρήστες που τον γνωρίζουν να μπορούν να καταργήσουν την προστασία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

   Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε το έγγραφο, ώστε να μπορούν να εργάζονται πολλά άτομα ταυτόχρονα σε αυτό.

   Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

   Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

  • Για να κρυπτογραφήσετε το έγγραφο ώστε η κατάργηση της προστασίας του εγγράφου να είναι δυνατή μόνο από κατόχους με έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας χρήστη.

   Σημείωση: Η κρυπτογράφηση του εγγράφου αποτρέπει τη σύνταξη από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office 2010.

Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

Για να καταργήσετε τη συνολική προστασία από ένα έγγραφο, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης που τέθηκε στο έγγραφο. Επίσης, ίσως χρειάζεται να περιλαμβάνεστε στη λίστα των εξουσιοδοτημένων κατόχων του εγγράφου.

Εάν είστε κάτοχος με έλεγχο ταυτότητας αυτού του εγγράφου ή γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για την κατάργηση της προστασίας του εγγράφου, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Κορδέλα του Office 2010

 2. Στο παράθυρο εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προστασίας.

 3. Εάν σας ζητηθεί να δώσετε κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς

Όταν ανοίγετε ένα προστατευμένο έγγραφο, το Microsoft Word 2010 περιορίζει αυτά που μπορείτε να αλλάξετε με βάση το αν ο κάτοχος του εγγράφου σάς έχει παραχωρήσει δικαιώματα για να κάνετε αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγγράφου.

Το παράθυρο εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας εμφανίζει κουμπιά για τη μετακίνηση σε περιοχές του εγγράφου, στις οποίες έχετε δικαιώματα αλλαγής.

Παράθυρο εργασιών 'Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας'

Εάν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να επεξεργαστείτε όλα τα τμήματα του εγγράφου, το Word περιορίζει την επεξεργασία και εμφανίζει το μήνυμα "Το Word ολοκλήρωσε την αναζήτηση στο έγγραφο" όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά του παραθύρου εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας.

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών "Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας"

Εάν κλείσετε το παράθυρο εργασιών και, στη συνέχεια, δοκιμάσετε να κάνετε αλλαγές σε τμήματα στα οποία δεν έχετε δικαιώματα, το Word εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα στη γραμμή κατάστασης:

Αυτή η τροποποίηση δεν επιτρέπεται, επειδή η επιλογή είναι κλειδωμένη.

Για να επιστρέψετε στο παράθυρο εργασιών και να βρείτε μια περιοχή, στην οποία έχετε δικαιώματα επεξεργασίας, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Κορδέλα του Office 2010

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση της επόμενης περιοχής όπου είναι δυνατή η επεξεργασία ή στην επιλογή Εμφάνιση όλων των περιοχών όπου είναι δυνατή η επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office

Περιορισμός ή άδεια πραγματοποίησης αλλαγών μορφοποίησης

Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση

Τι είναι ο Αποκλεισμός αρχείων;

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη προστασίας επισημάνετε τα τμήματα που μπορούν να αλλάξουν

Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς

Προσθήκη προστασίας επισημάνετε τα τμήματα που μπορούν να αλλάξουν

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, επιλέξτε Προστασία εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Στην περιοχή Περιορισμοί επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο.

 3. Στη λίστα των περιορισμών επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία αλλαγή (μόνο για ανάγνωση).

 4. Επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να είναι απεριόριστο.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε μια ομάδα παραγράφων, μια επικεφαλίδα, μια πρόταση ή μια λέξη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τμήματα του εγγράφου, επιλέξτε το τμήμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο CTRL και επιλέξτε περισσότερα τμήματα, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL.

 5. Στην περιοχή Εξαιρέσεις, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε χρήστη ανοίγει το έγγραφο να επεξεργάζεται το τμήμα που επιλέξατε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όλοι στη λίστα Ομάδες.

  • Για να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα να επεξεργάζονται το τμήμα που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότεροι χρήστες και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των χρηστών. Διαχωρίστε κάθε όνομα με ερωτηματικό. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματα των χρηστών στους οποίους επιτρέπετε την επεξεργασία του επιλεγμένου τμήματος.

   Σημαντικό: Εάν σκοπεύετε να προστατεύσετε το έγγραφο με έλεγχο ταυτότητας χρήστη και όχι με προστασία κωδικού πρόσβασης, εξασφαλίστε ότι στα ονόματα χρηστών πληκτρολογήσατε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι τους λογαριασμούς χρηστών των Microsoft Windows ή των Windows Vista.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε περισσότερα από ένα άτομα, αυτά τα άτομα προστίθενται ως ένα στοιχείο στο πλαίσιο Ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να τα επιλέξτε γρήγορα ξανά.

 6. Συνεχίστε την επιλογή τμημάτων του εγγράφου και την εκχώρηση δικαιωμάτων επεξεργασίας στους χρήστες.

 7. Στην περιοχή Έναρξη ενεργοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφο, ώστε οι χρήστες που τον γνωρίζουν να μπορούν να καταργήσουν την προστασία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

   Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

   Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

  • Για να κρυπτογραφήσετε το έγγραφο ώστε η κατάργηση της προστασίας του εγγράφου να είναι δυνατή μόνο από κατόχους με έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας χρήστη.

Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

Η κατοχή δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση αλλαγών στο έγγραφο δεν είναι ίδια με την κατοχή δικαιωμάτων για την κατάργηση της προστασίας από το έγγραφο. Ακόμη και σε ένα έγγραφο όπου όλοι έχουν δικαιώματα για να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο, μόνο τα άτομα που έχουν πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας ή που πληκτρολογούν τον σωστό κωδικό πρόσβασης έχουν δικαιώματα για την κατάργηση της προστασίας.

Εάν είστε κάτοχος με έλεγχο ταυτότητας αυτού του εγγράφου ή γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για την κατάργηση της προστασίας του εγγράφου, κάντε τα εξής:

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, επιλέξτε Προστασία εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Στο παράθυρο εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προστασίας.

Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς

Όταν κάποιος ανοίγει ένα προστατευμένο έγγραφο, το Microsoft Office Word 2007 περιορίζει τις αλλαγές με βάση το αν του ατόμου έχει εκχωρηθεί δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγγράφου. Όταν ανοίξει το έγγραφο, το παράθυρο εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας εμφανίζει κουμπιά για τη μετακίνηση σε περιοχές με δυνατότητα επεξεργασίας του εγγράφου. Εάν έχει εκχωρηθεί δικαίωμα για όλους να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές σε τμήματα του εγγράφου, όλοι όσοι ανοίγουν το έγγραφο μπορούν να μετακινηθούν στα τμήματα που μπορούν να αλλάξουν κάνοντας κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενης περιοχής που μπορώ να επεξεργαστώ.

Παράθυρο εργασιών 'Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας'

Εάν το δικαίωμα έχει εκχωρηθεί μόνο σε συγκεκριμένα άτομα για να μπορεί να κάνει αλλαγές σε τμήματα του εγγράφου, μόνο τα άτομα αυτά μπορούν να μετακινηθούν στα τμήματα που μπορούν να αλλάξουν. Για όλους τους άλλους χρήστες, Office Word 2007 περιορίζει την επεξεργασία και εμφανίζει το μήνυμα, "το Word ολοκλήρωσε την αναζήτηση στο έγγραφο" όταν κάνουν κλικ στα κουμπιά στο παράθυρο εργασιών Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας .

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών "Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας"

Εάν κλείσετε το παράθυρο εργασιών και, στη συνέχεια, επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές όπου δεν έχετε δικαιώματα, Word 2007 εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το ακόλουθο μήνυμα:

Αυτή η τροποποίηση δεν επιτρέπεται, επειδή η επιλογή είναι κλειδωμένη.

Για να επιστρέψετε στο παράθυρο εργασιών και να εντοπίσετε ένα σημείο όπου έχετε δικαίωμα επεξεργασίας, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Προστασία, επιλέξτε Προστασία εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση της επόμενης περιοχής όπου είναι δυνατή η επεξεργασία ή στην επιλογή Εμφάνιση όλων των περιοχών όπου είναι δυνατή η επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας ή την παρουσίαση

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×