Εγγραφή και αναπαραγωγή συσκέψεων στο Lync Online

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Άμεση αναβάθμιση

Αν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει την εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε τις συνομιλίες ή τις συσκέψεις του λογισμικού επικοινωνιών Microsoft Lync Online. Με την εγγραφή, μπορείτε να καταγράψετε τα τμήματα ήχου, βίντεο, άμεσων μηνυμάτων (IM), κοινής χρήσης εφαρμογών, παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint, πίνακα και ψηφοφορίας της εγγραφής Lync Online και να τα αναπαραγάγετε ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν κατά τη συνομιλία ή τη σύσκεψη του Lync.

Μπορείτε επίσης να κάνετε διαθέσιμη μια εγγραφή σε άλλους αποθηκεύοντας ολόκληρη ή μέρη της εγγραφής του Lync σε μορφή Windows Media. Αυτή η επιλογή συγκεντρώνει όλο το περιεχόμενο της εγγραφής που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, σε ένα μόνο βίντεο Windows Media. Από προεπιλογή, αυτό το βίντεο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους αποθηκεύοντάς το σε μια θέση δικτύου ή σε μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων του Microsoft SharePoint Server 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καθορισμός των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην εγγραφή

Εγγραφή συνομιλίας ή σύσκεψης

Δείτε ποιος εγγράφει τη συνομιλία ή τη σύσκεψη

Διακοπή εγγραφής και αποθήκευση

Αναπαραγωγή εγγραφής

Δημιουργία έκδοσης μιας εγγραφής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους

Καθορισμός των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην εγγραφή

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή σύσκεψης του Lync, αλλά πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στην εγγραφή. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές, ενώ η συνομιλία ή η σύσκεψη στο Lync βρίσκονται σε εξέλιξη, ανοίγοντας το στοιχείο Επιλογές εγγραφής στο παράθυρο σύσκεψης ή συνομιλίας. Όποιες αλλαγές κάνετε εφαρμόζονται στην τρέχουσα συνομιλία ή σύσκεψη. Για τις επόμενες συνομιλίες ή συσκέψεις, αυτές οι επιλογές επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Σημείωση:  Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια δημοσιεύσιμη έκδοση εγγραφής Windows Media, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν συγκεκριμένο περιεχόμενο στην αρχική περίοδο λειτουργίας του Lync είχε πολύ μεγάλο μέγεθος (για παράδειγμα, ένας μεγάλος πίνακας, μια περίοδος λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) ή η κοινή χρήση διπλής οθόνης), το περιεχόμενο μπορεί να είναι λιγότερο ευανάγνωστο στο τελικό βίντεο. Επιπλέον, τα μηνύματα γραφής στο τμήμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων της εγγραφής συνήθως περικόπτονται εξαιτίας του περιορισμένου πλάτους του τελικού βίντεο.

 1. Σε μια σύσκεψη ή στο παράθυρο συνομιλίας, στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. (Αν το μενού Ρυθμίσεις δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.)

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές εγγραφής.

 3. Στο παράθυρο Lync – Επιλογές εγγραφής, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα από τους τύπους περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στις εγγραφές του Lync. Αν ένας τύπος περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμος, η εταιρεία σας ίσως να μην επιτρέπει την εγγραφή αυτού του περιεχομένου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εγγραφή συνομιλίας ή σύσκεψης

Όταν συμμετέχετε σε συνομιλίες του Lync πρόσωπο με πρόσωπο, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία κάθε συμμετέχοντα επιτρέπει την εγγραφή. Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να εγγράψετε μια συνομιλία με κάποιον που χρησιμοποιεί κανονικό τηλέφωνο. Όταν συμμετέχετε σε σύσκεψη του Lync, μπορείτε να ξεκινήσετε μια εγγραφή αν είστε παρουσιαστής και το άτομο που προγραμμάτισε ή ξεκίνησε τη σύσκεψη το επιτρέπει.

 1. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, σε μια σύσκεψη ή στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  • Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής. (Αν το μενού Ενέργειες δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.)

 2. Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στο κάτω μέρος του παραθύρου για παύση, συνέχιση ή διακοπή της εγγραφής.

Αρχή της σελίδας

Δείτε ποιος εγγράφει τη συνομιλία ή τη σύσκεψη

Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, το μήνυμα Εσείς πραγματοποιείτε εγγραφή, Άλλοι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή ή Εσείς και άλλοι χρήστες πραγματοποιείτε εγγραφή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σύσκεψης ή του παραθύρου συνομιλίας. Αν άλλοι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο μήνυμα για να δείτε ποιος ξεκίνησε την εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Διακοπή εγγραφής και αποθήκευση

Όταν διακόψετε την εγγραφή, το Lync την αποθηκεύει αυτόματα. Από προεπιλογή, οι εγγραφές αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας στο φάκελο C:\Χρήστες\<το όνομα χρήστη σας>\Εγγραφές του Lync. Το Lync παρέχει επίσης την επιλογή να δημιουργήσετε μια έκδοση Windows Media της εγγραφής την οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε σε άλλους αποθηκεύοντάς την σε μια θέση δικτύου. Αν διαθέτετε τον SharePoint Server 2010 ή το SharePoint Online και τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εγγραφή σε μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων του Microsoft SharePoint.

Σημείωση:  Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια δημοσιεύσιμη έκδοση εγγραφής Windows Media, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν συγκεκριμένο περιεχόμενο στην αρχική περίοδο λειτουργίας του Lync έχει πολύ μεγάλο μέγεθος (για παράδειγμα, ένας μεγάλος πίνακας, μια περίοδος λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) ή η κοινή χρήση διπλής οθόνης), το περιεχόμενο μπορεί να είναι λιγότερο ευανάγνωστο στο τελικό βίντεο. Επιπλέον, τα μηνύματα γραφής στο τμήμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων της εγγραφής συνήθως περικόπτονται εξαιτίας του περιορισμένου πλάτους του τελικού βίντεο.

 1. Σε μια σύσκεψη ή στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή εγγραφής.

  • Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή εγγραφής. (Αν το μενού Ενέργειες δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.)

  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Διακοπή εγγραφής στο κάτω μέρος της συνομιλίας ή του παραθύρου σύσκεψης.

 2. Εμφανίζεται το παράθυρο Διακοπή εγγραφής. Για να αλλάξετε το όνομα της εγγραφής, στην περιοχή Τίτλος εγγραφής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 3. Για να δημιουργήσετε μια έκδοση Windows Media της εγγραφής, στην περιοχή Δημοσίευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Δημιουργήστε επίσης μια έκδοση που μπορείτε να δημοσιεύσετε σε άλλους (.wmv).

 4. Για να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο δημοσιευμένο βίντεο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. Στην περιοχή Περιεχόμενο σε βίντεο, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συμπεριλάβετε. (Αν ένας τύπος περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμος, δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στην περίοδο λειτουργίας του Lync.) Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Για να αλλάξετε τη θέση της έκδοσης Windows Media της εγγραφής, στην περιοχή Αποθήκευση σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και μεταβείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο.

  • Στο πλαίσιο κειμένου, επικολλήστε μια διεύθυνση Web, όπως μια διεύθυνση URL μιας βιβλιοθήκης διαθέσιμων στοιχείων του SharePoint Server 2010.

Σημείωση:  Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή του αρχείου στον SharePoint Server 2010, ζητήστε από το διαχειριστή του SharePoint να αυξήσει το μέγιστο μέγεθος αποστολής (από προεπιλογή 50 MB) και τη ρύθμιση του χρονικού ορίου αποστολής.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Για να μεταβείτε απευθείας στη Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync προκειμένου να διαχειριστείτε ή να αναπαραγάγετε την εγγραφή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφών.

Αρχή της σελίδας

Αναπαραγωγή εγγραφής

Μπορείτε να αναπαράγετε τις εγγραφές που έχετε κάνει ανοίγοντας τη Διαχείριση εγγραφής του Lync. Οι εγγραφές ανοίγουν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής εγγραφής του Microsoft Lync και μπορείτε να τις δείτε από εκείνο το σημείο.

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση εγγραφής του Lync κάνοντας ένα από τα εξής:

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφών.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση εγγραφής του Microsoft Lync.

  • Στη γραμμή μενού του Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγραφής. (Αν το μενού Ενέργειες δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.)

 3. Στη Διαχείριση εγγραφής, κάντε κλικ σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

Αν κάποιος άλλος έχει δημοσιεύσει μια έκδοση Windows Media της εγγραφής και την έχει τοποθετήσει σε μια θέση δικτύου ή σε μια τοποθεσία SharePoint, μπορείτε να ανοίξετε την εγγραφή για να την αναπαράγετε στο Windows Media Player. Για καλύτερες επιδόσεις, προτείνουμε να αποθηκεύσετε μια εγγραφή Windows Media στον υπολογιστή σας και να την αναπαράγετε από εκεί.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία έκδοσης μιας εγγραφής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους

Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή διαθέσιμη σε άλλους αποθηκεύοντας ολόκληρη ή μέρη της εγγραφής Lync ως αρχείο Windows Media και δημοσιεύοντας το αρχείο Windows Media σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου ή σε μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων του Microsoft SharePoint Server 2010. Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργήσετε μια έκδοση Windows Media μιας εγγραφής: μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια όταν τερματίσετε και αποθηκεύσετε την εγγραφή (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διακοπή εγγραφής και αποθήκευση” παραπάνω σε αυτό το θέμα) ή να δημιουργήσετε μια αργότερα στη Διαχείριση εγγραφής (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση εγγραφών στη "Διαχείριση εγγραφής του Lync".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×