Εισαγωγή ή αλλαγή των αριθμών διαφανειών, της ημερομηνίας ή του υποσέλιδου στις διαφάνειες που προβάλλονται στην οθόνη

Εισαγωγή ή αλλαγή των αριθμών διαφανειών, της ημερομηνίας ή του υποσέλιδου στις διαφάνειες που προβάλλονται στην οθόνη

Στο PowerPoint μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τους αυτόματους αριθμούς διαφανειών, να αποκρύψετε την αρίθμηση στη διαφάνεια τίτλου και να μετακινήσετε τους αριθμούς διαφανειών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα στις διαφάνειες.

Εάν πιστεύετε ότι η δυνατότητα αρίθμησης διαφανειών είναι πολύ περίπλοκη, μεταβείτε στο κουτί υποδείξεων για να ψηφίσετε για βελτιώσεις.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Αριθμός διαφάνειας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Αριθμός διαφάνειας" στην κορδέλα του PowerPoint

 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο Αριθμός διαφάνειας.

  Παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση κεφαλίδας και υποσέλιδου" στο PowerPoint

  Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται αριθμός στη διαφάνεια τίτλου, επιλέξτε επίσης το πλαίσιο Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή σε όλες.

Το θέμα που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίασή σας έχει μια τυπική θέση στην οποία εμφανίζονται οι αριθμοί στις διαφάνειές σας, όπως φαίνεται στις δύο εικόνες θεμάτων παρακάτω. Για να αλλάξετε αυτή τη θέση, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή του σημείου εμφάνισης των αριθμών σελίδας στις διαφάνειές σας" παρακάτω.

Θέμα "Θρόισμα" με αριθμό διαφάνειας

Θέμα "Ιόν" με αριθμό διαφάνειας

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Αριθμός διαφάνειας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Αριθμός διαφάνειας" στην κορδέλα του PowerPoint

 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αριθμός διαφάνειας.

  Παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση κεφαλίδας και υποσέλιδου" στο PowerPoint

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Αριθμός διαφάνειας.

 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια επιλέξτε το πλαίσιο Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

  Εμφανίζει το κουμπί "Υπόδειγμα διαφανειών" στην κορδέλα του PowerPoint

 2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου μικρογραφιών, κάντε κλικ στη μικρογραφία Υπόδειγμα διαφανειών.

  Μικρογραφία υποδείγματος διαφανειών στην προβολή υποδείγματος διαφανειών

 3. Στο τμήμα παραθύρου Διαφάνεια, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το σύμβολο κράτησης θέσης του αριθμού σελίδας μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος με τέσσερις κεφαλές και μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση.

  Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το σύμβολο κράτησης θέσης του αριθμού διαφάνειας

  Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

 1. (PowerPoint 2013 ή 2016) Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, Προσαρμογή μεγέθους διαφανειών.

  Στην καρτέλα "Σχεδίαση" της κορδέλας, επιλέξτε "Μέγεθος διαφάνειας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προσαρμογή μεγέθους διαφανειών".

  (PowerPoint 2010 ή παλαιότερες εκδόσεις) Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε Διαμόρφωση σελίδας.

  Στην καρτέλα "Σχεδίαση" της κορδέλας, επιλέξτε "Διαμόρφωση σελίδας".
 2. Στην περιοχή Αρίθμηση διαφανειών από, κάντε κλικ στο επάνω ή το κάτω βέλος για να μεταβείτε στον αριθμό από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε:

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Μέγεθος διαφάνειας" στο PowerPoint
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική.

 2. Στο αριστερό μέρος της οθόνης, στο παράθυρο που περιέχει τις μικρογραφίες διαφανειών, κάντε κλικ στη μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας στην παρουσίασή σας.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Ημερομηνία & ώρα.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 4. Στην καρτέλα Διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος της ημερομηνίας που θέλετε:

  • Εάν θέλετε η ημερομηνία και η ώρα να ενημερώνονται ώστε να απεικονίζουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα κάθε φορά που ανοίγετε ή εκτυπώνετε την παρουσίαση, επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε Σταθερή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Σταθερή, πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε.

   Εάν ορίσετε την ημερομηνία στην παρουσίασή σας ως Σταθερή, μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα την τελευταία φορά που κάνατε αλλαγές σε αυτή.

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα σε όλες τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας, επιλέξτε Εφαρμογή σε όλες.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

  Εμφανίζει το κουμπί Εισαγωγή > Κεφαλίδα στο PowerPoint

 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο Υποσέλιδο.

 3. Στο πλαίσιο κάτω από το στοιχείο Υποσέλιδο, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε, όπως "Εταιρικό εμπιστευτικό μήνυμα"

  Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής υποσέλιδου στο PowerPoint

 4. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του υποσέλιδου στη διαφάνεια τίτλου, επιλέξτε το πλαίσιο Απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου.

 5. Επιλέξτε Εφαρμογή σε όλα ώστε το υποσέλιδο να εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες ή επιλέξτε Εφαρμογή για να εμφανίζεται μόνο στην τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

  Εμφανίζει το κουμπί Εισαγωγή > Κεφαλίδα στο PowerPoint

 2. Στην καρτέλα Διαφάνεια, πραγματοποιήστε απαλοιφή του πλαισίου Υποσέλιδο.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή σε όλα για να καταργήσετε το υποσέλιδο από όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης. Διαφορετικά, επιλέξτε Εφαρμογή για να καταργήσετε το υποσέλιδο μόνο από την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Άλλα άρθρα σχετικά με την αρίθμηση και τα υποσέλιδα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×