Εισαγωγή ή επισύναψη αρχείων σε σημειώσεις

Τα σημειωματάρια που δημιουργείτε στο OneNote σάς επιτρέπουν να συλλέγετε και να διατηρείτε όλα τα είδη πληροφοριών σε ένα σημείο. Η εισαγωγή πληροφοριών από άλλες προελεύσεις είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξοικονόμησης χρόνου. Αντί να πληκτρολογείτε πληροφορίες ή να βασίζεστε σε συνδέσεις σε έγγραφα και αρχεία που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο που χρειάζεστε απευθείας στο OneNote — είτε ως συνημμένο είτε ως εκτύπωση όπου μπορείτε να προσθέσετε σχόλια.

Επισύναψη αρχείου

Η επισύναψη ενός αρχείου (όπως ένα έγγραφο του Microsoft Word) σε μια σελίδα του OneNote τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του αρχείου.

 1. Στο OneNote, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Συνημμένο αρχείο.

  Εισαγωγή αρχείου ως συνημμένου στις σημειώσεις σας

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή εγγράφου για εισαγωγή, κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 4. Εάν σας ζητηθούν πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου.  

  Ένα αντίγραφο του αρχείου εισάγεται στην τρέχουσα σελίδα και εμφανίζεται ως εικονίδιο το οποίο μπορείτε να ανοίξετε.

Τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται ως τμήμα του συσχετισμένου σημειωματάριου. Εάν μετακινήσετε ένα σημειωματάριο σε άλλη θέση, οποιαδήποτε αρχεία έχουν εισαχθεί μετακινούνται μαζί με το σημειωματάριο. 

Σημαντικό: Το OneNote επισυνάπτει μόνο στατικά στιγμιότυπα των αρχικών εγγράφων ή αρχείων που εισάγετε στις σημειώσεις σας. Δεν διατηρεί κάποια σύνδεση με το αρχείο προέλευσης. Οι αλλαγές που κάνετε στο αντίγραφο του OneNote δεν θα εμφανίζονται στο αρχικό έγγραφο. Επίσης, οι αλλαγές στο αρχικό δεν θα ενημερώνουν το αντίγραφο.

Είναι δυνατό να ενσωματώσετε δύο τύπους αρχείων του Microsoft Office στο OneNote που διατηρούν μια σχέση μεταξύ της ενσωματωμένης έκδοσής τους και των αρχείων προέλευσης: Μπορείτε να προσθέσετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel σε μια σελίδα ή να προσθέσετε ένα διάγραμμα του Visio σε μια σελίδα.

Εισαγωγή αρχείου ως εκτύπωσης

Η εισαγωγή ενός αρχείου ως εκτύπωσης τοποθετεί μια εικόνα των περιεχομένων του σε μια σελίδα του OneNote. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εκτυπώσεις όπως τις κανονικές σημειώσεις, επομένως αποτελούν μια καλή επιλογή εάν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική μορφοποίηση. Οι εισαγόμενες εκτυπώσεις λειτουργούν ακριβώς όπως και οι εισαγόμενες εικόνες. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός τους και να τις μετακινήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας.  Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις ή σχόλια στην εικόνα, ακόμη και να αντιγράψετε κείμενο από μια εκτύπωση αρχείου και να το επικολλήσετε ως επεξεργάσιμο κείμενο.

 1. Στο OneNote, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εκτύπωση αρχείου.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εκτύπωση αρχείου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή εγγράφου για εισαγωγή, κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή

Σημείωση: Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να μπορέσει το έγγραφο να εκτυπωθεί στο OneNote.

Αντιγραφή κειμένου από εκτύπωση αρχείου

Μπορείτε να εξαγάγετε κείμενο από εκτύπωση αρχείου και να το επικολλήσετε στις σημειώσεις σας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο κείμενο ή αν θέλετε να αντιγράψετε οποιοδήποτε τμήμα του κειμένου σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο αρχείο, όπως ένα έγγραφο του Word.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Αντιγραφή κειμένου από αυτήν τη σελίδα της εκτύπωσης για να αντιγράψετε το κείμενο μόνο από την εικόνα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή (σελίδα).

  • Επιλέξτε Αντιγραφή κειμένου από όλες τις σελίδες της εκτύπωσης για να αντιγράψετε το κείμενο από όλες τις εικόνες (σελίδες).

 2. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το αντιγραμμένο κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.

Σημείωση:  Η αποτελεσματικότητα της αναγνώρισης κειμένου του OneNote εξαρτάται από την ποιότητα της μορφοποίησης προέλευσης του εγγράφου ή του αρχείου που εισαγάγατε. Όταν επικολλάτε κείμενο που αντιγράψατε από μια εκτύπωση εικόνας ή αρχείου, να το ελέγχετε πάντα για να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή σας αναγνωρίστηκε σωστά.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επισύναψη εγγράφου ή αρχείου

Για να διατηρήσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου ως τμήμα των σημειώσεών σας, μπορείτε να το επισυνάψετε στη σελίδα του σημειωματάριού σας. Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου θα ανοίξει το έγγραφο ή το αρχείο με το προβλεπόμενο πρόγραμμά του (για παράδειγμα, ένα συνημμένο έγγραφο Word θα ανοίξει στο Microsoft Office Word, εάν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας).

 1. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου ή συνόλου αρχείων για εισαγωγή, μεταβείτε στη θέση του αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ για να το επιλέξετε. (Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.)

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή. Ένα αντίγραφο του αρχείου εισάγεται στην τρέχουσα σελίδα και εμφανίζεται ως εικονίδιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να ανοίξετε ή να προβάλετε το έγγραφο ή αρχείο.

Σημείωση: Το OneNote επισυνάπτει ένα αντίγραφο του αρχείου ή του εγγράφου προέλευσης. Το OneNote δεν διατηρεί σύνδεση με το αρχείο προέλευσης. Εάν το αρχείο προέλευσης ενημερωθεί αργότερα, αυτές οι αλλαγές δεν θα εμφανιστούν στο αντίγραφο που έχετε επισυνάψει.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης

Όταν θέλετε να εισαγάγετε πληροφορίες από άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας χωρίς επισύναψη ή σύνδεση με τα αρχεία, μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα ή "εκτύπωση" των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή του OneNote. Αντί να εκτυπώσει το αρχείο σε χαρτί, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στέλνει την εκτύπωση στο σημειωματάριό σας ηλεκτρονικά. Μπορείτε να τοποθετήσετε την εκτύπωση οπουδήποτε σε μια σελίδα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε την εκτύπωση όπως με το αρχείο προέλευσης, αλλά μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από την εκτύπωση και να το επικολλήσετε σε οποιοδήποτε σημείο για επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τις εικόνες εκτύπωσης με πρόσθετες σημειώσεις, πληκτρολογώντας ή γράφοντας επάνω τους.

 1. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ως εκτυπώσεις.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή εγγράφου για εισαγωγή, μεταβείτε στη θέση του αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. (Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αρχεία.)

 3. Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που εισάγετε, το OneNote θα επιχειρήσει να εκκινήσει το πρόγραμμα προέλευσης για το αρχείο και στη συνέχεια, να εκτυπώσει τα περιεχόμενά του απευθείας στην τρέχουσα σελίδα σημειωματάριου ως εικόνα.

Σημείωση:  Αν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να μπορέσει το έγγραφο να εισαχθεί στο OneNote. 

Επανατοποθέτηση μιας εικόνας εκτύπωσης αρχείου στη σελίδα

Από προεπιλογή, κάθε σελίδα ενός εγγράφου ή αρχείου που εισάγεται τοποθετείται στις σημειώσεις σας ως ξεχωριστή εικόνα. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εικόνες εκτύπωσης που έχουν εισαχθεί σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε.

 1. Επιλέξτε την εικόνα μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτή και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο διακεκομμένο μπλε περίγραμμα ή στη λαβή της εικόνας μαζί με την εικόνα.

 2. Κάντε κλικ και μεταφέρετε την εικόνα σε μια νέα θέση.

Αντιγραφή κειμένου από εικόνα εκτύπωσης αρχείου

Σε αντίθεση με τα περισσότερα προγράμματα, το OneNote σάς επιτρέπει να αντιγράψετε κείμενο από μια εικόνα "εκτύπωσης" που έχει εισαχθεί και να το επικολλήσετε σε κάποιο άλλο σημείο για επεξεργασία.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα εκτύπωσης και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή κειμένου από αυτήν τη σελίδα της εκτύπωσης για να αντιγράψετε το κείμενο μόνο από την εικόνα εκτύπωσης που έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή κειμένου από όλες τις σελίδες της εκτύπωσης για να αντιγράψετε το κείμενο από όλες τις σελίδες μιας εικόνας εκτύπωσης που έχει εισαχθεί.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα στο σημειωματάριό σας (ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα) όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο και στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V για να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε αντιγράψει.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×