Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων της Access σε εφαρμογή web της Access

Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων της Access σε εφαρμογή web της Access

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access για υπολογιστή σε μια εφαρμογή web της Access, ώστε να μπορείτε να τα μοιραστείτε με φίλους και συναδέλφους σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Δεν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή web της Access; Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access; Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε άλλη βάση δεδομένων της Access

Σημαντικό    Η Microsoft πλέον δεν συνιστά τη δημιουργία και τη χρήση εφαρμογών Web της Access στο SharePoint. Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Microsoft Power Apps, για να δημιουργείτε επιχειρηματικές λύσεις χωρίς κώδικα για το web και για κινητές συσκευές.

Εισαγωγή δεδομένων σε μια εφαρμογή web της Access

Πριν να ξεκινήσετε, εδώ θα βρείτε ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Η Access δεν θα εισαγάγει σχέσεις πινάκων, υπολογισμένες στήλες, κανόνες επικύρωσης, προεπιλεγμένες τιμές, πεδία συνημμένων, πεδία αντικειμένων OLE και ορισμένους άλλους παλαιότερους τύπους δεδομένων στην εφαρμογή web.

 • Η Access θα διατηρήσει τις αναζητήσεις, επομένως εάν έχετε συσχετισμένους πίνακες, βεβαιωθείτε ότι οι σχέσεις έχουν οριστεί με χρήση των πεδίων αναζήτησης, πριν από την εισαγωγή των πινάκων στην εφαρμογή Web.

Πέρα από αυτά τα προκαταρκτικά, ας δούμε πώς γίνεται η εισαγωγή:

 1. Αν έχετε ήδη εκκινήσει μια εφαρμογή web της Access, ανοίξτε την με την Access (στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > Προσαρμογή στην Access) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Κεντρική > Πίνακας.

 2. Εάν η σελίδα Προσθήκη πινάκων δεν εμφανίζεται, επιλέξτε διαδοχικά Κεντρική > Πίνακας.

 3. Στη σελίδα Προσθήκη πινάκων (το πρώτο πράγμα που βλέπετε όταν δημιουργείτε προσαρμοσμένη εφαρμογή), μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από άλλες βάσεις δεδομένων της Access, από βιβλία εργασίας του Excel, πηγές δεδομένων ODBC, αρχεία κειμένου/CSV και λίστες του SharePoint.

  Επιλογές προέλευσης δεδομένων που υπάρχουν στη σελίδα "Προσθήκη πινάκων".

 4. Στην περιοχή Δημιουργία πίνακα από υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

  Δημιουργία πίνακα από μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να κάνετε εισαγωγή από άλλες προελεύσεις δεδομένων εκτός της Access, κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή προέλευσης δεδομένων και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Βάση δεδομένων της Access.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Βάση δεδομένων της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, επιλέξτε τη βάση δεδομένων για υπολογιστή της Access από την οποία κάνετε εισαγωγή και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 7. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων.

  Επιλογή αντικειμένων για εισαγωγή στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αντικειμένων"

  Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα μόνο από μια βάση δεδομένων της Access για υπολογιστή σε μια εφαρμογή web της Access. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε άλλο τύπο αντικειμένου.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων από την καρτέλα Πίνακες, επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να εισαγάγετε.

  Για να ακυρώσετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε ξανά κλικ στο αντικείμενο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής.

  Η Access εισάγει τα δεδομένα και εμφανίζει μηνύματα σφάλματος εάν αντιμετωπίσει προβλήματα.

 10. Η Access εμφανίζει τους νέους πίνακες στην αριστερή πλευρά της οθόνης και δημιουργεί προεπιλεγμένες προβολές για κάθε έναν. Στο σημείο αυτό, το καλύτερο είναι να επιλέξετε Κεντρική > Εκκίνηση εφαρμογής. Στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στους νέους πίνακες και στις προβολές για να δείτε πώς φαίνονται. Για να κάνετε αλλαγές στις προεπιλεγμένες προβολές, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης και κάντε προσαρμογή της εφαρμογής web στην Access.

Σημειώσεις: 

 • Η εισαγωγή δεδομένων σε μια εφαρμογή web της Access δημιουργεί πάντα έναν νέο πίνακα με τις προεπιλεγμένες προβολές "Λίστα" και "Φύλλο δεδομένων".

 • Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε δεδομένα σε υπάρχοντες πίνακες σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον οδηγό εισαγωγής. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε έναν νέο πίνακα και, στη συνέχεια, να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Να χρησιμοποιήσετε προβολές φύλλου δεδομένων για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα δεδομένα στον πίνακα προορισμού ή

  • Να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια "ΔημιουργίαΕγγραφής" σε μια μακροεντολή δεδομένων για να προσθέσετε τα εισηγμένα δεδομένα στον πίνακα προορισμού.

Συμβουλή: Δημιουργήστε αναζητήσεις μεταξύ των νέων πινάκων και των πινάκων που υπήρχαν, για να αρχίσετε να συνδέετε τα δεδομένα μεταξύ τους. Εάν οι προεπιλεγμένες προβολές ενός πίνακα δεν έχουν τροποποιηθεί, η Access θα προσθέσει τα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου "σχετιζόμενων δεδομένων", ώστε να σας διευκολύνει να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα.

Λειτουργίες εξωτερικών δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε εφαρμογές web της Access και βάσεις δεδομένων υπολογιστή

Αυτός ο πίνακας παρέχει γρήγορη αναφορά των τύπων των αρχείων που μπορείτε να εισάγετε ή να συνδέετε σε εφαρμογές web της Access ή σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή.

Στις εφαρμογές web της Access μπορεί να εισαχθεί…

Οι εφαρμογές web της Access μπορούν να συνδεθούν με…

Στις βάσεις δεδομένων υπολογιστή μπορεί να εισαχθεί…

Οι βάσεις δεδομένων υπολογιστή μπορούν να συνδεθούν με…

Microsoft Excel

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Microsoft Access

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Βάσεις δεδομένων ODBC, όπως ο SQL Server

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Αρχεία κειμένου ή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV)

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(προσθήκη μόνο νέων εγγραφών)

Λίστα του SharePoint

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

XML

Πράσινη κουκκίδα

Υπηρεσίες δεδομένων

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Έγγραφο HTML

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Φάκελος του Outlook

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων ή σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×