Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων (Power Query)

Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων (Power Query)

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel από μια μεγάλη ποικιλία πηγών δεδομένων και οι ενότητες που ακολουθούν σας δείχνουν τον τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε με τα δεδομένα σας μετά την εισαγωγή τους, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος διαδρομής δεδομένων μέσω του Excel.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα > λήψη δεδομένων > από αρχείο > από το βιβλίο εργασίας. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση του Excel", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή για το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Η παρακάτω διαδικασία δείχνει τα βασικά βήματα. Για πιο λεπτομερή κάλυψη, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων κειμένου (.txt ή .csv).

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων >από αρχείο > από κείμενο/CSV. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίσει αυτόματα οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως ονόματα στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Η παρακάτω διαδικασία δείχνει τα βασικά βήματα για την εισαγωγή δεδομένων. Για πιο λεπτομερή κάλυψη, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων XML.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα > λήψη δεδομένων > από αρχείο > από XML. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση από XML", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το παράθυρο "Περιήγηση" για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από αρχείο > από JSON. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων".

 2. Εντοπίστε το αρχείο JSON και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Άνοιγμα".

Σημαντικό   Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα PDF: "Αυτή η γραμμή σύνδεσης απαιτεί την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων πρόσθετων στοιχείων για να χρησιμοποιηθεί". Η γραμμή σύνδεσης PDF απαιτεί την εγκατάσταση του .NET Framework 4.5 ή μεγαλύτερης στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου .NET Framework απόεδώ.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από αρχείο > από PDF.

 2. Επιλέξτε το αρχείο PDF και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Άνοιγμα". Το παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" ανοίγει το PDF και εμφανίζει τους διαθέσιμους πίνακες.

  Το παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" για την εισαγωγή δεδομένων PDF

 3. Επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προβάλετε τα δεδομένα απευθείας στο Excel, επιλέξτε "Φόρτωση>φόρτωση" ή για να δείτε το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή", επιλέξτε "Φόρτωση> φόρτωση σε".

  • Για να εργαστείτε πρώτα με τα δεδομένα στο Power Query, επιλέξτε "Μετασχηματισμός δεδομένων".

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από πολλά αρχεία που έχουν παρόμοιο σχήμα και μορφή από ένα φάκελο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρτήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα"> "Λήψη δεδομένων > από αρχείο >από φάκελο".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση", εντοπίστε το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Άνοιγμα".

 3. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από ένα φάκελο με πολλά αρχεία.

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από πολλά αρχεία που έχουν παρόμοιο σχήμα και μορφή από μια βιβλιοθήκη του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρτήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων >από το φάκελο > από το φάκελο SharePoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Φάκελος του SharePoint", πληκτρολογήστε τη ριζική διεύθυνση URL για την τοποθεσία του SharePoint χωρίς να συμπεριλαμβάνεται καμία αναφορά σε μια βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη.

 3. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από ένα φάκελο με πολλά αρχεία.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων >από βάση δεδομένων > βάση δεδομένων SQL Server. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MICROSOFT SQL", καθορίστε τον SQL Server με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης σύνδεσης του Power Query SQL Server
  • Windows    Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  • Βάση_δεδομένων Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό το στοιχείο, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο για να σημαίνει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με τον SQL Server χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > βάση δεδομένων από > βάση δεδομένων της Microsoft Access. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", αναζητήστε και εντοπίστε το αρχείο βάσης δεδομένων της Access (.accdb). 

 3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Άνοιγμα". Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση".

 4. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα στο αριστερό τμήμα παραθύρου για να κάνετε προεπισκόπηση των δεδομένων στο δεξιό τμήμα παραθύρου.

 5. Εάν έχετε πολλούς πίνακες και ερωτήματα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να εντοπίσετε ένα αντικείμενο ή χρησιμοποιήστε τις Επιλογές εμφάνισης μαζί με το κουμπί "Ανανέωση" για να φιλτράρετε τη λίστα.

 6. Επιλέξτε "Φόρτωση" ή"Μετασχηματισμός".

Σημείωση    Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας που είναι συνδεδεμένο με μια βάση δεδομένων των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server, ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντήσετε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις προϊόντων, όπως πληροφορίες αναφοράς σχετικά με πολυδιάστατες παραστάσεις (MDX) ή διαδικασίες ρύθμισης παραμέτρων για ένα διακομιστή ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη εξωτερικών δεδομένων > από τις > από τις υπηρεσίες ανάλυσης. Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων. Ο τίτλος του είναι "Σύνδεση με το Διακομιστή βάσεων δεδομένων".

  Οθόνη 1 του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων

 2. Στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντεένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο":

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows".

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης".

   Σημείωση ασφαλείας

   • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, το Y6dh!et5 είναι ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης και το House27 είναι ένας αδύναμος κωδικός πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιέχουν 8 ή περισσότερους χαρακτήρες. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

   • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

 4. Επιλέξτε "Επόμενο" για να μεταβείτε στη δεύτερη οθόνη του οδηγού. Ο τίτλος του είναι "Επιλογή βάσης δεδομένων" και "Πίνακας".

  Οθόνη 2 του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων

  Για να συνδεθείτε σε ένα συγκεκριμένο αρχείο κύβου στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο "Επιλογή της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε", επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" για να μεταβείτε στην οθόνη του τρίτου οδηγού. Έχει τίτλο "Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων" και "Τέλος".

  Οθόνη 3 του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων

 7. Στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του αρχείου "Οι προελεύσεις δεδομένων μου"ή ελέγξτε για υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 9. Στα πλαίσια Περιγραφή,Φιλικό όνομα και Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και κοινές λέξεις αναζήτησης (όλες είναι προαιρετικές).

 10. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για την ανανέωση των δεδομένων.

  Η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις στο αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 11. Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο πρόσβασης σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, εάν το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στις υπηρεσίες Excel Services και ανοίγει με χρήση των υπηρεσιών Excel Services. 

  Σημείωση: Η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιείται μόνο από τις υπηρεσίες Excel Services και όχι από το Microsoft Office Excel. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε πρόσβαση στα ίδια δεδομένα είτε ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel είτε στις υπηρεσίες Excel Services, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας στο Excel είναι η ίδια.

  Επιλέξτε "Ρυθμίσεις ελέγχουταυτότητας" και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να συνδεθείτε στην προέλευση δεδομένων: 

  • Έλεγχος ταυτότητας των Windows       Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows του τρέχοντος χρήστη. Αυτή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος, αλλά μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες.

  • SSO   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Μονή σύνδεση" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κατάλληλη συμβολοσειρά αναγνώρισης στο πλαίσιο κειμένου αναγνωριστικού SSO. Ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας τοποθεσίας του SharePoint ώστε να χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων μονής σύνδεσης όπου μπορεί να αποθηκευτεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες.

  • Καμία   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο αρχείο σύνδεσης.

   Σημαντικό: Αποφύγετε την αποθήκευση πληροφοριών σύνδεσης κατά τη σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποθηκευτούν ως απλό κείμενο και ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της προέλευσης δεδομένων.

 12. Επιλέξτε OK.

 13. Επιλέξτε "Τέλος" για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων".

  Εισαγωγή δεδομένων

 14. Αποφασίστε πώς θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε το ερωτηματικό (?).

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δυναμική σύνδεση μεταξύ ενός βιβλίου εργασίας του Excel και ενός διακομιστή βάσης δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server Online Analytical Processing (OLAP) και, στη συνέχεια, να ανανεώνετε αυτήν τη σύνδεση κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα συγκεκριμένο αρχείο κύβου χωρίς σύνδεση, εάν έχει δημιουργηθεί στο διακομιστή βάσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel ως πίνακα ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > βάση δεδομένων > βάση δεδομένων από τη βάση δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server (Εισαγωγή). 

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Έχετε την επιλογή να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο όνομα βάσης δεδομένων και μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα ερώτημα MDXή DAX.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κύβο ή τους πίνακες που θέλετε να συνδέσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας ή κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" για να εκτελέσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς στο Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query πριν από τη φόρτωσή του.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query,χρειάζεστε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle v8.1.7 ή μεγαλύτερο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στα Στοιχεία πρόσβασης δεδομένων Oracle 32 bit (ODAC) με τα Εργαλεία προγραμματιστή Oracle για το Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32 bit ή το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit ODAC 12c Έκδοση 4 (12.1.0.2.4) για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων >από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων Oracle.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Oracle", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε τον Oracle Server στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "Όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Προειδοποίηση: 

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης IBM DB2 Data Server εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης IBM Data Server (πρόγραμμα οδήγησης DS). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 • Υπάρχουν γνωστά προβλήματα που αναφέρονται από την IBM κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης IBM DB2 Data Server στα Windows8. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στην IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης του IBM DB2 Data Server στα Windows 8.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων >βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων IBM DB2. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων IBM DB2", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Εάν λάβετε το μήνυμα "Αυτή η γραμμή σύνδεσης απαιτεί την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων πρόσθετων στοιχείων για να χρησιμοποιηθεί.", πρέπει να κάνετε λήψη του κατάλληλου προγράμματος οδήγησης ODBC για το MySQL στη συσκευή Windows από εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Συνδέσεις MySQL".

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα" > λήψη δεδομένων > βάση δεδομένων από > βάση δεδομένων MySQL. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MySQL", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για postgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32 bit ή 64 bit). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; . Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε την υπηρεσία παροχής καταχωρημένη στη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση .NET στη συσκευή σας.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από βάση δεδομένων > βάση δεδομένων PostgreSQL. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων PostgreSQL", καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα "Όνομα διακομιστή".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε "Σύνδεση".

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Excel (32 bit ή 64 bit).

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων >από βάση δεδομένων > βάση δεδομένων Sybase. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Sybase", καθορίστε το διακομιστή Sybase με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο, έτσι ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε "Σύνδεση".

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα" > λήψη δεδομένων > βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων Teradata.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Teradata", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή Teradata στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων".

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημειώσεις: 

 • Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στο Excel για Windows εάν έχετε το Office 2019 ή νεότερη έκδοση ή μια συνδρομή στο Microsoft 365. Αν είσαστε συνδρομητής του Microsoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office.

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP HANA χρησιμοποιώντας το Power Query, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP HANA ODBC στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 • Θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό SAP για να συνδεθείτε στην τοποθεσία Web και να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή SAP στον οργανισμό σας.

Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP HANA:

 1. Κάντε κλικ στην > νέο ερώτημα >βάση δεδομένων > βάση δεδομένων SAP HANA.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων SAP HANA", καθορίστε το διακομιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Το όνομα του διακομιστή θα πρέπει να ακολουθεί τη μορφή ServerName:Port.

  Παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων SAP HANA"
 3. Προαιρετικά, εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, επιλέξτε "Επιλογές για προχωρημένους" και στο πλαίσιο "Πρόταση SQL" εισαγάγετε το ερώτημα.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής SAP HANA απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου βάσης δεδομένων SAP HANA της Access, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Βάση δεδομένων" και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση

Η βάση δεδομένων SQL Azure είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων υψηλής απόδοσης, πλήρως διαχειριζόμενη και κλιμακούμενη, που έχει δημιουργηθεί για το cloud και χρησιμοποιείται για εφαρμογές ζωτικής σημασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Azure SQL;.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από το Azure > από τη βάση δεδομένων SQL Azure.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MICROSOFT SQL", καθορίστε τον SQL Server με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης σύνδεσης του Power Query SQL Server
  • Windows    Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  • Βάση_δεδομένων Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό το στοιχείο, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο για να σημαίνει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με τον SQL Server χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Το Azure Synapse Analytics συνδυάζει εργαλεία μεγάλων δεδομένων και σχεσιακές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το Apache Spark για να συνδεθεί με τις υπηρεσίες δεδομένων Azure και την Power Platform. Μπορείτε να φορτώσετε εκατομμύρια γραμμές χωρίς χρόνο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εργαστείτε με δεδομένα σε μορφή πίνακα, χρησιμοποιώντας οικεία σύνταξη SQL για ερωτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Azure Synapse Analytics.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα> λήψη δεδομένων > από το Azure> από το Azure Synapse Analytics.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MICROSOFT SQL", καθορίστε τον SQL Server με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης σύνδεσης του Power Query SQL Server
  • Windows    Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  • Βάση_δεδομένων Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό το στοιχείο, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο για να σημαίνει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με τον SQL Server χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Το Azure HDInsight χρησιμοποιείται για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων όταν πρέπει να επεξεργαστείτε μεγάλους όγκους δεδομένων. Υποστηρίζει αποθήκευση δεδομένων και μηχανική εκμάθηση. μπορείτε να το σκεφτείτε ως μηχανισμό ροής δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Azure HDInsight.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από το Azure > Από το Azure HDInsight (HDFS). 

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob του Microsoft Azure που σχετίζεται με το σύμπλεγμα HDInsight και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Access Microsoft Azure HDInsight, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί λογαριασμού καικάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμά σας στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" και, στη συνέχεια, βρείτε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Επιλέξτε "Φόρτωση" για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή "Επεξεργασία" για να εκτελέσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Blob του Microsoft Azure είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχο και έγγραφα, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων blob του Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα > λήψη δεδομένων > από το Azure > από το χώρο αποθήκευσης αντικειμένων blob του Azure. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Blob του Microsoft Azure, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού αποθήκευσης Microsoft Azure και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Εάν συνδέεστε στην υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων Blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Blob του Microsoft Azure της Access, πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού" και κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης, μεταβείτε στην Πύλη τουMicrosoft Azure,επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο "Διαχείριση κλειδιού πρόσβασης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το εικονίδιο αντιγράφου στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού".

 4. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης αντικειμένων Blob του Microsoft Azure. Στην Περιήγηση, επιλέξτε ένακοντέινερ από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εφαρμογή & Κλείσιμο".

Ο χώρος αποθήκευσης Azure παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης για μια ποικιλία αντικειμένων δεδομένων. Το στοιχείο χώρου αποθήκευσης πίνακα στοχεύει δεδομένα NoSQL που είναι αποθηκευμένα ως ζεύγη κλειδιών/χαρακτηριστικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στον χώρο αποθήκευσης πινάκων.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων από > Azure > Από την ανάλυση Azure Synapse.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού χώρου αποθήκευσης πίνακα Microsoft Azure και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Το Azure Data Lake Storage Gen 1 συνδυάζει διαφορετικές αποθήκες δεδομένων σε ένα ενιαίο, αποθηκευμένο περιβάλλον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια νέα γενιά εργαλείων ερωτήματος για να εξερευνήσετε και να αναλύσετε δεδομένα, σε εργασία με petabytes δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χώρος αποθήκευσης λίμνης δεδομένων Azure.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα> λήψη δεδομένων > από το Azure > από το Χώρο αποθήκευσης δεδομένων azure.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού microsoft Azure Data Lake Storage και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Για παράδειγμα: swebhdfs://contoso.azuredatalake.net/

 3. Προαιρετικά, εισαγάγετε μια τιμή στο πλαίσιο "Μέγεθος σελίδας" στο πλαίσιο "Byte".

Η Εξερεύνηση δεδομένων Azure είναι μια γρήγορη και εξαιρετικά κλιμακούμενη υπηρεσία εξερεύνησης δεδομένων για δεδομένα καταγραφής και τηλεμετρίας. Μπορεί να χειριστεί μεγάλους όγκους διαφορετικών δεδομένων από οποιαδήποτε προέλευση δεδομένων, όπως τοποθεσίες Web, εφαρμογές, συσκευές IoT και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Εξερεύνηση δεδομένων Azure.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων >από το Azure > από την Εξερεύνηση δεδομένων Azure.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εξερεύνηση δεδομένων Azure (Kusto), πληκτρολογήστε τις κατάλληλες τιμές.

  Κάθε ερώτηση παρέχει χρήσιμα παραδείγματα για να σας βοηθήσει στη διαδικασία.

Μπορείτε να εισαγάγετε σύνολα δεδομένων από τον οργανισμό σας με τα κατάλληλα δικαιώματα, επιλέγοντας τα από το παράθυρο "Σύνολα δεδομένων" του Power BI και, στη συνέχεια, δημιουργώντας έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από το Power BI (Microsoft). Εμφανίζεται το παράθυρο "Σύνολα δεδομένων" του Power BI.

 2. Εάν υπάρχουν πολλά σύνολα δεδομένων, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης. Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο πλαίσιο για να εμφανίσετε φίλτρα λέξεων-κλειδιών για εκδόσεις και περιβάλλοντα για να στοχεύσετε την αναζήτησή σας.

 3. Επιλέξτε ένα σύνολο δεδομένων και δημιουργήστε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Επισκόπηση Συγκεντρωτικών Πινάκων και Συγκεντρωτικών Γράφων".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από σύνολα δεδομένων του Power BIκαι εμπειρία διαχείρισης δεδομένων στη Βοήθεια του Power BI για Office 365.

 1. Επιλέξτε δεδομένα> λήψη δεδομένων >από τις υπηρεσίες Online > από τη λίστα του SharePoint Online.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Φάκελος του SharePoint", πληκτρολογήστε τη ριζική διεύθυνση URL για την τοποθεσία του SharePoint χωρίς να συμπεριλαμβάνεται καμία αναφορά σε μια βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη.

 3. Επιλέξτε την υλοποίηση 2.0 Beta του SharePoint, η οποία ενεργοποιεί επιλογές για προχωρημένους, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία προβολής: Όλες οι στήλες ανακτούν όλες τις στήλες από μια λίστα του

  SharePoint.
  Προεπιλογή     Ανακτά τις στήλες που έχουν οριστεί στην προεπιλεγμένη προβολή μιας λίστας του SharePoint.

 4. Ως εναλλακτική λύση στην έκδοση 2.0 Beta,μπορείτε να επιλέξετε 1.0,η οποία αντιστοιχεί στην προηγούμενη έκδοση του SharePoint.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα" > "Λήψη δεδομένων > από τις υπηρεσίες Online" από τη λίστα του SharePoint Online.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου του Microsoft Exchange, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με τη μορφή <ψευδώνυμο>@<οργανισμού>.com

 3. Εάν έχετε πολλά αντικείμενα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να εντοπίσετε ένα αντικείμενο ή χρησιμοποιήστε τις Επιλογές εμφάνισης μαζί με το κουμπί "Ανανέωση" για να φιλτράρετε τη λίστα.

 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Παράλειψη αρχείων με σφάλματα" στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

 5. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε: Ημερολόγιο,Αλληλογραφία,Προσκλήσεις σε σύσκεψη,Άτομακαι Εργασίες.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και, στη συνέχεια, να φορτώσετε σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε "Φόρτωση> φόρτωσης".

 • Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", επιλέξτε "Φόρτωση>"Φόρτωση σε".

 • Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και, στη συνέχεια, να εκκινήσει το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query, επιλέξτε "Μετασχηματισμός δεδομένων".

 1. Επιλέξτε το περιβάλλον στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" > "Για προχωρημένους" >πόρους προγραμματιστή.

 3. Αντιγράψτε την τιμή API Web παρουσίας. 

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CDS για εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web.

 4. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από τις υπηρεσίες Online > από το Dynamics 365 (online).

 5. Στο παράθυρο διαλόγου, με ενεργοποιημένη την επιλογή "Βασικά", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL API Web για τη σύνδεση CDS για εφαρμογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν επιλέξετε "Για προχωρημένους", μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Δεδομένα ερωτήματος με χρήση του Web API.

 6. Επιλέξτε "Λογαριασμός οργανισμού".

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft Work ή School που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Dataverse for Apps, επιλέξτε "Είσοδος" και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 7. Επιλέξτε "Σύνδεση".

 8. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 9. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία" για να ανοίξετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

 1. Επιλέξτε δεδομένα> λήψη δεδομένων > από ηλεκτρονικές υπηρεσίες >από αντικείμενα Salesforce. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αντικείμενα Salesforce".

 2. Επιλέξτε "Παραγωγή" ή "Προσαρμογή". Εάν επιλέξετε "Προσαρμογή",πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL μιας προσαρμοσμένης παρουσίας.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή της στήλης "Συμπερίληψη σχέσεων".

 4. Επιλέξτε OK.

Επειδή οι αναφορές Salesforce έχουν όρια API που ανακτά μόνο τις πρώτες 2.000 γραμμές για κάθε αναφορά, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή σύνδεσης "Αντικείμενα Salesforce" για να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό, εάν είναι απαραίτητο.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από τις υπηρεσίες Online services > από αναφορές του Salesforce. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αναφορές salesforce".

 2. Επιλέξτε "Παραγωγή" ή "Προσαρμογή". Εάν επιλέξετε "Προσαρμογή",πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL μιας προσαρμοσμένης παρουσίας.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή της στήλης "Συμπερίληψη σχέσεων".

 4. Επιλέξτε OK.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σύνδεσης Adobe Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση με το Adobe Analytics στο Power BI Desktop.

 1. Επιλέξτε "Δεδομένα>λήψη δεδομένων > από υπηρεσίες Online > από το Adobe Analytics.

 2. Επιλέξτε Συνέχεια. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Λογαριασμός Adobe".

 3. Πραγματοποιήστε είσοδο με τον εταιρικό λογαριασμό σας Adobe Analytics και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Σύνδεση".

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα από έναν πίνακα του Excel, μια καθορισμένη περιοχή ή έναν δυναμικό πίνακα στο τρέχον βιβλίο εργασίας. Εάν τα επιλεγμένα δεδομένα είναι μια απλή περιοχή, μετατρέπονται σε πίνακα. Για την εισαγωγή δυναμικών πινάκων απαιτείται συνδρομή στο Microsoft 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δυναμικούς πίνακες, ανατρέξτε στο θέμα Δυναμικοί τύποι πίνακα και συμπεριφορά χυτευωμένου πίνακα.

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Επιλέξτε "Δεδομένα > από το φύλλο".

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα", μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί "Επιλογή περιοχής" για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, επιλέξτε "Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες". Τα κελιά κεφαλίδας χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων των στηλών για το ερώτημα.

 5. Επιλέξτε OK.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Διαδικασία

 1. Επιλέξτε δεδομένα > νέο ερώτημα > από άλλες προελεύσεις > από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από το Web", πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL ιστοσελίδας και, στησυνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Επιλέξτε "Γιαπροχωρημένους" και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου "Access Web", πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας.

  • Επιλέξτε: Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Στο παράθυρο "Περιήγηση", κάντε τα εξής:

  Επιλέξτε "Προβολή πίνακα",όπως "Αποτελέσματα".


  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα
  Επιλέξτε "Προβολή Web" για να δείτε τον πίνακα ως ιστοσελίδα.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web

 5. Επιλέξτε "Φόρτωση" για να φορτώσετε τα δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας.

Το Microsoft Query είναι εδώ και πολύ καιρό και εξακολουθεί να είναι δημοφιλές. Από πολλές απόψεις, είναι ένας απόγονος του Power Query. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Microsoft Query για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις >από τη λίστα του Sharepoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστες του Microsoft SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint, επιλέξτε τη πιο γενική διεύθυνση URL για έλεγχο ταυτότητας σε σχέση με την τοποθεσία σωστά. Από προεπιλογή, επιλέγεται η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint, ενεργοποιήστε μια επιλογή διαπιστευτηρίων:

  • Επιλέξτε "Ανώνυμος", εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

   Παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση λίστας του SharePoint" στο Excel Power Query

  • Επιλέξτε τα Windows, εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας για τα Windows.

  • Επιλέξτε εταιρικό λογαριασμό, εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε "Σύνδεση".

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από την τροφοδοσία OData. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τροφοδοσία OData", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία OData.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου της Access για μια τροφοδοσία OData:

  1. Επιλέξτε τα Windows, εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε "Βασικό", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε το κλειδί Marketplace εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε το κλειδί λογαριασμού "Λήψη του Marketplace" για να εγγραφείτε στις τροφοδοσίες OData του Microsoft Azure Marketplace. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Microsoft Azure Marketplace από το παράθυρο διαλόγου "Τροφοδοσία OData" της Access.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εταιρικός λογαριασμός", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδης πρόσβασης. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η εισαγωγή σε μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή υπηρεσίας δεδομένων light JSON.

Το κατανεμημένο σύστημα αρχείων Hadoop (HDFS) έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση terabyte ή ακόμη και petabyte δεδομένων. Η τεχνολογία HDFS συνδέει κόμβους υπολογιστών μέσα σε συμπλέγματα στα οποία διανέμονται τα αρχεία δεδομένων και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία δεδομένων ως μια ομαλή ροή αρχείων.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από το αρχείο Hadoop (HDFS).

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή στο πλαίσιο "Διακομιστής" και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Τομέας Active Directory" για τον τομέα σας, επιλέξτε "Χρήση των τρεχουσών διαπιστευτηρίων μου" ή επιλέξτε"Χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Επιλέξτε "Σύνδεση".

 5. Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, χρησιμοποιήστε το παράθυρο "Περιήγηση" για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και, στη συνέχεια, να δείτε τις πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από το Microsoft Exchange. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Access an Exchange Server", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 3. Επιλέξτε: Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange", επιλέξτε "Επιτρέπεται" για να επιτρέψετε στην υπηρεσία Exchange να εμπιστεύεται τα διαπιστευτήριά σας.

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από ODBC. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από ODBC", εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Σύνδεση".

 5. Στο παράθυρο "Περιήγηση", επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα στα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

 1. Επιλέξτε ">λήψη δεδομένων > από άλλες προελεύσεις >από oledb. 

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από OLE DB", πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία παροχής OLEDB", επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Σύνδεση".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

Σημαντικό: Ειδοποίηση απόσυρσης της σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση "Λήψη & Μετασχηματισμός" του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020 δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστάται η αναθεώρηση ή η κατάργηση τυχόν υπαρχόντων ερωτημάτων & μετασχηματισμού (Power Query) που χρησιμοποιούν τη γραμμή σύνδεσης του Facebook όσο το δυνατόν πιο σύντομα για την αποφυγή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να δώσετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές οδηγίες, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Να μην ειδοποιηθείτε ξανά" για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης.

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", κάντε κλικ στην επιλογή "Λήψη δεδομένων > από υπηρεσίες Online > από το Facebook. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί "Λήψη δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες > από το Facebook.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου του Facebook, συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας τη λέξη "Εγώ", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσης.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία με την οποία θα συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα "Σύνδεση". Για παράδειγμα, επιλέξτε "Φίλοι" για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία "Φίλοι του Facebook".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος" από το παράθυρο διαλόγου "Access Facebook" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ελέγξετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 6. Αφού η σύνδεση επιτύχει, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία "Φίλοι", το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με το όνομά τους.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" ή "Επεξεργασία".

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κενό ερώτημα. Μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα για να δοκιμάσετε ορισμένες εντολές ή μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα προέλευσης από το Power Query:

 • Για να αλλάξετε μια ρύθμιση όπως διαπιστευτήρια ή προστασία προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε "Κεντρική"> "Ρυθμίσεις προέλευσης δεδομένων". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ρυθμίσεων και δικαιωμάτων προέλευσης δεδομένων.

 • Για να εισαγάγετε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, επιλέξτε "Κεντρική"> "Νέα προέλευση". Αυτή η εντολή είναι παρόμοια με την εντολή "Λήψη δεδομένων" στην καρτέλα "Δεδομένα" της κορδέλας του Excel.

 • Για να εισαγάγετε μια πρόσφατη προέλευση, επιλέξτε "Κεντρική"> "Πρόσφατες προελεύσεις". Αυτή η εντολή είναι παρόμοια με την εντολή "Πρόσφατες προελεύσεις" στην καρτέλα "Δεδομένα" της κορδέλας του Excel.

Όταν συγχωνεύετε δύο εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, ενώνετε δύο ερωτήματα που δημιουργούν μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συγχώνευση ερωτημάτων (Power Query) και Μάθετε πώς μπορείτε να συνδυάσετε πολλές προελεύσεις δεδομένων (Power Query).

Όταν προσαρτάτε δύο ή περισσότερα ερωτήματα, τα δεδομένα προστίθενται σε ένα ερώτημα με βάση τα ονόματα των κεφαλίδων στηλών και στους δύο πίνακες. Εάν τα ερωτήματα δεν έχουν αντίστοιχες στήλες, προστίθενται τιμές null στη στήλη που δεν ταιριάζει. Τα ερωτήματα προσαρτώνται με τη σειρά με την οποία είναι επιλεγμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ερωτήματα προσάρτησης (Power Query).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Query για να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και να εκτελέσετε σύνθετες αναλύσεις δεδομένων. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τα βήματα για τη σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων σας - ιστοσελίδες, αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αρχεία του Excel, πίνακες και περιοχές.

Σημαντικό: Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query στο Excel 2013, πρέπει να το ενεργοποιήσετε: κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχείο" > "Επιλογές>". Στην ενότητα Διαχείριση στο κάτω μέρος, επιλέξτε Πρόσθετα COM από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Η κορδέλα του Power Query θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα, αλλά εάν δεν εμφανίζεται, κλείστε και επανεκκινήστε το Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο > από CSV"ή "Από κείμενο".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίσει αυτόματα οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως ονόματα στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, το Power Query εφαρμόζει αυτόματα ένα βήμα FirstRowAsHeader και ένα βήμα ChangeType. Αυτές οι αυτόματες ενέργειες είναι ισοδύναμες με την προώθηση μιας γραμμής με μη αυτόματο τρόπο και την αλλαγή κάθε τύπου στήλης με μη αυτόματο τρόπο.

Αφού το Power Query εντοπίσει αυτόματα στήλες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από πίνακα".

  Σύνδεση σε πίνακα δεδομένων του Excel

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα", μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Επιλογή περιοχής" για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, μπορείτε να επιλέξετε "Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες". Τα κελιά κεφαλίδας περιοχής χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων στηλών για το ερώτημα.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο & φόρτωσης".

Σημείωση: Εάν η περιοχή δεδομένων σας έχει οριστεί ως καθορισμένη περιοχή ή βρίσκεται σε έναν πίνακα του Excel, το Power Query θα εντοπίζει αυτόματα ολόκληρη την περιοχή και θα τη φορτώνει στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για λογαριασμό σας. Τα απλά δεδομένα θα μετατραπούν αυτόματα σε πίνακα όταν φορτωθούν στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Παράδειγμα τύπου Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο > από το Excel".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση του Excel", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή για το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημείωση: Κατά την προσπάθεια εισαγωγής δεδομένων από ένα αρχείο excel παλαιού τύπου ή μια βάση δεδομένων της Access σε ορισμένες ρυθμίσεις, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα ότι ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access (υπηρεσία παροχής Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή. Το σφάλμα παρουσιάζεται σε συστήματα με εγκατεστημένο μόνο το Office 2013. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, κάντε λήψη των ακόλουθων πόρων για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνεχίσετε με τις προελεύσεις δεδομένων στις οποία προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.

 1. Κάντε κλικ στην κορδέλα Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Από το Web, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση στο Web, κάντε κλικ σε μια επιλογή διαπιστευτηρίων για να παράσχετε τιμές ελέγχου ταυτότητας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Το Power Query θα πραγματοποιήσει ανάλυση της ιστοσελίδας και θα φορτώσει το τμήμα παραθύρου Περιήγηση στην Προβολή πίνακα.

  Εάν γνωρίζετε τον πίνακα που θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ σε αυτόν από τη λίστα. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα

  Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή Web και να επιλέξετε τον κατάλληλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση και το Power Query θα φορτώσει στο Excel τα δεδομένα web που έχετε επιλέξει.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του SQL Server".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MICROSOFT SQL", καθορίστε τον SQL Server με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης σύνδεσης του Power Query SQL Server
  1. Windows: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Βάση δεδομένων: Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό το στοιχείο, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο για να σημαίνει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με τον SQL Server χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Παράδειγμα τύπου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του Power Query στην κορδέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Λήψη εξωτερικών δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από ODBC.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από ODBC", εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Connect.

 5. Στο παράθυρο "Περιήγηση", επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων της Access".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων από βάση δεδομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" για να συνδεθείτε με τον πίνακα ή το ερώτημα της επιλογής σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" ή "Επεξεργασία".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο" > "Από XML".

  Παράθυρο διαλόγου "Power Query from File"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση από XML", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Αφού η σύνδεση επιτύχει, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Από τις υπηρεσίες ανάλυσης".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και ολοκλήρωση

 2. Στο παράθυρο "Σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων", στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντεένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο":

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows".

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης".

 4. Στο παράθυρο "Επιλογή της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε", επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  Για να συνδεθείτε σε ένα κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο "Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων" και "Τέλος", στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του αρχείου "Οι προελεύσεις δεδομένων μου"ή ελέγξτε για υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή,Φιλικό όνομα και Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και κοινές λέξεις αναζήτησης (όλες είναι προαιρετικές).

 7. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για την ανανέωση των δεδομένων.

  Η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις στο αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να κλείσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων".

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", στην περιοχή "Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετενα προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίαςσας", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα".

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικό Γράφος και Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία σύνδεσης μόνο". Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετούν τα δεδομένα,κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε "Υπάρχον φύλλο εργασίας" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, να επιλέξετε το κελί αρχής στο φύλλο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο φύλλο εργασίας".

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες", κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query ή τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Office 2010 - 2013 στην καρτέλα "Σύνδεση με μια βάση δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης ΤΟΥ SQL Server (Εισαγωγή)."

 1. Στην καρτέλα "Power Query", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα".

 2. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους".

 3. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά ερωτήματος ως εξής, αντικαθιστώντας το "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.js" με τη διαδρομή προς το αρχείο JSON.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query,χρειάζεστε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle v8.1.7 ή μεγαλύτερο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στα Στοιχεία πρόσβασης δεδομένων Oracle 32 bit (ODAC) με τα Εργαλεία προγραμματιστή Oracle για το Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32 bit ή το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit ODAC 12c Έκδοση 4 (12.1.0.2.4) για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων Oracle".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Oracle", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε τον Oracle Server στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "Όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Από τη λίστα του SharePoint".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστες του Microsoft SharePoint που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint, επιλέξτε τη πιο γενική διεύθυνση URL για έλεγχο ταυτότητας σε σχέση με την τοποθεσία σωστά. Από προεπιλογή, επιλέγεται η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK για συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint που εμφανίζεται στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή διαπιστευτηρίων:

  1. Επιλέξτε "Ανώνυμος", εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

  2. Επιλέξτε τα Windows, εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας για τα Windows.

  3. Επιλέξτε εταιρικό λογαριασμό, εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε "Σύνδεση".

  Παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση λίστας του SharePoint" στο Excel Power Query

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλη προέλευση" > "Από τροφοδοσία OData".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τροφοδοσία OData", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία OData.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου της Access για μια τροφοδοσία OData:

  1. Επιλέξτε τα Windows, εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε "Βασικό", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε το κλειδί Marketplace εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί "Λήψη του κλειδιού λογαριασμού marketplace" για να εγγραφείτε Microsoft Azure τροφοδοσίες OData στο Marketplace. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Microsoft Azure Marketplace από το παράθυρο διαλόγου "Πρόσβαση σε τροφοδοσία OData".

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εταιρικός λογαριασμός", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδης πρόσβασης. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η σύνδεση σε μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή υπηρεσίας δεδομένων light JSON.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, > "Λήψη δεδομένων" από άλλες > από oledb. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί "Λήψη δεδομένων", ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων παρακάτω.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από OLE DB", πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία παροχής OLEDB", επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα στα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

 5. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query,πατήστε το πλήκτρο Close & Load.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MySQL", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Από το Microsoft Exchange".

  Προελεύσεις δεδομένων του Power Query
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Access an Exchange Server", καθορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange", επιλέξτε "Επιτρέπεται" για να επιτρέψετε στην υπηρεσία Exchange να εμπιστεύεται τα διαπιστευτήριά σας.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη και εγκατάσταση του προσθέτου Power Query.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις" > "Από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Τομέας Active Directory" για τον τομέα σας, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση των τρεχουσών διαπιστευτηρίων μου"ή "Χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων". Για να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικό έλεγχο ταυτότητας διαπιστευτηρίων, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

 5. Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να κάνετε διερεύνηση σε πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

Προειδοποίηση: 

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης IBM DB2 Data Server εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης IBM Data Server (πρόγραμμα οδήγησης DS). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 • Υπάρχουν γνωστά προβλήματα που αναφέρονται από την IBM κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης IBM DB2 Data Server στα Windows8. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στην IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης του IBM DB2 Data Server στα Windows 8.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων" > "Από τη βάση δεδομένων IBM DB2".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων IBM DB2", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για postgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32 bit ή 64 bit). Ανατρέξτε στο θέμα: Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε την υπηρεσία παροχής καταχωρημένη στη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση .NET στη συσκευή σας.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων PostgreSQL".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων PostgreSQL", καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα "Όνομα διακομιστή".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε "Σύνδεση".

 1. Περιήγηση στο https://web.powerapps.com/

 2. Επιλέξτε το περιβάλλον στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 3. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" > "Για προχωρημένους" >πόρους προγραμματιστή.

 4. Αντιγράψτε την τιμή API Web παρουσίας. 

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CDS για εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, >"Λήψη δεδομένων" από τις > από το Dynamics 365 (online).

  • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί "Λήψη δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία ερωτήματος >από άλλες προελεύσεις >από το Dynamics 365 (online).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, με ενεργοποιημένη την επιλογή "Βασικά", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL API Web για τη σύνδεση CDS για εφαρμογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν επιλέξετε "Για προχωρημένους", μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Δεδομένα ερωτήματος με χρήση του API Web

 7. Επιλέξτε "Λογαριασμός οργανισμού".

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft Work ή School που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε CDS για εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος" και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 8. Επιλέξτε Σύνδεση.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Εάν η εισαγωγή των δεδομένων είναι καλή, ενεργοποιήστε την επιλογή "Φόρτωση", διαφορετικά ενεργοποιήστε την επιλογή "Επεξεργασία" για να ανοίξετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

  Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query σάς παρέχει πολλές επιλογές για να τροποποιήσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε λιγότερες στήλες από αυτές που περιέχουν τα δεδομένα προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στην "Κεντρική" καρτέλα > "Διαχείριση στηλών > "Επιλογή στηλών",επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο & φόρτωσης" για να επιστρέψετε τα τροποποιημένα δεδομένα στο Excel.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων Teradata".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Teradata", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή Teradata στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό: Ειδοποίηση απόσυρσης της σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση "Λήψη & Μετασχηματισμός" του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020 δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστάται η αναθεώρηση ή η κατάργηση τυχόν υπαρχόντων ερωτημάτων & μετασχηματισμού (Power Query) που χρησιμοποιούν τη γραμμή σύνδεσης του Facebook όσο το δυνατόν πιο σύντομα για την αποφυγή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να δώσετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές οδηγίες, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Να μην ειδοποιηθείτε ξανά" για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες > από το Facebook".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου του Facebook, συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας τη λέξη "Εγώ", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσης.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία με την οποία θα συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα "Σύνδεση". Για παράδειγμα, επιλέξτε "Φίλοι" για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία "Φίλοι του Facebook".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος" από το παράθυρο διαλόγου "Access Facebook" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ελέγξετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 6. Αφού η σύνδεση επιτύχει, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία "Φίλοι", το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με το όνομά τους.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" ή "Επεξεργασία".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query με τύπο του Facebook

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημειώσεις: 

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας POWER QUERY, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από sap Sybase SQL από οπουδήποτε".

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Sybase", καθορίστε το διακομιστή Sybase με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο, έτσι ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε Σύνδεση.

Microsoft Azure Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Blob είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχος και έγγραφα, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων blob του Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από το Azure > από Microsoft Azure χώρο αποθήκευσης αντικειμένων blob".

  Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή του Power Query από το Azure"
 2. Στο παράθυρο διαλόγουMicrosoft Azure χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob, πληκτρολογήστε το όνομα Microsoft Azure ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Εάν συνδέεστε στην υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων Blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου "Χώρος Microsoft Azure αποθήκευσης αντικειμένων Blob" της Access, πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού" και κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης, μεταβείτε στην Πύλη τουMicrosoft Azure,επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαχείριση κλειδιού πρόσβασης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγράφου στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού".

 4. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης αντικειμένων Blob Microsoft Azure σας. Στην Περιήγηση, επιλέξτε ένα κοντέινεραπό το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εφαρμογή & Κλείσιμο".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας POWER QUERY, επιλέξτε From Azure > From Microsoft Azure HDInsight.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από το Azure
 2. Στο παράθυρο Microsoft Azure HDInsight, πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί λογαριασμού καικάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί σας, επιστρέψτε στην Πύλη Microsoft Azure,επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαχείριση πλήκτρου πρόσβασης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και επικολλήστε την τιμή στον οδηγό.

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμά σας στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" και, στη συνέχεια, βρείτε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" για να εκτελέσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Query για να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και να εκτελέσετε σύνθετες αναλύσεις δεδομένων. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τα βήματα για τη χρήση του Power Query για σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων σας - ιστοσελίδες, αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αρχεία, πίνακες και περιοχές του Excel.

Σημαντικό: 

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του προσθέτου Power Query.

 • Για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχείο" > "Επιλογές>". Στην ενότητα Διαχείριση στο κάτω μέρος, επιλέξτε Πρόσθετα COM από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Η κορδέλα του Power Query θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα, αλλά εάν δεν εμφανίζεται, κλείστε και επανεκκινήστε το Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο" > "Από CSV" ή "Από κείμενο".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίσει αυτόματα οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως ονόματα στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, το Power Query εφαρμόζει αυτόματα ένα βήμα FirstRowAsHeader και ένα βήμα ChangeType. Αυτές οι αυτόματες ενέργειες είναι ισοδύναμες με την προώθηση μιας γραμμής με μη αυτόματο τρόπο και την αλλαγή κάθε τύπου στήλης με μη αυτόματο τρόπο.

Αφού το Power Query εντοπίσει αυτόματα στήλες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από πίνακα".

  Σύνδεση σε πίνακα δεδομένων του Excel

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα", μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Επιλογή περιοχής" για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, μπορείτε να επιλέξετε "Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες". Τα κελιά κεφαλίδας περιοχής χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων στηλών για το ερώτημα.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο & φόρτωσης".

Σημείωση: Εάν η περιοχή δεδομένων σας έχει οριστεί ως καθορισμένη περιοχή ή βρίσκεται σε έναν πίνακα του Excel, το Power Query θα εντοπίζει αυτόματα ολόκληρη την περιοχή και θα τη φορτώνει στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για λογαριασμό σας. Τα απλά δεδομένα θα μετατραπούν αυτόματα σε πίνακα όταν φορτωθούν στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Παράδειγμα τύπου Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο > από το Excel".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση του Excel", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή για το αρχείο που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Κάντε κλικ στην κορδέλα Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Από το Web, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση στο Web, κάντε κλικ σε μια επιλογή διαπιστευτηρίων για να παράσχετε τιμές ελέγχου ταυτότητας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Το Power Query θα πραγματοποιήσει ανάλυση της ιστοσελίδας και θα φορτώσει το τμήμα παραθύρου Περιήγηση στην Προβολή πίνακα.

  Εάν γνωρίζετε τον πίνακα που θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ σε αυτόν από τη λίστα. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα

  Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή Web και να επιλέξετε τον κατάλληλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση και το Power Query θα φορτώσει στο Excel τα δεδομένα web που έχετε επιλέξει.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του SQL Server".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MICROSOFT SQL", καθορίστε τον SQL Server με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης σύνδεσης του Power Query SQL Server
  1. Windows: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Βάση δεδομένων: Επιλέξτε το εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό το στοιχείο, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο για να σημαίνει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με τον SQL Server χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Παράδειγμα τύπου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του Power Query στην κορδέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Λήψη εξωτερικών δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από ODBC.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από ODBC", εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Connect.

 5. Στο παράθυρο "Περιήγηση", επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων της Access".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων από βάση δεδομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" για να συνδεθείτε με τον πίνακα ή το ερώτημα της επιλογής σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" ή "Επεξεργασία".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από αρχείο" > "Από XML".

  Παράθυρο διαλόγου "Power Query from File"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση από XML", αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Αφού η σύνδεση επιτύχει, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Από τις υπηρεσίες ανάλυσης".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και ολοκλήρωση

 2. Στο παράθυρο "Σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων", στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντεένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο":

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows".

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης".

 4. Στο παράθυρο "Επιλογή της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε", επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  Για να συνδεθείτε σε ένα κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο "Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων" και "Τέλος", στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του αρχείου "Οι προελεύσεις δεδομένων μου"ή ελέγξτε για υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή,Φιλικό όνομα και Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και κοινές λέξεις αναζήτησης (όλες είναι προαιρετικές).

 7. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για την ανανέωση των δεδομένων.

  Η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις στο αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να κλείσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων".

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", στην περιοχή "Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετενα προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίαςσας", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα".

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικό Γράφος και Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία σύνδεσης μόνο". Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετούν τα δεδομένα,κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε "Υπάρχον φύλλο εργασίας" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, να επιλέξετε το κελί αρχής στο φύλλο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο φύλλο εργασίας".

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες", κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query ή τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Office 2010 - 2013 στην καρτέλα "Σύνδεση με μια βάση δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server "(Εισαγωγή).

 1. Στην καρτέλα "Power Query", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα".

 2. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους".

 3. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά ερωτήματος ως εξής, αντικαθιστώντας το "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.js" με τη διαδρομή προς το αρχείο JSON.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query,χρειάζεστε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle v8.1.7 ή μεγαλύτερο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στα Στοιχεία πρόσβασης δεδομένων Oracle 32 bit (ODAC) με τα Εργαλεία προγραμματιστή Oracle για το Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32 bit ή το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit ODAC 12c Έκδοση 4 (12.1.0.2.4) για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64 bit.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων Oracle".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Oracle", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε τον Oracle Server στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "Όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Από τη λίστα του SharePoint".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστες του Microsoft SharePoint που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint, επιλέξτε τη πιο γενική διεύθυνση URL για έλεγχο ταυτότητας σε σχέση με την τοποθεσία σωστά. Από προεπιλογή, επιλέγεται η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK για συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου της Access SharePoint που εμφανίζεται στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή διαπιστευτηρίων:

  1. Επιλέξτε "Ανώνυμος", εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

  2. Επιλέξτε τα Windows, εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας για τα Windows.

  3. Επιλέξτε εταιρικό λογαριασμό, εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε "Σύνδεση".

  Παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση λίστας του SharePoint" στο Excel Power Query

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλη προέλευση" > "Από τροφοδοσία OData".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Τροφοδοσία OData", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία OData.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου της Access για μια τροφοδοσία OData:

  1. Επιλέξτε τα Windows, εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε "Βασικό", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε το κλειδί Marketplace εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί "Λήψη του κλειδιού λογαριασμού marketplace" για να εγγραφείτε Microsoft Azure τροφοδοσίες OData στο Marketplace. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Microsoft Azure Marketplace από το παράθυρο διαλόγου "Πρόσβαση σε τροφοδοσία OData".

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εταιρικός λογαριασμός", εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδης πρόσβασης. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η σύνδεση σε μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή υπηρεσίας δεδομένων light JSON.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, > "Λήψη δεδομένων" από άλλες > από oledb. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί "Λήψη δεδομένων", ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων παρακάτω.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Από OLE DB", πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία παροχής OLEDB", επιλέξτε από τις επιλογές "Προεπιλογή" ή "Προσαρμογή", "Windows"ή "Σύνδεση βάσης δεδομένων", εισαγάγετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα στα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Φόρτωση" ή"Επεξεργασία".

 5. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query,πατήστε το πλήκτρο Close & Load.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων MySQL", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Από το Microsoft Exchange".

  Προελεύσεις δεδομένων του Power Query
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Access an Exchange Server", καθορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange", επιλέξτε "Επιτρέπεται" για να επιτρέψετε στην υπηρεσία Exchange να εμπιστεύεται τα διαπιστευτήριά σας.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη και εγκατάσταση του προσθέτου Power Query.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις" > "Από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory".

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη δεδομένων" του Power Query από το παράθυρο διαλόγου "Άλλες προελεύσεις"

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Τομέας Active Directory" για τον τομέα σας, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση των τρεχουσών διαπιστευτηρίων μου"ή "Χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων". Για να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικό έλεγχο ταυτότητας credenitals, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

 5. Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να κάνετε διερεύνηση σε πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

Προειδοποίηση: 

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης IBM DB2 Data Server εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης IBM Data Server (πρόγραμμα οδήγησης DS). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 • Υπάρχουν γνωστά προβλήματα που αναφέρονται από την IBM κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης IBM DB2 Data Server στα Windows8. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στην IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης του IBM DB2 Data Server στα Windows 8..

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από βάση δεδομένων" > "Από τη βάση δεδομένων IBM DB2".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων IBM DB2", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για postgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32 bit ή 64 bit). Ανατρέξτε στο θέμα: Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε την υπηρεσία παροχής καταχωρημένη στη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση .NET στη συσκευή σας.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων PostgreSQL".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων PostgreSQL", καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα "Όνομα διακομιστή".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε "Σύνδεση".

 1. Περιήγηση στο https://web.powerapps.com/

 2. Επιλέξτε το περιβάλλον στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 3. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" > "Για προχωρημένους" >πόρους προγραμματιστή.

 4. Αντιγράψτε την τιμή API Web παρουσίας. 

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CDS για εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, >"Λήψη δεδομένων" από τις > από το Dynamics 365 (online).

  • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί "Λήψη δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία ερωτήματος >από άλλες προελεύσεις >από το Dynamics 365 (online).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, με ενεργοποιημένη την επιλογή "Βασικά", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL API Web για τη σύνδεση CDS για εφαρμογές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν επιλέξετε "Για προχωρημένους", μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Δεδομένα ερωτήματος με χρήση του API Web

 7. Επιλέξτε "Λογαριασμός οργανισμού".

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft Work ή School που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε CDS για εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος" και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 8. Επιλέξτε Σύνδεση.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Εάν η εισαγωγή των δεδομένων είναι καλή, ενεργοποιήστε την επιλογή "Φόρτωση", διαφορετικά ενεργοποιήστε την επιλογή "Επεξεργασία" για να ανοίξετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

  Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query σάς παρέχει πολλές επιλογές για να τροποποιήσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε λιγότερες στήλες από αυτές που περιέχουν τα δεδομένα προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στην "Κεντρική" καρτέλα > "Διαχείριση στηλών > "Επιλογή στηλών",επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο & φόρτωσης" για να επιστρέψετε τα τροποποιημένα δεδομένα στο Excel.

Σημείωση: Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από βάση δεδομένων Teradata".

  Επιλογές του Power Query from Database
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Teradata", στο όνομα του διακομιστή καθορίστε το διακομιστή Teradata στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου "Access a Database", πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό: Ειδοποίηση απόσυρσης της σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση "Λήψη & Μετασχηματισμός" του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020 δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστάται η αναθεώρηση ή η κατάργηση τυχόν υπαρχόντων ερωτημάτων & μετασχηματισμού (Power Query) που χρησιμοποιούν τη γραμμή σύνδεσης του Facebook όσο το δυνατόν πιο σύντομα για την αποφυγή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να δώσετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές οδηγίες, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Να μην ειδοποιηθείτε ξανά" για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες > από το Facebook".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου του Facebook, συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας τη λέξη "Εγώ", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσης.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία με την οποία θα συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα "Σύνδεση". Για παράδειγμα, επιλέξτε "Φίλοι" για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία "Φίλοι του Facebook".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος" από το παράθυρο διαλόγου "Access Facebook" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ελέγξετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 6. Αφού η σύνδεση επιτύχει, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία "Φίλοι", το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με το όνομά τους.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" ή "Επεξεργασία".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να συντάξετε τύπους για το Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query με τύπο του Facebook

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο δείχνει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος να εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από άλλες προελεύσεις" > "Κενό ερώτημα". Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημειώσεις: 

 • Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32 bit ή 64 bit).

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας POWER QUERY, επιλέξτε "Από βάση δεδομένων" > "Από sap Sybase SQL από οπουδήποτε".

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων Sybase", καθορίστε το διακομιστή Sybase με τον οποίο θα συνδεθείτε στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή". Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εγγενές ερώτημα βάσης δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο "Πρόταση SQL". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου "Κρυπτογράφηση σύνδεσης" είναι επιλεγμένο, έτσι ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε Σύνδεση.

Microsoft Azure Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Blob είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχος και έγγραφα, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων blob του Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob.

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας του Power Query, επιλέξτε "Από το Azure > από Microsoft Azure χώρο αποθήκευσης αντικειμένων blob".

  Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή του Power Query από το Azure"
 2. Στο παράθυρο διαλόγουMicrosoft Azure χώρου αποθήκευσης αντικειμένων Blob, πληκτρολογήστε το όνομα Microsoft Azure ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Εάν συνδέεστε στην υπηρεσία αποθήκευσης αντικειμένων Blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου "Χώρος Microsoft Azure αποθήκευσης αντικειμένων Blob" της Access, πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού" και κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί πρόσβασης χώρου αποθήκευσης, μεταβείτε στην Πύλη τουMicrosoft Azure,επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαχείριση κλειδιού πρόσβασης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγράφου στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο "Κλειδί λογαριασμού".

 4. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης αντικειμένων Blob Microsoft Azure σας. Στην Περιήγηση, επιλέξτε ένα κοντέινεραπό το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εφαρμογή & Κλείσιμο".

 1. Στην καρτέλα της κορδέλας POWER QUERY, επιλέξτε From Azure > From Microsoft Azure HDInsight.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από το Azure
 2. Στο παράθυρο Microsoft Azure HDInsight, πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί λογαριασμού καικάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί σας, επιστρέψτε στην Πύλη Microsoft Azure,επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαχείριση πλήκτρου πρόσβασης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και επικολλήστε την τιμή στον οδηγό.

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμά σας στο παράθυρο διαλόγου "Περιήγηση" και, στη συνέχεια, βρείτε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Φόρτωση" για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" για να εκτελέσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Σημείωση: Το HDInsight διαθέτει έναν προεπιλεγμένο πίνακα ομάδας, HiveSampleData.txt, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε πώς εισάγονται τα δεδομένα στο Excel χρησιμοποιώντας το Power Query. Για έναν αναλυτικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από το HDInsight, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος σύνδεσης του Excel στο Microsoft Azure HDInsight με το Power Query.

Το Power Query δεν είναι διαθέσιμο στο Excel 2007. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Σημειώστε ότι η εμπειρία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η ισοδύναμη εμπειρία "Λήψη & μετασχηματισμού" με το Power Query. Ανατρέξτε στο θέμα: Ενοποιημένος μετασχηματισμός & λήψη.

Οδηγός σύνδεσης δεδομένων

Βήμα 1: Δημιουργία σύνδεσης με άλλο βιβλίο εργασίας

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  Συνδέσεις

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Συνδέσεις βιβλίου εργασίας", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη".

 3. Κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα.

 4. Βρείτε το βιβλίο εργασίας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα, επιλέξτε έναν πίνακα (φύλλο εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Τα φύλλα εργασίας αναφέρονται ως "πίνακες" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή πίνακα"

  • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν πίνακα κάθε φορά.

  • Μπορείτε να μετονομάσετε έναν πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες". Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια περιγραφή.

 6. Για να προσθέσετε περισσότερους πίνακες, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Βήμα 2: Προσθήκη των πινάκων στο φύλλο εργασίας σας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσες συνδέσεις, επιλέξτε τον πίνακα και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας και εάν θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα ως πίνακα,Συγκεντρωτικό Πίνακαή Συγκεντρωτικό Γράφο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων της Access.

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Από την Access.

  Ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή προέλευσης δεδομένων", μεταβείτε στη βάση δεδομένων τηςAccess.

 3. Στο παράθυρο Επιλογή πίνακα, επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος ή Επόμενο για να αλλάξετε τις λεπτομέρειες για τη σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε τη θέση για να τοποθετήσετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας και αν θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα ως πίνακα, αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες για να ορίσετε ιδιότητες για προχωρημένους για τη σύνδεση, όπως επιλογές για την ανανέωση των συνδεδεμένων δεδομένων.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε τα δεδομένα στο Μοντέλο δεδομένων, ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε τα δεδομένα σας με άλλους πίνακες ή δεδομένα από άλλες προελεύσεις, να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα στους πίνακες και να κάνετε πολλά περισσότερα από όσα μπορείτε με μια βασική αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε.

Μεταβείτε στην καρτέλα "Δεδομένα" > "Λήψη εξωτερικών δεδομένων > από κείμενο". Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αρχείου κειμένου", κάντε διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου "Οδηγός εισαγωγής κειμένου".

Βήμα 1 από 3

Αρχικός τύπος δεδομένων    Εάν τα στοιχεία στο αρχείο κειμένου διαχωρίζονται με στηλοθέτες, άνω και κάτω τελείες, ερωτηματικά, κενά διαστήματα ή άλλους χαρακτήρες, επιλέξτε "Οριοθετημένα". Εάν όλα τα στοιχεία σε κάθε στήλη έχουν το ίδιο μήκος, επιλέξτε "Σταθερό πλάτος".

Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή    Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε έναν αριθμό γραμμής για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή των δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε.

Προέλευση αρχείου    Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται στο αρχείο κειμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση στην προεπιλεγμένη της ρύθμιση. Εάν γνωρίζετε ότι το αρχείο κειμένου δημιουργήθηκε με τη χρήση διαφορετικού συνόλου χαρακτήρων από το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε να ταιριάζει με αυτό το σύνολο χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί σύνολο χαρακτήρων 1251 (Κυριλλικά, Windows), αλλά γνωρίζετε ότι το αρχείο έχει παραχθεί με τη χρήση του συνόλου χαρακτήρων 1252 (Δυτική Ευρώπη, Windows), θα πρέπει να ορίσετε την Προέλευση αρχείου σε 1252.

Προεπισκόπηση αρχείου    Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει το κείμενο όπως θα εμφανίζεται όταν διαχωρίζεται σε στήλες στο φύλλο εργασίας.

Βήμα 2 από 3 (Οριοθετημένα δεδομένα)

Οριοθέτες    Επιλέξτε το χαρακτήρα που διαχωρίζει τις τιμές στο αρχείο κειμένου. Εάν ο χαρακτήρας δεν εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Άλλο" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα στο πλαίσιο που περιέχει το δρομέα. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες εάν ο τύπος δεδομένων σας είναι "Σταθερό πλάτος".

Αντιμετώπιση διαδοχικών οριοθέτων ως ενός    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν τα δεδομένα σας περιέχουν έναν οριοθέτη με περισσότερους από έναν χαρακτήρες μεταξύ των πεδίων δεδομένων ή εάν τα δεδομένα σας περιέχουν πολλούς προσαρμοσμένους οριοθέτες.

Προσδιοριστικό κειμένου    Επιλέξτε το χαρακτήρα που περικλείει τιμές στο αρχείο κειμένου. Όταν το Excel συναντά το χαρακτήρα προσδιοριστικό κειμένου, όλο το κείμενο που ακολουθεί αυτόν το χαρακτήρα και προηγείται της επόμενης εμφάνισης αυτού του χαρακτήρα εισάγεται ως μία τιμή, ακόμα και αν το κείμενο περιέχει ένα χαρακτήρα οριοθέτη. Για παράδειγμα, εάν ο οριοθέτης είναι κόμμα (,) και το προσδιοριστικό κειμένου είναι εισαγωγικά ("), το "Ντάλας, Τέξας" εισάγεται σε ένα κελί ως Ντάλας, Τέξας. Εάν δεν καθοριστεί χαρακτήρας ή απόστροφος (') ως προσδιοριστικό κειμένου, το "Ντάλας, Τέξας" εισάγεται σε δύο γειτονικά κελιά ως "Ντάλας και Τέξας".

Εάν ο χαρακτήρας οριοθέτη εμφανίζεται μεταξύ προσδιοριστών κειμένου, το Excel παραλείπει τα προσδιοριστικά στην τιμή που έχει εισαχθεί. Εάν δεν υπάρχει χαρακτήρας οριοθέτη μεταξύ προσδιοριστών κειμένου, το Excel περιλαμβάνει το χαρακτήρα προσδιοριστικό στην τιμή που έχει εισαχθεί. Ως εκ τούτου, το "Dallas Texas" (χρησιμοποιώντας το προσδιοριστικό κειμένου εισαγωγικών) εισάγεται σε ένα κελί ως "Dallas Texas".

Προεπισκόπηση δεδομένων    Εξετάστε το κείμενο σε αυτό το πλαίσιο για να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο θα διαχωρίζεται σε στήλες στο φύλλο εργασίας όπως θέλετε.

Βήμα 2 από 3 (Δεδομένα σταθερού πλάτους)

Προεπισκόπηση δεδομένων    Ορισμός πλάτους πεδίου σε αυτή την ενότητα. Κάντε κλικ στο παράθυρο προεπισκόπησης για να ορίσετε μια αλλαγή στήλης, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια κατακόρυφη γραμμή. Κάντε διπλό κλικ σε μια αλλαγή στήλης για να την καταργήσετε ή σύρετε μια αλλαγή στήλης για να τη μετακινήσετε.

Βήμα 3 από 3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" για να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Καθορίστε τον τύπο των διαχωριστικών δεκαδικών και χιλιάδων που χρησιμοποιούνται στο αρχείο κειμένου. Όταν τα δεδομένα εισάγονται στο Excel, τα διαχωριστικά θα ταιριάζουν με αυτά που έχουν καθοριστεί για τη θέση σας στις "Τοπικές ρυθμίσεις" και "Τοπικές ρυθμίσεις" (Πίνακας Ελέγχου των Windows).

 • Καθορίστε ότι μία ή περισσότερες αριθμητικές τιμές μπορεί να περιέχουν ένα σύμβολο μείον στο κάτω κάτω.

Μορφή δεδομένων στήλης    Κάντε κλικ στη μορφή δεδομένων της στήλης που είναι επιλεγμένη στην ενότητα "Προεπισκόπηση δεδομένων". Εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε την επιλεγμένη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει εισαγωγή στήλης (παράλειψη).

Αφού επιλέξετε μια επιλογή μορφής δεδομένων για την επιλεγμένη στήλη, η επικεφαλίδα στήλης στην περιοχή "Προεπισκόπηση δεδομένων" εμφανίζει τη μορφή. Εάν επιλέξετε "Ημερομηνία",επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας στο πλαίσιο "Ημερομηνία".

Επιλέξτε τη μορφή δεδομένων που ταιριάζει στενά με τα δεδομένα προεπισκόπησης, ώστε το Excel να μπορεί να μετατρέψει σωστά τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. Για παράδειγμα:

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη με όλους τους χαρακτήρες αριθμού νομισματικής μονάδας στη μορφή νομισματικής μονάδας του Excel, επιλέξτε "Γενικά".

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη με όλους τους χαρακτήρες αριθμών στη μορφή κειμένου του Excel, επιλέξτε "Κείμενο".

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη με όλους τους χαρακτήρες ημερομηνίας, κάθε ημερομηνία με τη σειρά του έτους, του μήνα και της ημέρας, στη μορφή ημερομηνίας του Excel, επιλέξτε "Ημερομηνία" και,στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο ημερομηνίας της YMD στο πλαίσιο "Ημερομηνία".

Το Excel θα εισαγάγει τη στήλη ως γενική εάν η μετατροπή θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα:

 • Εάν η στήλη περιέχει ένα συνδυασμό μορφών, όπως αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες, το Excel μετατρέπει τη στήλη σε "Γενικά".

 • Εάν, σε μια στήλη ημερομηνιών, κάθε ημερομηνία είναι με τη σειρά του έτους, του μήνα και της ημερομηνίας και επιλέξετε "Ημερομηνία" μαζί με έναν τύπο ημερομηνίας MDY,το Excel μετατρέπει τη στήλη σε γενική μορφή. Μια στήλη που περιέχει χαρακτήρες ημερομηνίας πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με μια ενσωματωμένη ημερομηνία ή προσαρμοσμένες μορφές ημερομηνίας του Excel.

Εάν το Excel δεν μετατρέψει μια στήλη στη μορφή που θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τα δεδομένα μετά την εισαγωγή τους.

Όταν έχετε επιλέξει τις επιλογές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων" και επιλέξτε πού θα τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

Εισαγωγή δεδομένων

Ορίστε αυτές τις επιλογές για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων σύνδεσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε και του αρχείου και της περιοχής που θα συμπληρωθεί με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

 • Οι επιλογές στην περιοχή "Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας" είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχετε ετοιμάσει ένα μοντέλο δεδομένων και ενεργοποιήστε την επιλογή για να προσθέσετε αυτή την εισαγωγή σε αυτό το μοντέλο (ανατρέξτε στο τρίτο στοιχείο αυτής της λίστας).

 • Καθορίστε ένα βιβλίο εργασίας προορισμού:

  • Εάν επιλέξετε "Υπάρχον φύλλο εργασίας",κάντε κλικ σε ένα κελί στο φύλλο για να τοποθετήσετε το πρώτο κελί δεδομένων που έχουν εισαχθεί ή κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή.

  • Επιλέξτε "Νέο φύλλο εργασίας" για εισαγωγή σε ένα νέο φύλλο εργασίας (ξεκινώντας από το κελί A1)

 • Εάν έχετε ένα μοντέλο δεδομένων στη θέση του, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων" για να συμπεριλάβετε αυτή την εισαγωγή στο μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Excel.

  Σημειώστε ότι η επιλογή αυτή ξεκλειδώνει τις επιλογές στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες" για να ορίσετε τις ιδιότητες της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικών εύρους δεδομένων και των ιδιοτήτων τους.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων σας.

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Από το Web".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Νέο ερώτημα Web", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα στο πλαίσιο "Διεύθυνση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Μετάβαση".

  Η ιστοσελίδα ανοίγει στο παράθυρο διαλόγου "Νέο ερώτημα Web".

 3. Στην ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο μικρό κίτρινο πλαίσιο με ένα κόκκινο βέλος δίπλα σε κάθε πίνακα που θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 4. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή".

Ορισμός επιλογών ερωτήματος Web

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου "Νέο ερώτημα Web", κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ερωτήματος Web", ορίστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές:

  Επιλογή

  Εφέ

  Μορφοποίηση

  • Κανένα   Τα δεδομένα Web θα εισαχθούν ως απλό κείμενο. Δεν θα εισαχθεί μορφοποίηση και θα εισαχθεί μόνο κείμενο σύνδεσης από οποιεσδήποτε υπερ-συνδέσεις.

  • Μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου μόνο   Τα δεδομένα web θα εισαχθούν ως εμπλουτισμένο κείμενο, αλλά θα εισαχθεί μόνο κείμενο σύνδεσης από οποιεσδήποτε υπερ-συνδέσεις.

  • Πλήρης μορφοποίηση HTML   Θα εισαχθεί όλη η μορφοποίηση και οι υπερ-συνδέσεις που έχουν εισαχθεί θα είναι λειτουργικές.

  Εισαγωγή <pre> μπλοκ σε στήλες

  Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, κάθε <pre> θα εισαχθεί ως στήλη.

  Αντιμετώπιση διαδοχικών οριοθέτων ως ενός

  Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η προηγούμενη επιλογή. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι οριοθέτες που δεν έχουν κείμενο μεταξύ τους θα θεωρούνται ένας οριοθέτης κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

  Χρήση των ίδιων ρυθμίσεων εισαγωγής για ολόκληρη την ενότητα

  Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η προηγούμενη επιλογή. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα από τις ετικέτες HTML <PRE> στην καθορισμένη σελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία όλα ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, τα δεδομένα εισάγονται σε μπλοκ συνεχόμενων γραμμών, ώστε οι γραμμές κεφαλίδας να αναγνωρίζονται ως τέτοιες.

  Απενεργοποίηση αναγνώρισης ημερομηνίας

  Εάν είναι επιλεγμένο, οι ημερομηνίες εισάγονται ως κείμενο. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, οι ημερομηνίες θα εισαχθούν ως τιμές ημερομηνίας/ώρας.

  Απενεργοποίηση ανακατευθύνσεων ερωτήματος Web

  Εάν είναι επιλεγμένο, οι ανακατευθύνσεις θα παραβλέπονται. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, θα γίνει επεξεργασία των ανακατευθύνσεων.

Η εμπειρία "Λήψη & μετασχηματισμού" δεν ήταν διαθέσιμη στο Excel 2007, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc) για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server από ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2007. Ο SQL Server είναι ένα πρόγραμμα σχεσιακής βάσης δεδομένων με πλήρεις δυνατότητες που έχει σχεδιαστεί για λύσεις δεδομένων σε επίπεδο επιχείρησης που απαιτούν βέλτιστες επιδόσεις, διαθεσιμότητα, δυνατότητα κλιμάκωσης και ασφάλεια.

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Από τον SQL Server".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Ξεκινά ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρεις σελίδες.

  Σελίδα 1: Σύνδεση με το Διακομιστή βάσης δεδομένων    

 2. Στο βήμα 1, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή SQL Server στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή".

 3. Στο βήμα 2, στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης,κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows".

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης".

   Σημείωση ασφαλείας: 

   • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Αδύναμος κωδικός πρόσβασης: house1. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

   • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

   Σελίδα 2: Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα    

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε,επιλέξτε μια βάση δεδομένων. Στην περιοχή "Σύνδεση σε συγκεκριμένο πίνακα",επιλέξτε έναν συγκεκριμένο πίνακα ή προβολή.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Σύνδεση με έναν συγκεκριμένο πίνακα", έτσι ώστε να ζητείται από άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης η λίστα πινάκων και προβολών.

  Σελίδα 3: Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και τέλος    

 5. Προαιρετικά, στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", αναθεωρήστε το προτεινόμενο όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου (Οι προελεύσεις δεδομένων μου).

 6. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και κοινές λέξεις αναζήτησης στα πλαίσια "Περιγραφή", "Φιλικό όνομα"και "Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών".

 7. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται πάντα κατά την ενημέρωση των δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για την ανανέωση αυτού του αρχείου δεδομένων. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις στο αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Για να καθορίσετε τον τρόπο πρόσβασης στην εξωτερική προέλευση δεδομένων μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο στο Excel Services και ανοίγει με χρήση του Excel Services, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας" και,στη συνέχεια, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να συνδεθείτε στην προέλευση δεδομένων:

  • Έλεγχος ταυτότητας των Windows     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows του τρέχοντος χρήστη. Αυτή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος, αλλά μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις όταν πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή.

  • SSO     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Μονή είσοδος" (SSO) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κατάλληλη συμβολοσειρά αναγνώρισης στο πλαίσιο αναγνωριστικού SSO. Ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους Windows SharePoint Services τοποθεσίας ώστε να χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων μονής σύνδεσης στην οποία μπορεί να αποθηκευτεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική όταν πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή.

  • Κανένα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο αρχείο σύνδεσης.

   Σημείωση ασφαλείας: Αποφύγετε την αποθήκευση πληροφοριών σύνδεσης κατά τη σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποθηκευτούν ως απλό κείμενο και ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της προέλευσης δεδομένων.

   Σημείωση: Η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιείται μόνο από Excel Services και όχι από το Excel.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να κλείσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων".

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων".

 11. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομέναστο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας" (αυτή είναι η προεπιλογή).

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα".

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος και Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικό Γράφος και Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   Σημείωση: Η επιλογή "Δημιουργία σύνδεσης μόνο" είναι διαθέσιμη μόνο για μια βάση δεδομένων OLAP.

 12. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετούν τα δεδομένα;, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε "Υπάρχον φύλλο εργασίας" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε τα δεδομένα.

   Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου Εικόνα κουμπιού για να συμπτύξετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κελί αρχής στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου" Εικόνα κουμπιού .

  • Για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο φύλλο εργασίας".

 13. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης (και, επίσης, να αλλάξετε το αρχείο σύνδεσης), κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες", κάνοντας τις αλλαγές σας στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

Για το Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Query για να συνδεθείτε με προελεύσεις δεδομένων ODBC.

Οδηγός σύνδεσης δεδομένων

 1. Στην καρτέλα "Δεδομένα", στην ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή "Από άλλες προελεύσεις"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Από τις υπηρεσίες ανάλυσης".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και ολοκλήρωση

 2. Στο παράθυρο "Σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων", στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή Διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντεένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο":

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows".

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης".

 4. Στο παράθυρο "Επιλογή της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε", επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  Για να συνδεθείτε σε ένα κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο "Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων" και "Τέλος", στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του αρχείου "Οι προελεύσεις δεδομένων μου"ή ελέγξτε για υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή,Φιλικό όνομα και Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και κοινές λέξεις αναζήτησης (όλες είναι προαιρετικές).

 7. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για την ανανέωση των δεδομένων.

  Η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις στο αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να κλείσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων".

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", στην περιοχή "Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετενα προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίαςσας", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα".

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικό Γράφος και Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία σύνδεσης μόνο". Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετούν τα δεδομένα,κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε "Υπάρχον φύλλο εργασίας" και,στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, να επιλέξετε το κελί αρχής στο φύλλο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο φύλλο εργασίας".

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες", κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν είστε προγραμματιστής, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο Excel που μπορείτε να κάνετε για την εισαγωγή δεδομένων:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Visual Basic for Applications για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ανάλογα με την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αντικείμενα δεδομένων ActiveX είτε αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων για να ανακτήσετε τα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συμβολοσειρά σύνδεσης στον κώδικά σας που καθορίζει τις πληροφορίες σύνδεσης. Η χρήση μιας συμβολοσειράς σύνδεσης είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, όταν θέλετε να αποφύγετε την απαίτηση από τους διαχειριστές συστήματος ή τους χρήστες να δημιουργήσουν πρώτα ένα αρχείο σύνδεσης ή για να απλοποιήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής σας.

 • Εάν εισαγάγετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων του SQL Server, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το SQL Native Client, το οποίο είναι ένα αυτόνομο περιβάλλον εργασίας προγραμματισμού εφαρμογών πρόσβασης δεδομένων (API) που χρησιμοποιείται τόσο για το OLE DB όσο και για το ODBC. Συνδυάζει την υπηρεσία παροχής SQL OLE DB και το πρόγραμμα οδήγησης ODBC SQL σε μια εγγενή βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (DLL), παρέχοντας επίσης νέες λειτουργίες που είναι ξεχωριστές και ξεχωριστές από τα στοιχεία της Microsoft Data Access Components (MDAC). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SQL Native Client για να δημιουργήσετε νέες εφαρμογές ή να βελτιώσετε υπάρχουσες εφαρμογές που μπορούν να επωφεληθούν από νεότερες δυνατότητες του SQL Server, όπως πολλά ενεργά σύνολα αποτελεσμάτων (MARS), τύποι User-Defined (UDT) και υποστήριξη τύπων δεδομένων XML.

 • Η συνάρτηση RTD ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM. Το πρόσθετο αυτοματοποίησης COM της συνάρτησης RTD πρέπει να δημιουργηθεί και να καταχωρηθεί σε τοπικό υπολογιστή.

 • Η SQL. Η συνάρτηση REQUEST συνδέεται με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα από ένα φύλλο εργασίας. Η SQL. Η συνάρτηση REQUEST επιστρέφει το αποτέλεσμα ως πίνακα χωρίς να χρειάζεται προγραμματισμό μακροεντολών. Εάν η συνάρτηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA). Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο από Office.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της Visual Basic for Applications, ανατρέξτε στη Βοήθεια της Visual Basic.

Δείτε επίσης

Βοήθεια για το Power Query για Excel

Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε πολλούς πίνακες για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα

Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων στο Excel για Mac

Λήψη δεδομένων (docs.com)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×