Εισαγωγή επαφών στο Outlook

Το Outlook διαθέτει έναν Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής που διευκολύνει την εισαγωγή επαφών από ένα αρχείο CSV.

 1. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook 2013 ή 2016, επιλέξτε Αρχείο.

  Εάν στην κορδέλα δεν υπάρχει επιλογή Αρχείο στην επάνω αριστερή γωνία, τότε δεν χρησιμοποιείτε Outlook 2016 ή 2013. Ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Outlook έχω; για να μεταβείτε στις οδηγίες εισαγωγής για την έκδοση του Outlook που διαθέτετε.

  Αυτή είναι η εμφάνιση της κορδέλας στο Outlook 2016.
 2. Επιλέξτε Άνοιγμα και εξαγωγή > Εισαγωγή/Εξαγωγή. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ο οδηγός!

  Για να δημιουργήσετε το αρχείο pst του Outlook, επιλέξτε "Αρχείο", επιλέξτε "Άνοιγμα και εξαγωγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εισαγωγή/Εξαγωγή"

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εισαγωγής και εξαγωγής - εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο

 4. Επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εξαγωγής του Outlook - Επιλογή αρχείου CSV

 5. Στο πλαίσιο Εισαγωγή αρχείου, αναζητήστε το αρχείο επαφών σας και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να το επιλέξετε.

  Μεταβείτε στο αρχείο csv και επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού διπλότυπων επαφών

 6. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να καθορίσετε πώς το Outlook θα χειριστεί τις διπλότυπες επαφές:

  • Αντικατάσταση διπλοτύπων από εισαγόμενα στοιχεία   Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook απορρίπτει τις πληροφορίες που έχει για αυτή την επαφή και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το αρχείο επαφών σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αρχείο επαφών σας είναι πληρέστερα ή πιο πρόσφατα από τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook.

  • Δυνατότητα δημιουργίας διπλοτύπων   Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook δημιουργεί διπλότυπες επαφές, μία με τις αρχικές πληροφορίες του Outlook και μία με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από το αρχείο επαφών σας. Μετά μπορείτε να συνδυάσετε τις πληροφορίες για αυτά τα άτομα ώστε να εξαλείψετε τις διπλότυπες επαφές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

  • Να μην εισάγονται διπλότυπα    Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook διατηρεί τις πληροφορίες που έχει για αυτή την επαφή και απορρίπτει τις πληροφορίες από το αρχείο επαφών σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook είναι πληρέστερα ή πιο ενημερωμένα από τα στοιχεία στο αρχείο επαφών σας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο Επιλέξτε φάκελο προορισμού, μετακινηθείτε με κύλιση στην αρχή, εάν χρειάζεται, και επιλέξτε το φάκελο Επαφές > Επόμενο. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το φάκελο "Επαφές" που βρίσκεται κάτω από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να συσχετίζεται με τις επαφές.

  Όταν εισαγάγετε επαφές του Google Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, επιλέξτε "Επαφές" ως προορισμό

 9. Επιλέξτε Finish.

  Κατά την εισαγωγή επαφών του Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση

  Το Outlook ξεκινά αμέσως την εισαγωγή των επαφών σας. Θα γνωρίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί όταν κλείσει το πλαίσιο "Εξέλιξη εισαγωγής".

 10. Για να δείτε τις επαφές σας, στο κάτω μέρος του Outlook, επιλέξτε το εικονίδιο Επαφές.

  Επιλέξτε το εικονίδιο "Επαφές" στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα
 1. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

  Εάν στην κορδέλα δεν υπάρχει επιλογή Αρχείο στην επάνω αριστερή γωνία, τότε δεν χρησιμοποιείτε Outlook 2010. Ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Outlook έχω; για να μεταβείτε στις οδηγίες εισαγωγής για την έκδοση του Outlook που διαθέτετε.

  Στο Outlook 2010, επιλέξτε την καρτέλα "Αρχείο".

 2. Επιλέξτε Άνοιγμα > Εισαγωγή. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ο οδηγός!

  Επιλέξτε "Άνοιγμα" και στη συνέχεια, επιλέξτε "Εισαγωγή".

 3. Στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Επιλέξτε "Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο".

 4. Για να εισαγάγετε ένα αρχείο .CSV, επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (Windows).

  Επιλέξτε "Εισαγωγή .pst"

 5. Επιλέξτε Αναζήτηση, στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο .csv που θέλετε να εισαγάγετε και επιλέξτε Επόμενο.

  Σημειώσεις: 

  • Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή στην περιοχή Επιλογές εάν θέλετε οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί να αντικαταστήσουν τα διπλότυπα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Outlook. Διαφορετικά, επιλέξτε Χωρίς εισαγωγή διπλοτύπων.

  • Επιλέξτε το αρχείο .pst που θέλετε να εισαγάγετε.

 6. Ορίστε τις επιλογές για την εισαγωγή στοιχείων. Επιλέξτε Φίλτρο εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε την καρτέλα Περισσότερες επιλογές εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα.

  Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συνήθως δεν χρειάζονται αλλαγή. Ο φάκελος ανώτατου επιπέδου, συνήθως Προσωπικοί φάκελοι, Αρχείο δεδομένων του Outlook ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέγεται αυτόματα.

  Επιλέξτε "Φίλτρο" εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Η ρύθμιση Με υποφακέλους είναι προεπιλεγμένη. Θα γίνει εισαγωγή όλων των φακέλων που υπάρχουν κάτω από το φάκελο.

 8. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση Εισαγωγή στοιχείων στον ίδιο φάκελο σε αντιστοιχίζει τους φακέλους από το αρχείο που έχετε εισαγάγει στους φακέλους στο Outlook. Αν ένας φάκελος δεν υπάρχει στο Outlook, θα δημιουργηθεί.

 9. Επιλέξτε Τέλος. Το Outlook ξεκινά αμέσως την εισαγωγή των δεδομένων σας. Θα γνωρίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί όταν κλείσει το πλαίσιο εξέλιξης.

 10. Για να προβάλετε τις επαφές σας, στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης του Outlook, επιλέξτε "Επαφές".

  Για να δείτε τις επαφές σας, επιλέξτε "Επαφές" στο κάτω μέρος του μενού περιήγησης του Outlook.

Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) για να εισάγετε τις επαφές σας στον λογαριασμό Το Outlook στο Web.

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο CSV έχει κωδικοποίηση UTF-8. Αυτή η κωδικοποίηση λειτουργεί για όλες τις γλώσσες και τα αλφάβητα.

 1. Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Άτομα για να μεταβείτε στη σελίδα Άτομα.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Διαχείριση > Εισαγωγή επαφών.

  Επιλέξτε "Εισαγωγή επαφών" από το μενού "Διαχείριση"
 3. Επιλέξτε Αναζήτηση, επιλέξτε το αρχείο CSV και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Σημείωση: Εάν το αρχείο δεν έχει κωδικοποίηση UTF-8, το εργαλείο εισαγωγής μπορεί να μην αναγνωρίζει και να μην εμφανίζει σωστά όλο το κείμενο. Το εργαλείο εισαγωγής θα σας εμφανίσει στη συνέχεια ορισμένα παραδείγματα επαφών από το αρχείο σας και μπορείτε να ελέγξετε ότι το κείμενο είναι αναγνώσιμο και σωστό. Εάν το κείμενο δεν εμφανίζεται σωστά, επιλέξτε Ακύρωση. Θα χρειαστείτε ένα αρχείο με κωδικοποίηση UTF-8 για να συνεχίσετε. Μετατρέψτε το αρχείο CSV για να χρησιμοποιήσετε κωδικοποίηση UTF-8 και επανεκκινήστε την εισαγωγή. Για να μάθετε περισσότερα για την κωδικοποίηση UTF-8, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει η κωδικοποίηση UTF-8;

Γιατί πρέπει να με απασχολεί η κωδικοποίηση UTF-8;

Συνήθως, μπορείτε να εισαγάγετε επαφές χωρίς να ανησυχείτε για τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς έχει αποθηκευτεί το κείμενο στο αρχείο CSV. Ωστόσο, εάν τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν χαρακτήρες που δεν υπάρχουν στο αγγλικό αλφάβητο, όπως ελληνικούς, κυριλλικούς, αραβικούς ή ιαπωνικούς χαρακτήρες, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την εισαγωγή των επαφών. Επομένως, θα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο επαφών με κωδικοποίηση UTF-8, εάν έχετε αυτή την επιλογή κατά την εξαγωγή.

Εάν δεν μπορείτε να εξαγάγετε τις επαφές σας απευθείας με κωδικοποίηση UTF-8, μπορείτε να μετατρέψετε το εξαγόμενο αρχείο CSV χρησιμοποιώντας το Excel ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές και τις εκδόσεις εφαρμογών.

Πώς μπορείτε να μετατρέψετε το αρχείο CSV σε UTF-8 χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel 2016:

 1. Στο Excel, δημιουργήστε ένα νέο κενό έγγραφο (βιβλίο εργασίας).

 2. Από το μενού Δεδομένα, επιλέξτε Από κείμενο/CSV. Αναζητήστε το εξαγόμενο αρχείο CSV (ίσως χρειαστεί να ορίσετε την επιλογή εμφάνισης Αρχεία κειμένου (....csv) για να το δείτε). Επιλέξτε Εισαγωγή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, στην περιοχή Προέλευση αρχείου, επιλέξτε την κωδικοποίηση που κάνει τους χαρακτήρες στο κείμενο να εμφανίζονται σωστά, για παράδειγμα, Κυριλλική Windows 1251 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φόρτωση.

 4. Ελέγξτε ότι οι χαρακτήρες εμφανίζονται σωστά στο Excel.

 5. Επιλέξτε Αρχείο >Αποθήκευση ως. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο και επιλέξτε CSV UTF-8 (οριοθετημένο με κόμματα) (*.csv) ως τύπο αρχείου.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Δεν είχε αποτέλεσμα;

Ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων με την εισαγωγή επαφών στο Outlook.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών και ημερολογίου του Outlook

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×