Εισαγωγή κειμένου από άλλο αρχείο σε δημοσίευση

Publisher για Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στον Publisher, έχετε διαφορετικές επιλογές για την εισαγωγή κειμένου σε μια δημοσίευση. Η επιλογή που επιλέγετε εξαρτάται από το μέγεθος του κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και από το τι θέλετε να κάνετε με το κείμενο μετά την εισαγωγή του.

Για να

Κάντε το εξής

Εισαγωγή επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος από ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί σε άλλο πρόγραμμα

Αντιγραφή και επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος

Μετατροπή εγγράφου του Microsoft Office Word σε δημοσίευση του Publisher

Εισαγωγή ενός εγγράφου του Word

Εισαγωγή όλου του κειμένου από ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε άλλο πρόγραμμα

Εισαγωγή αρχείου

Δημιουργία μιας δέσμης ετικετών διευθύνσεων, ταχυδρομικών καρτών ή παρόμοιων δημοσιεύσεων

Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την εισαγωγή πληροφοριών

Εισαγωγή κειμένου πίνακα από ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Microsoft Windows σε έναν πίνακα στον Publisher

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου πίνακα

Αντιγραφή και επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος

 1. Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει το κείμενο ή το γράφημα που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο ή γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Ανοίξτε τη δημοσίευση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το κείμενο ή το γράφημα.

 5. Κάντε δεξί κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  Ένα νέο πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που επικολλήσατε εμφανίζεται στη δημοσίευση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε το κείμενο που αντιγράψατε σε ένα υπάρχον πλαίσιο κειμένου. Στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, πριν να κάνετε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 • Από προεπιλογή, το κείμενο που επικολλάτε θα μορφοποιηθεί σύμφωνα με το συνδυασμό γραμματοσειρών της δημοσίευσης. Εάν εμφανιστεί το κουμπί Επιλογές επικόλλησης , το κείμενο χρησιμοποιεί διαφορετικό στυλ γραμματοσειράς. Εάν θέλετε το κείμενο να διατηρήσει την αρχική του μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  Επιλογή "Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης"

 • Εάν αντιγράψετε ένα γράφημα σε ένα αρχείο του Publisher, θα αντιγραφεί ως bitmap και δεν θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε στον Publisher.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενός εγγράφου του Word

Έχετε ένα έγγραφο του Word, αλλά πρέπει να προσθέσετε γραφικά — και θέλετε να επωφεληθείτε από τις ανώτερες δυνατότητες χειρισμού γραφικών του Publisher. Ή θέλετε να μετατρέψετε μια αναφορά που πληκτρολογήσατε στο Word σε μια δημοσίευση, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και όλες οι άλλες επιχειρηματικές δημοσιεύσεις σας.

Ευτυχώς, η μετατροπή εγγράφων του Word που δημιουργήθηκαν στο Microsoft Office Word σε δημοσιεύσεις του Publisher είναι εύκολη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε τη σχεδίαση της δημοσίευσης που θέλετε και, στη συνέχεια, να εντοπίσετε το έγγραφο του Word που θέλετε να μετατρέψετε.

 1. Ξεκινήστε τον Publisher.

 2. Στη λίστα Τύποι δημοσιεύσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή εγγράφων του Word.

  Για να δείτε αυτήν την επιλογή:

  • Στον Publisher 2016 και στον Publisher 2013, κάντε κλικ στην επιλογή Built-in.

  • Στον Publisher 2010, αναζητήστε στην περιοχή περισσότερα πρότυπα.

  • Στον Publisher 2007, ανατρέξτε στην ενότητα δημοφιλείς τύποι δημοσιεύσεων.

 3. Κάντε κλικ στη σχεδίαση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εγγράφου του Word , εντοπίστε και κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εξετάστε τη δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι όλα φαίνονται με τον τρόπο που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αρχείου

 1. Στη δημοσίευσή σας, δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου (εισαγάγετε _GT_ πλαίσιο κειμένου), εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.

 3. Στο μενού Εισαγωγή , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου (στον Publisher 2007, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο κειμένου).

 4. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου για να κάνετε το κείμενο να ταιριάζει με τον τρόπο που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την εισαγωγή πληροφοριών

Εάν έχετε διευθύνσεις πελατών ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο δεδομένων, όπως ένα φύλλο εργασίας του Excel ή ένα αρχείο επαφών του Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα ετικετών αλληλογραφίας, ταχυδρομικών καρτών ή άλλων δημοσιεύσεων που απευθύνονται μεμονωμένα.

Χρησιμοποιώντας τη συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να καθορίσετε τις γραμμές (εγγραφές) από το αρχείο δεδομένων και το κείμενο από κάθε γραμμή που θέλετε να συγχωνεύσετε σε μια δημοσίευση.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας, ανατρέξτε στα θέματα:

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου πίνακα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα της Microsoft που περιέχει το κείμενο του πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Σημείωση: Εάν αντιγράψατε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα στο αρχείο του Publisher, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 4. Στον Publisher, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγήπίνακα> και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα όπου θέλετε να εμφανιστεί το επάνω αριστερό κελί του αντιγραμμένου κειμένου.

 6. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Επικόλλησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 7. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή κελιά πίνακα χωρίς μορφοποίηση κελιούκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα της Microsoft που περιέχει το κείμενο του πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Σημείωση: Εάν αντιγράψατε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα στο αρχείο του Publisher, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 4. Στον Publisher, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πίνακα στη γραμμή εργαλείων αντικείμενα , κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται ο πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα .

 5. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα όπου θέλετε να εμφανιστεί το επάνω αριστερό κελί του αντιγραμμένου κειμένου.

 6. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 7. Στη λίστα ως , κάντε κλικ στην επιλογή κελιά πίνακα χωρίς μορφοποίηση κελιούκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×