Εισαγωγή στις ψηφιακές υπογραφές

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Ζητήματα συμβατότητας

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές στο InfoPath

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για πολλούς από τους ίδιους λόγους που μπορεί να υπογράφετε ένα έγγραφο του χαρτιού. Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται για την ψηφιακή έλεγχος ταυτότητας πληροφορίες — όπως τα πρότυπα φόρμας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έγγραφα — με τη χρήση κρυπτογράφησης υπολογιστή. Ψηφιακές υπογραφές βοηθούν στην εξασφάλιση των εξής:

 • Αυθεντικότητα    Η ψηφιακή υπογραφή σάς βοηθά να εξασφαλίσετε που ο υπογράφων είναι αυτός ο συνάδελφός ισχυρίζεται.

 • Ακεραιότητα    Η ψηφιακή υπογραφή σάς βοηθά να εξασφαλίσετε που το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει ή παραποιηθεί από την ψηφιακή υπογραφή.

 • Χωρίς αποκήρυξη ταυτότητας    Η ψηφιακή υπογραφή σας βοηθά να αποδείξετε την προέλευση του υπογεγραμμένου περιεχομένου σε όλα τα μέρη. "Αποκήρυξη" αναφέρεται στην ενέργεια από τον υπογράφοντα κάθε σχέσης με τα περιεχόμενα υπογραφής.

Για να κάνετε αυτές τις διασφαλίσεις σχετικά με ένα πρότυπο φόρμας, πρέπει να υπογράψετε ψηφιακά του προτύπου φόρμας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για το πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες να κάνετε το ίδιο διασφαλίσεις σχετικά με τις φόρμες που συμπληρώνουν. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις για να υπογράψετε ψηφιακά μια φόρμα ή ένα πρότυπο φόρμας:

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή είναι το τρέχον (δεν έχει λήξει).

 • Το υπογράφον άτομο ή η υπογράφουσα εταιρεία, γνωστό(-ή) ως εκδότης, είναι αξιόπιστο(-η).

 • Το πιστοποιητικό που συσχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται για τον εκδότη από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε οι χρήστες να τις προσθέσετε είτε σε ολόκληρη τη φόρμα ή σε συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας. Στο Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι ένα πρότυπο φόρμας που έχει σχεδιαστεί στο InfoPath, χρησιμοποιώντας μια κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας συγκεκριμένα. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να είναι δυνατότητα προγράμματος περιήγησης όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Στα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ψηφιακές υπογραφές για να προστεθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του των φορμών που συμπληρώνουν οι χρήστες. Όταν ενεργοποιείτε ψηφιακές υπογραφές για τα τμήματα της φόρμας, οι υπογραφές ισχύουν μόνο για τα δεδομένα σε αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές στο InfoPath

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε αν οι χρήστες μπορούν να προσθέσετε ψηφιακές υπογραφές κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν οι χρήστες μπορούν να συνδέονται όλη τη φόρμα ή μόνο ένα μέρος της φόρμας. Εάν ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε να μπορούν να προστεθούν σε τμήμα της φόρμας, πρέπει να προσδιορίσετε ποια δεδομένα στη φόρμα μπορούν να υπογραφούν. Επιπλέον, μπορείτε να συσχετίσετε αυτά τα δεδομένα με μια ενότητα που προσθέτετε στο πρότυπο φόρμας. Αφού έχετε συνδεθεί, τη φόρμα ή το τμήμα της φόρμας που υπογράφτηκε δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να ακυρωθεί η υπογραφή.

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν επιτρέπονται οι χρήστες για να προσθέσετε πολλές ψηφιακές υπογραφές σε μια φόρμα και, εάν αυτές τις υπογραφές πρέπει να είναι από κοινού υπογραφή (οπότε κάθε υπογραφή είναι ανεξάρτητα από τις άλλες υπογραφές) ή υπογραφές επικύρωσης (σε οπότε κάθε υπογραφή υπογράφει στη φόρμα, καθώς και οι υπογραφές που προηγούνται).

Σημείωση: Εάν ένα πρότυπο φόρμας σχεδιάστηκε με βάση μια διάταξη XML, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για αυτό το πρότυπο φόρμας μόνο εάν το σχήμα XML έχει έναν κόμβο που είναι η ψηφιακή υπογραφή XML World Wide Web Consortium (W3C) χώρος ονομάτων.

Εκτός από την ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε επίσης να υπογράψετε ψηφιακά τα πρότυπα φόρμας που σχεδιάζετε. Η ψηφιακή υπογραφή ενός προτύπου φόρμας πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας που ως στη σχεδίαση του προτύπου φόρμας με τον ίδιο τρόπο που μια ψηφιακή υπογραφή μιας φόρμας πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας χρήστη για τον οποίο συμπλήρωση της φόρμας. Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε ένα πρότυπο φόρμας καθίσταται του προτύπου φόρμας για τη λειτουργία σε επίπεδο πλήρους αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα που χρησιμοποιεί το επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη είτε ψηφιακή υπογραφή από σχεδιαστής του προτύπου φόρμας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση: Όταν οι χρήστες Microsoft Office Outlook 2007 στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας InfoPath ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους χρήστες Office Outlook 2007 και που έχει οριστεί φόρμας για να εκτελέσετε το επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας, το συσχετισμένο πρότυπο φόρμας πρέπει να συνδεθείτε με μια ψηφιακή υπογραφή για να λειτουργήσει σωστά.

Για να προσθέσετε μια ψηφιακή υπογραφή σε μια φόρμα ή ένα πρότυπο φόρμας, απαιτείται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ή από το διαχειριστή εσωτερικής ασφαλείας. Τη δική σας απόφαση για να αγοράσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εξαρτάται από το πόσο ευρέως για την εταιρεία σας προγράμματα για την ανάπτυξη προτύπων φόρμας.

Ψηφιακά πιστοποιητικά

Όταν υπογράφετε ψηφιακά ένα πρότυπο φόρμας, το InfoPath χρησιμοποιεί μόνο τα πιστοποιητικά που έχουν ένα ιδιωτικό κλειδί και μια Ψηφιακή υπογραφή ή και τα δύο τιμή για το χαρακτηριστικό Χρήση αριθμού-κλειδιού . Επιπλέον, ο σκοπός της το πιστοποιητικό πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό Υπογραφής κώδικα .

Επειδή το InfoPath χρησιμοποιεί υπογραφές XML για την ψηφιακή υπογραφή φορμών, όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί μια φόρμα με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για το πιστοποιητικό του χρήστη:

 • Το πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει έγκυρες τιμές για την ημερομηνία και ώρα που έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, και την ημερομηνία και ώρα που τη λήξη.

 • Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη και να που σχετίζεται με ένα ιδιωτικό κλειδί.

 • Οι ιδιότητες χρήσης κλειδιού που περιέχονται στο πιστοποιητικό πρέπει να συμπεριλάβετε τιμές digitalSignature ή nonRedpudiation . Η χρήση κλειδιού καθορίζει τι τον αριθμό-κλειδί πιστοποιητικό πρέπει να χρησιμοποιούνται για.

Σημείωση: Επειδή ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που δημιουργείτε δεν έχει εκδοθεί από μια επίσημη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, πρότυπα φόρμας που έχουν υπογραφή με ένα πιστοποιητικό που δημιουργήσατε αναφέρονται ως πρότυπα φόρμας αυτόματης υπογραφής. Αυτά τα πιστοποιητικά αυτόματης υπογραφής θεωρούνται χωρίς έλεγχο ταυτότητας και θα δημιουργήσει μια προειδοποίηση ασφαλείας, εάν έχει οριστεί επίπεδο ασφαλείας του προτύπου φόρμας σε πλήρη αξιοπιστία. Το InfoPath εμπιστεύεται πιστοποιητικά αυτόματης υπογραφής μόνο σε υπολογιστές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί για αυτό το πιστοποιητικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι το InfoPath εμπιστεύεται πιστοποιητικά αυτόματης υπογραφής μόνο στον υπολογιστή που δημιούργησε το πιστοποιητικό, εκτός εάν το ιδιωτικό κλειδί είναι κοινόχρηστο με άλλους υπολογιστές.

Υπάρχουν δύο τύποι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, εμπορικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών και εσωτερικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών.

Εμπορικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών

Εάν είστε προγραμματιστής και θέλετε να προμηθευτείτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, όπως η VeriSign, Inc., που ή την εταιρεία σας πρέπει να υποβάλετε μια αίτηση σε αυτήν την αρχή.

Ανάλογα με την ιδιότητά σας ως προγραμματιστής, θα πρέπει να εφαρμόσετε για ψηφιακό πιστοποιητικό κλάσης 2 ή κλάσης 3 για εκδότες λογισμικού:

 • Ψηφιακό πιστοποιητικό κλάσης 2    Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει σχεδιαστεί για άτομα που δημοσιεύουν λογισμικό ως άτομα. Αυτή η κατηγορία ψηφιακού πιστοποιητικού συμβάλλει στη διασφάλιση σχετικά με την ταυτότητα του μεμονωμένου εκδότη.

 • Ψηφιακό πιστοποιητικό κλάσης 3    Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει σχεδιαστεί για εταιρείες και άλλες εταιρείες που δημοσιεύουν λογισμικό. Αυτή η κατηγορία ψηφιακού πιστοποιητικού βοηθάει στην παροχή μεγαλύτερη διασφάλιση σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας δημοσίευσης. Ψηφιακά πιστοποιητικά κλάσης 3 έχουν σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει το επίπεδο εξασφάλισης που παρέχεται από κανάλια λιανικής πώλησης λογισμικού. Αίτηση για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κλάσης 3 πρέπει να ικανοποιεί επίσης ένα επίπεδο ελάχιστη οικονομική σταθερότητα με βάση τους χαρακτηρισμούς από Dun & Bradstreet Financial Services.

Όταν λαμβάνετε σας ψηφιακού πιστοποιητικού, που δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για είσοδο σας προτύπων φόρμας του InfoPath.

Εσωτερικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών

Ορισμένες εταιρείες και οι εταιρείες ενδέχεται να έχει ένα διαχειριστή ασφαλείας ή μια ομάδα που λειτουργεί ως το δικό τους αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Αυτό διαχειριστή ή μια ομάδα μπορούν να δημιουργήσουν ή διανομή ψηφιακών πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αρχή έκδοσης πιστοποιητικών όπως η Microsoft Certificate Server. Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες ψηφιακής υπογραφής του Microsoft Office στην εταιρεία σας, μπορείτε ίσως να υπογράψετε τα πρότυπα φόρμας χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από εσωτερικές πιστοποιητικών της εταιρείας σας. Ή, ίσως χρειαστεί να έχετε διαχειριστή υπογράψετε τα πρότυπα φόρμας για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της εταιρείας σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το τμήμα IT.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×