Εκτέλεση της παρουσίασης

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Για να παραδώσετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης σε προβολή πλήρους οθόνης ή να χρησιμοποιήσετε προβολή παρουσιαστή. Όταν κάνετε αναπαραγωγή μιας προβολής παρουσίασης με δύο οθόνες συνδεδεμένες, το ακροατήριό σας βλέπει την προβολή παρουσίασης πλήρους οθόνης σε μία οθόνη ενώ βλέπετε την προβολή παρουσιαστή από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης σε προβολή πλήρους οθόνης και στις δύο οθόνες, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση πριν ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η προβολή παρουσίασης.

Σημείωση: Η προβολή παρουσιαστή σάς βοηθά να διαχειρίζεστε τις διαφάνειές σας ενώ παρουσιάζετε την παρακολούθηση του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει, της οποίας η διαφάνεια είναι η επόμενη, καθώς και την εμφάνιση σημειώσεων που μόνο εσείς μπορείτε να δείτε (ενώ σας επιτρέπει επίσης να παίρνετε σημειώσεις σύσκεψης καθώς παρουσιάζετε). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, ανατρέξτε στο θέμα έναρξη της παρουσίασης και εμφάνιση των σημειώσεών σας στην προβολή παρουσιαστή.

Αναπαραγωγή προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να αναπαραγάγετε ως προβολή παρουσίασης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Αναπαραγωγή της προβολής παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή από την έναρξη.

  Το κουμπί "Αναπαραγωγή παρουσίασης από την αρχή"

  Αναπαραγωγή της προβολής παρουσίασης από την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

  Επιλέξτε τη διαφάνεια από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή.

  Κουμπί "αναπαραγωγή από τρέχουσα διαφάνεια"

  Αναπαραγωγή μιας προσαρμοσμένης προβολής παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης στο μενού. Στην οθόνη προσαρμοσμένες προβολές, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης που θέλετε να παρουσιάσετε.

  Κουμπί "Αναπαραγωγή προσαρμοσμένης προβολής"

  Σημείωση: Εάν δεν παρατίθενται προσαρμοσμένες προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων παρουσιάσεων για να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη προβολή.

 3. Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μια προβολή παρουσίασης κάνοντας κλικ στις ίδιες επιλογές στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης .

Μετακίνηση στην προβολή παρουσίασης

 1. Για να μετακινηθείτε στο

  Κάντε το εξής

  Η επόμενη διαφάνεια

  Κάντε κλικ στο δεξιό βέλος, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια ή πατήστε το πλήκτρο N.

  Η προηγούμενη διαφάνεια

  Κάντε κλικ στο αριστερό βέλος ή πατήστε το πλήκτρο P.

 2. Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινηθείτε στις διαφάνειες και να διαχειριστείτε την προβολή παρουσίασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΛΈΓΧΟΥ ενώ κάνετε κλικ με το ποντίκι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

 3. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, όταν ολοκληρώσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η προβολή παρουσίασης σε δύο οθόνες

Όταν κάνετε αναπαραγωγή μιας προβολής παρουσίασης με δύο οθόνες συνδεδεμένες, το ακροατήριό σας βλέπει την προβολή παρουσίασης πλήρους οθόνης σε μία οθόνη ενώ βλέπετε την προβολή παρουσιαστή από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης σε προβολή πλήρους οθόνης και στις δύο οθόνες, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση πριν ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η προβολή παρουσίασης.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να προβάλετε την προβολή παρουσίασης ως

  Κάντε το εξής

  Πλήρης οθόνη και στις δύο οθόνες

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ειδώλου.

  Προβολή παρουσιαστή στην οθόνη σας και πλήρης οθόνη από την άλλη

  Σημείωση: Κατά τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση στην οποία εμφανίζεται η προβολή παρουσιαστή — απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή επιδείξεων.

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παρουσιαστή.

Αναπαραγωγή προβολής παρουσίασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να αναπαραγάγετε ως προβολή παρουσίασης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Αναπαραγωγή της προβολής παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή αναπαραγωγήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή από την έναρξη.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Προβολή παρουσίασης"

  Αναπαραγωγή της προβολής παρουσίασης από την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια

  Επιλέξτε τη διαφάνεια από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης. Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Προβολή παρουσίασης"

  Αναπαραγωγή μιας προσαρμοσμένης προβολής παρουσίασης από την πρώτη διαφάνεια

  Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή αναπαραγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης που θέλετε να παρουσιάσετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Προβολή παρουσίασης"

  Σημείωση: Εάν δεν παρατίθενται προσαρμοσμένες προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων παρουσιάσεων για να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη προβολή.

 3. Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μια προβολή παρουσίασης κάνοντας κλικ στις ίδιες επιλογές στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης .

Μετακίνηση στην προβολή παρουσίασης

 1. Για να μετακινηθείτε στο

  Κάντε το εξής

  Η επόμενη διαφάνεια

  Κάντε κλικ στο δεξιό βέλος, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια ή πατήστε το πλήκτρο N.

  Η προηγούμενη διαφάνεια

  Κάντε κλικ στο αριστερό βέλος ή πατήστε το πλήκτρο P.

 2. Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινηθείτε στις διαφάνειες και να διαχειριστείτε την προβολή παρουσίασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΛΈΓΧΟΥ ενώ κάνετε κλικ με το ποντίκι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

 3. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, όταν ολοκληρώσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η προβολή παρουσίασης σε δύο οθόνες

Όταν κάνετε αναπαραγωγή μιας προβολής παρουσίασης με δύο οθόνες συνδεδεμένες, το ακροατήριό σας βλέπει την προβολή παρουσίασης πλήρους οθόνης σε μία οθόνη ενώ βλέπετε την προβολή παρουσιαστή από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε να αναπαραγάγετε την προβολή παρουσίασης σε προβολή πλήρους οθόνης και στις δύο οθόνες, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση πριν ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η προβολή παρουσίασης.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να προβάλετε την προβολή παρουσίασης ως

  Κάντε το εξής

  Πλήρης οθόνη και στις δύο οθόνες

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην περιοχή ρύθμιση για δύο οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ειδώλου.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση για δύο οθόνες"

  Προβολή παρουσιαστή στην οθόνη σας και πλήρης οθόνη από την άλλη

  Σημείωση: Κατά τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση στην οποία εμφανίζεται η προβολή παρουσιαστή — απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή επιδείξεων.

  Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην περιοχή ρύθμιση για δύο οθόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή παρουσιαστή.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση για δύο οθόνες"

Δείτε επίσης

Σχεδίαση διαφανειών κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του PowerPoint

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×