Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (εκτύπωση διπλής όψης) στο Word

Η εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού ονομάζεται εκτύπωση διπλής όψης. Οι περισσότεροι εκτυπωτές προσφέρουν την επιλογή αυτόματης εκτύπωσης και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού (αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης). Άλλοι εκτυπωτές παρέχουν οδηγίες ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο τις σελίδες για να εκτυπώσετε τη δεύτερη πλευρά (μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης). Αρχικά, μάθετε από το εγχειρίδιο ή τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας, εάν ο εκτυπωτής σας μπορεί να εκτυπώσει και στις δύο πλευρές του χαρτιού (εκτύπωση διπλής όψης).

Μάθετε αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Για να διαπιστώσετε εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή ή κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μονής όψης. Εάν η επιλογή Εκτύπωση και στις δύο πλευρές είναι διαθέσιμη, ο εκτυπωτής σας έχει ρυθμιστεί για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

  Εκτύπωση και στις δύο πλευρές

Σημειώσεις: 

 • Εάν εκτυπώνετε σε ένα μηχάνημα που συνδυάζει φωτοτυπικό και εκτυπωτή και το φωτοτυπικό υποστηρίζει αντιγραφή διπλής όψης, πιθανότατα υποστηρίζει και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερους από έναν εκτυπωτές, είναι πιθανό ότι κάποιος εκτυπωτής υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και κάποιος άλλος όχι.

Ρύθμιση εκτυπωτή για εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ή μπορείτε να εκτυπώσετε τις μονές και ζυγές σελίδες ξεχωριστά.

Εκτύπωση με μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, μπορείτε να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες που εμφανίζονται στη μία πλευρά του χαρτιού και, στη συνέχεια, αφού όταν σας ζητηθεί, να αναποδογυρίσετε τη στοίβα και να τροφοδοτήσετε ξανά τις σελίδες στον εκτυπωτή.

Στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μονής όψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση με μη αυτόματο τρόπο και στις δύο πλευρές.

  Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

  Κατά την εκτύπωση, το Word θα σας ζητήσει να αναποδογυρίσετε τη στοίβα για να τροφοδοτήσετε ξανά τις σελίδες στον εκτυπωτή.

  Σημείωση:  Όταν εκτυπώνετε με την επιλογή μη αυτόματης διπλής όψης, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή για να προσδιορίσετε τον σωστό τρόπο επαναφόρτωσης των σελίδων για τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

Εκτύπωση μονών και ζυγών σελίδων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για την εκτύπωση και στις δύο πλευρές:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση όλων των σελίδων. Κοντά στο κάτω μέρος της συλλογής, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μόνο μονών σελίδων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση στο επάνω μέρος της συλλογής.

 5. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες, αναποδογυρίστε τη στοίβα των σελίδων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση όλων των σελίδων. Στο κάτω μέρος της συλλογής, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μόνο ζυγών σελίδων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση στο επάνω μέρος της συλλογής.

  Σημείωση:  Για να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες εκτυπώνονται με τη σωστή σειρά κατά την εκτύπωση μονών ή ζυγών σελίδων, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο, Επιλογές, Για προχωρημένους και, στην περιοχή Εκτύπωση, κάντε κλικ στις επιλογές Εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης ή Εκτύπωση στην πίσω πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους για να διαπιστώσετε εάν ένας συγκεκριμένος εκτυπωτής υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης:

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.

 • Στο Microsoft Office Word, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου και εξετάστε τις επιλογές. Οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου ιδιότητες εγγράφου ποικίλλουν ανάλογα με τις επιλογές και τη διαμόρφωση του εκτυπωτή. Εάν υπάρχουν επιλογές σε οποιαδήποτε από τις καρτέλες για εκτύπωση στις δύο όψεις του χαρτιού ή για εκτύπωση διπλής όψης, ο εκτυπωτής πιθανότατα υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή για να δημιουργήσετε αντίγραφα διπλής όψης.

Σημειώσεις: 

 • Εάν εκτυπώνετε σε ένα μηχάνημα που συνδυάζει φωτοτυπικό και εκτυπωτή και το φωτοτυπικό υποστηρίζει αντιγραφή διπλής όψης, πιθανότατα υποστηρίζει και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερους από έναν εκτυπωτές, είναι πιθανό ότι κάποιος εκτυπωτής υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και κάποιος άλλος όχι.

Ρύθμιση εκτυπωτή για εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ή μπορείτε να εκτυπώσετε τις μονές και ζυγές σελίδες ξεχωριστά.

Εκτύπωση με μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Το Microsoft Office Word θα εκτυπώσει όλες τις σελίδες που εμφανίζονται στη μία πλευρά του χαρτιού και, στη συνέχεια, θα σας ζητήσει να αναποδογυρίσετε τη στοίβα και να τροφοδοτήσετε ξανά τις σελίδες στον εκτυπωτή.

Εκτύπωση μονών και ζυγών σελίδων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για την εκτύπωση και στις δύο πλευρές:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση, στη λίστα Εκτύπωση, επιλέξτε Μονές σελίδες.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες, αναποδογυρίστε τη στοίβα των σελίδων και, στη συνέχεια, στη λίστα Εκτύπωση, επιλέξτε Ζυγές σελίδες.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε και να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων για να εκτυπώσετε την άλλη πλευρά της στοίβας.

Αρχή της σελίδας

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×