Διαχειριστείτε συναντήσεις, σχέδια, προϋπολογισμούς — είναι εύκολο με τη Microsoft 365.

Μορφοποίηση

Εμφάνιση ή απόκρυψη μηδενικών τιμών

Εμφάνιση ή απόκρυψη μηδενικών τιμών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορεί να έχετε μια προσωπική προτίμηση για την εμφάνιση μηδενικών τιμών σε ένα κελί ή μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα υπολογιστικό φύλλο που συμμορφώνεται με ένα καθορισμένο πρότυπο μορφοποίησης, το οποίο απαιτεί να αποκρύψετε τις μηδενικές τιμές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις μηδενικές τιμές.

Ίσως κάποιες φορές να μην θέλετε να εμφανίζονται μηδενικές τιμές (0) στα φύλλα εργασίας σας, ενώ κάποιες άλλες πρέπει να εμφανίζονται. Αν βάσει των προτύπων μορφοποίησης ή των προτιμήσεών σας πρέπει να αποκρύπτονται ή να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό.

Απόκρυψη ή εμφάνιση όλων των μηδενικών τιμών σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας, επιλέξτε ένα φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται μηδενικές τιμές (0) σε κελιά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

  • Για να εμφανίζονται μηδενικές τιμές (0) ως κενά κελιά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

Απόκρυψη μηδενικών τιμών σε επιλεγμένα κελιά

Με αυτά τα βήματα αποκρύπτονται οι μηδενικές τιμές σε επιλεγμένα κελιά χρησιμοποιώντας μια μορφή αριθμού. Οι κρυφές τιμές εμφανίζονται μόνο στη γραμμή τύπων και δεν εκτυπώνονται. Εάν η τιμή σε ένα από αυτά τα κελιά μετατραπεί σε μη μηδενική τιμή, τότε θα εμφανίζεται στο κελί και η μορφή της τιμής θα είναι παρόμοια με τη μορφή αριθμού "Γενική".

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία περιέχουν τα μηδενικά (0) που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Μπορείτε να πατήσετε Ctrl+1 ή στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση > Μορφοποίηση κελιών.

  "Μορφοποίηση κελιών" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Επιλέξτε Αριθμός > Προσαρμογή.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, πληκτρολογήστε 0,-0,,@ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να εμφανίζονται οι κρυφές τιμές:

 1. Επιλέξτε τα κελιά με κρυφά μηδενικά.

 2. Μπορείτε να πατήσετε Ctrl+1 ή στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση > Μορφοποίηση κελιών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Αριθμός > Γενικά για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη μηδενικών τιμών που είναι αποτέλεσμα τύπου

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη μηδενική (0) τιμή.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους στην περιοχή > Κανόνες επισήμανσης κελιών > Ίσο με.

 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά, πληκτρολογήστε 0.

 4. Στο πλαίσιο στα δεξιά επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένη μορφοποίηση.

 5. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 6. Στο πλαίσιο Χρώμα, επιλέξτε λευκό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εμφάνιση των μηδενικών ως κενά ή παύλες

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF για να εκτελέσετε αυτή την εργασία.

Δεδομένα στα κελιά Α2 και A3 σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρησιμοποιήστε έναν τύπο σαν αυτόν που ακολουθεί ώστε όταν η τιμή είναι μηδέν να επιστρέφει ένα κενό κελί:

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Ακολουθεί η επεξήγηση του τύπου. Αν το αποτέλεσμα της πράξης (Α2-Α3) είναι 0 να μην εμφανίζεται το 0 - να μην εμφανίζεται τίποτα (υποδεικνύεται από τα εισαγωγικά ""). Σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζεται το αποτέλεσμα της πράξης Α2-Α3. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται κενά κελιά αλλά να εμφανίζεται κάτι άλλο εκτός από το 0, τοποθετήστε μια παύλα "-" ή κάποιον άλλο χαρακτήρα ανάμεσα στα εισαγωγικά.

Απόκρυψη μηδενικών τιμών σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & μορφή και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή εμφάνισης σφάλματος    Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Για λανθασμένες τιμές, εμφάνιση στην περιοχή Μορφοποίηση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται αντί για τα σφάλματα. Για να εμφανίζονται τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο.

  • Αλλαγή εμφάνισης κενού κελιού    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για κενά κελιά, εμφάνιση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται σε κενά κελιά. Για να εμφανίζονται κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο. Για να εμφανίζονται μηδενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ίσως κάποιες φορές να μην θέλετε να εμφανίζονται μηδενικές τιμές (0) στα φύλλα εργασίας σας, ενώ κάποιες άλλες πρέπει να εμφανίζονται. Αν βάσει των προτύπων μορφοποίησης ή των προτιμήσεών σας πρέπει να αποκρύπτονται ή να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό.

Απόκρυψη ή εμφάνιση όλων των μηδενικών τιμών σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας, επιλέξτε ένα φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές (0) στα κελιά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

  • Για να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές ως κενά κελιά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

Χρήση μιας μορφής αριθμών για την απόκρυψη των μηδενικών τιμών σε επιλεγμένα κελιά

Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να αποκρύψετε τις μηδενικές τιμές σε επιλεγμένα κελιά. Αν η τιμή σε ένα από αυτά τα κελιά μετατραπεί σε μη μηδενική τιμή, η μορφή της τιμής θα είναι παρόμοια με τη μορφή αριθμού "Γενική".

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία περιέχουν τα μηδενικά (0) που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+1 ή στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση > Μορφοποίηση κελιών.

 3. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, πληκτρολογήστε 0;-0;;@

Σημειώσεις: 

 • Οι κρυφές τιμές εμφανίζονται μόνο στη γραμμή τύπων —ή στο κελί, αν κάνετε την επεξεργασία μέσα στο κελί— και δεν εκτυπώνονται.

 • Για να εμφανίσετε ξανά κρυφές τιμές, επιλέξτε τα κελιά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1ή στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα κελιά , επιλέξτε μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση κελιών. Στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού. Για να εμφανίσετε ξανά μια ημερομηνία ή ώρα, επιλέξτε την κατάλληλη μορφή ημερομηνίας ή ώρας στην καρτέλα αριθμός .

Χρήση μορφοποίησης υπό όρους για την απόκρυψη των μηδενικών τιμών που επιστρέφονται από έναν τύπο

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη μηδενική (0) τιμή.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιών και κατόπιν επιλέξτε Ίσο με.

 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά πληκτρολογήστε 0.

 4. Στο πλαίσιο στα δεξιά επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένη μορφοποίηση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 6. Στο πλαίσιο Χρώμα, επιλέξτε λευκό.

Χρήση ενός τύπου για την εμφάνιση των μηδενικών ως κενών ή παυλών

Για να πραγματοποιήσετε αυτή την ενέργεια, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση IF.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Δεδομένα

10

10

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=A2-A3

Ο δεύτερος αριθμός αφαιρείται από τον πρώτο (0)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Επιστρέφει ένα κενό κελί όταν η τιμή είναι μηδέν (κενό κελί)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Επιστρέφει μια παύλα όταν η τιμή είναι μηδέν (-)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση IF.

Απόκρυψη μηδενικών τιμών σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & μορφή και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Αλλαγή εμφάνισης σφάλματος     Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Για λανθασμένες τιμές, εμφάνιση στην περιοχή Μορφοποίηση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται αντί για τα σφάλματα. Για να εμφανίζονται τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο.

  Αλλαγή εμφάνισης κενών κελιών     Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για κενά κελιά, εμφάνιση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται σε κενά κελιά. Για να εμφανίζονται κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο. Για να εμφανίζονται μηδενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ίσως κάποιες φορές να μην θέλετε να εμφανίζονται μηδενικές τιμές (0) στα φύλλα εργασίας σας, ενώ κάποιες άλλες πρέπει να εμφανίζονται. Αν βάσει των προτύπων μορφοποίησης ή των προτιμήσεών σας πρέπει να αποκρύπτονται ή να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό.

Απόκρυψη ή εμφάνιση όλων των μηδενικών τιμών σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους .

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας, επιλέξτε ένα φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές (0) στα κελιά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

  • Για να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές ως κενά κελιά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή.

Χρήση μιας μορφής αριθμών για την απόκρυψη των μηδενικών τιμών σε επιλεγμένα κελιά

Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να αποκρύψετε τις μηδενικές τιμές σε επιλεγμένα κελιά. Αν η τιμή σε ένα από αυτά τα κελιά μετατραπεί σε μη μηδενική τιμή, η μορφή της τιμής θα είναι παρόμοια με τη μορφή αριθμού "Γενική".

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία περιέχουν τα μηδενικά (0) που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Μπορείτε να πατήσετε Ctrl+1 ή στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση > Μορφοποίηση κελιών.

 3. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, πληκτρολογήστε 0;-0;;@

Σημειώσεις: 

 • Οι κρυφές τιμές εμφανίζονται μόνο στη γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού — ή στο κελί, αν κάνετε επεξεργασία μέσα στο κελί — και δεν εκτυπώνονται.

 • Για να εμφανίσετε ξανά κρυφές τιμές, επιλέξτε τα κελιά και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα κελιά , επιλέξτε μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση κελιών. Στη λίστα κατηγορία , κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού. Για να εμφανίσετε ξανά μια ημερομηνία ή ώρα, επιλέξτε την κατάλληλη μορφή ημερομηνίας ή ώρας στην καρτέλα αριθμός .

Χρήση μορφοποίησης υπό όρους για την απόκρυψη των μηδενικών τιμών που επιστρέφονται από έναν τύπο

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη μηδενική (0) τιμή.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους > Κανόνες επισήμανσης κελιών > Ίσο με.

 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά πληκτρολογήστε 0.

 4. Στο πλαίσιο στα δεξιά επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένη μορφοποίηση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 6. Στο πλαίσιο Χρώμα, επιλέξτε λευκό.

Χρήση ενός τύπου για την εμφάνιση των μηδενικών ως κενών ή παυλών

Για να πραγματοποιήσετε αυτή την ενέργεια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα παράδειγμα;

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο.

Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 2. Στο Excel, δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 1. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, επιλέξτε την καρτέλα Τύποι> ομάδα Έλεγχος τύπου > Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Δεδομένα

10

10

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=A2-A3

Ο δεύτερος αριθμός αφαιρείται από τον πρώτο (0)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Επιστρέφει ένα κενό κελί όταν η τιμή είναι μηδέν (κενό κελί)

=IF(A2-A3=0;””;A2-A3)

Επιστρέφει μια παύλα όταν η τιμή είναι μηδέν (-)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση IF.

Απόκρυψη μηδενικών τιμών σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & μορφή και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Αλλαγή εμφάνισης σφάλματος     Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Για λανθασμένες τιμές, εμφάνιση στην περιοχή Μορφοποίηση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται αντί για τα σφάλματα. Για να εμφανίζονται τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο.

  Αλλαγή εμφάνισης κενών κελιών     Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για κενά κελιά, εμφάνιση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται σε κενά κελιά. Για να εμφανίζονται κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο. Για να εμφανίζονται μηδενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×