Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Εμφάνιση, απόκρυψη και προβολή του πεδίου ιδιαίτερης κοινοποίησης (Ιδιαίτ. Κοιν.)

Εμφάνιση, απόκρυψη και προβολή του πεδίου ιδιαίτερης κοινοποίησης (Ιδιαίτ. Κοιν.)

Εάν προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη, στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. (ιδιαίτερη κοινοποίηση) ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνεται ένα αντίγραφο του μηνύματος στον παραλήπτη που καθορίζετε. Οι παραλήπτες που προστίθενται στο πλαίσιο "Ιδιαίτ. κοιν." δεν θα είναι ορατοί στους άλλους παραλήπτες που λαμβάνουν το μήνυμα.

Αφού ενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν., αυτό θα εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείτε ένα μήνυμα, μέχρι να το απενεργοποιήσετε. Η επιλογή ενεργοποίησης του πεδίου "Ιδιαίτ. κοιν." βρίσκεται σε δύο θέσεις, ανάλογα με το αν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε ή προωθείτε ένα μήνυμα.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απαντήστε ή προωθήστε ένα υπάρχον μήνυμα.

 2. Εάν το μήνυμα που δημιουργείτε ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο, επιλέξτε Επιλογές > Ιδιαίτ. κοιν.

  Για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο "Ιδιαίτ. Κοιν.", ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε την καρτέλα "Επιλογές" και, στην ομάδα "Εμφάνιση πεδίων" κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιαίτ. Κοιν.".

  Εάν το μήνυμα που δημιουργείτε ανοίξει στο παράθυρο ανάγνωσης, επιλέξτε Ιδιαίτ. κοιν από την κορδέλα.

 3. Στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. , προσθέστε τους παραλήπτες, δημιουργήστε ένα μήνυμα και επιλέξτε Αποστολή μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Απενεργοποίηση της επιλογής "Ιδιαίτ. κοιν."

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. για τα μελλοντικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απαντήστε ή προωθήστε ένα υπάρχον μήνυμα.

 2. Εάν το μήνυμα που δημιουργείτε ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο, επιλέξτε Επιλογές > Ιδιαίτ. κοιν.

  Για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο "Ιδιαίτ. Κοιν.", ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε την καρτέλα "Επιλογές" και, στην ομάδα "Εμφάνιση πεδίων" κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιαίτ. Κοιν.".

  Εάν το μήνυμα που δημιουργείτε ανοίξει στο παράθυρο ανάγνωσης, επιλέξτε Ιδιαίτ. κοιν από την κορδέλα.

  Σημείωση: Το χρώμα φόντου αλλάζει ανάλογα αν το κουμπί Ιδιαίτ. κοιν. είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Σκούρο φόντο σημαίνει ότι το κουμπί είναι ενεργοποιημένο και ανοιχτό φόντο σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

Προβολή των παραληπτών της "Ιδιαίτ. Κοιν."

Εάν είστε ο παραλήπτης ενός μηνύματος, δεν μπορείτε να δείτε εάν ο αποστολέας έχει προσθέσει παραλήπτες για Ιδιαίτ. κοιν.. Μόνο ο αποστολέας του μηνύματος μπορεί να βλέπει τα ονόματα των παραληπτών για Ιδιαίτ. κοιν., ανοίγοντας ένα μήνυμα στον φάκελο Απεσταλμένα όπου όλα τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται από προεπιλογή.

 1. Στον φάκελο Απεσταλμένα, ανοίξτε το μήνυμα που στείλατε.

 2. Στο Παράθυρο ανάγνωσης, δείτε την ενότητα της κεφαλίδας του μηνύματος.

  Στο φάκελο "Απεσταλμένα", επιλέξτε ένα μήνυμα για να δείτε παραλήπτες "Ιδιαίτ. Κοιν." και, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το βέλος ανάπτυξης για να εμφανίσετε την κεφαλίδα του μηνύματος σε πλήρη μορφή.

  Συμβουλές: 

  • Το σύμβολο + υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν επιπλέον παραλήπτες. Στο στιγμιότυπο οθόνης, για παράδειγμα, τα σύμβολα +11 υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 11 παραλήπτες που αναφέρονται στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν..

  • Επιλέξτε Επιλέξτε ανάπτυξη της κεφαλίδας του μηνύματος. για να αναπτύξετε (ανοίξετε) την ενότητα κεφαλίδας του μηνύματός σας. Και επιλέξτε Επιλέξτε σύμπτυξη της κεφαλίδας του μηνύματος. για να συμπτύξετε (κλείσετε) την ενότητα κεφαλίδας.

Αφού ενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν., αυτό θα εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείτε ένα μήνυμα, μέχρι να το απενεργοποιήσετε.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές >Ιδιαίτ. κοιν..

  Για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο "Ιδιαίτ. Κοιν.", ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε την καρτέλα "Επιλογές" και κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιαίτ. Κοιν.".
 2. Στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. , προσθέστε τους παραλήπτες, δημιουργήστε ένα μήνυμα και επιλέξτε Αποστολή μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Απενεργοποίηση της επιλογής "Ιδιαίτ. κοιν."

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. για τα μελλοντικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

 • Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Επιλογές >Ιδιαίτ. κοιν..

  Για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο "Ιδιαίτ. Κοιν.", ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε την καρτέλα "Επιλογές" και κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιαίτ. Κοιν.".

  Σημείωση: Το χρώμα φόντου αλλάζει ανάλογα αν το κουμπί Ιδιαίτ. κοιν. είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Σκούρο φόντο σημαίνει ότι το κουμπί είναι ενεργοποιημένο και ανοιχτό φόντο σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

Προβολή των παραληπτών της "Ιδιαίτ. Κοιν."

Εάν είστε ο παραλήπτης ενός μηνύματος, δεν μπορείτε να δείτε εάν ο αποστολέας έχει προσθέσει παραλήπτες για Ιδιαίτ. κοιν.. Μόνο ο αποστολέας του μηνύματος μπορεί να βλέπει τα ονόματα των παραληπτών για Ιδιαίτ. κοιν., ανοίγοντας ένα μήνυμα στον φάκελο Απεσταλμένα όπου όλα τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται από προεπιλογή.

 1. Στον φάκελο Απεσταλμένα, ανοίξτε το μήνυμα που στείλατε.

 2. Στο Παράθυρο ανάγνωσης, δείτε την ενότητα της κεφαλίδας του μηνύματος.

  Εμφάνιση των παραληπτών "Ιδιαίτ. κοιν.", στο φάκελο "Απεσταλμένα"

  Συμβουλές: 

  • Εάν έχετε περισσότερους παραλήπτες, θα δείτε τον αριθμό των παραληπτών και περισσότερα. Στο στιγμιότυπο οθόνης, για παράδειγμα, η ένδειξη 11 περισσότεροι υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότεροι από 11 παραλήπτες στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν..

  • Κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για να αναπτύξετε (ανοίξετε) την ενότητα κεφαλίδας του μηνύματός σας.

 • Δημιουργία προϋποθέσεων    Για να προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη, στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. ενός μηνύματος, βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης αναμένει το μήνυμά σας. Αυτό το άτομο ίσως χρειαστεί να ακολουθήσει τα βήματα για να σας καταχωρήσει ως ασφαλή αποστολέα (ή ασφαλή παραλήπτη, εάν το όνομά σας πρόκειται να εισαχθεί στο πλαίσιο Προς του μηνύματος).

  Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Η χρήση της επιλογής "Ιδιαίτ. κοιν." είναι μια τεχνική που προτιμούν οι αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Επομένως, πολλά φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σημειώνουν τα μηνύματα που χρησιμοποιούν το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Επομένως, εάν ο προβλεπόμενος παραλήπτης δεν έχει προσθέσει το όνομά σας στη Λίστα ασφαλών αποστολέων στο Microsoft Outlook, το μήνυμά σας ενδέχεται να μεταφερθεί απευθείας στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάτι αντίστοιχο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ονομάτων στις λίστες φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 • Σκεφτείτε πριν να περιλάβετε μια λίστα διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν.    Τα άτομα που χρησιμοποιούν κανόνες για να ταξινομήσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φακέλους θα ενοχληθούν εάν παραθέσετε το όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν.. Επειδή οι κανόνες τους εξαρτώνται από το όνομα της λίστας διανομής που βρίσκεται στο πλαίσιο Προς ή Κοιν., το μήνυμά σας δεν θα ταξινομηθεί σύμφωνα με τους κανόνες τους.

 • Γνωρίστε τα όρια σας    Πολλές υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορίζουν όρια για τον αριθμό των ονομάτων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα πλαίσια Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν. ενός μηνύματος. Για παράδειγμα, η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιορίσει την αποστολή ενός μηνύματος σε 100 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πολύ. Εάν οι διευθύνσεις αυτές κατανέμονται μεταξύ των πλαισίων Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν., να θυμάστε ότι τα ονόματα στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. θα υπολογιστούν στο συνολικό σας όριο. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σχετικά με τις πολιτικές για το λογαριασμό σας.

 • Διαφυλάξτε την ιδιωτικότητα της λίστας παραληπτών    Η επιλογή "Ιδιαίτ. κοιν." μπορεί να σας βοηθήσει να σέβεστε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών, κρατώντας τους ενημερωμένους χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά τους. Για παράδειγμα, εάν στείλετε μια αγγελία για εργασία σε πολλά άτομα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Ιδιαίτ. κοιν." για να μην αποκαλύψετε την ταυτότητα όσων αναζητούν εργασία.

  Συμβουλή: Στο Microsoft Office Word 2007 μπορείτε, εναλλακτικά, να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας αντί για την "Ιδιαίτ. Κοιν.". Με τη συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε γρήγορα το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεμονωμένους παραλήπτες. Η Συγχώνευση αλληλογραφίας σάς επιτρέπει να κάνετε μαζική αποστολή αλληλογραφίας με ένα μόνο όνομα στο πλαίσιο Προς του μηνύματος.

 • Προσπαθήστε να περιορίσετε μια συνομιλία που έχει βγει εκτός ορίων    Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου η χρήση της επιλογής "Ιδιαίτ. κοιν." για μια λίστα διανομής ή για ένα μεγάλο αριθμό ονομάτων μπορεί να είναι χρήσιμη.

  Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε ένα μήνυμα όπου παρατίθενται υπάρχουν πολλά άτομα στο πλαίσιο Προς. Η συζήτηση αρχίζει να ζωντανεύει και ο καθένας θέλει να πει τη γνώμη του. Ο αριθμός των μηνυμάτων αυξάνεται δραστικά επειδή πολλοί παραλήπτες απαντούν θέλοντας από τους άλλους να "σταματήσουν να απαντούν όλοι σε αυτό το μήνυμα". Το πρόβλημα είναι ότι όταν το κάνουν αυτό, κάνουν κλικ στην επιλογή Απάντηση σε όλους. Ένας τρόπος για να περιορίσετε τη χρήση της επιλογής Απάντηση σε όλους είναι να τοποθετήσετε το όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν.. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Απάντηση, να τοποθετήσετε μόνο το όνομά σας στο πλαίσιο Προς, να μετακινήσετε τη λίστα διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. και να γράψετε ένα μήνυμα παρόμοιο με το παρακάτω:

  Εκτιμώ τις απόψεις όλων σχετικά με αυτό το ζήτημα. Αν έχετε περαιτέρω σχόλια, απαντήστε απευθείας σε μένα. (Έχω τοποθετήσει αυτήν τη λίστα διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. για να μειώσω τα μηνύματα απάντησης σε όλους.)"

  Συμβουλή: Εάν στέλνετε ένα μήνυμα σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το Outlook, μπορείτε να τους αποτρέψετε να χρησιμοποιήσουν την επιλογή Απάντηση σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποτροπή χρήσης της επιλογής "Απάντηση σε όλους".

 • Μείωση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας    Παρόλο που οι χρήστες που στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή "Ιδιαίτ. κοιν.", δεν θα τους αρέσει αν την χρησιμοποιείτε. Εάν αποκρύψετε τα ονόματα των παραληπτών καταχωρώντας τα στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν., δεν θα έχει κανείς τη δυνατότητα αντιγραφής των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών από τα μηνύματά σας.

Δείτε επίσης

Διαχείριση προτεινόμενων παραληπτών στα πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν." με την Αυτόματη καταχώρηση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×