Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών σε αρχεία του Office

Συνδρομή του Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Μια μακροεντολή είναι μια σειρά από εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση μιας επαναλαμβανόμενης εργασίας και μπορεί να εκτελεστεί όταν πρέπει να εκτελέσετε την εργασία. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχονται κατά την εργασία με μακροεντολές και μπορείτε να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις μακροεντολές στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορη εκκίνηση: Δημιουργία μακροεντολής.

Σε αυτό το άρθρο

Ενεργοποίηση μακροεντολών όταν εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων

Ενεργοποίηση μακροεντολών στην προβολή Backstage

Ενεργοποίηση μακροεντολών για μία περίοδο λειτουργίας, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Αλλαγή ρυθμίσεων μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Επεξήγηση ρυθμίσεων μακροεντολών

Τι είναι οι μακροεντολές, ποιος τις δημιουργεί και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Ενεργοποίηση μακροεντολών όταν εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει μακροεντολές, η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται με ένα εικονίδιο ασπίδας και το κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου. Εάν γνωρίζετε ότι η μακροεντολή, ή οι μακροεντολές, προέρχονται από αξιόπιστη πηγή, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 • Στη Γραμμή μηνυμάτων, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση περιεχομένου.
  Το αρχείο ανοίγει και είναι ένα αξιόπιστο έγγραφο.

Η ακόλουθη εικόνα αποτελεί παράδειγμα της γραμμής μηνυμάτων, όταν υπάρχουν μακροεντολές στο αρχείο.

Γραμμή μηνυμάτων προειδοποίησης ασφάλειας για μακροεντολές

Ενεργοποίηση μακροεντολών στην προβολή Backstage

Μια άλλη μέθοδος για την ενεργοποίηση των μακροεντολών σε ένα αρχείο είναι μέσω της προβολής Microsoft Office Backstage, η προβολή, δηλαδή, που εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο,όταν εμφανίζεται η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου.

 3. Στην περιοχή Ενεργοποίηση όλου του περιεχομένου, επιλέξτε Να ενεργοποιείται πάντα το ενεργό περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.
  Το αρχείο μετατρέπεται σε αξιόπιστο έγγραφο.

Η παρακάτω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα των επιλογών Ενεργοποίηση περιεχομένου.

Αναπτυσσόμενο πλαίσιο "Προειδοποίηση ασφαλείας"

Ενεργοποίηση μακροεντολών για μία περίοδο λειτουργίας, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες, για να ενεργοποιήσετε μακροεντολές για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ανοιχτό το αρχείο. Όταν κλείνετε το αρχείο και μετά το ανοίγετε ξανά, η προειδοποίηση εμφανίζεται πάλι.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση περιεχόμενου για αυτήν την περίοδο λειτουργίας για κάθε μακροεντολή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή ρυθμίσεων μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις μακροεντολών βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε κάποια εταιρεία, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ώστε να μην μπορεί κανείς να αλλάζει ρυθμίσεις.

Σημαντικό: Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν μόνο για το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Οι ρυθμίσεις μακροεντολών δεν αλλάζουν για όλα τα προγράμματα του Office.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην κατηγορία Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 4. Στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 5. Κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η ακόλουθη εικόνα είναι η περιοχή Ρυθμίσεις μακροεντολών του Κέντρου αξιοπιστίας.

περιοχή ρύθμισης μακροεντολών του κέντρου αξιοπιστίας

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες της ακόλουθης ενότητας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις μακροεντολών.

Επεξήγηση ρυθμίσεων μακροεντολών

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση     Οι μακροεντολές και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται.

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση     Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται, εάν όμως υπάρχουν μακροεντολές, εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τις μακροεντολές κατά περίπτωση.

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών. Εξαιρούνται οι μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή.     Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται, εάν όμως υπάρχουν μακροεντολές, εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε ώστε να ενεργοποιήσετε την υπογεγραμμένη μακροεντολή και να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο.

 • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας)     Όλες οι μακροεντολές εκτελούνται. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα.

 • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA     Απαγορεύστε ή επιτρέψτε την πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου Visual Basic for Applications (VBA) από ένα πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού. Αυτή η επιλογή ασφαλείας προορίζεται για κώδικα που έχει συνταχθεί για την αυτοματοποίηση προγράμματος του Office και το χειρισμό του περιβάλλοντος VBA και του μοντέλου αντικειμένου. Είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά εφαρμογή και αρνείται την πρόσβαση από προεπιλογή, παρεμποδίζοντας τα μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα από τη δόμηση επιβλαβούς αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα. Για να έχουν πρόσβαση προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει σε αυτά δικαιώματα πρόσβασης. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση: Τα προγράμματα Microsoft Publisher και Microsoft Access δεν διαθέτουν την επιλογή Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA.

Τι είναι οι μακροεντολές, ποιος τις δημιουργεί και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Οι μακροεντολές συχνά αυτοματοποιούν τις συνήθεις εργασίες, εξοικονομώντας χρόνο από πατήματα πλήκτρων και ενέργειες με χρήση του ποντικιού. Πολλές δημιουργούνται με τη Visual Basic for Applications (VBA) και συντάσσονται από προγραμματιστές λογισμικού. Ωστόσο, ορισμένες μακροεντολές ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους ασφαλείας. Ένα άτομο με κακόβουλη πρόθεση, γνωστό και ως εισβολέας, μπορεί να εισαγάγει μια καταστροφική μακροεντολή σε ένα αρχείο που μπορεί να εξαπλώσει έναν ιό στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο της εταιρείας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών με το Κέντρο αξιοπιστίας

Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πώς μπορεί το Κέντρο αξιοπιστίας να με προστατέψει από μη ασφαλείς μακροεντολές;

Μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω μια μακροεντολή. Τι πρέπει να κάνω;

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Οι μακροεντολές Αυτοματοποιήστε την αυτοματοποίηση εργασιών που χρησιμοποιούνται συχνά. πολλά από αυτά δημιουργούνται με τη VBA και συντάσσονται από τους προγραμματιστές λογισμικού. Ωστόσο, ορισμένες μακροεντολές εγκυμονούν δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας. Ένα άτομο με κακόβουλη πρόθεση μπορεί να εισαγάγει μια καταστροφική μακροεντολή, σε ένα έγγραφο ή αρχείο, το οποίο μπορεί να διαδώσει μια ιός στον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών με το Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας των μακροεντολών βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε κάποια εταιρεία, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να μην επιτρέπει σε κανέναν να αλλάξει τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν μόνο για το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Οι ρυθμίσεις μακροεντολών δεν αλλάζουν για όλα τα προγράμματα του Office.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει εγγραφεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί με προγραμματισμό το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλου αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αντιγραφής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα, που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA με προγραμματισμό, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να παράσχει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία περιλαμβάνεται στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel. Επιλέξτε Δημοφιλείς και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Καμία προειδοποίηση και απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται.

  • Προειδοποιήσεις για τις υπογεγραμμένες μακροεντολές, απενεργοποίηση όλων των μη υπογεγραμμένων μακροεντολών Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ρύθμιση και είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από έναν αξιόπιστο εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα λάβετε ειδοποίηση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση.

  • Προειδοποιήσεις για όλες τις μακροεντολές Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιηθούν οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας εάν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Να μην γίνονται έλεγχοι ασφαλείας των μακροεντολών (δεν συνιστάται) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή καθιστά τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει εγγραφεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί με προγραμματισμό το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλου αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αντιγραφής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα, που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA με προγραμματισμό, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να παράσχει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία περιλαμβάνεται στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του PowerPoint. Επιλέξτε Δημοφιλείς και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει εγγραφεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί με προγραμματισμό το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλου αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αντιγραφής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα, που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA με προγραμματισμό, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να παράσχει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει εγγραφεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί με προγραμματισμό το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλου αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αντιγραφής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα, που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA με προγραμματισμό, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να παράσχει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι ειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια Προσθήκη, να καταργήσετε ή να αλλάξετε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, μπορεί να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει εγγραφεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί με προγραμματισμό το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλου αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αντιγραφής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα, που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA με προγραμματισμό, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να παράσχει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία περιλαμβάνεται στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word. Επιλέξτε Δημοφιλείς και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορεί το Κέντρο αξιοπιστίας να με προστατεύσει από μη ασφαλείς μακροεντολές;

Πριν από την ενεργοποίηση μιας μακροεντολής σε ένα έγγραφο, το Κέντρο αξιοπιστίας ελέγχει για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Η μακροεντολή είναι υπογραμμένη από τον προγραμματιστή με μια ψηφιακή υπογραφή.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι η τρέχουσα (δεν έχει λήξει).

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή έχει εκδοθεί από φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

 • Ο προγραμματιστής που υπέγραψε τη μακροεντολή είναι αξιόπιστος εκδότης.

Εάν το Κέντρο αξιοπιστίας εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα σημεία, η μακροεντολή απενεργοποιείται από προεπιλογή και εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων για να σας ειδοποιήσει για μια ενδεχομένως μη ασφαλή μακροεντολή.

Γραμμή μηνυμάτων

Για να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ασφάλεια. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις μακροεντολές και την ασφάλεια.

Σημείωση: Στο Microsoft Office Outlook 2007 και τον Microsoft Office Publisher 2007, οι προειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται σε παράθυρα διαλόγου και όχι στη Γραμμή μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω μια μακροεντολή. Τι πρέπει να κάνω;

Όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ασφαλείας", μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή ή να την αφήσετε απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή εάν είστε σίγουροι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office

Σημαντικό: Εάν είστε βέβαιοι ότι το έγγραφο και η μακροεντολή προέρχονται από αξιόπιστη πηγή και διαθέτουν έγκυρη υπογραφή και δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε για αυτά ξανά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας σε μια λιγότερο ασφαλή ρύθμιση ασφαλείας μακροεντολών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Η ενέργεια αυτή προσθέτει τον εκδότη στη Λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας. Το σύνολο του λογισμικό από αυτόν τον εκδότη είναι αξιόπιστο. Στην περίπτωση που η μακροεντολή δεν έχει έγκυρη υπογραφή, αλλά την εμπιστεύεστε και δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε ξανά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας σε μια λιγότερο ασφαλή ρύθμιση ασφαλείας μακροεντολών, είναι προτιμότερο να μετακινήσετε το έγγραφο σε μια Προσθήκη, κατάργηση ή αλλαγή μιας αξιόπιστης τοποθεσίας. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

Ανάλογα με την περίπτωση, το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας περιγράφει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα πιθανά προβλήματα και παρέχει συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση.

Πρόβλημα

Συμβουλή

Η μακροεντολή δεν είναι υπογεγραμμένη     Επειδή η μακροεντολή δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, δεν μπορεί να επαληθευτεί η ταυτότητα του εκδότη της μακροεντολής. Επομένως, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εάν η μακροεντολή είναι ασφαλής ή όχι.

Προτού ενεργοποιήσετε μη υπογεγραμμένες μακροεντολές, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Θα μπορείτε να εργαστείτε στο έγγραφό σας ακόμη και αν δεν ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή.

Η υπογραφή της μακροεντολής δεν είναι αξιόπιστη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά, η υπογραφή είναι έγκυρη και εσείς δεν έχετε ορίσει τον εκδότη που υπέγραψε τη μακροεντολή ως αξιόπιστο.

Μπορείτε να αξιοπιστία ρητά τον εκδότη μακροεντολών, κάνοντας κλικ στην επιλογή αξιοπιστία όλων των εγγράφων από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφάλεια. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η υπογραφή είναι έγκυρη. Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογή, προστίθεται ο εκδότης στη λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Η υπογραφή της μακροεντολής δεν είναι έγκυρη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά και η υπογραφή δεν είναι έγκυρη.

Συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε μακροεντολές με μη έγκυρες υπογραφές. Ένας πιθανός λόγος που η υπογραφή δεν είναι έγκυρη είναι ότι μπορεί να έχει παραποιηθεί.

Η υπογραφή της μακροεντολής έχει λήξει     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά και η υπογραφή έχει λήξει.

Προτού ενεργοποιήσετε μακροεντολές με ληγμένες υπογραφές, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το έγγραφο παλαιότερα χωρίς προβλήματα ασφαλείας, ο κίνδυνος από την ενεργοποίηση της μακροεντολής είναι μικρότερος.

Δείτε επίσης

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών στο Excel

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×