Ενεργοποίηση εκδόσεων πολλαπλών αδειών χρήσης του Office

Υπάρχουν δύο τύποι μεθόδων ενεργοποίησης για εκδόσεις πολλαπλών αδειών χρήσης του Microsoft Office: ο αριθμός-κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) και η Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS). Εάν υπάρχει διαχειριστής συστήματος, μπορεί να σας υποδείξει τον τύπο της ενεργοποίησης που πρέπει να κάνετε. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής συστήματος, πιθανότατα πρέπει να κάνετε ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας το MAK.

Εάν πρέπει να κάνετε ενεργοποίηση μέσω MAK, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν αριθμό-κλειδί MAK ή να τον ζητήσετε από τον διαχειριστή σας.

Εάν πρέπει να κάνετε ενεργοποίηση μέσω KMS, θα πρέπει να ζητήσετε από το διαχειριστή βοήθεια με τον κεντρικό υπολογιστή KMS ή τον υπολογιστή σας.

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που έχω δεν λειτουργεί

Ενεργοποίηση μέσω αριθμού-κλειδιού πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK)

 1. Στο Office 2019, 2016 και 2013, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός > Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

  Στο Office 2010, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Βοήθεια > Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 2. Εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί MAK.

 3. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο Να επιχειρηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση του προϊόντος μου μέσω Internet, ολοκληρώστε τη διαδικασία καταχώρησης αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 4. Κάντε επανεκκίνηση του προγράμματος του Office.

 5. Στο Office 2019, 2016 και 2013, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός.

  Στο Office 2010, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Βοήθεια. Εάν το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζεται η ένδειξη Προϊόν με άδεια χρήσης.

 6. Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο για αυτόματη ενεργοποίηση, θα σας ζητηθεί να κάνετε ενεργοποίηση την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα πρόγραμμα του Office.

Ενεργοποίηση μέσω του Internet ή μέσω τηλεφώνου

Όταν εισαγάγετε τον έγκυρο αριθμό-κλειδί του προϊόντος, ο Οδηγός ενεργοποίησης εκτελείται αυτόματα και σας δίνει δύο επιλογές για τον τρόπο που θα συνεχίσετε:

 • Ενεργοποίηση μέσω του Internet     Ο Οδηγός ενεργοποίησης επικοινωνεί αυτόματα με τους διακομιστές ενεργοποίησης της Microsoft μέσω της σύνδεσής σας στο Internet. Εάν χρησιμοποιείτε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη για τον επιτρεπτό αριθμό εγκαταστάσεων, το προϊόν σας ενεργοποιείται αμέσως. Κατά την ενεργοποίηση μέσω του Internet, αποστέλλονται στη Microsoft το αναγνωριστικό προϊόντος, που παράγεται από τον αριθμό-κλειδί προϊόντος εγκατάστασης, καθώς και οι πληροφορίες υλικού, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ούτε για επικοινωνία μαζί σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μια απόκριση, το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης, αποστέλλεται στον υπολογιστή σας για την ενεργοποίηση του προϊόντος σας. Εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας μέσω Internet και δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι, ο οδηγός σάς ειδοποιεί ότι δεν υπάρχει σύνδεση.

 • Ενεργοποίηση μέσω του τηλεφώνου     Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων και να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας, με τη βοήθεια ενός εκπροσώπου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

  Σημαντικό: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Κέντρου ενεργοποίησης δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, διότι υπάρχουν πολλοί αριθμοί και ο σωστός αριθμός για εσάς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η απόκτηση του λογισμικού της Microsoft γίνεται με την παραχώρηση διαφόρων αδειών χρήσης, μεταξύ των οποίων οι μεμονωμένες άδειες χρήσης λιανικής, οι άδειες χρήσης του Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και τα προγράμματα χορήγησης πολλαπλών αδειών χρήσης. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με την άδεια χρήσης και τη χώρα/περιοχή. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft, καλέστε τον αριθμό που εμφανίζεται στο βήμα 2 του "Οδηγού ενεργοποίησης". Η ενεργοποίηση μέσω του τηλεφώνου ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από την ενεργοποίηση μέσω του Internet. Όταν καλέσετε, θα πρέπει να βρίσκεστε στον υπολογιστή σας και να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό-κλειδί προϊόντος του λογισμικού σας.

  1. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης" επιλέξτε τη χώρα/περιοχή στην οποία διαμένετε, καθώς και εκείνη στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ο οδηγός εμφανίζει έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.

   Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Η ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου δεν υποστηρίζεται πλέον από το προϊόν σας, μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το σφάλμα και να καλέσετε τους αριθμούς για τη χώρα/περιοχή σας τους οποίους θα βρείτε σε αυτό το άρθρο.

  2. Καλέστε το Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα σας ζητήσει το αναγνωριστικό εγκατάστασης, που εμφανίζεται στην οθόνη σας, και άλλες σχετικές πληροφορίες. Μόλις επαληθευτεί το αναγνωριστικό εγκατάστασής σας, θα λάβετε ένα αναγνωριστικό επιβεβαίωσης.

  3. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης", πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

   Σημείωση: Υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες τηλεφώνου κειμένου (TT/TTY) της Microsoft για άτομα με προβλήματα ακοής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλέστε τον αριθμό (800) 718-1599 χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ TT/TTY. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καλέστε τον αριθμό (716) 871-6859 χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ TT/TTY. Η υπηρεσία TT/TTY είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση μέσω της Υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS)

Εάν κάνετε ενεργοποίηση με την Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS), ζητήστε βοήθεια από το διαχειριστή συστήματος. Η ενεργοποίηση KMS γίνεται στο παρασκήνιο. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να την ενεργοποιήσετε. Ο κωδικός σφάλματος στο παράθυρο διαλόγου ενδέχεται να παρέχει ένα λόγο για τον οποίο το Office δεν είναι ενεργοποιημένο.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να καταλάβω εάν έχει γίνει ενεργοποίηση του λογισμικού μου;

 • Στο Office 2019, 2016 και 2013, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός > Διαχείριση λογαριασμού.

 • Στο Office 2010, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Βοήθεια. Εάν το πρόγραμμά σας έχει ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζεται η ένδειξη Προϊόν με άδεια χρήσης.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι ο Αριθμός-κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK);

Ένας μοναδικός Αριθμός-κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) παρέχεται σε κάθε εταιρεία για κάθε έκδοση πολλαπλών αδειών χρήσης του Microsoft Office. Κάθε υπολογιστής πρέπει, στη συνέχεια, να κάνει ενεργοποίηση μία φορά με τους διακομιστές ενεργοποίησης που φιλοξενούνται από τη Microsoft. Κάθε αριθμός-κλειδί συσχετίζεται με μια καταμέτρηση του πλήθους ενεργοποιήσεων. Για παράδειγμα, ένας αριθμός-κλειδί MAK για ένα προϊόν του Microsoft Office με 100 ενεργοποιήσεις επιτρέπει στην εταιρεία να εγκαθιστά τον ίδιο αριθμό-κλειδί σε πολλούς υπολογιστές και να χρησιμοποιεί έως και 100 ενεργοποιήσεις συνολικά.

Το MAK είναι κατάλληλο για εταιρείες με υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι στο εταιρικό δίκτυο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως οι φορητοί υπολογιστές. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να εγκατασταθεί ένας αριθμός-κλειδί MAK αντί για τον προεπιλεγμένο αριθμό-κλειδί υπολογιστή-πελάτη KMS που χρησιμοποιείται στις εκδόσεις πολλαπλών αδειών χρήσης του Microsoft Office.

Με την ενεργοποίηση MAK, δεν υπάρχει απαίτηση για την περιοδική ανανέωση της ενεργοποίησης. Πρέπει να επαναλάβετε την ενεργοποίηση, εάν εντοπιστούν σημαντικές αλλαγές υλικού. Επιπλέον, πρέπει να ζητήσετε να επιτραπούν περισσότερες ενεργοποιήσεις, όταν ο συνολικός αριθμός των ενεργοποιήσεων υπερβεί το προκαθορισμένο όριο. Πρέπει να διαχειριστείτε την εγκατάσταση των MAK και την ενδεχόμενη ανάγκη για μη αυτόματη ενεργοποίηση των συστημάτων μέσω τηλεφώνου, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet.

Δεν σημειώνεται απώλεια λειτουργικότητας, ακόμα και εάν οι άδειες χρήσης για τους υπολογιστές-πελάτες MAK δεν μπορούν να ανανεωθούν. Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, οι χρήστες δεν λαμβάνουν πλέον ειδοποιήσεις.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι η Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS);

Η Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) επιτρέπει ενεργοποιήσεις προϊόντων στο τοπικό δίκτυο. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη σύνδεσης μεμονωμένων υπολογιστών με τη Microsoft για ενεργοποίηση του προϊόντος. Ένας υπολογιστής πρέπει να διαμορφωθεί ως ο κεντρικός υπολογιστής KMS. Ο διαχειριστής πρέπει να εισαγάγει έναν αριθμό-κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS για τον κεντρικό υπολογιστή KMS. Ο αριθμός-κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS πρέπει να ενεργοποιηθεί και να συνδεθεί μία φορά στους διακομιστές που φιλοξενούνται στη Microsoft για ενεργοποίηση.

Από προεπιλογή, ο αριθμός-κλειδί του υπολογιστή πελάτη KMS έχει ήδη εγκατασταθεί στις εκδόσεις πολλαπλών αδειών χρήσης των προγραμμάτων του Microsoft Office. Οι υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις πολλαπλών αδειών χρήσης του Microsoft Office χρησιμοποιώντας έναν αριθμό-κλειδί υπολογιστή-πελάτη KMS, ονομάζονται υπολογιστές-πελάτες KMS και συνδέονται στον κεντρικό υπολογιστή KMS μιας εταιρείας για να ζητήσουν ενεργοποίηση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον τελικό χρήστη και δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κανέναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για τους υπολογιστές-πελάτες KMS. Ο διαχειριστής του συστήματος πρέπει να ενεργοποιήσει τον κεντρικό υπολογιστή KMS με τη Microsoft και να ρυθμίσει τις παραμέτρους του κεντρικού υπολογιστή KMS. Οι παράμετροι του υπολογιστή-πελάτη KMS είναι δυνατόν επίσης να ρυθμιστούν για ποικίλες περιόδους επανενεργοποίησης και ανανέωσης.

Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης KMS δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, ο τελικός χρήστης βλέπει ένα παράθυρο διαλόγου ειδοποίησης 25 ημέρες μετά την εγκατάσταση του Microsoft Office. Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης KMS απουσιάζει από το δίκτυο για περισσότερες από 180 ημέρες μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, ο χρήστης βλέπει ειδοποιήσεις για απουσία άδειας χρήσης και μια κόκκινη γραμμή τίτλου κατά την εκκίνηση του Microsoft Office. Ωστόσο, δεν σημειώνεται απώλεια λειτουργικότητας, ακόμα και εάν οι άδειες χρήσης για τους υπολογιστές-πελάτες KMS δεν μπορούν να ανανεωθούν. Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, οι χρήστες δεν λαμβάνουν πλέον ειδοποιήσεις.

Οι υπολογιστές-πελάτες KMS του Microsoft Office πραγματοποιούν ενεργοποίηση μέσω σύνδεσης σε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS που βασίζεται σε μια τοπολογία υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Οι υπολογιστές-πελάτες KMS μπορούν να εντοπίσουν τους κεντρικούς υπολογιστές KMS χρησιμοποιώντας το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) ή ρυθμίζοντας το όνομα κεντρικού υπολογιστή KMS στο μητρώο. Οι υπολογιστές-πελάτες KMS επικοινωνούν με τον κεντρικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC). Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι αόρατη για τον τελικό χρήστη και δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση.

Αρχή της σελίδας

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που έχω δεν λειτουργεί

Εάν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος του Office δεν λειτουργεί ή σταμάτησε να λειτουργεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης και να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας. Εάν αγοράσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος ξεχωριστά από το λογισμικό, είναι πολύ πιθανό ο αριθμός-κλειδί προϊόντος να έχει κλαπεί, ή να έχει αποκτηθεί με κάποιον άλλο δόλιο τρόπο και επομένως η χρήση του να έχει αποκλειστεί. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί κακοήθεις πωλητές που προσφέρουν αριθμούς-κλειδιά προϊόντος που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή δεν είναι εγκεκριμένοι από τη Microsoft προς πώληση. Ορισμένες φορές αυτοί οι αριθμοί-κλειδιά προϊόντος είναι εκτυπωμένοι σε πλαστές ετικέτες ή κάρτες με μια σύνδεση λήψης για λογισμικό της Microsoft, ενώ άλλες φορές διανέμονται μαζί με μέσα λογισμικού που δεν είναι εγκεκριμένα για μεταπώληση, όπως μέσα διαφημιστικής προώθησης, μέσα επανεγκατάστασης κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ή άλλο μέσο της Microsoft που αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×