Ενημέρωση του OneDrive για την εφαρμογή συγχρονισμού εργασίας ή σχολείου

Ενημέρωση του OneDrive για την εφαρμογή συγχρονισμού εργασίας ή σχολείου

Σημαντικό: 
Η υποστήριξη για την παλιά εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις με το SharePoint Online θα λήξει στις 11 Ιανουαρίου 2021.
Εάν βλέπετε αυτό το εικονίδιο Παλιό εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις στη δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών, διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για την εργασία ή το σχολείο είναι στην πιο πρόσφατη έκδοση ή για να το ενημερώσετε στην τρέχουσα έκδοση. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας εξαρτώνται από το αν έχετε εγκαταστήσει το Office ή το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού μέσω ενός προγράμματος εγκατάστασης (MSI) ή μέσω της τεχνολογίας Χρήση με ένα κλικ.

Αυτό το άρθρο καλύπτει την ενημέρωση του παλιού προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για την εργασία ή το σχολείο (Groove.exe) και δεν ισχύει για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το Εφαρμογή συγχρονισμού του Microsoft OneDrive (OneDrive.exe). Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού χρησιμοποιώ; Το Εφαρμογή συγχρονισμού του Microsoft OneDrive ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει καθοριστεί από το τμήμα IT σας.

Σημείωση: Εάν έχετε το Office 2010, εγκαταστήστε το Service Pack 2.

Πώς μπορώ να διαπιστώσω αν είναι εγκατεστημένο το Office ή εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο;

Εάν είστε χρήστης του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις και έχετε εγκαταστήσει εφαρμογές του Office μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ", η εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο ενημερώνεται εφόσον δεν απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθορίσετε εάν οι εφαρμογές του Office έχουν εγκατασταθεί μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ".

 1. Σε μια εφαρμογή του Office, όπως το Word, επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός ή Λογαριασμός του Office (ανάλογα με την έκδοση του Office που διαθέτετε).

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε άλλες εφαρμογές του Office εκτός από το OneDrive για την εργασία ή το σχολείο, η εγκατάσταση του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα.

 2. Στην ενότητα Πληροφορίες προϊόντος, εξετάστε την ενότητα Ενημερώσεις του Office και αναζητήστε ένα από τα παρακάτω:

  Έλεγχος για ενημερώσεις του Office στο Word

  • Εάν βλέπετε το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης και το μήνυμα Γίνεται αυτόματη λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων, έχετε εγκαταστήσει τις εφαρμογές του Office μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ". Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή συγχρονισμού, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Μη αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις που έχει εγκατασταθεί με χρήση της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ".

   Έλεγχος επιλογών ενημέρωσης στο Word

  • Εάν βλέπετε το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης και το μήνυμα Δεν θα γίνει ενημέρωση αυτού του προϊόντος, έχετε εγκαταστήσει τις εφαρμογές του Office μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ" αλλά οι αυτόματες ενημερώσεις είναι απενεργοποιημένες. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές του Office, όπως το OneDrive για την εργασία ή το σχολείο, δεν ενημερώνονται. Επιλέξτε το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση ενημερώσεων.

   Ενεργοποίηση ενημερώσεων στο Word

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης, αλλά δεν βλέπετε την επιλογή Ενεργοποίηση ενημερώσεων, αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση των ενημερώσεων πραγματοποιείται από μια πολιτική ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές του Office, συμπεριλαμβανομένου του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο.

  • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης, έχετε εγκαταστήσει είτε τις εφαρμογές του Office είτε την εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο μέσω ενός προγράμματος εγκατάστασης (MSI). Για να ενημερώσετε την εφαρμογή συγχρονισμού, ανατρέξτε παρακάτω στην περιοχή Εκτέλεση του Windows Update για παραδοσιακή εγκατάσταση (MSI).

Μη αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο για επιχειρήσεις που έχει εγκατασταθεί με χρήση της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ"

Εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο χωριστά μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ", η ενημέρωση πραγματοποιείται αυτόματα όταν η υπηρεσία ενημέρωσης ανακοινώνει μια ενημέρωση. Συνήθως, ο υπολογιστής σας ενημερώνεται μετά την επανεκκίνηση του. Εάν οι εφαρμογές του Office δεν είναι ενημερώνονται αυτόματα, επιλέξτε το κουμπί </c0>Επιλογές ενημέρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άμεση ενημέρωση.

Για να ξεκινήσετε μια ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Προγράμματα, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης προγραμμάτων.

 3. Στην περιοχή Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος, επιλέξτε Microsoft OneDrive για επιχειρήσεις 2013και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή.

  Εύρεση της εφαρμογής συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις στον Πίνακα Ελέγχου των Windows
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Με ποιον τρόπο θα θέλατε να επιδιορθώσετε τα προγράμματα του Office;, επιλέξτε Επιδιόρθωση μέσω Internet και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιδιόρθωση.

  Το παράθυρο διαλόγου επιδιόρθωσης του Office κατά την επιδιόρθωση της εφαρμογής συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια επιδιόρθωση με σύνδεση;, κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Εκτέλεση του Windows Update για παραδοσιακή εγκατάσταση (MSI)

Εάν οι εφαρμογές του Office έχουν εγκατασταθεί με παραδοσιακή εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Windows Update που είναι διαθέσιμο από τον Πίνακα Ελέγχου. Μάθετε περισσότερα για το Windows Update.

Windows Update

Επαλήθευση ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο για επιχειρήσεις

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό της πιο πρόσφατης έκδοσης του Office στη σελίδα Ενημέρωση του Office 2013 ή του Office 365. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε έλεγχο για την ίδια έκδοση της εφαρμογής συγχρονισμού στο σύστημα αρχείων σας. Για την εφαρμογή συγχρονισμού OneDrive για την εργασία ή το σχολείο, το όνομα αρχείου είναι groove.exe.

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office μέσω MSI, συνήθως το αρχείο groove.exe βρίσκεται στη διαδρομή \Program Files\Microsoft Office\Office15.

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office ή την εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο μέσω της τεχνολογίας "Χρήση με ένα κλικ", συνήθως το αρχείο groove.exe βρίσκεται στη διαδρομή \Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την έκδοση της εφαρμογής συγχρονισμού που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

 1. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για το groove.exe στον υπολογιστή σας.

  Αναζήτηση για Groove.exe στα Windows
 2. Κάντε δεξί κλικ ή πατήστε παρατεταμένα το groove.exe και επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες όπου θα δείτε να παρατίθεται η Έκδοση προϊόντος.

  Το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων του groove.exe εμφανίζει την έκδοση προϊόντος για την εφαρμογή συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις.
 4. Συγκρίνετε την έκδοση του προϊόντος σας με την πιο πρόσφατη έκδοση που παρατίθεται στη σελίδα Ενημέρωση του Office 2013 ή του Office 365. Εάν η έκδοση του προϊόντος σας δεν ταιριάζει, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο για να το ενημερώσετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερα στις σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και στη βοήθεια του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο.
Για την εφαρμογή OneDriveγια κινητές συσκευές, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

OneDrive Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογήOneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξηOneDrive από PC ή Mac, επιλέξτε το εικονίδιο OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων ή στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

OneDrive Οι διαχειριστές μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Συμβουλές
Ενημερώστε μας για την τοποθεσία σας, για να μας βοηθήσετε να λύσουμε το πρόβλημά σας πιο γρήγορα.

Επιδιορθώθηκε; Αν επικοινωνήσατε μαζί μας και το OneDrive λειτουργεί πάλι κανονικά, ενημερώστε μας απαντώντας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×