Εξαγωγή της παρουσίασης του PowerPoint για Mac ως διαφορετική μορφή αρχείου

Εάν θέλετε να στείλετε την παρουσίασή σας σε κάποιον, αλλά δεν έχει το PowerPoint για macOS ή το PowerPoint για Windows, μπορείτε να εξαγάγετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή, όπως μια μορφή εικόνας ή ένα αρχείο PDF, ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να δει τις διαφάνειες.

Εξαγωγή της παρουσίασής σας ως βίντεο

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Microsoft 365. Εάν έχετε μιαMicrosoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

(Ξεκινώντας με PowerPoint για Microsoft 365 για Mac έκδοση 16.19, η αφήγηση ήχου περιλαμβάνεται στο βίντεο κατά την εξαγωγή της παρουσίασής σας.)

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή βίντεο που θέλετε (MP4 ή MOV).

 3. Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο που θέλετε: Ποιότητα παρουσίασης, Ποιότητα Internet ή Χαμηλή ποιότητα. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου.

 4. Εάν έχετε εγγεγραμμένους χρονισμούς και θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε στο βίντεο που δημιουργείτε από την παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Χρήση χρονισμών και αφηγήσεων που έχουν εγγραφεί είναι επιλεγμένο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει το βίντεο σε κάθε διαφάνεια, εάν δεν έχετε ορίσει χρονισμό.

 5. Όταν έχετε κάνει όλες τις επιλογές σας, επιλέξτε Εξαγωγή.

Σημείωση: Όταν εξάγετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, θα αναπαράγεται οποιοσδήποτε αφηγηθείς ήχος που έχει καταγραφεί στην προβολή παρουσίασης, αλλά δεν θα γίνει αναπαραγωγή άλλων ενσωματωμένων αρχείων πολυμέσων.

Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, μπορείτε να τη θέσετε σε κοινή χρήση όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο βίντεο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος και αναπαραγωγής βίντεο.

Εξαγωγή των διαφανειών ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

Σημείωση: Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε, όπως JPEG ή PNG.

 3. Επιλέξτε είτε Αποθήκευση κάθε διαφάνεια είτε Αποθήκευση μόνο της τρέχουσας διαφάνειας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα μέγεθος για τις εικόνες διαφάνειας στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος.

  Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε κάθε διαφάνεια, η παρουσίασή σας θα αποθηκευτεί ως επιμέρους αρχεία εικόνας, ένα για κάθε διαφάνεια.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή PDF

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως αρχείο PDF, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο PDF, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν αρχεία PDF.

Δείτε επίσης

Εξαγωγή παρουσίασης του PowerPoint για Mac σε PDF 

Μετατροπή παρουσιάσεων του Keynote σε Microsoft PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εξαγωγή των διαφανειών ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

Σημείωση: Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στο πλαίσιο "Αποθήκευση ως", πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο που θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού "Μορφοποίηση", επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

  Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή JPEG.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές, όπως το ύψος και το πλάτος της εικόνας ή να επιλέξετε να αποθηκεύσετε μόνο την τρέχουσα διαφάνεια αντί για όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές" και,στη συνέχεια, στην περιοχή "Αποθήκευση διαφανειών ως αρχείων γραφικών",ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Αποστολή διαφανειών στο iPhoto

Η αποστολή των διαφανειών σας στο iPhoto είναι παρόμοια με την εξαγωγή των διαφανειών σας ως εικόνων, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τις εικόνες σε οποιαδήποτε συσκευή ή εφαρμογή που συνδέεται στο iTunes. Όταν στέλνετε τις διαφάνειες στο iPhoto, κάθε διαφάνεια μετατρέπεται σε εικόνα. Αυτό καταργεί τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις ή ήχο και προκαλεί την αναπαράσταση ταινιών ως ένα ενιαίο πλαίσιο στην παρουσίαση.

Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το iPhoto 6 ή νεότερη έκδοση.

 1. Στο μενού "Αρχείο", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Κοινή χρήση"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποστολή στο iPhoto".

 2. Στο πλαίσιο "Νέο όνομα άλμπουμ", πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή φωτογραφιών σας.

 3. Στο αναδυόμενο μενού "Μορφοποίηση", επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Αποστολή όλων των διαφανειών

  Στην περιοχή Διαφάνειες,κάντε κλικ στην επιλογή "Όλες".

  Αποστολή επιλεγμένων μικρογραφιών ή ταξινομημένων διαφανειών

  Στην περιοχή Διαφάνειες,κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλεγμένο".

 5. Για να αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποστολή στο iPhoto".

Αποθήκευση της παρουσίασής σας ως αρχείου PDF

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση ως αρχείο PDF, οι μεταβάσεις, οι κινήσεις ή ο ήχος καταργούνται και οι ταινίες αναπαριστάται ως ένα ενιαίο πλαίσιο στην παρουσίαση.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο "Αποθήκευση ως", πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο που θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Δείτε επίσης

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας

Αποθήκευση αρχείου στο Office για Mac 

Μετατροπή παρουσιάσεων του Keynote σε Microsoft PowerPoint

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×