Επίλυση προβλήματος ενοτήτων χωρίς συγχρονισμό στο OneNote

Συνδρομή του Office 365, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ενότητες με άστοχη εμφάνιση εμφανίζονται σε ένα σημειωματάριο όταν το OneNote προσπαθεί να συγχρονίσει τις αλλαγές σε μια ενότητα σημειωματαρίου, αλλά δεν μπορεί να βρει το αρχείο ενότητας. Όταν συμβεί αυτό, εμφανίζεται το εικονίδιο "Ενότητες χωρίς συγχρονισμό" στη λίστα "Σημειωματάρια".

Οι ενότητες χωρίς συγχρονισμό παραμένουν στο κοινόχρηστο σημειωματάριο μέχρι να εντοπίσει το OneNote τη νέα θέση της ενότητας ή μέχρι εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης να μετακινήσει ή να διαγράψει την ενότητα που δεν έχει συγχρονιστεί.

Σημείωση: Η μετακίνηση και η διαγραφή ενοτήτων χωρίς συγχρονισμό διαφέρει από την ανακατάταξη μιας ενότητας ή τη διαγραφή μιας ενότητας που δεν θέλετε.

Μετακίνηση ενότητας χωρίς συγχρονισμό σε ένα άλλο σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα σημειωματάριο κοινής χρήσης δεν μπορεί πλέον να συγχρονιστεί αλλά θέλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες που περιέχει, μπορείτε να μετακινήσετε τη μη συγχρονισμένη ενότητα σε ένα άλλο σημειωματάριο.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητες χωρίς συγχρονισμό.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας άστοχη που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση ή αντιγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας , επιλέξτε το σημειωματάριο ή τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε την ενότητα.

Διαγραφή ενότητας χωρίς συγχρονισμό από το σημειωματάριο

Εάν διαγράψατε σκόπιμα μια ενότητα και δεν χρειάζεστε πλέον να συγχρονίσετε ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σε αυτήν, μπορείτε να διαγράψετε την ενότητα χωρίς συγχρονισμό.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητες χωρίς συγχρονισμό.

 2. Στη λίστα με τις ενότητες χωρίς συγχρονισμό, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Σημαντικό: Εάν ακολουθήσετε τα προηγούμενα βήματα, η ενότητα διαγράφεται οριστικά. Εάν δεν είστε βέβαιοι για αυτό, μετακινήστε την ενότητα σε κάποιο άλλο τμήμα του σημειωματαρίου σας.

Το εικονίδιο ενοτήτων με άστοχες κινήσεις θα εμφανιστεί κοντά στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης, επάνω από το εικονίδιο όλα τα σημειωματάρια:

Το κουμπί "Ενότητες χωρίς συγχρονισμό" στη γραμμή περιήγησης του OneNote

1. εικονίδιο σημειωματαρίου

2. εικονίδιο "μη αρχειοθετημένες σημειώσεις"

3. εικονίδιο ενοτήτων με άστοχη τοποθέτηση

4. εικονίδιο "όλα τα σημειωματάρια"

Οι ενότητες που δεν έχουν τοποθετηθεί μπορεί να εμφανίζονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κάνατε αλλαγές σε μια ενότητα που έχει διαγραφεί από έναν άλλο χρήστη στην κοινόχρηστη θέση.

 • Πραγματοποιήσατε αλλαγές σε μια ενότητα που μετακινήθηκε σε διαφορετική θέση από άλλο χρήστη. Εάν η ενότητα μετακινήθηκε σε άλλο κοινόχρηστο σημειωματάριο που είναι ανοιχτό στον υπολογιστή σας, το OneNote μπορεί να ξαναβρεί το αρχείο ενότητας και να συγχρονίσει σωστά τις αλλαγές σας σε αυτό στη νέα θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, το εικονίδιο ενοτήτων με άστοχες αλλαγές εξαφανίζεται μετά το συγχρονισμό των αλλαγών.

Οι ενότητες με άστοχη θέση παραμένουν στο κοινόχρηστο σημειωματάριο μέχρι το OneNote να ανακαλύψει τη νέα θέση της ενότητας ή μέχρι εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης να μετακινήσει ή να διαγράψει την ενότητα άστοχες.

Μετακίνηση ενότητας χωρίς συγχρονισμό σε ένα άλλο σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο δεν μπορεί πλέον να συγχρονιστεί αλλά θέλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες που περιέχει, μπορείτε να μετακινήσετε την ενότητα χωρίς συγχρονισμό σε ένα άλλο σημειωματάριο. Αυτό το καταργεί από το κοινόχρηστο σημειωματάριο διατηρώντας τα περιεχόμενά του.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας με λάθος θέση που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ενότητας σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα μπροστά από μια άλλη καρτέλα ενότητας, κάντε κλικ στην καρτέλα ενότητα προορισμού στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση πριν.

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα πίσω από μια άλλη καρτέλα ενότητας, κάντε κλικ στην καρτέλα ενότητα προορισμού στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση μετά.

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα σε μια ομάδα ενοτήτων ή σε ένα σημειωματάριο χωρίς υπάρχουσες ενότητες, κάντε κλικ στην ομάδα ενοτήτων προορισμού ή στο σημειωματάριο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε.

   Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα ενοτήτων, επιλέξτε μια θέση στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας ενοτήτων πριν να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα.

Διαγραφή ενότητας χωρίς συγχρονισμό από το σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο διαγράφηκε σκοπίμως και δεν χρειάζεται πλέον να συγχρονίσετε ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε τα εξής:

 1. Στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή τμήματα Εικόνα κουμπιού .

 2. Στη λίστα με τις ενότητες που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημαντικό: Όταν διαγράφετε μια ενότητα σε θέση άστοχη, οι πληροφορίες που περιέχει απορρίπτονται οριστικά. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν θέλετε να απορρίψετε μόνιμα μια ενότητα που δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να τη μετακινήσετε σε ένα άλλο τμήμα του σημειωματαρίου αντί να τη διαγράψετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×