Επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας που περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel Web App

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο Microsoft Excel για το Web, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι το βιβλίο εργασίας περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel για το Web. Οι δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται αποτελούν περιεχόμενα ή λειτουργικότητα ενός βιβλίου εργασίας που δεν επιτρέπει στο βιβλίο εργασίας το άνοιγμα για επεξεργασία ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το άρθρο παρέχει βήματα για την επεξεργασία του βιβλίου εργασίας, ανάλογα με τη φύση των δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται στο βιβλίο εργασίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη δυνατοτήτων στο Excel για το Web, ανατρέξτε στο θέμα διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες που εμποδίζουν το άνοιγμά του στο Excel Web App

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Εάν το βιβλίο εργασίας σας περιέχει αντικείμενα, όπως σχόλια, σχήματα ή μελάνι, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, αλλά αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Επιπρόσθετα, εάν το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει έναν πίνακα ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων (πίνακας ερωτήματος), το βιβλίο εργασίας εμφανίζει τα δεδομένα όπως αποθηκεύτηκαν πρόσφατα στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel και όχι με προβολή δεδομένων πραγματικού χρόνου.

Όταν προβάλλετε ένα βιβλίο εργασίας όπως αυτό στο Excel για το Web, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να εμφανιστεί πλήρως στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στο Excel για το Web, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το μήνυμα παρέχει σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία ενός αντιγράφου του βιβλίου εργασίας. Excel για το Web καταργεί τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το αντίγραφο, επιτρέποντας την επεξεργασία του αντιγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν δεν σας πειράζει να καταργήσετε τις δυνατότητες του βιβλίου εργασίας, ώστε να μπορείτε να κάνετε επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, προχωρήστε και δημιουργήστε ένα αντίγραφο. Εάν προτιμάτε να μην εργαστείτε με ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για το Web για την αποθήκευση και την προβολή ενός κεντρικού αντιγράφου του βιβλίου εργασίας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Άνοιγμα στο Excel στο Excel για το Web για να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στο Excel για το Web, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Επεξεργασία αντιγράφου.

 2. Αποδεχτείτε το νέο όνομα που προτείνει Excel για το Web ή πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Προσοχή:  Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα που ταιριάζει με το αρχικό όνομα και ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπαρχόντων αρχείων, το αρχικό αντίγραφο του βιβλίου εργασίας χάνεται όταν επιλέγετε Αποθήκευση.

 3. Επεξεργαστείτε το νέο αντίγραφο του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το αρχικό αντίγραφο δεν επηρεάζεται.

Εάν προτιμάτε να μην δημιουργήσετε αντίγραφο και να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Άκυρο.

 2. Στο Excel για το Web, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία στο Excel.

 3. Επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Όταν επιλέξετε Αποθήκευση του Excel, το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται αυτόματα στην τοποθεσία Web, από την οποία το ανοίξατε.

  Σημείωση:  Εάν, επιλέγοντας Επεξεργασία στο Excel, εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει ότι δεν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζεται ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω ένα βιβλίο εργασίας στο Excel, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες που εμποδίζουν το άνοιγμά του στο Excel Web App

Ορισμένες δυνατότητες, όπως η προστασία φύλλων και η επικύρωση δεδομένων, εμποδίζουν το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας για προβολή ή επεξεργασία σε Excel για το Web.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα βιβλίο εργασίας όπως αυτό στο Excel για το Web, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή Excel για υπολογιστή. Στο μήνυμα, επιλέξτε Επεξεργασία αντιγράφου.

Εάν δείτε ένα άλλο μήνυμα το οποίο να λέει ότι δεν διαθέτετε υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω ένα βιβλίο εργασίας στο Excel, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή επεξεργασία στο Excel σε Excel για το Web, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχετε υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης ή τη σωστή έκδοση του Excel. Εάν συμβεί αυτό, κάντε τα εξής:

 • Χρησιμοποιήστε το Office Excel 2003 ή νεότερη έκδοση (Windows) ή χρησιμοποιήστε το Excel για Mac 2008, έκδοση 12.2.9 ή νεότερη (Mac).

  • Windows: Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2003, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack. Εάν η έκδοση του Excel που διαθέτετε είναι παλαιότερη από το 2003 ή εάν δεν έχετε καθόλου το Excel, κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Microsoft Office 2010 όταν σας ζητηθεί από το Office Web Apps.

  • Mac: Εάν η έκδοση του Excel για Mac 2008 είναι παλαιότερη από 12.2.9 ή δεν έχετε καθόλου το Excel για Mac, Κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Microsoft Office για mac 2011.

 • Χρησιμοποιήστε τον Firefox, τον Internet Explorer (Windows) ή το Safari (Mac). Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, επιτρέψτε την εκτέλεση του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox, πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το Excel 2010.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εντολής "Επεξεργασία στο Excel".

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×