Επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας που έχει καταστραφεί, το Excel ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία "Ανάκτηση αρχείων" και επιχειρεί να ανοίξει και, ταυτόχρονα, να επιδιορθώσει το βιβλίο εργασίας.

Το Excel δεν ξεκινά πάντα τη λειτουργία "Ανάκτηση αρχείων" αυτόματα. Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας επειδή έχει καταστραφεί, μπορείτε να δοκιμάσετε να το επιδιορθώσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε άλλες μεθόδους ανάκτησης δεδομένων βιβλίου εργασίας όταν η επιδιόρθωση ενός βιβλίου εργασίας δεν είναι επιτυχής. Ως προληπτικό μέτρο, μπορείτε να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σας συχνά και να δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε φορά που το αποθηκεύετε. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ότι το Excel θα δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο ανάκτησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε πρόσβαση σε ένα ακριβές αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, εάν το αρχικό διαγραφεί κατά λάθος ή καταστραφεί.

Επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο Excel 2013 ή Excel 2016, κάντε κλικ στη θέση όπου βρίσκεται το υπολογιστικό φύλλο και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε.

 4. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα και επιλέξτε Άνοιγμα και επιδιόρθωση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανακτήσετε όσο περισσότερα δεδομένα του βιβλίου εργασίας γίνεται, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση.

  • Για να εξαγάγετε τιμές και τύπους από το βιβλίο εργασίας όταν η προσπάθεια επιδιόρθωσης του βιβλίου εργασίας δεν είναι επιτυχής, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή δεδομένων.

Επαναφορά δεδομένων από ένα κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας

Οι ακόλουθες μέθοδοι μπορεί να σας βοηθήσουν να διασώσετε δεδομένα που διαφορετικά ενδέχεται να χαθούν. Εάν μία μέθοδος δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να δοκιμάσετε μια άλλη. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε λύσεις λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για να προσπαθήσετε να ανακτήσετε δεδομένα του βιβλίου εργασίας στην περίπτωση που δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας με τη χρήση αυτών των μεθόδων.

Σημαντικό: Εάν ένα σφάλμα στο δίσκο ή στο δίκτυο κάνει αδύνατο το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, μετακινήστε το βιβλίο εργασίας σε διαφορετική μονάδα σκληρού δίσκου ή από το δίκτυο σε ένα τοπικό δίσκο πριν δοκιμάσετε κάποια από τις παρακάτω επιλογές ανάκτησης.

 • Για να ανακτήσετε δεδομένα όταν το βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό στο Excel, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Επαναφορά του βιβλίου εργασίας στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση     Εάν επεξεργάζεστε ένα φύλλο εργασίας και το βιβλίο εργασίας καταστραφεί προτού αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, μπορείτε να ανακτήσετε το αρχικό φύλλο εργασίας, με επαναφορά στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση.

   Για να επαναφέρετε το βιβλίο εργασίας στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση, κάντε τα εξής:

   1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   2. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του βιβλίου εργασίας που έχετε ανοιχτό στο Excel.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας.

    Σημείωση: Το βιβλίο εργασίας επανέρχεται στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν προκαλέσει την καταστροφή του βιβλίου εργασίας έχουν απορριφθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων ενός βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων του Office.

  • Αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε μορφή SYLK (Συμβολική σύνδεση)     Με την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας στη μορφή αρχείου SYLK, ίσως να μπορείτε να φιλτράρετε τα κατεστραμμένα στοιχεία. Η μορφή αρχείου SYLK χρησιμοποιείται συνήθως για την αναίρεση αλλοίωσης εκτυπωτή.

   Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή SYLK, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

   2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή SYLK (Συμβολική σύνδεση) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

    Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου SYLK, αποθηκεύεται μόνο το ενεργό φύλλο στο βιβλίο εργασίας.

   3. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι ο επιλεγμένος τύπος αρχείου δεν υποστηρίζει βιβλία εργασίας που περιέχουν πολλά φύλλα εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε μόνο το ενεργό φύλλο.

   4. Εάν ένα μήνυμα σάς ενημερώσει ότι το βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει δυνατότητες που δεν είναι συμβατές με τη μορφή SYLK, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   5. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   6. Επιλέξτε το αρχείο .slk που αποθηκεύσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

    Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο .slk, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία ή Αρχεία SYLK από τη λίστα Αρχεία τύπου.

   7. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

   8. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο εργασίας του Excel.

   9. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς να αντικαταστήσετε το αρχικό βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

    Σημείωση: Επειδή αυτή η μορφή αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας, πρέπει να ανοίξετε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας επανειλημμένα και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά κάθε φύλλο εργασίας.

 • Για να ανακτήσετε τα δεδομένα όταν δεν μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Ορισμός της επιλογής υπολογισμού στο Excel σε μη αυτόματη     Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση υπολογισμού από αυτόματη σε μη αυτόματη. Επειδή δεν θα γίνει νέος υπολογισμός του βιβλίου εργασίας, ενδέχεται να ανοίξει.

   Για να ορίσετε την επιλογή υπολογισμού στο Excel σε "μη αυτόματα", κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό στο Excel. Εάν ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας δεν είναι ανοιχτό, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία.

  • Στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό βιβλίο εργασίας.

   1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στις Επιλογές.

   2. Στην κατηγορία Τύποι, στην περιοχή Επιλογές υπολογισμού, επιλέξτε Μη αυτόματα.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   4. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   5. Επιλέξτε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  • Χρήση εξωτερικών αναφορών για σύνδεση στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας     Εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο δεδομένα και όχι τύπους ή υπολογισμένες τιμές από το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές αναφορές για σύνδεση στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας.

   Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές αναφορές για να συνδεθείτε με το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας, κάντε τα εξής:

   1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας, αντιγράψτε το όνομα αρχείου του κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

   4. Στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό βιβλίο εργασίας.

   5. Στο κελί A1 του νέου βιβλίου εργασίας, πληκτρολογήστε =Όνομα_αρχείου!A1, όπου "Όνομα_αρχείου" είναι το όνομα του κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας που αντιγράψατε στο βήμα 2 και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

    Συμβουλή: Πρέπει να εισαγάγετε μόνο το όνομα του βιβλίου εργασίας  — δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε την επέκταση του ονόματος αρχείου.

   6. Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Ενημέρωση τιμών, επιλέξτε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   7. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή φύλλου, επιλέξτε το κατάλληλο φύλλο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   8. Επιλέξτε το κελί A1.

   9. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

   10. Επιλέξτε μια περιοχή, ξεκινώντας από το κελί A1, που έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με την περιοχή των κελιών που περιέχουν δεδομένα στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας.

   11. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επικόλληση.

   12. Με την περιοχή κελιών ακόμα επιλεγμένη, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Αντιγραφή.

   13. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Επικόλλησηκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή Επικόλληση τιμώνεπιλέξτε Τιμές.

    Σημείωση: Με την επικόλληση τιμών καταργούνται οι συνδέσεις προς το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και απομένουν μόνο τα δεδομένα.

  • Χρήση μακροεντολής για εξαγωγή δεδομένων από ένα κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας     Εάν ένα γράφημα είναι συνδεδεμένο με το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή για να εξαγάγετε τα δεδομένα προέλευσης του γραφήματος.

   Για να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή, κάντε τα εξής:

   1. Εισαγάγετε τον παρακάτω κώδικα μακροεντολής σε ένα φύλλο λειτουργικής μονάδας:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας και μετονομάστε το σε ChartData.

   3. Επιλέξτε το γράφημα από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε τις υποκείμενες τιμές δεδομένων.

   4. Σημείωση: Ο πίνακας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.

   5. Εκτελέστε τη μακροεντολή GetChartValues.

   6. Τα δεδομένα από το γράφημα θα τοποθετηθούν στο φύλλο εργασίας ChartData.

Αυτόματη αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας ενός βιβλίου εργασίας

Η αυτόματη αποθήκευση ενός αντιγράφου ασφαλείας του βιβλίου εργασίας σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι θα έχετε πρόσβαση σε ένα ακριβές αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, εάν το αρχικό διαγραφεί κατά λάθος ή καταστραφεί.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 2. Στο Excel 2013 ή Excel 2016, κάντε κλικ στη θέση όπου βρίσκεται το υπολογιστικό φύλλο και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Εργαλεία, που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Γενικές επιλογές.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να δημιουργείται πάντα αντίγραφο ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων ενός βιβλίου εργασίας, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση νέων βιβλίων εργασίας (που δεν είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως), ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση αρχείων του Office.

Αυτόματη δημιουργία ενός αρχείου ανάκτησης σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα

Η ρύθμιση των παραμέτρων του Excel για την περιοδική δημιουργία ενός αρχείου ανάκτησης του βιβλίου εργασίας σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι θα έχετε πρόσβαση σε ένα ακριβές αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, εάν το αρχικό διαγραφεί κατά λάθος ή καταστραφεί.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στις Επιλογές.

 2. Στην κατηγορία Αποθήκευση, στην περιοχή Αποθήκευση βιβλίων εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν αριθμό λεπτών.

 3. Στο πλαίσιο Θέση αρχείου Αυτόματης Ανάκτησης, εισαγάγετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύεται το αρχείο ανάκτησης.

 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση της Αυτόματης Ανάκτησης για αυτό το βιβλίο εργασίας μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων ενός βιβλίου εργασίας, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση νέων βιβλίων εργασίας (που δεν είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως), ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση αρχείων του Office.

Επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα και επιλέξτε Άνοιγμα και επιδιόρθωση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανακτήσετε όσο περισσότερα δεδομένα του βιβλίου εργασίας γίνεται, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση.

  • Για να εξαγάγετε τιμές και τύπους από το βιβλίο εργασίας όταν η προσπάθεια επιδιόρθωσης του βιβλίου εργασίας δεν είναι επιτυχής, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή δεδομένων.

Επαναφορά δεδομένων από ένα κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας

Οι ακόλουθες μέθοδοι μπορεί να σας βοηθήσουν να διασώσετε δεδομένα που διαφορετικά ενδέχεται να χαθούν. Εάν μία μέθοδος δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να δοκιμάσετε μια άλλη. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε λύσεις λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για να προσπαθήσετε να ανακτήσετε δεδομένα του βιβλίου εργασίας στην περίπτωση που δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας με τη χρήση αυτών των μεθόδων.

Σημαντικό: Εάν ένα σφάλμα στο δίσκο ή στο δίκτυο κάνει αδύνατο το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, μετακινήστε το βιβλίο εργασίας σε διαφορετική μονάδα σκληρού δίσκου ή από το δίκτυο σε ένα τοπικό δίσκο πριν δοκιμάσετε κάποια από τις παρακάτω επιλογές ανάκτησης.

 • Για να ανακτήσετε δεδομένα όταν το βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό στο Excel, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Επαναφορά του βιβλίου εργασίας στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση     Εάν επεξεργάζεστε ένα φύλλο εργασίας και το βιβλίο εργασίας καταστραφεί προτού αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, μπορείτε να ανακτήσετε το αρχικό φύλλο εργασίας, με επαναφορά στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση.

   Για να επαναφέρετε το βιβλίο εργασίας στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοση, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   2. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του βιβλίου εργασίας που έχετε ανοιχτό στο Excel.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας.

    Σημείωση: Το βιβλίο εργασίας επανέρχεται στην τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν προκαλέσει την καταστροφή του βιβλίου εργασίας έχουν απορριφθεί.

  • Αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε μορφή SYLK (Συμβολική σύνδεση)     Με την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας στη μορφή αρχείου SYLK, ίσως να μπορείτε να φιλτράρετε τα κατεστραμμένα στοιχεία. Η μορφή αρχείου SYLK χρησιμοποιείται συνήθως για την αναίρεση αλλοίωσης εκτυπωτή.

   Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή SYLK, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως.

   2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή SYLK (Συμβολική σύνδεση) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

    Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου SYLK, αποθηκεύεται μόνο το ενεργό φύλλο στο βιβλίο εργασίας.

   3. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι ο επιλεγμένος τύπος αρχείου δεν υποστηρίζει βιβλία εργασίας που περιέχουν πολλά φύλλα εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε μόνο το ενεργό φύλλο.

   4. Εάν ένα μήνυμα σάς ενημερώσει ότι το βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει δυνατότητες που δεν είναι συμβατές με τη μορφή SYLK, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   6. Εάν ένα μήνυμα σάς ζητά να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

   7. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   8. Επιλέξτε το αρχείο .slk που αποθηκεύσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

    Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο .slk, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία ή Αρχεία SYLK από τη λίστα Αρχεία τύπου.

   9. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως.

   10. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο εργασίας του Excel.

   11. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς να αντικαταστήσετε το αρχικό βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

    Σημείωση: Επειδή αυτή η μορφή αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας, πρέπει να ανοίξετε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας επανειλημμένα και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά κάθε φύλλο εργασίας.

 • Για να ανακτήσετε τα δεδομένα όταν δεν μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Ορισμός της επιλογής υπολογισμού στο Excel σε μη αυτόματη     Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση υπολογισμού από αυτόματη σε μη αυτόματη. Επειδή δεν θα γίνει νέος υπολογισμός του βιβλίου εργασίας, ενδέχεται να ανοίξει.

   Για να ορίσετε την επιλογή υπολογισμού στο Excel σε "μη αυτόματα", κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας είναι ανοιχτό στο Excel. Εάν ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας δεν είναι ανοιχτό, κάντε τα εξής:

    1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    2. Στην περιοχή Νέο κενό, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό έγγραφο.

   2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

   3. Στην κατηγορία Τύποι, στην περιοχή Επιλογές υπολογισμού, επιλέξτε Μη αυτόματα.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   6. Επιλέξτε το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  • Χρήση εξωτερικών αναφορών για σύνδεση στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας     Εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο δεδομένα και όχι τύπους ή τιμές από το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές αναφορές για σύνδεση στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας.

   Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές αναφορές για να συνδεθείτε με το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση σε, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

   3. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

   4. Στην περιοχή Νέο κενό, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό έγγραφο.

   5. Στο κελί A1 του νέου βιβλίου εργασίας, πληκτρολογήστε =Όνομα_αρχείου !A1, όπου "Όνομα_αρχείου" είναι το όνομα του κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

    Συμβουλή: Πρέπει να εισαγάγετε μόνο το όνομα του βιβλίου εργασίας  — δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε την επέκταση.

   6. Κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   7. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή φύλλου, επιλέξτε το κατάλληλο φύλλο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   8. Επιλέξτε το κελί A1.

   9. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

    Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

   10. Επιλέξτε μια περιοχή που έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με την περιοχή των κελιών που περιέχουν δεδομένα στο κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας.

   11. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επικόλληση.

   12. Με την περιοχή κελιών ακόμα επιλεγμένη, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Αντιγραφή.

   13. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

   14. Στην περιοχή Επικόλληση, επιλέξτε Τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Με την επικόλληση τιμών καταργούνται οι συνδέσεις προς το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας και απομένουν μόνο τα δεδομένα.

  • Άνοιγμα του κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας στο Microsoft Office Word ή το Microsoft WordPad     Εάν έχετε εγκατεστημένο τον μετατροπέα του Microsoft Office Excel, ίσως να μπορέσετε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Word. Εάν το βιβλίο εργασίας ανοίξει στο Word, μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ανακτήσετε φύλλα λειτουργικών μονάδων, φύλλα παραθύρων διαλόγου, φύλλα γραφημάτων, φύλλα μακροεντολών ή τυχόν ενσωματωμένα γραφήματα. Δεν μπορείτε επίσης να ανακτήσετε τύπους κελιών. Μπορείτε να ανακτήσετε μόνο τα αποτελέσματα αυτών των τύπων που εμφανίζονται στα κελιά του κατεστραμμένου βιβλίου εργασίας.

   Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας του Excel στο WordPad. Εάν ανοίξει το βιβλίο εργασίας, ενδέχεται να μπορείτε να ανακτήσετε τον κώδικα Microsoft Visual Basic στις λειτουργικές μονάδες και τις λειτουργικές μονάδες κλάσης. Μπορείτε να αναζητήσετε τις λέξεις "Sub" ή "Function" για να βρείτε τον κώδικα.

  • Χρήση μακροεντολής για εξαγωγή δεδομένων από ένα κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας     Εάν ένα γράφημα είναι συνδεδεμένο με το κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή για να εξαγάγετε τα δεδομένα προέλευσης του γραφήματος.

   Για να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή, κάντε τα εξής:

   1. Εισαγάγετε τον παρακάτω κώδικα μακροεντολής σε ένα φύλλο λειτουργικής μονάδας:

    Εισαγάγετε τον παρακάτω κώδικα μακροεντολής σε ένα φύλλο λειτουργικής μονάδας:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας και μετονομάστε το σε ChartData.

   3. Επιλέξτε το γράφημα από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε τις υποκείμενες τιμές δεδομένων.

    Σημείωση: Ο πίνακας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.

   4. Εκτελέστε τη μακροεντολή GetChartValues97.

    Τα δεδομένα από το γράφημα θα τοποθετηθούν στο φύλλο εργασίας ChartData.

Αυτόματη αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας ενός βιβλίου εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, πατήστε Γενικές επιλογές.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να δημιουργείται πάντα αντίγραφο ασφαλείας.

Αυτόματη δημιουργία ενός αρχείου ανάκτησης σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία Αποθήκευση, στην περιοχή Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών για τα βιβλία εργασίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν αριθμό λεπτών.

 3. Στο πλαίσιο Θέση αρχείου Αυτόματης Ανάκτησης, εισαγάγετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύεται το αρχείο ανάκτησης.

 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση της Αυτόματης Ανάκτησης για αυτό το βιβλίο εργασίας μόνο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×