Επιδιόρθωση προβλημάτων αποστολής αρχείων στην τοποθεσία του OneDrive στο Web

Επιδιόρθωση προβλημάτων αποστολής αρχείων στην τοποθεσία του OneDrive στο Web

Ακολουθούν ορισμένα μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να λάβετε όταν προσπαθείτε να κάνετε αποστολή αρχείων από την τοποθεσία Web του OneDrive, μαζί με πιθανές λύσεις. Για βοήθεια σχετικά με αρχεία που δεν συγχρονίζονται, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος διόρθωσης προβλημάτων συγχρονισμού του OneDrive.

Προβλήματα με άλμπουμ κάμερας

Εάν η αυτόματη αποστολή από την κάμερα δεν λειτουργεί ή αποστέλλονται μόνο κάποιες από τις εικόνες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Απενεργοποιήστε την αποστολή δεδομένων κάμερας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής OneDrive (μπορείτε να βρείτε τα βήματα στους οδηγούς για τη χρήση του OneDrive για iOSή τουOneDrive για Android).

 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web του OneDrive και μετονομάστε τον φάκελο "Άλμπουμ κάμερας". 

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια καλή σύνδεση δικτύου WiFi ή κινητής τηλεφωνίας.

 4. Ενεργοποιήστε την αποστολή κάμερας για να επανεκκινήσετε την αποστολή όλων των εικόνων άλμπουμ κάμερας από την κινητή συσκευή σας στο cloud.

  Συμβουλή: Δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive που έχουν βελτιστοποιηθεί για iCloud. Για να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση, πατήστε Ρυθμίσεις > iCloud > Φωτογραφίες και καταργήστε την επιλογή Βελτιστοποίηση αποθήκευσης.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή του αρχείου από το OneDrive

Μπορεί να λάβετε αυτό το μήνυμα για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Παρουσιάστηκε πρόβλημα με το OneDrive. Προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

 • Η σύνδεση με το OneDrive χάθηκε κατά τη μεταφορά αρχείων ή δεν έχετε εισέλθει στο OneDrive. Εισέλθετε στο OneDrive με τον λογαριασμό Microsoft που έχετε και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

 • Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο. Εάν το αρχείο βρίσκεται σε διακομιστή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να το αποστείλετε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε αυτό το αρχείο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

 • Δεν έχετε δικαίωμα αποστολής του αρχείου στον φάκελο που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο έχετε δικαίωμα επεξεργασίας και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Υπάρχει ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα

Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο ή στην επιλογή Διατήρηση και των δύο για να μετονομάσετε το αρχείο που αποστέλλετε.

Σφάλμα "Το όνομα αρχείου υπάρχει ήδη" στο περιβάλλον εργασίας χρήστη web του OneDrive

Σημείωση: Εάν ένα αρχείο δεν έχει επέκταση, δεν μπορεί να αποσταλεί σε μια θέση όπου υπάρχει ένας φάκελος με το ίδιο όνομα.

Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να αντικατασταθεί, επειδή είναι ανοιχτό

Κλείστε το αρχείο που προσπαθείτε να αντικαταστήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι πιο γρήγορο να αποθηκεύσετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου με νέο όνομα αρχείου, να διαγράψετε το αρχικό αρχείο και να μετονομάσετε το νέο αρχείο στο αρχικό όνομα αρχείου.

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η αποστολή φακέλων ή κενών αρχείων από το OneDrive

Για να αποστείλετε αρχεία σε ένα νέο φάκελο στο OneDrive, δημιουργήστε πρώτα τον φάκελο και, στη συνέχεια, αποστείλετε τα αρχεία σε αυτόν. Δεν είναι δυνατή η αποστολή αρχείων με μέγεθός 0 byte από την τοποθεσία Web του OneDrive.

Συμβουλή: Με την εφαρμογή OneDrive μπορείτε να αποστείλετε ολόκληρους φακέλους στο OneDrive χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στην τοποθεσία Web του OneDrive.

Αυτό το αρχείο είναι πολύ μεγάλο

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ή μια πρόσφατη έκδοση κάποιου άλλου δημοφιλούς προγράμματος περιήγησης Web, μπορείτε να αποστείλετε αρχεία στο OneDrive με μέγεθος έως 100GB. Εάν χρησιμοποιείτε ένα παλαιότερο πρόγραμμα περιήγησης Web, το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 300 MB.

Τα σημειωματάρια του OneNote που αποθηκεύονται στο OneDrive περιορίζονται σε 2 GB.

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε να αποστείλετε αρχεία με μέγεθος έως 100GB εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή OneDrive. (Εάν εισέλθετε με σχολικό ή εταιρικό λογαριασμό, το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 15 GB.)

 • Για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων ή μεγάλου πλήθους αρχείων συνιστάται να προσθέσετε τα αρχεία στην εφαρμογή υπολογιστή OneDrive αντί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Αποστολή" στην τοποθεσία web.

Ο χώρος αποθήκευσης εξαντλήθηκε

Το αρχείο δεν θα αποσταλεί εάν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης. Για να δείτε τον χώρο αποθήκευσης που απομένει ή να αποκτήσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στη σελίδα του χώρου αποθήκευσης.

Το OneDrive δεν μπορεί να αποστείλει αυτό το αρχείο σε αυτήν τη θέση

Η πλήρης διαδρομή (μαζί με το όνομα του αρχείου) είναι πολύ μεγάλη. Η διαδρομή πρέπει να περιέχει λιγότερους από 442 χαρακτήρες. Συντομεύστε το όνομα του αρχείου ή το όνομα των υποφακέλων στο OneDrive ή επιλέξτε έναν υποφάκελο που είναι πιο κοντά στον φάκελο ανώτατου επιπέδου και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Για αποστολή σε ένα συγκεκριμένο φάκελο: Μεταβείτε στον φάκελο προορισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

Αυτό το αρχείο περιέχει χαρακτήρες με περιορισμό

Το όνομα του αρχείου περιέχει χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται. Αλλάξτε το όνομα, ώστε να μην αρχίζει ή τελειώνει με κενό, να μην τελειώνει με τελεία και να μην περιλαμβάνει οποιονδήποτε από αυτούς τους χαρακτήρες: / \ < > : * " ? |

Αυτά τα ονόματα δεν επιτρέπονται για αρχεία ή φακέλους: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Για να μετονομάσετε ένα αρχείο ή φάκελο πριν από την αποθήκευση ή την αποστολή, επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο και πατήστε το πλήκτρο F2. Οι χρήστες Mac μπορούν να μετονομάσουν ένα αρχείο ή φάκελο επιλέγοντάς το και πατώντας το πλήκτρο "return".

Δεν είναι δυνατή η εύρεση αυτού του αρχείου από το OneDrive

Το αρχείο μπορεί να έχει μετακινηθεί, μετονομαστεί ή διαγραφεί πριν από την απόπειρα αποστολής του. Εντοπίστε το αρχείο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να το στείλετε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο από το OneDrive

Το αρχείο μπορεί να είναι ανοιχτό σε άλλο πρόγραμμα. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο αρχείο, κλείστε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Εάν το αρχείο βρίσκεται σε μια αφαιρούμενη συσκευή μέσων, όπως ένα CD ή μια μονάδα flash USB, το αρχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο. Βεβαιωθείτε ότι η αφαιρούμενη συσκευή μέσων είναι σωστά συνδεδεμένη με τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή στην Προσωπική θυρίδα OneDrive

Βεβαιωθείτε ότι η Προσωπική θυρίδα σας είναι ξεκλείδωτη προτού επιχειρήσετε να αποστείλετε αρχεία σε αυτήν.

Αν δεν έχετε μια συνδρομή Microsoft 365, μπορείτε να προσθέσετε μόνο μέχρι τρία αρχεία στην Προσωπική θυρίδα σας. Εάν έχετε συνδρομή, μπορείτε να προσθέσετε όσα αρχεία θέλετε (μέχρι το όριο του χώρου αποθήκευσής σας).

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να ακυρώσετε ή να διακόψετε το συγχρονισμό στο OneDrive

Τι σημαίνουν οι κωδικοί σφάλματος του OneDrive;

Περισσότερες διορθώσεις για πρόσφατα προβλήματα του OneDrive

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερα στις σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και στη βοήθεια του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο.
Για την εφαρμογή OneDriveγια κινητές συσκευές, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

OneDrive Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογήOneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξηOneDrive από PC ή Mac, επιλέξτε το εικονίδιο OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων ή στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

OneDrive Οι διαχειριστές μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης του Microsoft 365 για Επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Συμβουλές
Ενημερώστε μας για την τοποθεσία σας, για να μας βοηθήσετε να λύσουμε το πρόβλημά σας πιο γρήγορα.

Επιδιορθώθηκε; Αν επικοινωνήσατε μαζί μας και το OneDrive λειτουργεί πάλι κανονικά, ενημερώστε μας απαντώντας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×