Επιλέξτε τη συνάρτηση Right Date

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Access παρέχει ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε παραστάσεις για να μορφοποιήσετε, να δημιουργήσετε, να αναλύσετε και να υπολογίσετε ημερομηνίες και ώρες. Επιλέξτε έναν πίνακα που ταιριάζει με αυτό που θέλετε να κάνετε.

Θέλω να...

Εμφάνιση ημερομηνίας ή ώρας σε συγκεκριμένη μορφή

Εμφανίστε τις ημερομηνίες στη μορφή που θέλετε. Η στήλη αποτέλεσμα υποθέτει ότι το πεδίο [έναρξης] περιέχει την τιμή ημερομηνία/ώρα της 11ης ιανουαρίου 2012 17:30:15.

Λειτουργία

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Μορφοποίηση*

Συνάρτηση Format για όλες τις χρήσεις που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών ημερομηνίας/ώρας.

Format ([έναρξης]; "ΕΕΕΕ-λλ-DD")

2012-01-11

FormatDateTime*

Εφαρμόζει μία από τις 5 ενσωματωμένες μορφές ημερομηνίας/ώρας σε μια τιμή.

FormatDateTime ([έναρξης], vbLongDate)

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

MonthName*

Μετατρέπει έναν αριθμό σε όνομα μήνα. Επιστρέφει ένα σφάλμα εάν παρέχετε έναν αριθμό εκτός της περιοχής 1-12.

MonthName (12)

Δεκεμβρίου

WeekdayName*

Μετατρέπει έναν αριθμό σε όνομα εργάσιμης ημέρας. Επιστρέφει ένα σφάλμα εάν παρέχετε έναν αριθμό εκτός της περιοχής 1-7.

WeekdayName (2)

Δευτέρα

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Web της Access.

Αρχή της σελίδας

Διαίρεση ημερομηνίας ή ώρας σε τμήματα

Μερικές φορές απλώς πρέπει να γνωρίζετε ένα μέρος μιας τιμής ημερομηνίας/ώρας, όπως το έτος ή το λεπτό. Αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν ακέραιες τιμές που αντιστοιχούν στο διάστημα που αναζητάτε. Η στήλη αποτέλεσμα υποθέτει ότι το [έναρξης] περιέχει την τιμή ημερομηνία/ώρα 11 ιανουαρίου 2012 17:30:15.

Λειτουργία

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Έτος

Επιστρέφει το τμήμα έτους της τιμής ημερομηνίας/ώρας.

Year ([έναρξης])

2012

Μήνα

Επιστρέφει το τμήμα του μήνα της τιμής ημερομηνίας/ώρας (1 έως 12).

Month ([έναρξης])

1

Ημέρα

Επιστρέφει το τμήμα ημέρας της τιμής ημερομηνίας/ώρας (1 έως 31).

Day ([έναρξης])

11

Εργάσιμη ημέρα*

Επιστρέφει την αριθμητική ημέρα της εβδομάδας (1 έως 7). Από προεπιλογή, η Κυριακή θεωρείται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αλλά μπορείτε να καθορίσετε μια διαφορετική ημέρα ως την πρώτη ημέρα.

Εργάσιμη ημέρα ([έναρξης])

4

Ώρα*

Επιστρέφει το τμήμα ώρας της τιμής ημερομηνίας/ώρας (0 έως 23).

Hour ([έναρξης])

17

Minute*

Επιστρέφει το τμήμα λεπτών της τιμής ημερομηνίας/ώρας (0 έως 59).

Minute ([έναρξης])

30

Δεύτερη*

Επιστρέφει το τμήμα δευτερολέπτων της τιμής ημερομηνίας/ώρας (0 έως 59).

Second ([έναρξης])

15

DatePart

Μια έκδοση με δυνατότητα ρύθμισης των παραπάνω συναρτήσεων, όπου μπορείτε να καθορίσετε ποιο τμήμα της τιμής ημερομηνίας/ώρας θέλετε.

DatePart ("εεεε"; [έναρξης])

2012

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές της Access.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση αριθμών και κειμένου σε ημερομηνίες και ώρες

Η Access αποθηκεύει τις ημερομηνίες ως αριθμούς κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας. Για παράδειγμα, 11 Ιανουαρίου 2012 5:30 μμ αποθηκεύονται ως 40919,72917. Το ακέραιο τμήμα, στα αριστερά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ημερομηνία. Το κλασματικό τμήμα, στα δεξιά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ώρα. Αυτές οι συναρτήσεις σας βοηθούν να δημιουργήσετε αυτόν τον αριθμό κινητής υποδιαστολής από άλλες τιμές, όπως ακέραιοι ή κείμενο.

Λειτουργία

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα (Πώς το αποθηκεύει η Access)

DateSerial

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή της Access, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DateFromParts ή DateWithTimeFromParts .

Δημιουργεί μια τιμή ημερομηνίας από ακέραιους αριθμούς που παρέχετε για το έτος, τον μήνα και την ημέρα.

DateSerial (2012; 1; 11)

40919,0

CDate*

Μετατρέπει το κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας. Χειρίζεται το τμήμα ημερομηνίας και ώρας του αριθμού.

Συμβουλή:  Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση δυαδική τιμήIsDate για να προσδιορίσετε εάν μια συμβολοσειρά κειμένου μπορεί να μετατραπεί σε τιμή ημερομηνίας/ώρας. Για παράδειγμα, το IsDate ("1/11/2012") επιστρέφει TRUE.

CDate ("1/11/2012 17:30")

40919,72917

DateValue*

Μετατρέπει το κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλά δεν μετατρέπει το τμήμα ώρας.

DateValue ("1/11/2012 17:30")

40919,0

TIMEVALUE*

Μετατρέπει το κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλά δεν μετατρέπει καμία πληροφορία ημερομηνίας.

TimeValue ("1/11/2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή της Access, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TimeFromParts ή DateWithTimeFromParts .

Δημιουργεί μια τιμή Time από ακέραιους αριθμούς που παρέχετε για την ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο.

TimeSerial (17; 30; 15)

0,72934

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές της Access.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνιών

Αυτές οι συναρτήσεις σάς επιτρέπουν να προσθέτετε ή να αφαιρείτε διαστήματα σε ημερομηνίες, καθώς και να υπολογίζετε τη διαφορά μεταξύ δύο τιμών ημερομηνίας/ώρας.

Λειτουργία

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

DateAdd

Προσθέτει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όπως 2 μήνες ή 3 ώρες) σε μια τιμή ημερομηνίας/ώρας. Για να αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε έναν αρνητικό αριθμό ως το δεύτερο όρισμα.

DateAdd ("μ"; 1; "1/11/2012")

2/11/2012

DateDiff

Καθορίζει τον αριθμό των χρονικών διαστημάτων (όπως οι ημέρες ή τα λεπτά) μεταξύ δύο τιμών ημερομηνίας/ώρας.

Σημείωση:  Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μόνο μία τιμή ημερομηνίας από μια άλλη για να λάβετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ τους, για παράδειγμα, #2/15/2012 #-#2/1/2012 # = 14.

DateDiff ("δ"; "1/11/2012"; "4/15/2012")

95

Δείτε πώς μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή της σημερινής ημερομηνίας ή της τρέχουσας ώρας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συναρτήσεις για να καθορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα. Η στήλη αποτέλεσμα υποθέτει ότι η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα του συστήματος είναι 11 ιανουαρίου 2012 17:30:15.

Λειτουργία

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Τώρα

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος.

Now()

1/11/2012 5:30:15 PM

Ημ/νία

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή της Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση today .

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία συστήματος.

Date()

1/11/2012

Time*

Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος.

Time ()

5:30:15 PM

Χρονιστής*

Επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα.

Χρονιστής ()

63015

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές της Access.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×