Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας (Για προχωρημένους)

Οι επιλογές του προγράμματος επεξεργασίας σάς επιτρέπουν να κάνετε επιλογές για το περιεχόμενό σας στο Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε εάν η πληκτρολόγηση θα αντικαθιστά αυτόματα το επιλεγμένο κείμενο και εάν θα διατηρείται η μορφοποίηση προέλευσης σε κείμενο που αντιγράφετε και επικολλάτε.

Επιλογές επεξεργασίας

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Εμφάνιση περιεχομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εμφάνιση

Επιλογές επεξεργασίας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μία ή περισσότερες από αυτές τις επιλογές.Αφού κάνετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Αντικατάσταση επιλεγμένου κειμένου κατά την πληκτρολόγηση Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διαγράφεται το επιλεγμένο κείμενο όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε.Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Microsoft Office Outlook εισάγει το νέο κείμενο μπροστά από το επιλεγμένο κείμενο και δεν διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο.

 • Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιλέγονται ολόκληρες λέξεις όταν επιλέγετε ένα μέρος μιας λέξης και ένα μέρος της λέξης που ακολουθεί.Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής δίνει εντολή στο Outlook να επιλέξει μια λέξη και το διάστημα που ακολουθεί όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια λέξη.

 • Να επιτρέπεται η μεταφορά και απόθεση κειμένου Επιλέξτε το για να μπορείτε να μετακινείτε ή να αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο σύροντάς το.Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το και σύρετέ το σε μια νέα θέση.Για να αντιγράψετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα της θέση.

 • Χρήση CTRL + κλικ για μετάβαση στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης Ορίστε αυτή την επιλογή για να διευκολύνετε την επεξεργασία του κειμένου των υπερ-συνδέσεων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, για να μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο CTRL όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το κλικ στη σύνδεση δίνει εντολή στο Outlook να μεταβεί στον προορισμό της σύνδεσης, γεγονός που δυσχεραίνει την επεξεργασία του κειμένου της σύνδεσης.

 • Αυτόματη δημιουργία καμβά σχεδίασης κατά την εισαγωγή Αυτόματων Σχημάτων Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να τοποθετείται ένας καμβάς σχεδίασης γύρω από τα αντικείμενα σχεδίασης ή τα χειρόγραφα σχέδια και κείμενα κατά την εισαγωγή τους σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο καμβάς σχεδίασης βοηθά στην τακτοποίηση αντικειμένων σχεδίασης και εικόνων και τη μετακίνησή τους ως ενιαία μονάδα.

 • Χρήση "έξυπνης" επιλογής παραγράφου Ορίστε αυτήν την επιλογή για να συμπεριλαμβάνεται το σημάδι παραγράφου όταν επιλέγετε μια ολόκληρη παράγραφο.Εάν συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου κατά την αποκοπή και την επικόλληση μιας παραγράφου, δεν αφήνετε πίσω μια κενή παράγραφο και η μορφοποίηση παραμένει αυτόματα στην παράγραφο.

 • Χρήση "έξυπνου" δρομέα Ορίστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ότι ο δρομέας θα μετακινείται κατά την κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μετά την κύλιση, ο δρομέας ανταποκρίνεται στη σελίδα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή και όχι στην προηγούμενη θέση του.

 • Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης Ορίστε αυτή την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται το υπάρχον κείμενο καθώς πληκτρολογείτε, ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Εάν επιλέξετε Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Προσθήκη διπλών εισαγωγικών για την αρίθμηση του εβραϊκού αλφαβήτου Ορίστε αυτήν την επιλογή για να προστίθενται διπλά εισαγωγικά (") στην αρίθμηση.

 • Προτροπή για ενημέρωση στυλ Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται ερώτηση όταν τροποποιείτε απευθείας κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένα στυλ και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε ξανά το στυλ στο τροποποιημένο κείμενο.Όταν σας ζητείται, μπορείτε είτε να ενημερώσετε το στυλ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές είτε να εφαρμόσετε ξανά τη μορφοποίηση του στυλ.

 • Χρήση Βασικού στυλ για λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση Ορίστε αυτήν την επιλογή, ώστε τα στυλ λίστας να βασίζονται στο Βασικό στυλ παραγράφου και όχι στο στυλ Λίστας παραγράφων.

 • Παρακολούθηση μορφοποίησης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να παρακολουθείτε τη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση.Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα την ίδια μορφοποίηση και σε άλλα σημεία.Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο κείμενο.Για να εμφανίσετε μια λίστα με τη μορφοποίηση που έχετε χρησιμοποιήσει, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο Στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου, Μορφοποίηση γραμματοσειράς και Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης.

 • Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να επισημαίνεται η μορφοποίηση με μπλε κυματιστή υπογράμμιση όταν είναι παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια, με άλλη μορφοποίηση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να επιλέξετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση μορφοποίησης .

 • Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας διπλό κλικ στον κενό χώρο. Η δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης εισάγει αυτόματα παραγράφους και εφαρμόζει την απαραίτητη στοίχιση για την τοποθέτηση του στοιχείου στο σημείο όπου κάνατε διπλό κλικ. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και σε προβολή διάταξης Web.

 • Προεπιλεγμένο στυλ παραγράφου Επιλέξτε το στυλ που εφαρμόζεται στο κείμενο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

 • Χρήση ελέγχου ακολουθίας Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιβεβαιώνετε αν ένας χαρακτήρας που μόλις πληκτρολογήσατε εμφανίζεται στη σωστή σειρά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο τονισμού, ορθογραφικό σημάδι ή φωνήεν που θα τοποθετηθεί επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω από το σύμφωνο που συνοδεύει.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα με σύνθετη γραφή για την επεξεργασία κειμένου.Πληκτρολόγηση και αντικατάσταση Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αντικαθίσταται ο χαρακτήρας που πληκτρολογήσατε προηγουμένως με το χαρακτήρα που μόλις πληκτρολογήσατε, στην περίπτωση που οι δύο χαρακτήρες δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο τμήμα κειμένου.

 • Οι ασιατικές γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται και σε κείμενο δυτικής γραφής Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μετατρέπονται οι λατινικοί χαρακτήρες στην επιλεγμένη ασιατική γραμματοσειρά όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο επιλεγμένο κείμενο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε οι λατινικοί χαρακτήρες να παραμένουν στη Λατινική γραμματοσειρά όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο υπόλοιπο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αλλάζει η γλώσσα πληκτρολογίου και η γραμματοσειρά βάσει της γλώσσας του κειμένου όπου βρίσκεται ο δρομέας.Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα αλλάζει μόνο η γραμματοσειρά.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

 • Χρήση λειτουργίας IME παλαιού τύπου για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπεται η αντικατάσταση των υπαρχόντων χαρακτήρων από τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε όταν χρησιμοποιείτε μια Επεξεργασία μεθόδου εισαγωγής (IME) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP.Εάν είναι εγκατεστημένο το Outlook σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, επειδή η λειτουργία αντικατάστασης υποστηρίζεται αυτόματα.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

 • Ενεργός έλεγχος IME Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ξεκινήσετε μια Επεξεργασία μεθόδου εισαγωγής (IME).Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, για να διακόψετε μια IME.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

 • Πραγματική γραμμή IME Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε περιβάλλον εργασίας φυσικής γλώσσας σε υπολογιστές με δυνατότητα IME.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

 • Ρυθμίσεις IME Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες για το 'Όνομα IME'".Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές κειμένου, πληκτρολογίου και μετατροπής χαρακτήρων, καθώς και άλλες επιλογές για την ενεργή IME.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μία ή περισσότερες από αυτές τις επιλογές.Αφού κάνετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Μέσα στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου στα ίδια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα οποία αντιγράψατε το περιεχόμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή) Με αυτήν την επιλογή διατηρούνται τα στυλ χαρακτήρων και η άμεση μορφοποίηση που έχουν εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε.Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στυλ παραγράφου.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

  • Διατήρηση μόνο κειμένου Με αυτήν την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες.Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

 • Επικόλληση μεταξύ μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή) Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση που εφαρμόστηκε στο αντιγραμμένο κείμενο. Κάθε ορισμός στυλ που είναι συσχετισμένος με το αντιγραμμένο κείμενο αντιγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

  • Διατήρηση μόνο κειμένου Με αυτήν την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες.Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

 • Επικόλληση μεταξύ μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και το στυλ που έχει αντιστοιχιστεί στο αντιγραμμένο κείμενο ορίζεται διαφορετικά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν επικολλάτε το κείμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Με αυτήν την επιλογή διατηρείται η εμφάνιση του κειμένου που αντιγράψατε, με αντιστοίχιση του Βασικού στυλ στο επικολλημένο κείμενο και εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης.Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που μιμούνται τον ορισμό στυλ του αντιγραμμένου κειμένου.

  • Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή) Με αυτή την επιλογή διατηρείται το όνομα του στυλ που έχει αντιστοιχιστεί στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά χρησιμοποιείται ο ορισμός στυλ του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου επικολλάτε το κείμενο. Για παράδειγμα, έστω ότι αντιγράφετε κείμενο με στυλ Επικεφαλίδα 1 από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άλλο. Στο ένα μήνυμα, το στυλ Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Arial έντονης γραφής, 14 στιγμών, και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου κάνετε επικόλληση του κειμένου, το στυλ Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρήση στυλ προορισμού, το επικολλημένο κείμενο χρησιμοποιεί το στυλ Επικεφαλίδα 1, Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών.

 • Επικόλληση από άλλα προγράμματα Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο πρόγραμμα.Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή) Με αυτήν την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση του κειμένου που αντιγράψατε.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν χαρακτηριστικά άμεσης μορφοποίησης του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

  • Διατήρηση μόνο κειμένου Με αυτήν την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες.Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

 • Εισαγωγή/επικόλληση εικόνων ως Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο το Outlook εισάγει εικόνες σε σχέση με το κείμενο στο μήνυμά σας. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, να επιτρέψετε στις εικόνες να μετακινούνται μαζί με το κείμενο ή να αναδιπλώνονται γύρω, εμπρός ή πίσω από μια εικόνα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο Με αυτήν την επιλογή, το γραφικό εισάγεται σε μια παράγραφο σαν να είναι κείμενο.Η επιλογή χρησιμοποιείται από προεπιλογή.Το γραφικό μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο.Μπορείτε να σύρετε το γραφικό σε μια άλλη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κείμενο.

  • Τετράγωνο Με αυτήν την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές ενός τετραγώνου που περιέχει το γραφικό.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  • Ερμητική Με αυτήν την επιλογή, το κείμενο γύρω από το γραφικό αναδιπλώνεται γύρω από ένα ακανόνιστο σχήμα που περιβάλλει την πραγματική εικόνα.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  • Πίσω από το κείμενο Με αυτήν την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε το γραφικό να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, πίσω από το κείμενο.Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  • Εμπρός από το κείμενο Με αυτήν την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε το γραφικό να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, εμπρός από το κείμενο.Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  • Διά μέσου Με αυτήν την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από το γραφικό και συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται από ένα κοίλο σχήμα, όπως είναι το μισοφέγγαρο.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  • Επάνω και κάτω Με αυτήν την επιλογή, αποτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου γύρω από τις πλευρές του γραφικού.Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

  Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου" Ορίστε αυτήν την επιλογή για να μετατρέψετε την αρίθμηση και τις κουκκίδες σε σύμβολα κειμένου.

 • Χρήση του πλήκτρου Insert για επικόλληση Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο INSERT για εισαγωγή των περιεχομένων του Προχείρου του Office σε ένα μήνυμα.

 • Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται το κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" κατά την επικόλληση περιεχομένου.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" για να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτήν την ενότητα του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας".

 • Χρήση έξυπνης αποκοπής και επικόλλησης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίζεται αυτόματα η μορφοποίηση κατά την επικόλληση κειμένου.Μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές για την επικόλληση.

  • Ρυθμίσεις Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά τη συγχώνευση, την αποκοπή και την επικόλληση κειμένου. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στο μήνυμά σας. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Έξυπνη αποκοπή και επικόλληση".

  • Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων Ορίστε αυτήν την επιλογή για να καταργούνται τα επιπλέον διαστήματα κατά τη διαγραφή κειμένου ή να προστίθενται απαιτούμενα διαστήματα κατά την επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο.

  • Ρύθμιση απόστασης παραγράφου κατά την επικόλληση Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέπεται η δημιουργία κενών παραγράφων και η ασυνεπής απόσταση μεταξύ των παραγράφων.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ελέγχετε τη μορφοποίηση και τη στοίχιση των πινάκων.Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα μεμονωμένα κελιά επικολλώνται ως κείμενο, τα τμήματα πινάκων επικολλώνται ως γραμμές σε έναν υπάρχοντα πίνακα (και όχι ως ένθετος πίνακας) και όταν προσθέτετε έναν πίνακα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ο επικολλημένος πίνακας προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον υπάρχοντα πίνακα.

  • Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά των στυλ κατά την επικόλληση περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Επικόλληση στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση των επιλογών Για προχωρημένους.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office PowerPoint Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση περιεχομένου από μια παρουσίαση του PowerPoint.Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου ή πίνακα εφαρμόζεται στο επικολλημένο κείμενο, το στυλ κουκκίδων, αρίθμησης ή λίστας που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα εφαρμόζεται στην επικολλημένη λίστα και η εμφάνιση των στοιχείων όπως οι πίνακες, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE και τα σχήματα διατηρείται από την προέλευση στο PowerPoint.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office Excel Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση δεδομένων από το Excel.Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που επικολλώνται τοποθετούνται σε πίνακα και τα γραφήματα επικολλώνται ως εικόνες και όχι ως αντικείμενα OLE.

  • Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες Ορίστε αυτήν την επιλογή για να μορφοποιείτε στοιχεία λίστας, ώστε να συμφωνούν με την περιβάλλουσα λίστα όταν κάνετε επικόλληση των στοιχείων σε μια λίστα.

Εμφάνιση περιεχομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μία ή περισσότερες από αυτές τις επιλογές.Αφού κάνετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εμφάνιση αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο παράθυρο του εγγράφου Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναδιπλώνεται το κείμενο στο παράθυρο που περιέχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωσή του στην οθόνη.

 • Εμφάνιση θέσεων εικόνων Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα κενό πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτή την επιλογή επιταχύνεται η διαδικασία κύλισης μέσα σε ένα μήνυμα που περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων.

 • Εμφάνιση σχεδίων και πλαισίων κειμένου στην οθόνη Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία σχεδίασης του Outlook σε προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε προβολή διάταξης Web. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύπτονται τα σχέδια και ενδεχομένως να επιταχύνεται η εμφάνιση των μηνυμάτων που περιέχουν πολλά σχέδια. Τα σχέδια θα εκτυπώνονται ακόμη και εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

 • Εμφάνιση κίνησης κειμένου Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι κινήσεις κειμένου στην οθόνη σας.Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για να βλέπετε ποια θα είναι η εμφάνιση του κειμένου κατά την εκτύπωση.

  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την προβολή κειμένου με κίνηση σε μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί σε μια έκδοση του Outlook που είναι παλαιότερη από το Outlook 2007. Η τρέχουσα έκδοση του Outlook δεν παρέχει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένου με κίνηση.

 • Εμφάνιση των χαρακτήρων ελέγχου Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμημόνο εάν μια γλώσσα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά είναι ενεργοποιημένη για την επεξεργασία κειμένου.

 • Εμφάνιση σελιδοδεικτών Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι σελιδοδείκτες στην οθόνη. Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με ένα στοιχείο, το στοιχείο του σελιδοδείκτη εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες ([]...). Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με μια θέση, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως κάθετος. Οι αγκύλες και η κάθετος δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα μηνύματα.

 • Εμφάνιση Έξυπνων ετικετών Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται μια μοβ διάστικτη υπογράμμιση κάτω από το κείμενο που αναγνωρίζεται ως έξυπνη ετικέτα.

 • Εμφάνιση κωδικών πεδίων αντί για τις τιμές τους Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων αντί για τα αποτελέσματα των πεδίων στα μηνύματά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπετε την ένδειξη {TIME @\"MMMM, d, YYYY"} αντί για την ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2008. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των πεδίων.

  Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε πάντοτε να εναλλάσσετε την εμφάνιση των κωδικών πεδίων και των αποτελεσμάτων των κωδικών πεδίων, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

 • Αρίθμηση Αυτή η επιλογή καθορίζει πώς θα εμφανίζονται οι αριθμοί σε μηνύματα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

  Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

  • Αραβικά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αγγλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

  • Χίντι Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αραβικά και Χίντι.

  • Περιβάλλον Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τη γλώσσα του κειμένου που τους περιβάλλει.

  • Σύστημα Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Ονόματα μηνών Με αυτήν την επιλογή καθορίζεται ο τρόπος εμφάνισης των δυτικών ονομάτων μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) σε αραβικό κείμενο.Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

  • Αραβικά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα αραβικά ονόματα μηνών.

  • Μεταγραφή αγγλικών Ορίστε αυτήν την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με αγγλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

  • Μεταγραφή γαλλικών Ορίστε αυτήν την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με γαλλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

 • Ορθογραφικά σημάδια Με αυτή την επιλογή εμφανίζονται τα ορθογραφικά σημάδια στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα που χρησιμοποιεί ορθογραφικά σημάδια για την επεξεργασία κειμένου.

 • Χρήση αυτού του χρώματος για τα ορθογραφικά σημάδια Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρώμα για την εμφάνιση όλων των ορθογραφικών σημαδιών, ανεξάρτητα από το χρώμα των ορθογραφικών σημαδιών στο αρχικό μήνυμα. Στη λίστα, επιλέξτε ένα χρώμα

 • Προβολή εγγράφου Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Από δεξιά προς τα αριστερά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στη δεξιά πλευρά ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το κείμενο να ρέει προς τα αριστερά.

  • Από αριστερά προς τα δεξιά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στην αριστερή πλευρά ενός μηνύματος με το κείμενο να ρέει προς τα δεξιά.

 • Υποκατάσταση γραμματοσειρών Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών . Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσδιορίσετε εάν στο ενεργό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές που δεν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας. Εάν το μήνυμα χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια γραμματοσειρά υποκατάστασης.

Οθόνη

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μία ή περισσότερες από αυτές τις επιλογές.Αφού κάνετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τον οριζόντιο χάρακα και για τις τιμές των μετρήσεων που πληκτρολογείτε στα παράθυρα διαλόγου.

 • Εμφάνιση μετρήσεων σε πλάτος χαρακτήρων Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιείται το πλάτος χαρακτήρων ως βάση για τη στοίχιση κειμένου, όπως στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο χάρακα.ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

 • Εμφάνιση των pixel για δυνατότητες HTML Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα pixel ως η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στα παράθυρα διαλόγου που αφορούν δυνατότητες HTML.

 • Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται συντομεύσεις πληκτρολογίου στις συμβουλές οθόνης.

 • Εμφάνιση κατακόρυφου χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στο πλάι του παραθύρου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χάρακας στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Προβολή της κορδέλας.

 • Εμφάνιση δεξιού χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Βελτιστοποίηση θέσεων χαρακτήρων για καλύτερη διάταξη σε σχέση με την αναγνωσιμότητα Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι θέσεις των χαρακτήρων με ακρίβεια, όπως θα εμφανίζονται στο εκτυπωμένο μήνυμα σε σχέση με τα μπλοκ κειμένου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×