Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα για να ελέγξετε τις διάφορες ρυθμίσεις για έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Όνομα    Εμφανίζει το όνομα του Συγκεντρωτικού πίνακα. Για να αλλάξετε το όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο στο πλαίσιο και επεξεργαστείτε το όνομα.

Διάταξη & μορφή

Ενότητα διάταξης

Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο των κελιών με ετικέτες    Επιλέξτε για να συγχωνεύσετε κελιά για εξωτερικά πεδία γραμμών και στηλών, ώστε να μπορείτε να κεντράρετε τα στοιχεία οριζόντια και κατακόρυφα. Καταργήστε την επιλογή για να στοιχίσετε αριστερά τα στοιχεία στα εξωτερικά πεδία γραμμών και στηλών στο επάνω μέρος της ομάδας στοιχείου.

Όταν βρίσκεστε σε συμπυκνωμένη μορφή ετικέτες γραμμών εσοχής     Για να δημιουργήσετε εσοχή γραμμές στην περιοχή ετικέτες γραμμών, όταν ο Συγκεντρωτικός πίνακας βρίσκεται σε συμπυκνωμένη μορφή, επιλέξτε ένα επίπεδο εσοχές 0 έως 127.

Εμφάνιση πεδίων στην περιοχή φίλτρου αναφοράς     Επιλέξτε προς τα κάτω, στη συνέχεια, επάνω από για να εμφανίσετε πρώτα τα πεδία στην περιοχή φίλτρου αναφοράς από επάνω προς τα κάτω, όπως τα πεδία θα προστίθενται σε αυτήν, προτού επιλέξετε μια άλλη στήλη. Επιλέξτε επάνω και, στη συνέχεια, προς τα κάτω για να εμφανίσετε πρώτα τα πεδία στην περιοχή φίλτρου αναφοράς από αριστερά προς τα δεξιά, όπως τα πεδία θα προστίθενται σε αυτήν, προτού επιλέξετε μια άλλη γραμμή.

Πεδία φίλτρου αναφοράς ανά στήλη     Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον αριθμό των πεδίων που θα εμφανίζονται προτού δημιουργηθεί μια άλλη στήλη ή γραμμή με βάση τη ρύθμιση εμφάνιση πεδίων στην περιοχή φίλτρου αναφοράς.

Ενότητα "Μορφοποίηση"

Εμφάνιση για τιμές σφάλματος     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο, όπως "Μη έγκυρη", που θέλετε να εμφανίζεται στο κελί αντί για ένα μήνυμα σφάλματος. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος.

Εμφάνιση για κενά κελιά     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο, όπως "Κενή", που θέλετε να εμφανίζεται στο κελί αντί για ένα κενό κελί.

Αυτόματη Προσαρμογή του πλάτους των στηλών κατά την ενημέρωση     Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τις στήλες Συγκεντρωτικού πίνακα για να προσαρμοστεί αυτόματα το μέγεθος του κειμένου πιο πλατιά ή αριθμητική τιμή. Καταργήστε την επιλογή για να διατηρήσετε το τρέχον πλάτος στήλης Συγκεντρωτικού πίνακα.

Διατήρηση μορφοποίησης κελιού κατά την ενημέρωση    Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τη διάταξη Συγκεντρωτικού πίνακα και μορφοποίηση ώστε να χρησιμοποιείται κάθε φορά που εκτελείτε μια λειτουργία στον Συγκεντρωτικό πίνακα. Καταργήστε την επιλογή για να μην αποθηκεύσετε τη διάταξη του Συγκεντρωτικού πίνακα και τη μορφοποίηση και γίνεται επαναφορά της προεπιλεγμένης διάταξης και μορφοποίησης κάθε φορά που εκτελείτε μια λειτουργία στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

Αθροίσματα και φίλτρα

Γενικά αθροίσματα ενότητας

Εμφάνιση γενικά αθροίσματα για γραμμές    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Γενικό άθροισμα στηλών δίπλα στην τελευταία στήλη.

Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις στήλες    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή Γενικό σύνολο στο κάτω μέρος του Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ενότητα "φίλτρα"

Μερικό άθροισμα φιλτραρισμένων στοιχείων    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε αναφοράς φιλτραρισμένα στοιχεία σε μερικά αθροίσματα.

Σημείωση: Το αρχείο προέλευσης δεδομένων OLAP πρέπει να υποστηρίζει τη σύνταξη μεμονωμένης επιλογής παράσταση MDX.

Σήμανση συνόλων με *    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν αστερίσκο δίπλα στην επιλογή σύνολα. Ο αστερίσκος υποδηλώνει ότι οι ορατές τιμές που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται όταν το Excel υπολογίζει το σύνολο δεν είναι μόνο οι τιμές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων OLAP δεν υποστηρίζει τη σύνταξη μεμονωμένης επιλογής παράσταση MDX μόνο.

Επιτρέπονται πολλά φίλτρα ανά πεδίο    Επιλέξτε για να συμπεριλάβετε όλες τις τιμές, όπως τα στοιχεία που εμφανίζονται με φιλτράρισμα, όταν το Microsoft Office Excel υπολογίζει μερικά αθροίσματα και το γενικό άθροισμα. Καταργήστε την επιλογή για να συμπεριλάβετε στοιχεία που εμφανίζονται μόνο όταν το Excel υπολογίζει μερικά αθροίσματα και το γενικό άθροισμα.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μια προέλευση δεδομένων δεν είναι OLAP.

Ενότητα "Ταξινόμηση"

Χρήση προσαρμοσμένων λιστών κατά την ταξινόμηση    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση προσαρμοσμένων λιστών, όταν το Excel ταξινομεί λίστες. Κατάργηση αυτού του πλαισίου ελέγχου ενδέχεται να βελτιώσει την απόδοση όταν ταξινομείτε μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Εμφάνιση

Ενότητα Εμφάνιση

Εμφάνιση κουμπιών ανάπτυξης/σύμπτυξης    Επιλογή για να εμφανίσετε το σύμβολο συν ή μείον κουμπιά που χρησιμοποιείτε για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε γραμμής ή ετικέτες στήλης. Καταργήστε την επιλογή για να αποκρύψετε το σύμβολο συν ή μείον κουμπιά που χρησιμοποιείτε για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε γραμμής ή ετικέτες στήλης. Ενδέχεται να θέλετε να αποκρύψετε το σύμβολο συν ή μείον κουμπιά όταν εκτυπώνετε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα ή όταν εμφανίζεται ένα Συγκεντρωτικό πίνακα μόνο για προβολή.

Εμφάνιση συμβουλών εργαλείων με βάση τα συμφραζόμενα    Επιλέξτε για να εμφανίσετε συμβουλές εργαλείων που εμφανίζουν τις πληροφορίες τιμών, γραμμών ή στηλών για ένα πεδίο ή μια τιμή δεδομένων. Καταργήστε την επιλογή για να αποκρύψετε τις συμβουλές εργαλείων που εμφανίζουν τις πληροφορίες τιμών, γραμμών ή στηλών για ένα πεδίο ή μια τιμή δεδομένων.

Εμφάνιση των ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις συμβουλές εργαλείων που εμφανίζουν πληροφορίες ιδιότητας για ένα στοιχείο.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Εμφάνιση λεζαντών πεδίων και αναπτυσσόμενα φίλτρου    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε λεζάντες Συγκεντρωτικού Πίνακα στο επάνω μέρος του Συγκεντρωτικού πίνακα και φιλτράρετε αναπτυσσόμενων βελών σε ετικέτες στηλών και γραμμών.

Διάταξη κλασική Συγκεντρωτικού πίνακα    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μεταφορά πεδίων από και από τον Συγκεντρωτικό πίνακα.

Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα σε γραμμές    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στοιχεία γραμμής που έχουν καμία τιμή.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα στις στήλες    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για εμφάνιση ή απόκρυψη στήλης στοιχεία που έχουν καμία τιμή.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Εμφάνιση των ετικετών στοιχείων όταν δεν υπάρχουν πεδία στην περιοχή τιμών    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για εμφάνιση ή απόκρυψη των ετικετών στοιχείων όταν δεν υπάρχουν πεδία στην περιοχή "τιμή".

Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου ισχύει μόνο για Συγκεντρωτικούς πίνακες που έχουν δημιουργηθεί πριν από το Office Excel 2007.

Εμφάνιση υπολογιζόμενων μελών από διακομιστή OLAP     Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε υπολογιζόμενα μέλη στη διάσταση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν επηρεάζει υπολογισμένες μονάδες μέτρησης.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ενότητα "λίστα πεδίων"

Οι ακόλουθες δύο επιλογές είναι αμοιβαία αποκλειόμενα.

Ταξινόμηση από το Α προς το Ω    Επιλέξτε για να ταξινομήσετε τα πεδία στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα με αύξουσα αλφαβητική σειρά.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ταξινόμηση σε σειρά προέλευσης δεδομένων    Επιλέξτε για να ταξινομήσετε τα πεδία στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα με τη σειρά που καθορίζεται από την εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Εκτύπωση

Εκτύπωση κουμπιά ανάπτυξης/σύμπτυξης όταν εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό πίνακα    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ανάπτυξη και σύμπτυξη κουμπιά όταν εκτυπώνετε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιών εμφάνισης λεπτομερειών στην καρτέλα Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου.

Επανάληψη ετικετών γραμμής σε κάθε σελίδα εκτύπωσης    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να επαναλάβετε την τρέχουσα ετικετών στοιχείων της περιοχής ετικέτας γραμμής σε κάθε σελίδα της εκτύπωσης Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ορισμός τίτλων εκτύπωσης    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επανάληψη της γραμμής και κεφαλίδων πεδίων των στηλών και των ετικετών στοιχείων στηλών σε κάθε σελίδα εκτύπωσης ενός Συγκεντρωτικού πίνακα.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε τις ετικέτες, πρέπει ακόμα να εισαγάγετε τιμές στα πλαίσια Επανάληψη γραμμών στην κορυφή ή Επανάληψη στηλών στα αριστερά, στην ενότητα τίτλοι εκτύπωσης στην καρτέλα φύλλου του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. (Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση τίτλων.

Δεδομένα

Ενότητα δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα

Αποθήκευση αρχείου προέλευσης δεδομένων με το αρχείο    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να αποθηκεύσετε ή να μην αποθηκεύονται τα δεδομένα από εξωτερική προέλευση δεδομένων με το βιβλίο εργασίας.

Σημειώσεις: 

  • Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση δεδομένων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  • Επίσης, αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Αναπτύξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση στις λεπτομέρειες    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση δεδομένων λεπτομερειών από την προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, εμφάνιση των δεδομένων σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ανανέωση δεδομένων κατά το άνοιγμα του αρχείου    Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να ανανεώσετε ή δεν ανανεώνει τα δεδομένα, όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει αυτόν τον Συγκεντρωτικό πίνακα.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Διατήρηση στοιχείων που έχουν διαγραφεί από την ενότητα προέλευσης δεδομένων

Αριθμός των στοιχείων για να επιστρέψετε ανά πεδίο    Για να καθορίσετε τον αριθμό των στοιχείων για κάθε πεδίο θα αποθηκευτούν προσωρινά με το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Αυτόματη     Ο προεπιλεγμένος αριθμός μοναδικά στοιχεία για κάθε πεδίο.

  • Κανένας    Δεν υπάρχει μοναδικά στοιχεία για κάθε πεδίο.

  • Max     Ο μέγιστος αριθμός των μοναδικών στοιχείων για κάθε πεδίο. Μπορείτε να καθορίσετε έως και 1.048.576 στοιχεία.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×