Επιλογές του Word (Γενικά)

Επιλογές είναι το σημείο όπου μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις για το Word, τα έγγραφά σας, τα προσωπικά σας στοιχεία και τις προτιμήσεις σας. Οι γενικές επιλογές σάς επιτρέπουν να αλλάζετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, την εξατομίκευση και τις ρυθμίσεις εκκίνησης για το αντίγραφο του Word και των εγγράφων σας.

Για να δείτε γενικές επιλογές για την εργασία με το Word, κάντε κλικ στις Επιλογέςαρχείο > > Γενικά.

Μενού "Γενικές επιλογές" του Word 2016/2013

Εμφάνιση μικρής γραμμής εργαλείων με την επιλογή    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζονται σε προεπισκόπηση τα αποτελέσματα των αλλαγών μορφοποίησης στο έγγραφο.

Ενημέρωση περιεχομένου εγγράφου κατά τη μεταφορά    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Word να προσαρμόσει τη διάταξη όταν σύρετε αντικείμενα, όπως εικόνες και πλαίσια κειμένου.

Στυλ συμβουλής οθόνης    Επιλέξτε ένα στυλ για να ελέγξετε εάν το Word εμφανίζει συμβουλές οθόνης και περιγραφές δυνατοτήτων με τα ονόματα των κουμπιών.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, για να αλλάξετε το όνομα χρήστη που υπάρχει.

Σημείωση: Αυτό το όνομα χρήστη συσχετίζεται με τυχόν αναθεωρήσεις που κάνετε στα έγγραφα, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "παρακολούθηση αλλαγών". Είναι επίσης το όνομα του συντάκτη που συσχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, στις προσχεδιασμένους συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, το Word εμφανίζει αυτόματα αυτό το όνομα χρήστη.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο Αρχικά, για να αλλάξετε τα αρχικά που σχετίζονται με το όνομα χρήστη σας.

Σημείωση: Αυτά τα αρχικά συσχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Να χρησιμοποιούνται πάντα αυτές οι τιμές ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει είσοδος στο Office     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Word να εμφανίσει αυτό το όνομα χρήστη και αυτά τα αρχικά, ακόμα και αν πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office με ένα λογαριασμό που εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες.

Φόντο του Office    Επιλέξτε από μια λίστα ενσωματωμένων μοτίβων φόντου.

Θέμα του Office    Επιλέξτε από μια λίστα με ενσωματωμένα θέματα του Office.

Επιλογή των επεκτάσεων που θέλετε να ανοίξετε από προεπιλογή     Κάντε κλικ στην επιλογή προεπιλεγμένα προγράμματα για να δείτε και να αλλάξετε τη λίστα των τύπων αρχείων που ανοίγει από προεπιλογή το Word.

Πείτε μου εάν το Word δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για την προβολή και την επεξεργασία εγγράφων     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να σας ζητείται να ορίσετε το Word ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή για την προβολή και την επεξεργασία εγγράφων.

Άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων αρχείων χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας στην προβολή ανάγνωσης     Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίξετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή διάταξης εκτύπωσης αντί για προβολή ανάγνωσης.

Εμφάνιση της οθόνης έναρξης κατά την εκκίνηση του Word     Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε να παρακάμψετε την οθόνη έναρξης κατά το άνοιγμα του Word.

Για να δείτε γενικές επιλογές για την εργασία με το Word, κάντε κλικ στις Επιλογέςαρχείο > > Γενικά.

Πίνακας "Γενικές επιλογές" του Word 2010

Εμφάνιση μικρής γραμμής εργαλείων με την επιλογή     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζονται σε προεπισκόπηση τα αποτελέσματα των αλλαγών μορφοποίησης στο έγγραφο.

Συνδυασμός χρωμάτων    Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα για να αλλάξετε τον συνδυασμό χρωμάτων των προγραμμάτων.

Στυλ συμβουλών οθόνης     Επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα για να ελέγξετε την εμφάνιση των ονομάτων των κουμπιών και των πρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών. Επιλέξτε Εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για τα ονόματα και τις χρήσιμες πληροφορίες, επιλέξτε Χωρίς εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για τα ονόματα κουμπιών μόνο ή επιλέξτε Χωρίς εμφάνιση συμβουλών οθόνης και για τα δύο.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, για να αλλάξετε το όνομα χρήστη που υπάρχει.

Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται εδώ θα σχετίζεται με τις αλλαγές που κάνετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών. Είναι επίσης το όνομα συντάκτη που σχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, σε προσχεδιασμένες συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, χρησιμοποιείται αυτόματα το όνομα που εμφανίζεται στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο Αρχικά, για να αλλάξετε τα αρχικά που σχετίζονται με το όνομα χρήστη σας.

Σημείωση: Τα αρχικά που εμφανίζονται εδώ σχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης     Αυτή η επιλογή, η οποία είναι προεπιλεγμένη, εμφανίζει τα έγγραφα σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης όταν ανοίγουν από συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίγουν τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Για να δείτε δημοφιλείς επιλογές για εργασία με το Word, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Wordκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλή.

Δημοφιλείς επιλογές του Word 2007

Εμφάνιση μικρής γραμμής εργαλείων με την επιλογή     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να εμφανίζονται σε προεπισκόπηση τα αποτελέσματα των αλλαγών μορφοποίησης στο έγγραφο.

Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η καρτέλα " προγραμματιστής " στην κορδέλα στα προγράμματα 2007 Microsoft Office system. Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Η καρτέλα " προγραμματιστής " περιλαμβάνει εργαλεία σύνταξης μακροεντολών και φορμών, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με την XML. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε την καρτέλα προγραμματιστής .

Να χρησιμοποιείται πάντα η τεχνολογία ClearType     Ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το ClearType για να κάνει το κείμενο πιο ευανάγνωστο. Εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να επανεκκινήσετε το Microsoft Office Word για να ισχύσει η ρύθμιση.

Σημειώσεις: 

  • Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα προγράμματα του Office.

  • Σε υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows XP, η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής παρακάμπτει τη ρύθμιση ClearType στα Windows. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Vista.

Άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης     Αυτή η επιλογή, η οποία είναι προεπιλεγμένη, εμφανίζει τα έγγραφα σε προβολή ανάγνωσης πλήρους οθόνης όταν ανοίγουν από συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ανοίγουν τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Συνδυασμός χρωμάτων    Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα για να αλλάξετε τον συνδυασμό χρωμάτων των προγραμμάτων.

Στυλ συμβουλών οθόνης     Επιλέξτε ένα στυλ από τη λίστα για να ελέγξετε την εμφάνιση των ονομάτων των κουμπιών και των πρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών. Επιλέξτε Εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για τα ονόματα και τις χρήσιμες πληροφορίες, επιλέξτε Χωρίς εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για τα ονόματα κουμπιών μόνο ή επιλέξτε Χωρίς εμφάνιση συμβουλών οθόνης και για τα δύο.

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, για να αλλάξετε το όνομα χρήστη που υπάρχει.

Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται εδώ θα σχετίζεται με τις αλλαγές που κάνετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών. Είναι επίσης το όνομα συντάκτη που σχετίζεται με τα έγγραφα που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, σε προσχεδιασμένες συνοδευτικές σελίδες που περιλαμβάνουν το όνομα του συντάκτη, χρησιμοποιείται αυτόματα το όνομα που εμφανίζεται στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

Αρχικά     Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας στο πλαίσιο Αρχικά, για να αλλάξετε τα αρχικά που σχετίζονται με το όνομα χρήστη σας.

Σημείωση: Τα αρχικά που εμφανίζονται εδώ σχετίζονται με τα σχόλια που προσθέτετε κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Office     Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις γλώσσας για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο 2007 Microsoft Office system.

Δεν βρήκατε την επιλογή που αναζητάτε εδώ, δοκιμάστε ένα από τα εξής:

Επιλογές του Word (Για προχωρημένους)

Επιλογές του Word (Εμφάνιση)

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε!

Ενημερώθηκε στις 11 Μαΐου 2018, χάρη στα σχόλια πελατών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, πείτε μας τι προκάλεσε σύγχυση ή τι λείπει. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις εκδόσεις του Word και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξτε ξανά τα γεγονότα, να προσθέσετε πληροφορίες και να ενημερώσετε αυτό το άρθρο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×