Επισκόπηση φορμών, στοιχείων ελέγχου φόρμας και στοιχείων ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας

Σημαντικό: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Office σε υπολογιστή με Windows RT. Θέλετε να δείτε ποια έκδοση του Officeχρησιμοποιείτε;

Παραδείγματα φορμών φύλλου εργασίας με τη χρήση φορμών και των πολλών στοιχείων ελέγχου και αντικειμένων που μπορείτε να προσθέσετε σε αυτά, μπορείτε να κάνετε ευκολότερη την καταχώρηση δεδομένων στα φύλλα εργασίας σας και να βελτιώσετε τον τρόπο εμφάνισης των φύλλων εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να το κάνετε αυτό μόνοι σας, με ελάχιστη ή και καθόλου χρήση κώδικα της Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Μια φόρμα φύλλου εργασίας δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα πρότυπο του Excel. Το πρότυπο είναι ένα προ-μορφοποιημένο αρχείο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας που θα έχει τη μορφή που θέλετε. Μια φόρμα περιέχει στοιχεία ελέγχου όπως πλαίσια ή αναπτυσσόμενες λίστες που μπορούν να διευκολύνουν τα άτομα που χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας σας στην εισαγωγή ή επεξεργασία δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα που μπορείτε να λάβετε, ανατρέξτε στο θέμα πρότυπα του Excel.

Τι είναι μια φόρμα;

Μια φόρμα, εκτυπωμένη ή online, είναι ένα έγγραφο που έχει σχεδιαστεί με μια τυπική δομή και μορφή που διευκολύνει την καταγραφή, την οργάνωση και την επεξεργασία πληροφοριών.

 • Οι εκτυπωμένες φόρμες περιέχουν οδηγίες, μορφοποίηση, ετικέτες και κενά διαστήματα για τη σύνταξη ή την πληκτρολόγηση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα του Excel και του Excel για να δημιουργήσετε εκτυπωμένες φόρμες.

 • Οι ηλεκτρονικές φόρμες περιέχουν τις ίδιες δυνατότητες με τις εκτυπωμένες φόρμες. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές φόρμες περιέχουν στοιχεία ελέγχου. Τα στοιχεία ελέγχου είναι αντικείμενα που εμφανίζουν δεδομένα ή διευκολύνουν τους χρήστες να εισαγάγουν ή να επεξεργαστούν δεδομένα, να εκτελέσουν μια ενέργεια ή να κάνουν μια επιλογή. Γενικά, τα στοιχεία ελέγχου διευκολύνουν τη χρήση της φόρμας. Ορισμένα παραδείγματα στοιχείων ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνά είναι τα πλαίσια λίστας, τα κουμπιά επιλογής και τα κουμπιά εντολών. Επίσης, τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να εκτελέσουν αντιστοιχισμένες μακροεντολές και να αποκριθούν σε συμβάντα, όπως κλικ του ποντικιού, με εκτέλεση κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel με διάφορους τρόπους για να δημιουργήσετε εκτυπωμένες και ηλεκτρονικές φόρμες.

Τύποι φορμών του Excel

Υπάρχουν πολλοί τύποι φορμών που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Excel: φόρμες δεδομένων, φύλλα εργασίας που περιέχουν στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX και Φόρμες χρήστη VBA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε τύπο φόρμας ανεξάρτητα ή να τους συνδυάσετε με διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε μια λύση κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Φόρμα δεδομένων

Μια φόρμα δεδομένων παρέχει ένα βολικό τρόπο εισαγωγής ή εμφάνισης μιας πλήρους σειράς πληροφοριών σε μια περιοχή ή έναν πίνακα, χωρίς να απαιτείται οριζόντια κύλιση. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι, χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα πιο εύκολα, σε αντίθεση με τη διαδικασία μετακίνησης από στήλη σε στήλη, όταν έχετε περισσότερες στήλες δεδομένων από το πλήθος στηλών που είναι δυνατό να προβληθούν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε μια φόρμα δεδομένων, όταν μια απλή φόρμα πλαισίων κειμένου που περιέχει τις επικεφαλίδες των στηλών ως ετικέτες επαρκεί και δεν χρειάζεστε λεπτομερείς ή προσαρμοσμένες δυνατότητες φόρμας, όπως ένα πλαίσιο λίστας ή ένα κουμπί αυξομείωσης.

Παράδειγμα μιας τυπικής φόρμας δεδομένων Το Excel μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια ενσωματωμένη φόρμα για τα στοιχεία περιοχή ή πίνακας. Η φόρμα δεδομένων εμφανίζει όλες τις κεφαλίδες στήλης ως ετικέτες σε ένα παράθυρο διαλόγου. Κάθε ετικέτα έχει ένα γειτονικό κενό πλαίσιο κειμένου, στο οποίο μπορείτε να εισάγετε δεδομένα για κάθε στήλη, για έως και 32 στήλες. Σε μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε νέες γραμμές, να βρίσκετε γραμμές με περιήγηση ή (με βάση τα περιεχόμενα των κελιών) να ενημερώνετε γραμμές και να διαγράφετε γραμμές. Εάν σε ένα κελί περιέχεται τύπος, το αποτέλεσμα του τύπου εμφανίζεται στη φόρμα δεδομένων, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα δεδομένων.

Φύλλο εργασίας με στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX

Ένα φύλλο εργασίας είναι ένας τύπος φόρμας που σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε και να προβάλετε δεδομένα στο πλέγμα και υπάρχουν ήδη πολλές δυνατότητες που μοιάζουν με στοιχεία ελέγχου, τα οποία είναι ήδη ενσωματωμένα σε φύλλα εργασίας του Excel, όπως σχόλια και επικύρωση δεδομένων. Τα κελιά μοιάζουν με πλαίσια κειμένου στο ότι μπορείτε να τα εισαγάγετε και να τα μορφοποιήσετε με διάφορους τρόπους. Τα κελιά χρησιμοποιούνται συχνά ως ετικέτες και με την προσαρμογή του ύψους και του πλάτους των κελιών και τη συγχώνευση κελιών, μπορείτε να κάνετε ένα φύλλο εργασίας να συμπεριφέρεται σαν μια απλή φόρμα καταχώρησης δεδομένων. Άλλες δυνατότητες που μοιάζουν με στοιχεία ελέγχου, όπως σχόλια κελιών, υπερ-συνδέσεις, εικόνες φόντου, επικύρωση δεδομένων, μορφοποίηση υπό όρους, ενσωματωμένα γραφήματα και αυτόματο φίλτρο μπορούν να κάνουν ένα φύλλο εργασίας να συμπεριφέρεται ως σύνθετη φόρμα.

Για επιπλέον ευελιξία, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου και άλλα αντικείμενα σχεδίασης στον καμβάς σχεδίασης ενός φύλλου εργασίας, να τα συνδυάσετε και να τα συντονίσετε με τα κελιά του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας, ώστε ένας χρήστης να μπορεί να επιλέξει από μια λίστα αντικειμένων με μεγαλύτερη ευκολία. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης, ώστε ένας χρήστης να μπορεί να εισάγει αριθμούς ευκολότερα.

Επειδή τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα αποθηκεύονται στον καμβά σχεδίασης, μπορείτε να εμφανίσετε ή να προβάλετε τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα δίπλα σε σχετικό κείμενο που δεν εξαρτάται από όρια σειράς και στήλης, χωρίς να αλλάξετε τη διάταξη ενός πλέγματος ή ενός πίνακα δεδομένων στο φύλλο εργασίας σας. Τις περισσότερες φορές, πολλά από αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι, επίσης, δυνατό να συνδεθούν με κελιά στο φύλλο εργασίας και δεν απαιτείται κώδικας της VBA προκειμένου να λειτουργήσουν. Μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες που καθορίζουν εάν ένα στοιχείο ελέγχου θα κινείται ελεύθερα ή εάν θα κινείται και θα αλλάζει μέγεθος μαζί με το κελί. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να έχετε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο θέλετε να μετακινείται μαζί με το υποκείμενο κελί του, όταν γίνεται ταξινόμηση της περιοχής. Ωστόσο, εάν έχετε ένα πλαίσιο λίστας που θέλετε να παραμένει διαρκώς σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πιθανώς δεν θα θέλετε να μετακινείται με το υποκείμενο κελί του.

Το Excel διαθέτει δύο τύπους στοιχείων ελέγχου: Στοιχεία ελέγχου φόρμας και Στοιχεία ελέγχου ActiveX. Εκτός από αυτά τα σύνολα στοιχείων ελέγχου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αντικείμενα από τα εργαλεία σχεδίασης, όπως Αυτόματα Σχήματα, WordArt, γραφικό SmartArt ή πλαίσια κειμένου.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται αυτά τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα σχεδίασης και εξηγείται, επίσης, ο τρόπος εργασίας με αυτά τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Τα στοιχεία ελέγχου φόρμας είναι τα αρχικά στοιχεία ελέγχου που είναι συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ξεκινώντας με την έκδοση 5.0 του Excel. Επίσης, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας έχουν σχεδιαστεί για χρήση με φύλλα μακροεντολών XLM.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας, όταν θέλετε να κάνετε γρήγορα αναφορά σε δεδομένα κελιού και να αλληλεπιδράσετε με δεδομένα κελιού χωρίς χρήση κώδικα VBA και όταν θέλετε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε φύλλα γραφήματος. Για παράδειγμα, αφού προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας σε ένα φύλλο εργασίας και το συνδέσετε σε ένα κελί, μπορείτε να επιστρέψετε μια αριθμητική τιμή για την τρέχουσα θέση του επιλεγμένου στοιχείου στο στοιχείο ελέγχου. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την αριθμητική τιμή σε συνδυασμό με τη συνάρτηση INDEX, για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μακροεντολές χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου φόρμας. Μπορείτε να επισυνάψετε μια ήδη υπάρχουσα μακροεντολή σε ένα στοιχείο ελέγχου, να συντάξετε ή να καταγράψετε μια νέα μακροεντολή. Όταν ένας χρήστης της φόρμας κάνει κλικ στο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου εκτελεί τη μακροεντολή.

Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία ελέγχου δεν μπορούν να προστεθούν σε φόρμες χρήστη, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συμβάντων ή τροποποιήθηκαν για την εκτέλεση δεσμών ενεργειών Web σε ιστοσελίδες.

Σύνοψη στοιχείων ελέγχου φόρμας

Όνομα κουμπιού

Παράδειγμα

Περιγραφή

Εικόνα κουμπιού

Ετικέτα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας φόρμας

Προσδιορίζει το σκοπό ενός κελιού ή πλαισίου κειμένου ή εμφανίζει περιγραφικό κείμενο (όπως τίτλους, λεζάντες, φωτογραφίες) ή σύντομες οδηγίες.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ομάδας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας γραμμής εργαλείων φόρμας

Ομαδοποιεί στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο οπτικά στοιχείο, σε ένα ορθογώνιο με μια προαιρετική ετικέτα. Τυπικά, ομαδοποιούνται τα κουμπιά επιλογής, τα πλαίσια ελέγχου ή συναφή περιεχόμενα.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού γραμμής εργαλείων φόρμας

Εκτελεί μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό. Ένα κουμπί αναφέρεται επίσης και ως κουμπί πίεσης.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ελέγχου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια τιμή που υποδεικνύει μια αντίθετη και σαφή επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πλαίσιο ομάδας. Ένα πλαίσιο ομάδας μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί επιλογής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού επιλογής γραμμής εργαλείων φόρμας

Επιτρέπει μία μόνο επιλογή μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμό αμοιβαίως αποκλειστικών επιλογών. ένα κουμπί επιλογής συνήθως περιέχεται σε ένα πλαίσιο ομάδας ή σε ένα πλαίσιο. Ένα κουμπί επιλογής μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής). Ένα κουμπί επιλογή αναφέρεται επίσης ως κουμπί ραδιοφώνου.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο λίστας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας φόρμας

Εμφανίζει μια λίστα με ένα ή περισσότερα στοιχεία κειμένου από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο λίστας για να εμφανίσετε πολλές επιλογές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό ή το περιεχόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι πλαισίων λίστας:

 • Ένα πλαίσιο λίστας μονής επιλογής ενεργοποιεί μόνο μία επιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πλαίσιο λίστας μοιάζει με μια ομάδα κουμπιών επιλογής, με τη διαφορά ότι ένα πλαίσιο λίστας μπορεί να χειριστεί έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων αποτελεσματικότερα.

 • Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών ενεργοποιεί μία επιλογή ή συνεχόμενες (γειτονικές) επιλογές.

 • Ένα πλαίσιο λίστας εκτεταμένης επιλογής ενεργοποιεί μία επιλογή, συνεχόμενες επιλογές και μη συνεχόμενες (ή ασύνδετες) επιλογές.

Εικόνα κουμπιού

Σύνθετο πλαίσιο

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου φόρμας

Συνδυάζει ένα πλαίσιο κειμένου με ένα πλαίσιο λίστας για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας. Ένα σύνθετο πλαίσιο είναι πιο συμπαγές από ένα πλαίσιο λίστας, αλλά απαιτεί από το χρήστη να κάνει κλικ στο κάτω βέλος για να εμφανίσει τη λίστα στοιχείων. Χρησιμοποιήστε ένα σύνθετο πλαίσιο για να επιτρέψετε σε ένα χρήστη είτε να πληκτρολογήσει μια καταχώρηση είτε να επιλέξει ένα μεμονωμένο στοιχείο από τη λίστα. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα τιμή στο πλαίσιο κειμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής αυτής της τιμής.

Εικόνα κουμπιού

Γραμμή κύλισης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης γραμμής εργαλείων φόρμας

Πραγματοποιεί κύλιση μέσα σε μια περιοχή τιμών, όταν κάνετε κλικ στα βέλη κύλισης ή μεταφέρετε το πλαίσιο κύλισης. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε κατά μια σελίδα (ένα προκαθορισμένο διάστημα) τιμών, κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και οποιουδήποτε βέλους κύλισης. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί αυξομείωσης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης γραμμής εργαλείων φόρμας

Αυξάνει ή μειώνει μια τιμή, όπως μια αριθμητική αύξηση, ώρα ή ημερομηνία. Για να αυξήσετε την τιμή, κάντε κλικ στο επάνω βέλος. για να μειώσετε την τιμή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Σημείωση: Τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα σε Office Excel 2007 βιβλία εργασίας. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στα φύλλα παραθύρων διαλόγου του Excel Version 5,0.

Όνομα κουμπιού

Εικόνα κουμπιού πεδίο κειμένου

Εικόνα κουμπιού σύνθετης λίστας-επεξεργασία

Εικόνα κουμπιού Σύνθετη αναπτυσσόμενη επεξεργασία

παράθυρο διαλόγου "εκτέλεση Εικόνα κουμπιού "

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φόρμες φύλλου εργασίας, με ή χωρίς χρήση κώδικα VBA και σε φόρμες χρήστη VBA. Γενικά, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX όταν χρειάζεστε πιο ευέλικτες απαιτήσεις σχεδίασης σε σχέση με εκείνες που παρέχουν τα στοιχεία ελέγχου φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX έχουν εκτεταμένες ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, τη γραμματοσειρά και άλλα χαρακτηριστικά τους.

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε διαφορετικά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα όταν γίνεται αλληλεπίδραση με ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με την επιλογή που κάνει ένας χρήστης από ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας ή μπορείτε να θέσετε ένα ερώτημα σε μια βάση δεδομένων, ώστε να γεμίζει εκ νέου ένα σύνθετο πλαίσιο με στοιχεία, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί. Μπορείτε, επίσης, να συντάξετε μακροεντολές, οι οποίες αποκρίνονται σε συμβάντα που σχετίζονται με στοιχεία ελέγχου ActiveX. Όταν ο χρήστης μιας φόρμας αλληλεπιδρά με το στοιχείο ελέγχου, τότε ο κώδικας VBA που διαθέτετε εκτελείται, για να επεξεργαστεί τυχόν συμβάντα που προκύπτουν για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Επίσης, ο υπολογιστής σας περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου ActiveX, τα οποία εγκαταστάθηκαν από το Excel και άλλα προγράμματα, όπως το Calendar Control 12.0 και το Windows Media Player.

Σημαντικό: Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX απευθείας σε φύλλα εργασίας. ορισμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε φόρμες χρήστη της Visual Basic for Applications (VBA). Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε ένα από αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας, το Excel εμφανίζει το μήνυμα "δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αντικειμένου".

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η προσθήκη στοιχείων ελέγχου ActiveX σε φύλλα γραφήματος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή σε φύλλα μακροεντολών XLM. Επίσης, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή ώστε να εκτελείται απευθείας από ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να κάνετε από ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας.

Σύνοψη στοιχείων ελέγχου ActiveX

Όνομα κουμπιού

Παράδειγμα

Περιγραφή

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ελέγχου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου ActiveX

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια τιμή που υποδεικνύει μια αντίθετη και σαφή επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πλαίσιο ομάδας. Ένα πλαίσιο ομάδας μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο κειμένου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου ActiveX

Σας επιτρέπει να, σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, να προβάλετε, να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο ή δεδομένα που είναι δεσμευμένα σε ένα κελί. Ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί, επίσης, να είναι ένα στατικό πεδίο κειμένου, που παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για ανάγνωση.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί εντολής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εντολής ActiveX

Εκτελεί μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό. Ένα κουμπί εντολής αναφέρεται επίσης και ως κουμπί πίεσης.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί επιλογής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού επιλογής ActiveX

Δίνει τη δυνατότητα μεμονωμένης επιλογής εντός ενός περιορισμένου συνόλου αμοιβαίως αποκλειόμενων επιλογών. Ένα κουμπί επιλογής μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής). Ένα κουμπί επιλογή αναφέρεται επίσης ως κουμπί ραδιοφώνου.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο λίστας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας ActiveX

Εμφανίζει μια λίστα με ένα ή περισσότερα στοιχεία κειμένου από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο λίστας για να εμφανίσετε πολλές επιλογές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό ή το περιεχόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι πλαισίων λίστας:

 • Ένα πλαίσιο λίστας μονής επιλογής ενεργοποιεί μόνο μία επιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πλαίσιο λίστας μοιάζει με μια ομάδα κουμπιών επιλογής, με τη διαφορά ότι ένα πλαίσιο λίστας μπορεί να χειριστεί έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων αποτελεσματικότερα.

 • Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών ενεργοποιεί μία επιλογή ή συνεχόμενες (γειτονικές) επιλογές.

 • Ένα πλαίσιο λίστας εκτεταμένης επιλογής ενεργοποιεί μία επιλογή, συνεχόμενες επιλογές και μη συνεχόμενες (ή ασύνδετες) επιλογές.

Εικόνα κουμπιού

Σύνθετο πλαίσιο

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου ActiveX

Συνδυάζει ένα πλαίσιο κειμένου με ένα πλαίσιο λίστας για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας. Ένα σύνθετο πλαίσιο είναι πιο συμπαγές από ένα πλαίσιο λίστας, αλλά απαιτεί από το χρήστη να κάνει κλικ στο κάτω βέλος για να εμφανίσει τη λίστα στοιχείων. Χρησιμοποιήστε το για να επιτρέψετε σε ένα χρήστη είτε να πληκτρολογήσει μια καταχώρηση είτε να επιλέξει μόνο ένα στοιχείο από τη λίστα. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα τιμή στο πλαίσιο κειμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής αυτής της τιμής.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί εναλλαγής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εναλλαγής ActiveX

Υποδεικνύει μια κατάσταση, όπως Ναι/Όχι, ή έναν τρόπο λειτουργίας, όπως Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο. Το κουμπί πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ μιας κατάστασης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, όταν γίνει κλικ σε αυτό.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί αυξομείωσης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης ActiveX

Αυξάνει ή μειώνει μια τιμή, όπως μια αριθμητική αύξηση, ώρα ή ημερομηνία. Για να αυξήσετε την τιμή, κάντε κλικ στο επάνω βέλος. για να μειώσετε την τιμή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος. Συνήθως, ένας χρήστης μπορεί επίσης να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου σε ένα συσχετισμένο κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Γραμμή κύλισης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης ActiveX

Πραγματοποιεί κύλιση μέσα σε μια περιοχή τιμών, όταν κάνετε κλικ στα βέλη κύλισης ή μεταφέρετε το πλαίσιο κύλισης. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε κατά μια σελίδα (ένα προκαθορισμένο διάστημα) τιμών, κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και οποιουδήποτε βέλους κύλισης. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Ετικέτα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας ActiveX

Προσδιορίζει το σκοπό ενός κελιού ή πλαισίου κειμένου, εμφανίζει περιγραφικό κείμενο (όπως τίτλους, λεζάντες, φωτογραφίες) ή παρέχει σύντομες οδηγίες.

Εικόνα κουμπιού

Εικόνα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου εικόνας ActiveX

Ενσωματώνει μια φωτογραφία, όπως μια εικόνα bitmap, JPΕG ή GΙF.

Στοιχείο ελέγχου πλαισίου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας ActiveX

Πρόκειται για ένα ορθογώνιο αντικείμενο με προαιρετική ετικέτα που ομαδοποιεί στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο οπτικό στοιχείο. Τυπικά, σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου ομαδοποιούνται κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου ή περιεχόμενα που σχετίζονται στενά.

Σημείωση: Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου ActiveX δεν είναι διαθέσιμο στην ενότητα στοιχείων ελέγχου ActiveX της εντολής " Εισαγωγή ". Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου από το παράθυρο διαλόγου Περισσότερα στοιχεία ελέγχου επιλέγοντας το στοιχείο Microsoft Forms 2.0 Frame.

Εικόνα κουμπιού

Περισσότερα στοιχεία ελέγχου

Εμφανίζει μια λίστα πρόσθετων στοιχείων ελέγχου ActiveX που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας και τα οποία μπορείτε να προσθέσετε σε μια προσαρμοσμένη φόρμα, όπως το Calendar Control 12.0 και το Windows Media Player. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρήσετε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Αντικείμενα εργαλείου σχεδίασης

Παραδείγματα σχημάτων Μπορεί επίσης να θέλετε να συμπεριλάβετε γραφικά SmartArt, σχήματα, αντικείμενα WordArt και πλαίσια κειμένου στη φόρμα σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να περιστρέψετε, να αναστρέψετε, να χρωματίσετε και να συνδυάσετε αυτά τα αντικείμενα, για να δημιουργήσετε ακόμη πιο περίπλοκα σχήματα. Όταν πληκτρολογείτε κείμενο απευθείας σε ένα σχήμα ή αντικείμενο πλαισίου κειμένου, το κείμενο γίνεται τμήμα αυτού του αντικειμένου — εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το αντικείμενο, το κείμενο περιστρέφεται ή αναστρέφεται μαζί του. Αντίθετα με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετικές ιδιότητες, όπως π.χ. μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, σε μεμονωμένες λέξεις και χαρακτήρες στο αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μακροεντολές και να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις σε αυτά τα αντικείμενα. Μπορείτε ακόμη και να συνδέσετε κείμενο σε ένα σχήμα ή αντικείμενο πλαισίου κειμένου με ένα κελί φύλλου εργασίας και να εμφανίσετε με δυναμικό τρόπο τις ενημερωμένες τιμές σε αυτά τα αντικείμενα.

Εργασία με στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα στη φόρμα φύλλου εργασίας

Αφού προσθέσετε φόρμες και στοιχεία ελέγχου ActiveX σε μια φόρμα φύλλου εργασίας, συνήθως θέλετε να ρυθμίσετε λεπτομερώς και να αναδιατάξετε τα στοιχεία ελέγχου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε μια καλοσχεδιασμένη, φιλική προς το χρήστη φόρμα. Στις συνήθεις εργασίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Έλεγχος της εμφάνισης των γραμμών πλέγματος κατά την εργασία με τα στοιχεία ελέγχου και λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος στο χρήστη στην τελική φόρμα φύλλου εργασίας.

 • Επιλογή και κατάργηση επιλογής των στοιχείων ελέγχου, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε ιδιότητες ή να κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

 • Επεξεργασία κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου, όπως μια λεζάντα ή μια ετικέτα.

 • Ομαδοποίηση, αντιγραφή, μετακίνηση και ευθυγράμμιση στοιχείων ελέγχου για οργάνωση της διάταξης της φόρμας του φύλλου εργασίας.

 • Αλλαγή μεγέθους και μορφοποίηση στοιχείων ελέγχου για επίτευξη της εμφάνισης που επιθυμείτε.

 • Τοποθέτηση ή αλλαγή μεγέθους ενός στοιχείου ελέγχου με ένα κελί.

 • Προστασία στοιχείων ελέγχου και συνδεδεμένων κελιών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας προστασίας δεδομένων.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτύπωσης των στοιχείων ελέγχου κατά την εκτύπωση της φόρμας φύλλου εργασίας.

 • Διαγραφή στοιχείων ελέγχου που δεν χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια φόρμα φύλλου εργασίας με ή χωρίς γραμμές πλέγματος κελιού στο φόντο. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε τις γραμμές πλέγματος κελιού και, στη συνέχεια, να μορφοποιήσετε όλα τα κελιά με το ίδιο χρώμα ή μοτίβο ή και να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως φόντο του φύλλου. Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος, στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη , καταργήστε την επιλογή ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου γραμμές πλέγματος .

Προσδιορισμός του τύπου του στοιχείου ελέγχου που υπάρχει στο φύλλο εργασίας σας

Επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι στοιχείων ελέγχου και αντικειμένων που μπορείτε να τροποποιήσετε με μοναδικό τρόπο, ενδέχεται να μην γνωρίζετε με σιγουριά για ποιον τύπο στοιχείου ελέγχου πρόκειται απλώς κοιτάζοντάς το. Για να προσδιορίσετε τον τύπο του στοιχείου ελέγχου (φόρμας ή ActiveX), επιλέξτε και κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, εμφανίστε το μενού συντόμευσης:

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Ιδιότητες, το στοιχείο ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και είστε στη λειτουργία σχεδίασης.

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Αντιστοίχιση μακροεντολής, το στοιχείο ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε το σωστό μενού συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου φόρμας πλαισίου ομάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την περίμετρο αντί για το εσωτερικό του πλαισίου ομάδα.

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Επεξεργασία κειμένου, το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Φόρμες χρήστη VBA

Για μέγιστη ευελιξία, μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες χρήστη, οι οποίες είναι προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX. Οι φόρμες χρήστη γίνονται διαθέσιμες από τον κώδικα VBA που δημιουργείτε στην Επεξεργασία της Visual Basic. Τα βήματα υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία μιας φόρμας χρήστη είναι τα εξής:

 1. Εισαγάγετε μια Φόρμα χρήστη στο Έργο VBA του φύλλου εργασίας σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα βιβλίο εργασίας του VBAProject, εμφανίζοντας πρώτα την επεξεργασία της Visual Basic (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F11) και, στη συνέχεια, στο μενού Εισαγωγή , κάντε κλικ στην επιλογή UserForm.

 2. Συντάξτε μια διαδικασία για εμφάνιση της Φόρμας χρήστη.

 3. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 4. Τροποποιήστε τις ιδιότητες για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 5. Καταγράψτε διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Χρησιμοποιώντας φόρμες χρήστη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνθετης φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε με προγραμματισμό ένα ξεχωριστό κουμπί επιλογής για κάθε γράμμα του αλφαβήτου ή μπορείτε να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε στοιχείο σε μια μεγάλη λίστα ημερομηνιών και αριθμών.

Προτού δημιουργήσετε μια Φόρμα χρήστη, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου που διατίθενται από το Excel, τα οποία μπορεί να ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Αυτά τα ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου περιλαμβάνουν τις συναρτήσεις InputBox και MsgBox της VBA, τις μεθόδους InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename του Excel και το αντικείμενο Dialogs του αντικειμένου Application, το οποίο περιέχει όλα τα ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες, εξερευνήστε το Κέντρο προγραμματιστών του Microsoft Office Excel.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×