Εργαστείτε έξυπνα: Έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας κοινής χρήσης και συνεργασίας

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε πώς να έχετε άμεσες ηλεκτρονικές συσκέψεις χρησιμοποιώντας το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft® Lync™ Online.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έναρξη μη προγραμματισμένης ηλεκτρονικής σύσκεψης

Πρόσκληση ατόμων σε μια μη προγραμματισμένη σύσκεψη

Έναρξη δραστηριοτήτων κοινής χρήσης

Κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας ή των οθονών σας

Επιλογή προγράμματος για κοινή χρήση

Διακοπή κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας, οθονών ή προγραμμάτων

Εκχώρηση ελέγχου στην επιφάνεια εργασίας σας

Ανάληψη ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

Πραγματοποίηση παρουσίασης PowerPoint με αυτοπεποίθηση

Διακοπή παρουσίασης

Έναρξη μη προγραμματισμένης ηλεκτρονικής σύσκεψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Άμεση σύσκεψη για να ξεκινήσετε γρήγορα μια ηλεκτρονική σύσκεψη και να προσκαλέσετε άτομα που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός του οργανισμού σας.

 1. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync και κατόπιν επιλέξτε Microsoft Lync Online.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Επιλογές και κατόπιν επιλέξτε Άμεση σύσκεψη.

Communicator

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης, επιλέξτε τον τύπο ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πρόσκληση ατόμων σε μια μη προγραμματισμένη σύσκεψη

 • Σε ένα παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και κατόπιν κάντε ένα από τα παρακάτω.

  • Για να προσκαλέσετε επαφές μέσα από τον οργανισμό σας και από εξωτερικούς οργανισμούς, επιλέξτε Πρόσκληση κατά όνομα ή αριθμό τηλεφώνου. Για να επιλέξετε πολλές επαφές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και μετά επιλέξτε τις επαφές.

   Communicator

  • Για να στείλετε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άτομο που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός του οργανισμού σας, επιλέξτε Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η επιλογή δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft® Outlook® που περιέχει συνδέσεις στην ηλεκτρονική σύσκεψη. Ανάλογα με τον οργανισμό σας, ο παραλήπτης μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το Lync Online, το Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, το Microsoft® Office Communicator 2007 R2, το Microsoft® Office Communicator 2007, το Microsoft® Lync™ Web App.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη δραστηριοτήτων κοινής χρήσης

Απαιτούνται μόνο μερικά κλικ για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας από κοινού με ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε μια άλλη τοποθεσία, να πραγματοποιήσετε μια επίσημη παρουσίαση με Microsoft® PowerPoint® ή να μοιραστείτε τις ιδέες σας στον πίνακα.

Κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας ή των οθονών σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα Επαφές, κάντε διπλό κλικ στο όνομα μιας επαφής.

 2. Όταν ανοίξει το παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση.

Communicator

 1. Επιλέξτε ποιες οθόνες θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

  Σημείωση: Κάθε φορά που πραγματοποιείτε κοινή χρήση ή παρουσίαση, εμφανίζεται μια γραμμή στο επάνω μέρος του παραθύρου με την ένδειξη Κοινή χρήση σε εξέλιξη.

Επιλογή προγράμματος για κοινή χρήση

Ενίοτε θέλετε να μοιραστείτε μόνο ένα πρόγραμμα και τα παράθυρά του.

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Πρόγραμμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση προγραμμάτων, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να εμφανίσετε.

  Σημείωση: Κάθε φορά που πραγματοποιείτε κοινή χρήση ενός προγράμματος, εμφανίζεται μια γραμμή στο επάνω μέρος του παραθύρου με την ένδειξη Κοινή χρήση σε εξέλιξη και επισημαίνεται το παράθυρο του προγράμματος χρησιμοποιείται από κοινού.

Διακοπή κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας, οθονών ή προγραμμάτων

 • Στη γραμμή κοινής χρήσης στο επάνω μέρος της οθόνης σας, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης.

Communicator

Εκχώρηση ελέγχου στην επιφάνεια εργασίας σας

Όταν αρχίζετε να μοιράζεστε μια οθόνη ή ένα πρόγραμμα, είστε ο μόνος που έχει τον έλεγχό του. Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι και το πληκτρολόγιό τους για να περιηγηθούν και να κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ανακτήσετε τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

 • Στη γραμμή κοινής χρήσης, κάντε κλικ στο μενού Εκχώρηση ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Για να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άτομο στη σύσκεψη να αναλάβει αυτόματα τον έλεγχο του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων ελέγχου.

  Communicator

 • Για να εκχωρήσετε τον έλεγχο μόνο σε ένα άτομο, κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στην περιοχή Συμμετέχοντες.

  Σημείωση:  Εάν επιλέξετε κάποιον, το άτομο αυτό μπορεί αμέσως να ελέγχει το ποντίκι σας και να επεξεργαστεί το αρχείο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων ελέγχου, οι χρήστες θα λάβουν αμέσως τον έλεγχο όταν κάνουν κλικ στην εντολή Αίτηση ελέγχου.

Ανάληψη ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

 1. Στη γραμμή κοινής χρήσης, κάντε κλικ στο μενού Εκχώρηση ελέγχου .

 2. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων ελέγχου, κάντε κλικ για να το απενεργοποιήσετε, ή για να ανακτήσετε τον έλεγχο από ένα άτομο, επιλέξτε Ανάληψη ελέγχου.

Πραγματοποίηση παρουσίασης PowerPoint με αυτοπεποίθηση

Όταν παρουσιάζετε μια προετοιμασμένη παρουσίαση σε μια ομάδα, πιθανότατα να θέλετε να έχετε τον έλεγχο του περιεχομένου, του ρυθμού και των στοιχείων που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στη λίστα Επαφές, κάντε διπλό κλικ στο όνομα μιας επαφής.

 2. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Παρουσίαση PowerPoint.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Παρουσίαση PowerPoint, κάντε διπλό κλικ στην παρουσίαση PowerPoint που θέλετε να παρουσιάσετε. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή και η αποστολή του περιεχομένου, οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να βλέπουν την παρουσίασή σας.

  Σημείωση: Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια παρουσίαση, εμφανίζεται μια γραμμή στο επάνω μέρος του παραθύρου με την ένδειξη Κοινή χρήση σε εξέλιξη.

Διακοπή παρουσίασης

 • Στη γραμμή κοινής χρήσης, επιλέξτε Διακοπή παρουσίασης.

Αρχή της σελίδας

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×