Διαφάνειες και διατάξεις

Εφαρμογή διάταξης διαφάνειας

Εφαρμογή διάταξης διαφάνειας

Κάθε θέμα στο PowerPoint περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων διαφανειών, δηλ. προκαθορισμένων ρυθμίσεων για το περιεχόμενο της διαφάνειας. Τα πλαίσια "κράτησης θέσης" σάς παρέχουν θέσεις για να τοποθετήσετε το περιεχόμενό σας με ελάχιστη ή καθόλου μη αυτόματη μορφοποίηση και διάταξη. Μπορείτε να επιλέξετε μια διάταξη από ένα μενού στο PowerPoint και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τις λέξεις και τα γραφικά σας. 

Οι προκαθορισμένες διατάξεις περιλαμβάνουν μια διαφάνεια τίτλου για να ξεκινήσετε, μια γενική διάταξη τίτλου και περιεχομένου, μια διάταξη σύγκρισης σε παράθεση και μια διάταξη εικόνας με λεζάντα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

29 δευτερόλεπτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι μια διάταξη διαφάνειας;

Τακτοποιήστε το περιεχόμενο των διαφανειών με διαφορετικές διατάξεις διαφανειών για να ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας ή για να βελτιώσετε την ευκρίνεια του περιεχομένου και να το κάνετε πιο ευανάγνωστο.

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη.

 2. Επιλέξτε Κεντρική > Διάταξη.

 3. Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  Οι διατάξεις περιέχουν σύμβολα κράτησης θέσης για κείμενο, βίντεο, εικόνες, γραφήματα, σχήματα, εικόνες clip art, φόντο και άλλα. Οι διατάξεις περιέχουν επίσης τη μορφοποίηση αυτών των αντικειμένων, όπως χρώματα θέματος, γραμματοσειρές και εφέ.

  Σημείωση: Επιλέξτε Κεντρική > Επαναφορά εάν κάνατε αλλαγές στη διάταξη που δεν σας αρέσουν και θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική διάταξη. Με τη χρήση της επιλογής Επαναφορά δεν διαγράφεται το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

Αλλαγή του προσανατολισμού των διαφανειών σας

Ένα ξεχωριστό άρθρο της Βοήθειας περιγράφει πώς μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού:

Οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας οριζόντιος
Κατακόρυφος προσανατολισμός διαφάνειας κατακόρυφος

Δείτε επίσης

 • Ποια έκδοση χρησιμοποιείτε;
 • Νεότερες εκδόσεις
 • Office 2011

Επιλογή μιας τυπικής διάταξης διαφάνειας

 1. Στην Κανονική προβολή, στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη που ταιριάζει καλύτερα με το περιεχόμενο της διαφάνειάς σας.

  Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε "Διάταξη" για να αλλάξετε την εμφάνιση της διαφάνειας

Προσαρμογή διάταξης διαφάνειας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

  Εντολή "Υπόδειγμα διαφανειών" στο PPT για Mac
 2. Οι διατάξεις διαφανειών εμφανίζονται ως μικρογραφίες στο αριστερό τμήμα του παραθύρου κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών.

  Το παράθυρο μικρογραφιών εμφανίζει διατάξεις κατά την επεξεργασία του υποδείγματος διαφανειών
 3. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στη διάταξη που θέλετε και προσαρμόστε την. Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος των συμβόλων κράτησης θέσης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κεντρική καρτέλα για να κάνετε αλλαγές στις γραμματοσειρές, τα χρώματα και άλλα στοιχεία σχεδίασης.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή διάταξης για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια και να τη μορφοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να διακόψετε την επεξεργασία διατάξεων.

  Η αναθεωρημένη διάταξη διαφάνειας θα είναι διαθέσιμη για εισαγωγή ως νέα διαφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσίασής σας.

Αποθήκευση των αλλαγών σας ως νέο θέμα

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση και τοποθετήστε το δείκτη σε οποιοδήποτε θέμα.

 2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην περιοχή που εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα θεμάτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος θέματος, δώστε ένα όνομα στο θέμα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Το νέο θέμα θα περιέχει την πρόσφατα αναθεωρημένη διάταξη διαφάνειας και θα είναι διαθέσιμο στη συλλογή "Θέματα".

Αλλαγή του προσανατολισμού των διαφανειών σας

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή προσανατολισμού.

Οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας οριζόντιος
Κατακόρυφος προσανατολισμός διαφάνειας κατακόρυφος

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη νέας διάταξης διαφανειών στο υπόδειγμα διαφανειών

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διάταξη.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

  Το PowerPoint θα εισαγάγει μια νέα διάταξη διαφάνειας με πλαίσια κράτησης θέσης για τον τίτλο και τα υποσέλιδα.

 4. Κάντε τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις στη νέα διάταξη διαφάνειας.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω τη διάταξη διαφάνειας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Αναπαραγωγή διάταξης διαφάνειας στο υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες διατάξεις για να δημιουργήσετε μια σειρά από τις διατάξεις που έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε την πρώτη διάταξη με το λογότυπο της εταιρείας σας στην αριστερή γωνία και ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε αυτή την προσαρμοσμένη διάταξη και να αλλάξετε το πλαίσιο κράτησης θέσης σε πίνακα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή διάταξης.

 4. Κάντε τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις στη νέα διάταξη διαφάνειας.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω τη διάταξη διαφάνειας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος στη γραμμή μηνυμάτων για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που εφαρμόζετε στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Διαγραφή διάταξης διαφάνειας σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε διατάξεις διαφανειών από ένα υπόδειγμα διαφανειών, εκτός από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα παρουσίαση.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να διαγράψετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Μετονομασία διάταξης διαφάνειας σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας διάταξης διαφάνειας, το οποίο θα αλλάξει το όνομα που εμφανίζεται για αυτήν τη διάταξη στο μενού Νέα διαφάνεια ή Διάταξη στην Κεντρική καρτέλα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να αλλάξετε. Οι διατάξεις διαφανειών βρίσκονται κάτω από το υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

  Καρτέλα "Υπόδειγμα διαφανειών", ομάδα "Υπόδειγμα διαφανειών"

 4. Στο πλαίσιο Όνομα διάταξης, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Οι τροποποιήσεις στο υπόδειγμα διαφανειών και τις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που έχετε εφαρμόσει στην παρουσίασή σας. Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Αλλαγή του προσανατολισμού των διαφανειών σας

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή προσανατολισμού.

Οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας οριζόντιος
Κατακόρυφος προσανατολισμός διαφάνειας κατακόρυφος

Σχετικές πληροφορίες

Κάθε διάταξη διαφάνειας περιέχει πλαίσια κράτησης θέσης για κείμενο, εικόνες, γραφήματα, σχήματα και άλλα. Κατά την τακτοποίηση περιεχομένου στις διαφάνειές σας, η επιλογή μιας διάταξης που ταιριάζει καλύτερα με το περιεχόμενό σας παρέχει μια καλή αφετηρία.

Επιλέξτε μια διάταξη κατά την προσθήκη μιας νέας διαφάνειας:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη για τη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαφάνειας.

Αλλάξτε τη διάταξη μιας υπάρχουσας διαφάνειας:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη που να ταιριάζει με το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διάταξης.

  Αλλαγή της διάταξης μιας διαφάνειας

Αλλαγή του προσανατολισμού των διαφανειών σας

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή προσανατολισμού.

Οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας οριζόντιος
Κατακόρυφος προσανατολισμός διαφάνειας κατακόρυφος

Στο τηλέφωνο ή το tablet:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος του παραθύρου, πατήστε Κεντρική > Διάταξη:

  Το κουμπί "Διάταξη" στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διάταξη διαφάνειας

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Στο τηλέφωνο ή το tablet:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος του παραθύρου, πατήστε Κεντρική > Διάταξη:

  Το κουμπί "Διάταξη" στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διάταξη διαφάνειας

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Στο tablet:

 1. Πατήστε τη διαφάνεια της οποίας τη διάταξη θέλετε να ορίσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε στην επιλογή Διάταξη.

 3. Πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε.

  Η διάταξη θα εφαρμοστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της διαφάνειας ή να μεταβείτε σε μία άλλη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×