Η επιχειρηματική ευφυΐα στο Excel και στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013)

Η επιχειρηματική ευφυΐα (BI) είναι ουσιαστικά το σύνολο των εργαλείων και των διεργασιών που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση δεδομένων και τη μετατροπή τους σε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Το Excel 2013 προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες και λειτουργικότητα επιχειρηματικής ευφυΐας, καθιστώντας πιο εύκολη από ποτέ τη συλλογή δεδομένων και τη χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία δυναμικών αναφορών, πινάκων στοχοθεσίας και πινάκων εργαλείων. Οι υπηρεσίες Excel Services στο SharePoint Server 2013 (εσωτερικής εγκατάστασης) επιτρέπουν την κοινή χρήση, την προβολή και την ανανέωση βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, λειτουργώντας με τρόπο παρόμοιο όπως στο Excel.

Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας στο Excel και ποιες από αυτές υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες Excel Services και το Excel Web App.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για το Excel 2013 και το SharePoint Server 2013 (εσωτερικής εγκατάστασης) μόνο. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το BI στο cloud, ανατρέξτε στο θέμα δυνατότητες BI στο Power BI για Microsoft 365, Excel και SharePoint Online.

Σε αυτό το άρθρο

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας είναι διαθέσιμες στο Excel;

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας του Excel υποστηρίζονται στον SharePoint Server 2013;

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας του Excel υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server) μαζί με το Excel Online (Διακομιστής Office Online);

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας της Microsoft

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας είναι διαθέσιμες στο Excel;

Στο Excel 2013, μπορείτε να εκτελέσετε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών - από τη λήψη δεδομένων έως τη δημιουργία αναφορών - ως τμήμα της λύσης επιχειρηματικής ευφυΐας του οργανισμού σας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ισχυρές δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που είναι διαθέσιμες στο Excel.

Εργασία

Περιγραφή

Λήψη δεδομένων στο Excel

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως ΠΊΝΑΚΕς του SQL Server, κύβους υπηρεσιών ΑΝΆΛΥΣΗς του SQL server, Microsoft Azure δεδομένα, δεδομένα OData και πολλά άλλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query για Excel για να βρείτε, να συνδυάσετε και να προσδιορίσετε δεδομένα με ακρίβεια σε μια ευρεία ποικιλία προελεύσεων, όπως εσωτερικές και εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων για να δημιουργήσετε γραφήματα, πίνακες και αναφορές που χρησιμοποιούν εξωτερικά δεδομένα.

Ταξινόμηση, οργάνωση και εργασία με δεδομένα στο Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη συμπλήρωση για τη μορφοποίηση στηλών δεδομένων ώστε να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μοντέλα δεδομένων για να συνδυάσετε έναν ή περισσότερους πίνακες δεδομένων σε ένα μόνο αρχείο προέλευσης δεδομένων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των προβολών που δημιουργείτε με το Power View.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη ανάλυση για να επιλέξετε δεδομένα και να δείτε προτεινόμενους τρόπους για την οπτική αναπαράσταση αυτών των δεδομένων.

Απεικόνιση δεδομένων στο Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευρεία ποικιλία αναφορών που περιλαμβάνουν πίνακες, γραφήματα γραμμών, γραφήματα ράβδων, αραχνοειδή γραφήματα και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Map για να δημιουργήσετε τρισδιάστατες απεικονίσεις δεδομένων σε μια υδρόγειο σφαίρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power View για να δημιουργήσετε συνδυαστικές εφαρμογές Web (mashup), οι οποίες περιλαμβάνουν διαδραστικά γραφήματα και πίνακες.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές, οι οποίοι χρησιμοποιούν μορφοποίηση υπό όρους και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), για να δείτε με μια ματιά εάν η απόδοση είναι εντός ή εκτός στόχων για ένα ή περισσότερα μεγέθη μέτρησης.

Εφαρμογή φίλτρων σε γραφήματα και πίνακες στο Excel

Μπορείτε να προσθέσετε αναλυτές, στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου και φίλτρα σε φύλλα εργασίας, για να σας διευκολύνουν στην εστίαση σε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Εξερεύνηση και ανάλυση δεδομένων στο Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη εξερεύνηση για να εξερευνήσετε πληροφορίες σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τιμή σε ένα νέο γράφημα ή πίνακα στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές άλλες δυνατότητες BI για την ανάλυση δεδομένων στο Excel.

Χρήση δυνατοτήτων ανάλυσης για πιο προχωρημένους

Εάν είστε προχωρημένος χρήστης, μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογισμένες μετρήσεις και υπολογισμένα μέλη για αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος ή Συγκεντρωτικού Πίνακα που χρησιμοποιούν δεδομένα Υπηρεσιών ανάλυσης. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε πεδία υπολογισμού στο PowerPivot.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Τι νέο υπάρχει στο Excel 2013.

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας υποστηρίζονται στον SharePoint Server 2013;

Πολλές από τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που είναι διαθέσιμες στο Excel υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server 2013 (εσωτερικής εγκατάστασης). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να αλληλεπιδράσετε με βιβλία εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όπως θα κάνατε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη του Excel. Γενικά, υποστηρίζονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ορισμένα είδη στοιχείων, όπως τα στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου, οι αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος, οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα, τα υπολογισμένα μέλη και οι υπολογισμένες μετρήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα στοιχεία στο Excel, να αποστείλετε το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη στον SharePoint Server 2013 και, στη συνέχεια, να προβάλετε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Ποιες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας του Excel υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server) μαζί με το Excel Web App (Διακομιστής Office Online);

Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το SharePoint Server 2013 μαζί με το διακομιστή Office Online (εσωτερικής εγκατάστασης), τότε οι δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που υποστηρίζονται εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν γίνει οι ρυθμίσεις των παραμέτρων. Οι υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013) ή Excel Web App (Διακομιστής Office Online) χρησιμοποιούνται για την απόδοση βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Επειδή οι υπηρεσίες Excel Services και το Excel Web App δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αυτή η απόφαση επηρεάζει τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που έχετε στη διάθεσή σας όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά ορισμένες από τις κύριες διαφορές:

Δυνατότητα

Δυνατότητες που υποστηρίζονται κατά τη χρήση του Excel Web App για την απόδοση βιβλίων εργασίας

Δυνατότητες που υποστηρίζονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών Excel Services για την απόδοση βιβλίων εργασίας

Ανανέωση δεδομένων ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Τα περισσότερα είδη ασφαλών συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων δεν υποστηρίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εργασία με εξωτερικά δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services.

Τα περισσότερα είδη συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων υποστηρίζονται, όπως είναι η δυνατότητα για ανανέωση των δεδομένων σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εργασία με εξωτερικά δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services.

Μοντελοποίηση δεδομένων στο Excel

Μπορείτε να προβάλετε βιβλία εργασίας που περιέχουν ένα μοντέλο δεδομένων, αλλά γενικά δεν μπορείτε να εξερευνήσετε δεδομένα σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως οι αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος, οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και τα στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου που χρησιμοποιούν ένα μοντέλο δεδομένων ως προέλευση δεδομένων τους.

Η ανανέωση δεδομένων δεν υποστηρίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, αλλά μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel για να ανανεώσετε τα δεδομένα του.

Μπορείτε να προβάλετε και να αλληλεπιδράσετε με στοιχεία σε βιβλία εργασίας που περιέχουν ένα μοντέλο δεδομένων.

Γρήγορη συμπλήρωση

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης συμπλήρωσης κατά την προβολή ή την επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης συμπλήρωσης κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Γρήγορη ανάλυση

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης ανάλυσης κατά την προβολή ή την επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης ανάλυσης κατά την προβολή ενός βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Γραφήματα και πίνακες, Συγκεντρωτικοί Πίνακες, Συγκεντρωτικά Γραφήματα, αναφορές και πίνακες στοχοθεσίας

Η δυνατότητα να προβάλετε, να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε και να αλληλεπιδράσετε με αναφορές και πίνακες στοχοθεσίας που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του Excel υποστηρίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Η δυνατότητα να προβάλετε, να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε και να αλληλεπιδράσετε με αναφορές και πίνακες στοχοθεσίας υποστηρίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Power Map

Προς το παρόν, οι προβολές που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του Power Map δεν υποστηρίζονται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Προς το παρόν, οι προβολές που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του Power Map δεν υποστηρίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

Power View

Οι προβολές που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του Power View υποστηρίζονται στο Excel Web App.

Οι προβολές που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του Power View υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services.

Αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου

Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντες αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου υποστηρίζεται.

Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντες αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας χρόνου υποστηρίζεται.

Γρήγορη Εξερεύνηση

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης Εξερεύνησης υποστηρίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Η δυνατότητα χρήσης της Γρήγορης Εξερεύνησης υποστηρίζεται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Υπολογισμένες μετρήσεις και υπολογισμένα μέλη

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν υπολογισμένες μετρήσεις και υπολογισμένα μέλη υποστηρίζονται.

Τα βιβλία εργασίας που περιέχουν υπολογισμένες μετρήσεις και υπολογισμένα μέλη υποστηρίζονται.

Πεδία υπολογισμού στο Power Pivot

Τα πεδία υπολογισμού δεν υποστηρίζονται στο Excel Web App.

Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντα πεδία υπολογισμού υποστηρίζεται στις υπηρεσίες Excel Services.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας της Microsoft

Αυτό το άρθρο καλύπτει την επιχειρηματική ευφυΐα στο Excel και στις υπηρεσίες Excel Services, αλλά υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας της Microsoft. Λήψη αφίσας   

BI στο Office και το SharePoint για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία BI στο Office και το SharePoint.

Η αφίσα συνοψίζει όλα τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας που είναι διαθέσιμα —εσωτερικής εγκατάστασης και στο cloud— με συνδέσεις σε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με κάθε εργαλείο.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×