Θέματα επικύρωσης ροής εργασίας του SharePoint στο Visio

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την εξαγωγή μιας ροής εργασίας του SharePoint από το Microsoft Visio Premium 2010 σε Microsoft SharePoint Designer 2010, πρέπει να επικυρώνονται πρώτα το διάγραμμα. Εάν το διάγραμμα ροής εργασίας δεν είναι έγκυρο, εμφανιστεί ένα παράθυρο θέματα που περιλαμβάνει μια λίστα με θέματα που πρέπει να διορθωθεί πριν από τη ροή εργασίας μπορεί να εξαχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εξαγωγή ροών εργασίας στο Visio, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, εισαγωγή, και εξαγωγή ροών εργασίας στο Visio

Αυτό το θέμα περιλαμβάνει μια περιγραφή, παράδειγμα και προτεινόμενη ενέργεια για κάθε θέμα επικύρωσης ροής εργασίας που μπορεί να συναντήσετε στο Visio Premium 2010. Εάν λάβετε ειδοποίηση για ένα θέμα κατά την επικύρωση, βρείτε το όνομα θέματος στην παρακάτω λίστα, χρησιμοποιήστε το παράδειγμα για να εντοπίσετε πού βρίσκεται το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια για την επίλυσή του.

Σε αυτό το άρθρο

Προσαρμοσμένη ενέργεια δεν μπορούν να προστεθούν σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας.

Δεν μπορούν να προστεθούν μιας προσαρμοσμένης συνθήκης σε διάγραμμα ροής εργασίας.

Μιας σύνθετης συνθήκης δεν μπορούν να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας.

Υπάρχουν διπλές συνδέσεις μεταξύ των σχημάτων ροής εργασίας

Δεν επιτρέπεται ο βρόχος επιστροφής σε γονικό σχήμα

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Το σχήμα της συνθήκης δεν διαθέτει συνδέσεις με ετικέτα με Ναι ή όχι

Το σχήμα της συνθήκης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξερχόμενη σύνδεση με ετικέτα Ναι ή όχι

Η γραμμή σύνδεσης δεν είναι σύνδεση ροής εργασίας του SharePoint.

Η γραμμή σύνδεσης πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε δύο σχήματα ροής εργασίας

Το διάγραμμα πρέπει να έχετε μόνο μία ροή εργασίας και ένα σχήμα έναρξης

Το σχήμα δεν είναι σχήμα ροής εργασίας του SharePoint. Μόνο σχήματα ροής εργασίας του SharePoint μπορεί να συνδεθεί σε μια ροή εργασίας

Το σχήμα έναρξης δεν πρέπει να περιέχει εισερχόμενες συνδέσεις

Το σχήμα τερματισμού δεν πρέπει να περιέχει εξερχόμενες συνδέσεις

Η ροή εργασίας πρέπει να έχει ένα σχήμα έναρξης

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με ένα σχήμα τερματισμού

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με τη ροή εργασίας

Τα επίπεδα ένθεσης ροής εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει έως 10

Προσαρμοσμένη ενέργεια δεν μπορούν να προστεθούν σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας.

Μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας προσαρμοσμένης ενέργειας σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας. Η προσαρμοσμένη ενέργεια μπορεί να δημιουργηθεί μόνο κατά την εισαγωγή της ροής εργασίας από το SharePoint Designer.

Παράδειγμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας προσαρμοσμένης ενέργειας σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια ενέργεια στη ροή εργασίας σας και δεν υπάρχει πρωτότυπο σχήμα για αυτήν στο στάμπο, μην δημιουργήσετε το δικό σας σχήμα και μην εισαγάγετε σχήμα από διαφορετικό στάμπο. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον σχήμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προσθήκη σχολίου του σχήματος για να καθορίσετε την προβλεπόμενη συμπεριφορά.

Δεν μπορούν να προστεθούν μιας προσαρμοσμένης συνθήκης σε διάγραμμα ροής εργασίας.

Μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας προσαρμοσμένης συνθήκης σε διάγραμμα ροής εργασίας. Η προσαρμοσμένη συνθήκη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο κατά την εισαγωγή ροής εργασίας από το SharePoint Designer.

Παράδειγμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας προσαρμοσμένης συνθήκης σε διάγραμμα ροής εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια συνθήκη στη ροή εργασίας σας και δεν υπάρχει πρωτότυπο σχήμα για αυτήν στο στάμπο, μην δημιουργήσετε το δικό σας σχήμα και μην εισαγάγετε σχήμα από διαφορετικό στάμπο. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον σχήμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προσθήκη σχολίου του σχήματος για να καθορίσετε την προβλεπόμενη συμπεριφορά.

Μιας σύνθετης συνθήκης δεν μπορούν να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας.

Μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας σύνθετης συνθήκης με μη αυτόματο τρόπο σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας. Η σύνθετη συνθήκη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο κατά την εισαγωγή της ροής εργασίας από το SharePoint Designer

Παράδειγμα:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας σύνθετης συνθήκης με μη αυτόματο τρόπο σε ένα διάγραμμα ροής εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια συνθήκη στη ροή εργασίας σας και δεν υπάρχει πρωτότυπο σχήμα για αυτήν στο στάμπο, μην δημιουργήσετε το δικό σας σχήμα και μην εισαγάγετε σχήμα από διαφορετικό στάμπο. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον σχήμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Προσθήκη σχολίου του σχήματος για να καθορίσετε την προβλεπόμενη συμπεριφορά.

Υπάρχουν διπλές συνδέσεις μεταξύ των σχημάτων ροής εργασίας

Μήνυμα:

Υπάρχουν διπλές συνδέσεις μεταξύ των σχημάτων ροής εργασίας

Παράδειγμα:

Υπάρχουν διπλές συνδέσεις μεταξύ των σχημάτων ροής εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Καταργήστε την περιττή γραμμή σύνδεσης, επιλέγοντας και διαγράφοντάς την.

Δεν επιτρέπεται ο βρόχος επιστροφής σε γονικό σχήμα

Μήνυμα:

Δεν επιτρέπεται ο βρόχος επιστροφής σε γονικό σχήμα

Παράδειγμα:

Δεν επιτρέπεται ο βρόχος επιστροφής σε γονικό σχήμα

Προτεινόμενη ενέργεια:

Ούτε το Visio Premium 2010 ούτε το SharePoint Designer 2010 υποστηρίζουν ροές εργασίας με βρόχους. Ελέγξτε τη ροή εργασίας σας για βρόχους και διαγράψτε τις συνδέσεις βρόχων. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας του SharePoint που περιλαμβάνει ένα σύνολο βημάτων δημιουργίας βρόχων, πρέπει να δημιουργήσετε τη ροή εργασίας στο Visual Studio.

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Μήνυμα:

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Παράδειγμα:

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Προτεινόμενη ενέργεια:

Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε παράλληλες είτε διαδοχικές, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα. Για τις παράλληλες δραστηριότητες, καταργήστε τις διαδοχικές γραμμές σύνδεσης. Για τις διαδοχικές δραστηριότητες, καταργήστε τις παράλληλες γραμμές σύνδεσης. Μερικές φορές, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν δραστηριότητες που είναι ταυτόχρονα παράλληλες και διαδοχικές. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν άλλες κοινές παρουσίες παράλληλης και διαδοχικής τακτοποίησης και προσφέρουν εναλλακτικές τακτοποιήσεις.

Παράδειγμα:

Αποφυγή γραμμών σύνδεσης που οδηγούν στην ίδια δραστηριότητα από πολλές διαδρομές

Προτεινόμενη ενέργεια:

Για να αποφύγετε τις γραμμές σύνδεσης που οδηγούν στην ίδια δραστηριότητα από πολλές διαδρομές, δοκιμάστε να αναπαραγάγετε τη δραστηριότητα:

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Παράδειγμα:

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν εργάζεστε με παράλληλα μπλοκ σε διαδοχικά βήματα (συνήθως σε ροές εργασίας που έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer), δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το σχήμα "Προσθήκη σχολίου" μεταξύ των δύο παράλληλων μπλοκ, ώστε τα βήματα να διαχωρίζονται σαφώς:

Δεν επιτρέπονται παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες είναι διαδοχικές

Το σχήμα της συνθήκης δεν διαθέτει συνδέσεις με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Μήνυμα:

Το σχήμα της συνθήκης δεν διαθέτει συνδέσεις με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Παράδειγμα:

Το σχήμα της συνθήκης δεν διαθέτει συνδέσεις με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Προτεινόμενη ενέργεια:

Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή σύνδεσης για να αντιστοιχίσετε ετικέτα "Ναι" ή "Όχι".

Το σχήμα της συνθήκης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξερχόμενη σύνδεση με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Μήνυμα:

Το σχήμα της συνθήκης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξερχόμενη σύνδεση με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Παράδειγμα:

Το σχήμα της συνθήκης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξερχόμενη σύνδεση με ετικέτα "Ναι" ή "Όχι"

Προτεινόμενη ενέργεια:

Βεβαιωθείτε ότι το σχήμα συνθήκης έχει τουλάχιστον μία εξερχόμενη γραμμή σύνδεσης συνημμένη σε άλλο σχήμα ροής εργασίας.

Η γραμμή σύνδεσης δεν είναι σύνδεση ροής εργασίας του SharePoint.

Μήνυμα:

Η σύνδεση δεν είναι σύνδεση ροής εργασίας του SharePoint. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η σωστή γραμμή σύνδεσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύνδεσης ή την Αυτόματη σύνδεση

Παράδειγμα:

Επιβεβαίωση ότι χρησιμοποιείται η σωστή γραμμή σύνδεσης

Προτεινόμενη ενέργεια:

Αποφύγετε την επαναχρησιμοποίηση γραμμών σύνδεσης από άλλα διαγράμματα, καθώς δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένα για χρήση με τις ροές εργασίας του SharePoint. Διαγράψτε την επιλεγμένη γραμμή σύνδεσης και χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύνδεσης ή την Αυτόματη σύνδεση για να την αντικαταστήσετε με μια νέα γραμμή σύνδεσης.

Η γραμμή σύνδεσης πρέπει να συνδέεται με δύο σχήματα ροής εργασίας

Μήνυμα:

Η γραμμή σύνδεσης πρέπει να συνδέεται με δύο σχήματα ροής εργασίας

Παράδειγμα:

Η γραμμή σύνδεσης πρέπει να συνδέεται με δύο σχήματα ροής εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Καταργήστε τις αδιέξοδες γραμμές σύνδεσης ή επισυνάψτε τις σε ένα δεύτερο σχήμα.

Το διάγραμμα πρέπει να περιέχει μόνο μία ροή εργασίας και ένα σχήμα έναρξης

Μήνυμα:

Το διάγραμμα πρέπει να περιέχει μόνο μία ροή εργασίας και ένα σχήμα έναρξης

Παράδειγμα:

Το διάγραμμα πρέπει να περιέχει μόνο μία ροή εργασίας και ένα σχήμα έναρξης

Προτεινόμενη ενέργεια:

Όλες οι διαδρομές πρέπει να προέρχονται από το ίδιο σχήμα Έναρξη. Καταργήστε τα επιπλέον σχήματα Έναρξη και τακτοποιήστε τις γραμμές σύνδεσης, ώστε η διαδρομή να ξεκινά σε ένα σημείο.

Το σχήμα δεν είναι σχήμα ροής εργασίας του SharePoint. Μόνο σχήματα ροής εργασίας του SharePoint μπορεί να συνδεθεί σε μια ροή εργασίας

Παράδειγμα:

Το σχήμα δεν είναι σχήμα ροής εργασίας του SharePoint.

Προτεινόμενη ενέργεια:

Μόνο σχήματα ροής εργασίας από τα στάμπο ροής εργασίας του SharePoint μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρότυπο ροής εργασίας του Microsoft SharePoint. Άλλα σχήματα διαγράμματος ροής δεν αναγνωρίζονται και αποτρέπουν την εξαγωγή της ροής εργασίας στο SharePoint Designer.

Το σχήμα έναρξης δεν πρέπει να περιέχει εισερχόμενες συνδέσεις

Μήνυμα:

Το σχήμα έναρξης δεν πρέπει να περιέχει εισερχόμενες συνδέσεις

Παράδειγμα:

Το σχήμα έναρξης δεν πρέπει να περιέχει εισερχόμενες συνδέσεις

Προτεινόμενη ενέργεια:

Καταργήστε την εισερχόμενη γραμμή σύνδεσης στο σχήμα Έναρξη.

Το σχήμα τερματισμού δεν πρέπει να περιέχει εξερχόμενες συνδέσεις

Μήνυμα:

Το σχήμα τερματισμού δεν πρέπει να περιέχει εξερχόμενες συνδέσεις

Παράδειγμα:

Το σχήμα τερματισμού δεν πρέπει να περιέχει εξερχόμενες συνδέσεις.

Προτεινόμενη ενέργεια:

Καταργήστε την εξερχόμενη γραμμή σύνδεσης από το σχήμα Τερματισμός.

Η ροή εργασίας πρέπει να έχει ένα σχήμα έναρξης

Μήνυμα:

Η ροή εργασίας πρέπει να έχει ένα σχήμα έναρξης

Παράδειγμα:

Η ροή εργασίας πρέπει να έχει ένα σχήμα έναρξης

Προτεινόμενη ενέργεια:

Προσθέστε ένα σχήμα Έναρξη στην αρχή της ροής εργασίας και συνδέστε με την πρώτη δραστηριότητα.

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με ένα σχήμα τερματισμού

Μήνυμα:

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με ένα σχήμα τερματισμού

Παράδειγμα:

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με ένα σχήμα τερματισμού

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν η ροή εργασίας δεν έχει σχήμα Τερματισμός, προσθέστε ένα σχήμα και συνδέστε το στο τέλος της ροής εργασίας. Εάν από ένα σχήμα ροής εργασίας λείπει μια σύνδεση με άλλο σχήμα ροής εργασίας (ανατρέξτε στο παράδειγμα), μπορείτε να το καταργήσετε ή να το συνδέσετε σε ένα άλλο σχήμα ροής εργασίας.

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με τη ροή εργασίας

Μήνυμα:

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με τη ροή εργασίας

Παράδειγμα:

Το σχήμα ροής εργασίας δεν συνδέεται με τη ροή εργασίας

Προτεινόμενη ενέργεια:

Εάν το σχήμα ροής εργασίας είναι απαραίτητο, προσθέστε γραμμές σύνδεσης για να το επισυνάψετε στη διαδρομή ροής εργασίας. Διαφορετικά, διαγράψτε το σχήμα.

Τα επίπεδα ένθεσης ροής εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10

Μήνυμα:

Τα επίπεδα ένθεσης ροής εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10

Προτεινόμενη ενέργεια:

Το Visio Premium 2010 μπορεί να αναγνωρίσει έως 10 επίπεδα ένθεσης δραστηριοτήτων ροής εργασίας. Τακτοποιήστε ξανά τη ροή εργασίας για να μειώσετε την πολυπλοκότητα, εξαλείφοντας δραστηριότητες ή διαιρώντας τη διαδρομή ροής εργασίας σε περισσότερους από έναν κλάδους.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×