Ιδιότητα AllowBypassKey

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowBypassKey για να καθορίσετε εάν έχει ενεργοποιηθεί το πλήκτρο SHIFT για παράκαμψη των ιδιοτήτων εκκίνησης και της μακροεντολής AutoExec. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey σε Ψευδές για να εμποδίσετε έναν χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Αληθές

Ενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Ψευδές

Απενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να εμποδίσει το χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.


Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA), πρέπει να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb ή .accdb), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και προσαρτώντας την στη συλλογή Properties του αντικειμένου Database.

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Add.

Παρατηρήσεις

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα AllowBypassKey έχει οριστεί σε Αληθές όταν κάνετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή.

Η ρύθμιση της ιδιότητας AllowBypassKey εφαρμόζεται από την επόμενη φορά που θα ανοίξει η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια διαδικασία με το όνομα SetBypassProperty που παρέχει το όνομα της ιδιότητας που θα οριστεί, τον τύπο δεδομένων και τη ρύθμισή της. Η διαδικασία γενικής χρήσης ChangeProperty επιχειρεί να ορίσει την ιδιότητα AllowBypassKey και, εάν δεν βρεθεί η ιδιότητα, χρησιμοποιεί τη μέθοδο CreateProperty για να προσαρτήσει την ιδιότητα στη συλλογή Properties. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η ιδιότητα AllowBypassKey δεν εμφανίζεται στη συλλογή Properties μέχρι να προστεθεί.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×