Ιδιότητα AutoTab

Ισχύει για

Αντικείμενο TextBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AutoTab για να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένας αυτόματος στηλοθέτης, όταν εισάγεται στο πλαίσιο κειμένου ο τελευταίος χαρακτήρας που επιτρέπεται από το στοιχείο ελέγχου της μάσκας εισαγωγής. Ο αυτόματος στηλοθέτης μετακινεί την εστίαση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου στη σειρά tab της φόρμας. Ανάγνωση/εγγραφή, Δυαδική.

expression.AutoTab

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα AutoTab χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Δημιουργεί έναν στηλοθέτη, μετά την εισαγωγή του τελευταίου επιτρεπόμενου χαρακτήρα σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Όχι

False (Ψευδής)

(Προεπιλογή) Δεν δημιουργεί στηλοθέτη μετά την εισαγωγή του τελευταίου επιτρεπόμενου χαρακτήρα σε ένα πλαίσιο κειμένου.


Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή ή τον κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl σε κώδικα VBA.

Η ιδιότητα AutoTab επηρεάζει τη συμπεριφορά των στηλοθετών τόσο στην προβολή φόρμας όσο και στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μάσκα εισαγωγής για ένα στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα InputMask.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια μάσκα εισαγωγής για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο, ορίζοντας την ιδιότητα InputMask για το πεδίο στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα της φόρμας. Εάν το πεδίο έχει μεταφερθεί σε μια φόρμα από τη λίστα πεδίων, η μάσκα εισαγωγής του πεδίου μεταβιβάζεται στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AutoTab, εάν έχετε ένα πλαίσιο κειμένου σε μια φόρμα για την οποία εισάγετε συνήθως τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για κάθε εγγραφή. Αφού εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό των χαρακτήρων, η εστίαση μετακινείται αυτόματα στο επόμενο στοιχείο ελέγχου στη σειρά tab. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο CategoryType, που πρέπει πάντα να περιέχει πέντε χαρακτήρες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×