Ιδιότητα BackColor

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο FormatCondition

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα BackColor για να καθορίσετε το χρώμα του εσωτερικού για ένα στοιχείο ελέγχου ή ενότητα. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.BackColor

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα BackColor περιέχει μια αριθμητική παράσταση που αντιστοιχεί στο χρώμα που χρησιμοποιείται για το γέμισμα του εσωτερικού ενός στοιχείου ελέγχου ή ενότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο δόμησης χρωμάτων για να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση στα δεξιά του πλαισίου ιδιοτήτων στο φύλλο ιδιοτήτων. Η χρήση του Εργαλείου δόμησης χρωμάτων σάς επιτρέπει να καθορίσετε προσαρμοσμένα χρώματα φόντου για στοιχεία ελέγχου ή ενότητες.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου ή μιας ενότητας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) ή χρησιμοποιώντας την εντολή Χρώμα γεμίσματος στην περιοχή Γραμματοσειράς (στην καρτέλα Σχεδίαση ή Μορφοποίηση, ανάλογα με το εάν βρίσκεστε σε προβολή σχεδίασης ή σε προβολή διάταξης).

Σε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA), χρησιμοποιήστε μια αριθμητική παράσταση για να ορίσετε αυτή την ιδιότητα. Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας έχει τύπο δεδομένων Μεγάλου μήκους.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ενός στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl σε κώδικα VBA.

Για αντικείμενα Table, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας την εντολή Χρώμα γεμίσματος, στην περιοχή Γραμματοσειρά στην καρτέλα Δεδομένα ή σε κώδικα VBA, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα DatasheetBackColor.

Παρατηρήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα BackColor, η ιδιότητα BackStyle, εάν υπάρχει, πρέπει να οριστεί σε Normal.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση RGB για να ορίσει τις ιδιότητες BorderColor, BackColor και ForeColor ανάλογα με την τιμή του πλαισίου κειμένου txtPastDue. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση QBColor για να ορίσετε αυτές τις ιδιότητες. Η τοποθέτηση του παρακάτω κώδικα στο συμβάν Form_Current () ορίζει τα χαρακτηριστικά εμφάνισης του στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης ανοίγει μια φόρμα ή μετακινείται σε μια νέα εγγραφή.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×