Ιδιότητα ControlSource

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο GroupLevel

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ControlSource για να καθορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε δεδομένα που είναι δεσμευμένα σε ένα πεδίο που περιέχει ένας πίνακας, ερώτημα ή πρόταση SQL. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το αποτέλεσμα από μια παράσταση. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράστασ η.ControlSource

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα ControlSource χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Όνομα πεδίου

Το στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο ενός πίνακα, ερωτήματος ή πρότασης SQL. Τα δεδομένα από το πεδίο εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου. Οι αλλαγές στα δεδομένα στο εσωτερικό του στοιχείου ελέγχου αλλάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα στο πεδίο. (Για να ορίσετε το στοιχείο ελέγχου ως μόνο για ανάγνωση, ορίστε την ιδιότητα Locked σε Ναι.) Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο που περιέχεται ένας τύπος δεδομένων υπερ-σύνδεσης, μπορείτε να μεταβείτε στον προορισμό που καθορίζεται από τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης.

Παράσταση

Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει δεδομένα που δημιουργούνται από μια παράσταση. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη, αλλά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource για ένα στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource για ένα πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογώντας ένα όνομα πεδίου ή μια παράσταση απευθείας στο πλαίσιο κειμένου σε προβολή σχεδίασης φορμών ή σε προβολή σχεδίασης αναφορών.

Στην περίπτωση μιας αναφοράς, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, επιλέγοντας ένα πεδίο ή πληκτρολογώντας μια παράσταση στο αναδυόμενο παράθυρο "Πεδίο/Παράσταση" που βρίσκεται στο παράθυρο "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο".

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας.

Παρατηρήσεις

Σε επίπεδο ομάδας αναφορών, η ιδιότητα ControlSource προσδιορίζει το πεδίο ή την παράσταση για ομαδοποίηση.

Σημείωση: Η ιδιότητα ControlSource ιδιότητα δεν ισχύει για τα στοιχεία ελέγχου "πλαίσιο ελέγχου", "κουμπί επιλογής" ή "κουμπί εναλλαγής" σε μια ομάδα επιλογής. Ισχύει μόνο για την ίδια την ομάδα επιλογών.

Για τις αναφορές, η ιδιότητα ControlSource εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδα ομάδων αναφορών.

Οι φόρμες και οι αναφορές λειτουργούν ως "παράθυρα" στη βάση δεδομένων σας. Μπορείτε να ορίσετε το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για μια φόρμα ή αναφορά, ορίζοντας την ιδιότητα RecordSource σε έναν πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource σε ένα πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων ή σε μια παράσταση. Εάν η ρύθμιση της ιδιότητας ControlSource είναι μια παράσταση, η τιμή που εμφανίζεται είναι μόνο για ανάγνωση και δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Δείγ μα ρύθμισης

Περιγραφή

Επώνυμο

Για ένα στοιχείο ελέγχου, τα δεδομένα από το πεδίο "Επώνυμο" εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου. Σε επίπεδο ομάδας αναφορών, η Microsoft Office Access 2007 ομαδοποιεί τα δεδομένα με το επώνυμο.

=Date( ) + 7

Για ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η παράσταση εμφανίζει μια ημερομηνία επτά ημέρες μετά τη σημερινή ημέρα στο στοιχείο ελέγχου.

=DatePart("q",ShippedDate)

Για ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η παράσταση εμφανίζει το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής. Σε επίπεδο ομάδας αναφορών, η Access ομαδοποιεί τα δεδομένα με το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource για ένα πλαίσιο κειμένου με το όνομα AddressPart σε ένα πεδίο που ονομάζεται City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Το επόμενο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource για ένα πλαίσιο κειμένου με το όνομα Expected στην παράσταση =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×