Ιδιότητα DefaultValue

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο OptionButton

Καθορίζει μια τιμή Συμβολοσειρά που εισάγεται αυτόματα σε ένα πεδίο όταν δημιουργείται μια νέα εγγραφή. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα διευθύνσεων μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο "Πόλη" σε "Νέα Υόρκη". Όταν οι χρήστες προσθέτουν μια εγγραφή στον πίνακα, μπορούν να αποδεχτούν αυτή την τιμή ή να εισαγάγουν το όνομα μιας διαφορετικής πόλης. Ανάγνωσης/εγγραφής.

παράσταση.DefaultValue

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

  • Η ιδιότητα DefaultValue δεν ισχύει για τα στοιχεία ελέγχου "πλαίσιο ελέγχου", "κουμπί επιλογής" ή "κουμπί εναλλαγής" όταν είναι σε μία ομάδα επιλογής. Ωστόσο, ισχύει για την ίδια την ομάδα επιλογής.

  • Η ιδιότητα DefaultValue εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία πίνακα εκτός από τα πεδία με τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση" ή "Αντικείμενο OLE".

Η ιδιότητα DefaultValue καθορίζει κείμενο ή μια παράσταση που εισάγεται αυτόματα σε ένα στοιχείο ελέγχου ή πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαίσιο κειμένου σε =Now(), το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Το μέγιστο μήκος για μια ιδιότητα DefaultValue είναι 255 χαρακτήρες.

Για ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου. Για ένα πεδίο, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα σε προβολή σχεδίασης πίνακα (στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου), σε μια μακροεντολή ή με τη χρήση κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Στον κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας ορίζει την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου με το όνομα PaymentMethod σε "Cash":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Σημείωση: Για να ορίσετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο χρησιμοποιώντας κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DefaultValue του ADO ή την ιδιότητα DefaultValue του DAO.

Η ιδιότητα DefaultValue εφαρμόζεται μόνο όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή. Εάν αλλάξετε την ιδιότητα DefaultValue, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται αυτόματα στις υπάρχουσες εγγραφές.

Εάν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας που είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο για το οποίο έχει ήδη οριστεί η ρύθμιση ιδιότητας DefaultValue στον πίνακα, τότε η ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου υπερισχύει της ρύθμισης του πίνακα.

Εάν δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων, η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του πεδίου, όπως καθορίζεται στον πίνακα, εφαρμόζεται στο στοιχείο ελέγχου της φόρμας, παρόλο που η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του στοιχείου ελέγχου θα παραμείνει κενή.

Ένα στοιχείο ελέγχου μπορεί να παρέχει την προεπιλεγμένη τιμή για ένα άλλο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου στην ακόλουθη παράσταση, η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου λαμβάνει τη ρύθμιση ιδιότητας DefaultValue για το στοιχείο ελέγχου txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Εάν τα στοιχεία ελέγχου είναι στην ίδια φόρμα, το στοιχείο ελέγχου που είναι η προέλευση της προεπιλεγμένης τιμής πρέπει να εμφανίζεται στη σειρά tab νωρίτερα από το στοιχείο ελέγχου που περιέχει την παράσταση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×