Ιδιότητα FilterOn

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FilterOn για να καθορίσετε εάν εφαρμόζεται η ιδιότητα Filter για μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.FilterOn

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Εάν έχετε καθορίσει ένα φίλτρο διακομιστή σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ServerFilterByForm.

Η ιδιότητα FilterOn χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

Η ιδιότητα Filter του αντικειμένου εφαρμόζεται.

Όχι

Ψευδές

(Προεπιλογή) Η ιδιότητα Filter του αντικειμένου δεν εφαρμόζεται.


Σημείωση: Για τις αναφορές, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FilterOn χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της αναφοράς ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Για τις φόρμες, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FilterOn σε μια μακροεντολή ή χρησιμοποιώντας κώδικα VBA. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτή την ιδιότητα κάνοντας κλικ στην επιλογή Εναλλαγή φίλτρου στην περιοχή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα της καρτέλας Δεδομένα.

Για να εφαρμόσετε ένα αποθηκευμένο φίλτρο, πατήστε το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου για φόρμες ή εφαρμόστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη Visual Basic, ορίζοντας την ιδιότητα FilterOn σε Αληθές για φόρμες ή αναφορές. Για τις αναφορές, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FilterOn σε "Ναι" στο φύλλο ιδιοτήτων της αναφοράς.

Το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου υποδεικνύει την κατάσταση των ιδιοτήτων Filter και FilterOn. Το κουμπί παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να υπάρξει κάποιο φίλτρο για εφαρμογή. Εάν τη συγκεκριμένη στιγμή έχει εφαρμοστεί ένα υπάρχον φίλτρο, το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου εμφανίζεται πατημένο. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο αυτόματα κατά το άνοιγμα μιας φόρμας ή αναφοράς, καθορίστε στη ρύθμιση ιδιότητας του συμβάντος OnOpen της φόρμας είτε μια μακροεντολή που χρησιμοποιεί την ενέργεια ApplyFilter είτε μια διαδικασία συμβάντος που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ApplyFilter του αντικειμένου DoCmd.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα φίλτρο κάνοντας κλικ στο πατημένο κουμπί Εναλλαγή φίλτρου στην περιοχή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα της καρτέλας Δεδομένα ή χρησιμοποιώντας κώδικα VBA για να ορίσετε την ιδιότητα FilterOn σε Ψευδές. Για τις αναφορές, μπορείτε να καταργήσετε ένα φίλτρο ορίζοντας την ιδιότητα FilterOn σε Όχι στο φύλλο ιδιοτήτων της αναφοράς.

Σημείωση: Όταν δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο, λαμβάνει τις ιδιότητες RecordSource, Filter, ServerFilter, OrderBy και OrderByOn του πίνακα ή ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε. Για τις φόρμες και τις αναφορές, τα φίλτρα που έχουν μεταβιβαστεί δεν εφαρμόζονται αυτόματα κατά το άνοιγμα ενός αντικειμένου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×