Ιδιότητα FontBold

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο CommandButton

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο FormatCondition

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold για να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται μια γραμματοσειρά σε στυλ έντονης γραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Κατά την εμφάνιση ή την εκτύπωση στοιχείων ελέγχου σε φόρμες και αναφορές.

  • Κατά τη χρήση της μεθόδου Εκτύπωση σε μια αναφορά.

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα FontBold χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True (Αληθής)

Το κείμενο είναι με έντονη γραφή.

False (Ψευδής)

(Προεπιλογή) Το κείμενο δεν είναι με έντονη γραφή.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FontBold, χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold σε μια αναφορά, δημιουργήστε πρώτα μια διαδικασία συμβάντος "Εκτύπωση", που θα εκτυπώσει το κείμενο που θέλετε.

Η εμφάνιση μιας γραμματοσειράς στην οθόνη και στην εκτύπωση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας.

Η ιδιότητα FontWeight, η οποία είναι διαθέσιμη στο φύλλο ιδιοτήτων για τα στοιχεία ελέγχου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε το πλάτος της γραμμής για το κείμενο ενός στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα FontBold σάς παρέχει έναν γρήγορο τρόπο να κάνετε έντονη τη γραφή στο κείμενο. Η ιδιότητα FontWeight ιδιότητα σάς παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο της ρύθμισης του πλάτους γραμμής για κείμενο. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων.

Εάν

Τότε

FontBold = False (Ψευδής)

FontWeight = Normal (400) [Κανονικό (400)]

FontBold = True (Αληθής)

FontWeight = Bold (700) [Έντονη γραφή (700)]

FontWeight < 700

FontBold = False (Ψευδής)

FontWeight > = 700

FontBold = True (Αληθής)


Παράδειγμα

Η παρακάτω διαδικασία συμβάντος Εκτύπωση εκτυπώνει τον τίτλο μιας έκθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία σε στυλ έντονης γραφής σε μια αναφορά, με βάση τις συντεταγμένες που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων CurrentX και CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×