Ιδιότητα Format

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο TextBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Format για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης και εκτύπωσης των αριθμών, των ημερομηνιών, των ωρών και του κειμένου. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειράς.

παράσταση.Format

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις προκαθορισμένες μορφές ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιώντας σύμβολα μορφοποίησης.

Η ιδιότητα Format χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Για ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου. Για ένα πεδίο, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα στην προβολή σχεδίασης πίνακα (στην ενότητα "Ιδιότητες πεδίου") ή στην προβολή σχεδίασης στο παράθυρο "Ερώτημα" (στο φύλλο ιδιοτήτων "Ιδιότητες πεδίου"). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή ή κώδικα της Microsoft Visual Basic για εφαρμογές (VBA).

Σημείωση: Στη Visual Basic, πληκτρολογήστε μια παράσταση συμβολοσειράς που αντιστοιχεί σε μία από τις προκαθορισμένες μορφές ή πληκτρολογήστε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Η ιδιότητα Format επηρεάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων. Δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων.

Η Microsoft Office Access 2007 παρέχει προκαθορισμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων Ημερομηνία/Ώρα, Αριθμός και Νομισματική μονάδα, Κείμενο και Υπόμνημα και Ναι/Όχι. Οι προκαθορισμένες μορφές εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή που καθορίζεται με διπλό κλικ στις "Τοπικές ρυθμίσεις" του Πίνακα Ελέγχου των Windows. Η Access εμφανίζει τις μορφές που είναι κατάλληλες για την επιλεγμένη χώρα/περιοχή. Για παράδειγμα, με επιλεγμένο τον τύπο δεδομένων Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) στην καρτέλα Γενικά, η τιμή 1234,56 στη μορφή νομισματικής μονάδας εμφανίζεται ως $1,234.56, αλλά, όταν είναι επιλεγμένος ο τύπος δεδομένων Αγγλικά (Βρετανίας) στην καρτέλα Γενικά, ο αριθμός εμφανίζεται ως £1,234.56.

Εάν ορίσετε την ιδιότητα Format ενός πεδίου στην προβολή σχεδίασης πίνακα, η Access χρησιμοποιεί αυτήν τη μορφή για να εμφανίσει δεδομένα σε φύλλα δεδομένων. Εφαρμόζει επίσης την ιδιότητα Format ενός πεδίου σε νέα στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και αναφορές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω σύμβολα σε προσαρμοσμένες μορφές για οποιονδήποτε τύπο δεδομένων.

Σύμβολο

Σημασία

(κενό διάστημα)

Εμφανίζει κενά διαστήματα ως χαρακτήρες λεκτικής σταθεράς.

"ΑΒΓ"

Εμφανίστε οτιδήποτε υπάρχει μέσα στα εισαγωγικά ως χαρακτήρες λεκτικής σταθεράς.

!

Εφαρμογή αριστερής αντί δεξιάς στοίχισης.

*

Συμπλήρωση του διαθέσιμου χώρου με τον επόμενο χαρακτήρα.

\

Εμφάνιση του επόμενου χαρακτήρα ως χαρακτήρα λεκτικής σταθεράς. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε χαρακτήρες λεκτικής σταθεράς τοποθετώντας εισαγωγικά γύρω από αυτούς.

[χρώμα]

Εμφανίζει τα μορφοποιημένα δεδομένα με το χρώμα που καθορίζεται μέσα στις αγκύλες. Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Γαλάζιο, Κόκκινο, Ματζέντα, Κίτρινο, Λευκό.


Δεν μπορείτε να συνδυάσετε προσαρμοσμένα σύμβολα μορφοποίησης για τους τύπους δεδομένων "Αριθμός" και "Νομισματική μονάδα" με τα σύμβολα μορφοποίησης Ημερομηνία/Ώρα, Ναι/Όχι ή Κείμενο και Υπόμνημα.

Όταν έχετε καθορίσει μια μάσκα εισαγωγής και έχετε ορίσει την ιδιότητα Format για τα ίδια δεδομένα, η ιδιότητα Format έχει προτεραιότητα όταν εμφανίζονται τα δεδομένα και η μάσκα εισαγωγής παραβλέπεται. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια μάσκα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης σε προβολή σχεδίασης πίνακα και ορίσετε επίσης την ιδιότητα Format για το ίδιο πεδίο, είτε στον πίνακα είτε σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας, η μάσκα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης παραβλέπεται και τα δεδομένα εμφανίζονται σύμφωνα με την ιδιότηταFormat.

Παράδειγμα

Τα ακόλουθα τρία παραδείγματα ορίζουν την ιδιότητα Format χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη μορφή:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Το επόμενο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα Format χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη μορφή. Αυτή η μορφή εμφανίζει μια ημερομηνία ως εξής: Ιαν 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια συνάρτηση VBA η οποία μορφοποιεί αριθμητικά δεδομένα στη μορφή "Νομισματική μονάδα" και μορφοποιεί δεδομένα κειμένου εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα. Η συνάρτηση καλείται από το συμβάν OnLostFocus ενός μη δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου με το όνομα TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×