Ιδιότητα Guid

Ισχύει για

Αντικείμενο Reference

Η ιδιότητα GUID ενός αντικειμένου Reference επιστρέφει ένα GUID που προσδιορίζει μια βιβλιοθήκη τύπων στο μητρώο των Windows. Μόνο για ανάγνωση, Συμβολοσειρά.

παράσταση.Guid

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα GUID είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Κάθε βιβλιοθήκη τύπων διαθέτει ένα συσχετισμένο GUID το οποίο είναι αποθηκευμένο στο μητρώο. Όταν ορίζετε μια παραπομπή σε μια βιβλιοθήκη τύπων, η Microsoft Office Access 2007 χρησιμοποιεί το GUID της βιβλιοθήκης τύπων για να προσδιορίσει τη βιβλιοθήκη τύπων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο AddFromGUID για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Reference από το GUID μιας βιβλιοθήκης τύπων.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκτυπώνει την τιμή των ιδιοτήτων FullPath, GUID, IsBroken, Major και Minor για κάθε αντικείμενο Reference της συλλογής References:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×