Ιδιότητα Height

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Height (μαζί με την ιδιότητα Width) για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Ακέραιος αριθμός ανάγνωσης/εγγραφής για όλα τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για" εκτός από το αντικείμενο Report, το οποίο είναι Μεγάλου μήκους μόνο για ανάγνωση.

παράσταση.Height

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

&nbspΠαρατηρήσεις

Η ιδιότητα Height εφαρμόζεται μόνο σε ενότητες μιας φόρμας ή αναφοράς και όχι σε φόρμες και αναφορές.

Εισαγάγετε έναν αριθμό για το επιθυμητό ύψος στην τρέχουσα μονάδα μέτρησης. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης από τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου των Windows, καθορίστε τη μονάδα, όπως εκατοστά ή ίντσες (για παράδειγμα, 5 εκ. ή 3 ίντσες).

Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε επίσης να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl σε κώδικα VBA.

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια αριθμητική παράσταση για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας. Οι τιμές εκφράζονται σε twip.

Για ενότητες αναφορών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA για να ορίσετε την ιδιότητα Height όταν κάνετε εκτύπωση ή προεπισκόπηση μιας αναφοράς. Για τα στοιχεία ελέγχου μιας αναφοράς, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Height όταν κάνετε εκτύπωση ή προεπισκόπηση μιας αναφοράς μόνο χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή μια διαδικασία συμβάντος που καθορίζεται στη ρύθμιση ιδιότητας του συμβάντος OnFormat μιας ενότητας.

Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα για ένα αντικείμενο όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτύπωσης. Για παράδειγμα, εάν επιχειρήσετε να ορίσετε την ιδιότητα Height στο συμβάν Print μιας αναφοράς, παρουσιάζεται σφάλμα.

Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει αυτόματα την ιδιότητα Height κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή μεγέθους ενός στοιχείου ελέγχου ή κατά την αλλαγή του μεγέθους ενός παραθύρου σε προβολή σχεδίασης φόρμας ή σε προβολή σχεδίασης αναφοράς.

Το ύψος των ενοτήτων υπολογίζεται από το εσωτερικό των περιγραμμάτων τους. Το ύψος των στοιχείων ελέγχου υπολογίζεται από το κέντρο των περιγραμμάτων τους έτσι ώστε τα στοιχεία ελέγχου με διαφορετικό πλάτος περιγράμματος να ευθυγραμμίζονται σωστά. Τα περιθώρια για φόρμες και αναφορές ορίζονται κάνοντας κλικ στην επιλογή Περιθώρια στην καρτέλα Διάταξη σελίδας.

Σημείωση: Για να ορίσετε την αριστερή και επάνω θέση ενός αντικειμένου, χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες Left και Top.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω κώδικας αλλάζει το μέγεθος ένα κουμπιού εντολής σε ένα τετράγωνο κουμπί 1 ίντσας επί 1 ίντσα (η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στη VBA είναι τα twip, 1440 twip ισούνται με μία ίντσα):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×