Ιδιότητα HelpContextId

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionGroup

Η ιδιότητα HelpContextID καθορίζει το αναγνωριστικό περιβάλλοντος ενός θέματος στο προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας που καθορίζεται από τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpFile. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.HelpContextId

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε το αναγνωριστικό περιβάλλοντος του θέματος αρχείου Βοήθειας ως θετικό αριθμό, το θέμα της Βοήθειας θα εμφανίζεται σε ένα "πλήρες" παράθυρο θέματος της Βοήθειας. Εάν προσθέσετε το σύμβολο μείον ("-") πριν από το αναγνωριστικό περιβάλλοντος, το θέμα της Βοήθειας θα εμφανίζεται σε ένα "αναδυόμενο" παράθυρο. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το αναγνωριστικό περιβάλλοντος δεν είναι απαραίτητο να έχει έναν αρνητικό αριθμό όταν το θέμα έχει συνταχθεί στο Microsoft Help Workshop. Πρέπει να προσθέσετε το σύμβολο μείον κατά τον ορισμό της ιδιότητας, για να εμφανίζεται το άρθρο στο αναδυόμενο παράθυρο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας για την προσθήκη τεκμηρίωσης σε φόρμες εγγράφων, αναφορές ή εφαρμογές που δημιουργείτε με τη Microsoft Office Access 2007.

Όταν πατάτε το πλήκτρο F1 σε προβολή φόρμας, η Access καλεί την εφαρμογή Microsoft Help Workshop ή Microsoft HTML Help Workshop, φορτώνει το προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας που καθορίζεται από τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpFile για τη φόρμα ή την αναφορά και εμφανίζει το θέμα της Βοήθειας που καθορίζεται από τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpContextID.

Εάν η ρύθμιση της ιδιότητας HelpContextID για ένα στοιχείο ελέγχου είναι 0 (προεπιλογή), η Access χρησιμοποιεί τις ιδιότητες HelpContextID και HelpFile για να εντοπίσει το θέμα της Βοήθειας που θα εμφανίσει. Εάν πατήσετε το F1 σε διαφορετική προβολή από την προβολή φόρμας ή εάν η ρύθμιση της ιδιότητας HelpContextID τόσο για τη φόρμα όσο και για το στοιχείο ελέγχου είναι 0, εμφανίζεται ένα θέμα από τη Βοήθεια της Access.

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα HelpContext του αντικειμένου Err για να εμφανίσει το θέμα της Βοήθειας της Visual Basic for Applications (VBA) για το σφάλμα Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×