Ιδιότητα Hwnd

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα hWnd για να προσδιορίσετε τη λαβή (μια μοναδική τιμή ακέραιου μεγάλου μήκους) που έχει εκχωρηθεί από τα Microsoft Windows στο τρέχον παράθυρο. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.Hwnd

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται μια μακροεντολή ή κώδικας της Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα σε κώδικα VBA, όταν πραγματοποιείτε κλήσεις σε λειτουργίες διασύνδεσης (API) προγραμματισμού εφαρμογών Windows ή άλλες εξωτερικές ρουτίνες που απαιτούν την ιδιότητα hWnd ως όρισμα. Πολλές λειτουργίες των Windows απαιτούν την τιμή της ιδιότητας hWnd του τρέχοντος παραθύρου ως ένα από τα ορίσματα.

Επειδή η τιμή αυτής της ιδιότητας μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, μην αποθηκεύεται την τιμή της ιδιότητας hWnd σε μια δημόσια μεταβλητή.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα hWnd με τη συνάρτηση IsZoomed του API των Windows για να προσδιορίσει εάν ένα παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×