Ιδιότητα InputParameters

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα InputParameters για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε τις παραμέτρους εισόδου που μεταβιβάζονται σε μια πρόταση SQL στην ιδιότητα RecordSource μιας φόρμας ή αναφοράς ή σε μια αποθηκευμένη διαδικασία όταν χρησιμοποιείται ως προέλευση εγγραφών μέσα σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp). Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.InputParameters

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν χρησιμοποιείται με μια ιδιότητα RecordSource:

Ένα παράδειγμα συμβολοσειράς της ιδιότητας InputParameter που χρησιμοποιείται με μια πρόταση SQL στην ιδιότητα RecordSource θα χρησιμοποιούσε την ακόλουθη σύνταξη.

state char=[Forms]![όνομα_φόρμας]![Λίστα_κατάστασης], έτος_πωλήσεων smallint=[Forms]![όνομα_φόρμας]![Εισαγωγή έτους ενδιαφέροντος]

Αυτό θα οδηγούσε στη ρύθμιση της παραμέτρου κατάστασης στην τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου "Λίστα_κατάστασης" και σε ειδοποίηση του χρήστη για την παράμετρο "έτος_πωλήσεων". Εάν υπήρχαν άλλες παράμετροι που δεν βρίσκονταν σε αυτήν τη λίστα, θα λάμβαναν προκαθορισμένες τιμές.

Το ερώτημα πρέπει να εκτελεστεί με ένα δείκτη ? για κάθε μη προεπιλεγμένη παράμετρο στη λίστα InputParameter.

Μια εντολή ανανέωσης ή επανάληψης ερωτήματος στη Microsoft Office Access 2007 προκαλεί επανεκτέλεση του ερωτήματος. Οι χρήστες μπορούν να το κάνουν αυτό με κώδικα, καλώντας την τυπική μέθοδο Recordset.Requery. Εάν η τιμή μιας παραμέτρου είναι συνδεδεμένη με ένα στοιχείο ελέγχου στη φόρμα, η τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο επανεκτέλεσης του ερωτήματος. Το ερώτημα δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν αλλάζει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιείται με μια αποθηκευμένη διαδικασία:

Ένα παράδειγμα συμβολοσειράς μιας ιδιότητας InputParameter που χρησιμοποιείται με μια αποθηκευμένη διαδικασία θα είναι:

@state char=[Forms]![όνομα_φόρμας]![Λίστα_κατάστασης], @έτος-πωλήσεων smallint=[Forms]![όνομα_φόρμας]![Εισαγωγή έτους ενδιαφέροντος]

Αυτό θα οδηγούσε στην ρύθμιση της παραμέτρου @κατάσταση στην τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου StateList και σε ειδοποίηση του χρήστη για την παράμετρο @έτος-πωλήσεων. Εάν υπήρχαν άλλες παράμετροι στην αποθηκευμένη διαδικασία που δεν βρίσκονταν σε αυτήν τη λίστα, θα λάμβαναν προκαθορισμένες τιμές.

Η αποθηκευμένη διαδικασία θα πρέπει να εκτελεστεί με χρήση μιας συμβολοσειράς εντολών που περιέχει τη σύνταξη {call} με έναν δείκτη ? για κάθε μη προεπιλεγμένη παράμετρο στη λίστα InputParameter.

Μια εντολή ανανέωσης ή επανάληψης ερωτήματος στην Access θα πρέπει να προκαλέσει επανεκτέλεση της αποθηκευμένης διαδικασίας. Οι χρήστες μπορούν να το κάνουν αυτό με κώδικα, καλώντας την τυπική μέθοδο Recordset.Requery. Εάν η τιμή μιας παραμέτρου είναι συνδεδεμένη με ένα στοιχείο ελέγχου στη φόρμα, η τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο επανεκτέλεσης του ερωτήματος. Η αποθηκευμένη διαδικασία δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν αλλάζει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Αυτό το παράθυρο διαλόγου λειτουργίας δόμησης καλείται όταν μια αποθηκευμένη διαδικασία επιλέγεται πρώτα ως προέλευση εγγραφών μιας φόρμας, εφόσον η αποθηκευμένη διαδικασία περιέχει παραμέτρους. Μετά την αρχική δημιουργία της συμβολοσειράς InputParameters, το ίδιο παράθυρο διαλόγου χρησιμοποιείται ως λειτουργία δόμησης για την αλλαγή της συμβολοσειράς. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η λίστα των παραμέτρων προέρχεται από τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στη συμβολοσειρά.

Οι τιμές των παραμέτρων έχουν επίσης τη δυνατότητα ρύθμισης με κώδικα, χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα Command και Parameter του ActiveX Data Object (ADO). Εάν το αποτέλεσμα επιστρέψει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, μια φόρμα μπορεί να συνδεθεί σε αυτό με τη ρύθμιση της ιδιότητας Recordset της φόρμας. Η κωδικοποίηση ADO είναι ο μοναδικός τρόπος χειρισμού αποθηκευμένων διαδικασιών που δεν επιστρέφουν σύνολα αποτελεσμάτων ως ερωτήματα ενέργειας, αυτών που επιστρέφουν παραμέτρους εξόδου ή αυτών που επιστρέφουν πολλαπλά σύνολα αποτελεσμάτων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×