Ιδιότητα Modal

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Modal για να καθορίσετε εάν μια φόρμα ή αναφορά ανοίγει ως αποκλειστικό παράθυρο. Όταν μια φόρμα ή αναφορά ανοίγει ως αποκλειστικό παράθυρο, πρέπει να κλείσετε το παράθυρο για να μετακινήσετε την εστίαση σε ένα άλλο αντικείμενο. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.Modal

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα Modal χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

Η φόρμα ή η αναφορά ανοίγει ως αποκλειστικό παράθυρο.

Όχι

Ψευδές

(Προεπιλογή) Η φόρμα ανοίγει ως μη αποκλειστικό παράθυρο.


Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της αναφοράς, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν ανοίγετε ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου, τα άλλα παράθυρα στη Microsoft Office Access 2007 απενεργοποιούνται μέχρι να κλείσετε τη φόρμα (ωστόσο, μπορείτε να μεταβείτε σε παράθυρα άλλων εφαρμογών). Για να απενεργοποιήσετε τα μενού και τις γραμμές εργαλείων εκτός από τα άλλα παράθυρα, ορίστε και τις δύο ιδιότητες Modal και PopUp σε "Ναι".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα BorderStyle για να καθορίσετε το είδος του περιγράμματος που θα έχει μια φόρμα. Συνήθως, στις αποκλειστικές φόρμες η ιδιότητα BorderStyle ορίζεται σε Dialog.

συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες Modal, PopUp και BorderStyle για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Modal σε "Ναι", την ιδιότητα PopUp σε "Ναι" και την ιδιότητα BorderStyle σε "Παράθυρο διαλόγου" για προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου.

Ο ορισμός της ιδιότητας Modal σε "Ναι", κάνει τη φόρμα αποκλειστική μόνο όταν:

  • Την ανοίξετε σε προβολή φόρμας από το παράθυρο περιήγησης.

  • Την ανοίξετε σε προβολή φόρμας χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή κώδικα VBA.

  • Μεταβείτε από την προβολή σχεδίασης στην προβολή φόρμας.

Όταν η φόρμα είναι αποκλειστική, δεν μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων από την προβολή φόρμας, αν και μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων.

Η φόρμα δεν είναι αποκλειστική στην προβολή σχεδίασης ή την προβολή φύλλου δεδομένων αλλά ούτε και όταν μεταβαίνετε από την προβολή φύλλου δεδομένων στην προβολή φόρμας.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Dialog του ορίσματος ενέργειας "Κατάσταση παραθύρου" της ενέργειας OpenForm για να ανοίξετε μια φόρμα με τις ιδιότητες Modal και PopUp να έχουν οριστεί σε "Ναι".

Παράδειγμα

Για να επιστρέψετε την τιμή της ιδιότητας Modal για τη φόρμα "Order Entry", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας Modal, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Forms("Order Entry").Modal = True

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×