Ιδιότητα MultiRow

Ισχύει για

Συλλογή TabControl

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MultiRow για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε εάν ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας μπορεί να εμφανίζει περισσότερες από μία σειρές καρτελών. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.MultiRow

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα MultiRow χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

Επιτρέπονται περισσότερες από μία σειρές.

Όχι

Ψευδές

(Προεπιλογή) Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία σειρές.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα MultiRow χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας ένα προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl σε κώδικα VBA.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί σε Αληθές, ο αριθμός των σειρών καθορίζεται από το πλάτος και τον αριθμό των καρτελών. Ο αριθμός των σειρών μπορεί να αλλάξει, εάν αλλάξει το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου ή εάν προστεθούν επιπλέον καρτέλες στο στοιχείο ελέγχου.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί σε Ψευδές και το πλάτος των καρτελών υπερβαίνει το πλάτος του στοιχείου ελέγχου, εμφανίζονται κουμπιά περιήγησης στη δεξιά πλευρά του στοιχείου ελέγχου καρτέλας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά περιήγησης για να μετακινηθείτε σε όλες τις καρτέλες στο στοιχείο ελέγχου καρτέλας.

Παράδειγμα

Για να επιστρέψετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow για ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας με το όνομα "Details" στη φόρμα "Order Entry", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×